Anda di halaman 1dari 2

ULANGAN TENGAH SEMESTER 1

TAHUN PELAJARAN 2014/2015


Mata Pelajaran
Kelas
Hari/tanggal
Waktu

: Bahasa Jawa
: VI ( enam )
:
:

PETUNJUK UMUM
1.Tulislah namamu di pojok kanan atas!
2.Bacalah soal atau pertanyaan dengan saksama!
3.Kerjakan lebih dahulu soal yang kamu anggap mudah!
4.Teliti kembali jawabanmu sebelum diserahkan kepada guru!
Nandur Palawijo
Nalika sasi Agustus para Among tani bubar panen gadhu. Sawahe
pak Hasan klebu sawah tadhah udan. Dadi Manawa wis bubar sasi
Agustus ora bakal oleh oncoran banyu maneh. Olehe banyu mung saka
banyu udan. Mula iku sawah tadhah udan yen wis bubar panen gadhu
banjur ditanduri palawija. Tanduran palawija iku jenise werna-werna
kayata jagung, pohung, tela, kacang ijo lan kedhele. Tanduran kedhele
kira-kira 90 dina.
.
Kapetik saka : Buku Wursita basa 6 hal 9
I.
Wenehana tanda ping (x) aksara a, b, c, dan d ing
sangarepe pratelan kang bener.
1.
Pak Hasan panen gadhu ana ing sasi
a.
Juni
b.
Juli
c.
Agustus
d.
September
2.
a.

Bubar panen gadhu pak Hasan nandur


palawija

b.
c.
d.

pala pendhem
pala gumantung
pala kasimpar

3.
a.
b.
c.
d.

Umur kedhele kang wis bisa dipanen yaiku


80 dina
90 dina
100 dina
110 dina

4.
a.
b.
c.
d.

Ing ngisor iki dudu paedahe wadhuk


tandhon banyu
ngoncori sawah
PLTA
gawe rugi

5.
a.
b.
c.
d.

Kang kalebu dasanamane toya yaiku


warih, banyu
maruta, angin
siti, bantala
bumi, bawana

6.
a.
b.
c.
d.

Pari iku sing ditanduri


domine
berase
gabahe
katule

7.
a.
b.
c.
d.

Kedhele iku bahan baku


sega
tahu
roti
tape

8.
a.

pari sing umure cendhak diarani


pari gaga

b.
c.
d.

pari jero
pari genjah
pari wulu

9.
a.
b.
c.
d.

Wosing alinea diarani


pikiran baku
irah-irahan
judhul
alinea

10.
a.
b.
c.
d.

Emi dhuwit ibu sepuluh ewu rupiah.


dicaosi
disukani
diparingi
diwenehi

II.
Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki
wangsulan kang bener!
1.
Aranana tandhuran pala gumantung 3 bae!
2.
Manuk mabur ngalor. Tulisen nganggo aksara jawa!

3.
Aranana bagian-bagian pidato!
4.
Punakawan iku ana papat. Aranane sopo?
5. Ceritakno gambar ing ngisor iki!

nganggo

6. Tulisen nganggo aksara jawa Bapak dhahar sego liwet, ibu tumbas sate
ponorogo
7. Tulisen basa krama inggil Suryadi budhal ing Surabaya numpak sepur
Sritanjung
8. Apa arti paribasan Aji godhong garing?
9. Apa paribasane wong asor nanging sugih kapinteran?
10. Apa terusa parikan Manuk kutut manggunge ngganter?