Anda di halaman 1dari 11

Panduan SOLAT TAUBAT

InsyaAllah, semua orang Islam yang mukmin akan memerlukan taubat


dirinya bagi penjernihan jiwa.
ALLAH SWT sentiasa memerintahkan kita supaya bertaubat, sebagaimana
firman-Nya sebagaimana di dalam Al-Quraanulkarim:

(SurahAtTahrim:Ayat8)
Maksudnya:

"Wahaiorangorangyangberiman!BertaubatlahkamukepadaAllahdengan'Taubat
Nasuha'(taubatyangsebenar),mudahmudahanTuhankamuakanmenghapuskan
kesalahankesalahankamudanmemasukkankamukedalamSyurgayangmengalirdi
bawahnyabeberapasungai,padahariAllahtidakakanmenghinakanNabidanorangorang
yangberimanbersamasamadengannya;cahaya(imandanamalsoleh)mereka,bergerak
cepatdihadapanmerekadandisebelahkananmereka(semasamerekaberjalan);mereka
berkata(ketikaorangorangmunafikmerabarabadalamgelapgelita):"WahaiTuhan
kami!Sempurnakanlahbagikamicahayakami,danlimpahkanlahkeampunankepadakami;
sesungguhnyaEngkauMahaKuasaatastiaptiapsesuatu".

Allah telah membuka pintu harapan kepada hamba-hambaNya dengan


firmanNya:

(Surah Az-Zumar: Ayat 53)


Maksudnya:
Katakanlah (wahai Muhammad): "Wahai hamba-hambaKu yang telah melampaui batas
terhadap diri mereka sendiri (dengan perbuatan-perbuatan maksiat), janganlah kamu
berputus asa dari rahmat Allah, kerana sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa;
sesungguhnya Dia lah jua Yang Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.

Selanjutnya

Allah

Ta'ala

berfirman:

(Surah Az-Zumar: Ayat 54)


Maksudnya:
"Dan kembalilah kamu kepada Tuhan kamu dengan bertaubat, serta berserah bulat-bulat
kepadaNya, sebelum kamu didatangi azab; kerana sesudah itu kamu tidak akan diberikan
pertolongan".
Syarat-syarat taubat :
1.

Ikhlas ingin bertaubat;

2.

Tidak akan mengulangi perbuatan dosa itu lagi;

3.

Menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan;

4.

Harus mempunyai tekad di dalam hati tidak akan melakukan dosa itu
untuk selama-lamanya; dan

5.

Dikerjakan sebelum ajal tiba.

Jika salah satu syarat tidak dipenuhi, maka taubat yang dilakukan itu tidaklah
sah. Jika dosa berkaitan dengan manusia yang lain, maka syaratnya ditambah
lagi, iaitu harus dapat membebaskan diri dari hak orang yang berkaitan.
Contohnya jika hal itu berbentuk harta, harus dikembalikan. Jika berbentuk
hukuman, ia harus menyerahkan diri mohon dimaafkan. Jika hal berupa cacian
dan sebagainya, maka ia harus memohon keredhaannya.
Masa (waktu) Melaksanakan Taubat :
Taubat tidak boleh diundur-undur atau ditunda. Kerana jika demikian ia
sangat berbahaya bagi hati manusia. Jika tidak segera menyucikan diri sedikit
demi sedikit, maka pengaruh dosa itu akan bertompok-tompok, dan akhirnya
akan merosakkan hati sehingga tertutup dari cahaya kebenaran. Oleh itu
adalah

menjadi

kewajipan

kepada

setiap

mukmin

untuk

segera

bertaubat pada bila-bila masa sahaja. Ini kerana kita tidak tahu bila kita akan
kembali (mati)ke hadrat Allah SWT, mungkin seminit lagi, 2 minit lagi ....
Mudah-mudahan

Allah

SWT

akan

menerima

taubat yang

dilakukan.

Mengambil satu contoh kepada kes anak-anak yang susah hendak belajar.
Sebab-musabab anak susah untuk menerima pelajaran itu berkemungkinan

bukan sahaja kesilapan telah dilakukan oleh anak itu sendiri bahkan mungkin
ada kesalahan yang dilakukan oleh kita sebagai ibu atau ayah. Ibu ayah
bertanggungjawab dan pemikul amanah Allah SWT terhadap anak-anaknya.
Suami pula bertanggungjawab terhadap isterinya. Oleh sebab itu marilah kita
segera bertaubat supaya kesilapan yang tidak disangka-sangka atau tidak
diketahui yang menjadi penyebab kepada susahnya ilmu yang ingin difahami
oleh anak-anak. Selepas bersolat taubat marilah kita bermunajat ke hadrat
Allah SWT agar kesilapan kita (sebagai ibu atau ayah) tidak menjadi punca
atau berterusan kepada kesusahan dan kepayahan untuk anak menimba ilmu
dan mohonlah kepada Allah SWT banyak-banyak mudah-mudahan segala
kesalahan

diampunkan.

Semoga

anak-anak

diberi

hidayah

dan

mudah

memahami atau menghafal perkara-perkara yang dipelajari. Begitulah hal-hal


dengan perkara-perkara yang lain di dalam kehidupan berkeluarga.
Amat paling penting ialah kita perlu membangkitkan jiwa

untuk segera

bertaubat tanpa berlengah-lengah lagi dengan sentiasa mengingati hari


kematian dan hidup bersendirian di dalam kubur yang merupakan perkara
yang amat pasti tanpa mengira umur, sama ada muda atau sudah tua. Bila?
Tak usahlah dibicarakan, yang pastinya kita perlu berusaha bersungguhsungguh mengerjakan amalan yang disuruh dan meninggalkan segala perkara
yang dilarang-Nya. Mungkin kita telah banyak kali melakukan pelbagai
perkara yang salah seperti tidak menutup

Aurat

dan sebagai-sabagainya.

Persoalan dan perkataan mengenai "mati" adalah sesuatu yang sangat


menakutkan kebanyakan manusia. Mati bererti berpisah dengan segala yang
disayangi atau dicintai bermula terputusnya segala nikmat dunia. Sedangkan
berpisah sebentar sahaja dengan anak-anak atau isteri atau suami, sempat
juga kita mengalirkan air mata kesedihan, apatah lagi berpisah untuk
selamanya. Tetapi perkataan 'mati' itulah nasihat yang terbaik bagi kita
ummat muslimin (ummat Rasulullah SAW). Begitu juga apabila diberikan sakit
oleh Allah SWT, maka ianya berkait rapat dengan kematian. Walau bagaimana
keadaan pun sakitnya sama ada kritikal atau tidak, marilah bertaubat kepada
Allah SWT, jika tidak mampu berdiri maka boleh dikerjakan dengan duduk,
atau baring atau dengan isyarat selagi kita masih sempurna akal. Mudahmudahan segala kesalahan yang telah dilakukan (sama ada secara sedar atau
tidak) diterima oleh Allah SWT. Itulah harapan hamba yang beriman.
Begitu jugalah kepada muslimin dan muslimat serta sahabat-sahabat yang
akan mengerjakan ibadah Haji atau Umrah yang amat

Mengharapkan

Haji Yang Mabrur, maka


mengira

waktu

untuk

selalu-selalulah

menyesali

kesalahan

atau

bersolat

taubat

kesilapan

yang

tanpa
telah

dilakukan mudah-mudahan akan dipermudahkan pekerjaan Haji dan Umrah


yang akan dilakukan, Insyaallah.
Lihatlah dan bacalah Firman Allah SWT:

(Surah Az-Zumar: Ayat 30)


Maksudnya:
"Sesungguhnya engkau (wahai Muhammad) akan mati, dan sesungguhnya mereka juga
akan mati".

Ingatlah dan ketahuilah mengenai azab penderitaan yang bakal dihadapi oleh
orang-orang yang berdosa akibat daripada kufur dan ingkar akan amaran
Allah SWT sebagaimana Firman-Nya:

(Surah Az-Zumar: Ayat 16)


Maksudnya
"Bagi mereka (yang kufur dan ingkar - kafir, disediakan lapisan-lapisan dari api menyerkup
di atas mereka, dan lapisan-lapisan (dari api) di bawah mereka; dengan (azab) yang
demikian, Allah menakutkan hamba-hambaNya: "Oleh itu, bertaqwalah kepadaKu
wahai hamba-hambaKu!"

Dengan mengingati

syurga yang akan menjadi tempat tinggal yang kekal

bagi orang-orang yang soleh, maka marilah kita membangkitkan keinginan


jiwa kita untuk melakukan taubat dengan segera. Firman Allah SWT:

(Surah Az-Zumar: Ayat 73)


Maksudnya:
Dan orang-orang yang bertaqwa kepada Tuhan mereka akan dibawa ke Syurga dengan
berpasuk-pasukan, sehingga apabila mereka sampai ke Syurga yang pintu-pintunya sedia
terbuka dan penjaga-penjaganya mengalu-alukan mereka dengan kata-kata:" Salam
sejahtera kepada kamu, berbahagialah kamu, maka silalah masuk ke dalam Syurga ini
dengan keadaan tinggal kekal di dalamnya" (mereka pun masuk) .

Oleh itu bersegeralah kita melakukan Solat Sunnat Taubat tanpa melengahlengahkan masa.
Cara melaksanakan solat taubat :
Cara melaksanakan solat taubat ini sama dengan solat biasa, iaitu setelah
berwuduk dengan sempurna, lalu berdiri di tempat yang suci dengan
menghadap kiblat;

Waktu melakukan Solat Taubat Pada bila-bila masa sahaja

(sama ada

malam atau pun di siang hari) sebaik-baik sahaja merasakan diri telah
mengengkari suruhan Allah SWT atau telah membuat kesalahan
kepada Allah SWT (sebagai contoh ialah tidak menutup
aurat, melakukan dosa-dosa kecil lain mahu pun dosa besar), kecuali pada
waktu makruh tahrim untuk melakukan solat *. Sebaik-baiknya ialah pada
2/3 malam (kira-kira jam 2.00 pagi ke atas), semasa Qiyamullail.

Lafaz NIATErtinya"SahajaAkuSolatSunatTaubat2rakaatkeranaAllahTa'ala"

Rakaat PERTAMA - Dengan membaca (disunatkan membaca doa Iftitah)


kemudian Surah Al-Fatihah. Selepas itu bacalah Surah Al-Kafirun:

atau mana2 ayat atau surah dalam Al-Quran.

Rakaat KEDUA- Membaca surah Al-Fatihah. Selepas itu bacalah Surah


Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Kedua-dua Surah (Surah Al-Kafirun dan Surah
Al-Ikhlas) adalah bacaan sunnah Rasulullah SAW:

atau mana2 ayat atau surah dalam Al-Quran.

(Terdapat juga para guru dan orang-orang 'alim mengajarkan di Rakaat


Pertama selepas membaca Surah Al-Fatihah maka baca ayat AlKursi sebanyak 11 kali, manakala di Rakaat Kedua selepas membaca Surah AlFatihah maka bacalah ayat Surah Al-Ikhlas sebanyak 11 kali).

Semasa sujud akhir rakaat kedua, jika mampu, ucapkanlah Doa Nabi
Yunus sebanyak 40 kali (bersungguh-sungguh di dalam hati memohon
keampunan dari Allah Taala)::Ertinya
Tiada Tuhan (yang dapat menolong) melainkan Engkau (ya Allah)! Maha Suci Engkau (daripada
melakukan aniaya, tolongkanlah daku)! Sesungguhnya aku adalah dari orang-orang yang menzalimi diri
sendiri

Selepas salam, perbanyakkan Istighfar sebanyak 100


kali, atau yang semampunya,

Ertinya:
Aku mohon keampunan ya Allah, yang tiada Tuhan melainkan Dia Yang Maha Hidup Lagi
Maha Mengurus, Aku bertaubat kepada-Nya.

Selepas itu, jika mampu lagi bacalah tasbih memuji Allah SWT 100
kali, atau yang semampunya,

Ertinya:
Maha Suci Allah Yang Maha Agong.

Selepas itu, jika mampu lagi ucapkanlah (seberapa yang mampu):Ertinya:

TiadaTuhan(yangberhakdisembah)melainkanAllahYangMahaEsa,
tiadasekutubagiNya,bagiNyakerajaan,bagiNyasegalapuja.
Dialahyangmenghidupkan
(orangyangsudahmatiataumemberirohjaninyangakandilahirkan)
danyangmematikan.DialahYangMahaKuasaatassegalasesuatu.

- Atau Istighfar sebagaimana berikut (Tiada had);


Ertinya:

"Tiadakeupayaan(untukmentaatiperintahMu)dantiadakekuatan(untukmenjauhilaranganMu)melainkan
dengankeizinanAllahyangMahaAgong".

- Ataupun dengan istighfar dan taubat yang ringkas ini (mengikut kemampuan):


:Ertinya

"YaAllah,ampunilahakudanterimalahtaubatku "

Akhir sekali berdoalah dengan cara yang mudah mengikut kemampuan


dengan bahasa yang paling mudah atau dengan Penghulu Istighfar
sebagaimana berikut:Ertinya:
Ya,AllahEngkaulahTuhanku,TidakadaTuhanselainEngkau,Engkaulahyangmenjadikanaku.Sedang
akuadalahhambaMudanakudidalamgenggamanMudandidalamperjanjiansetia(berimandantaat)
kepadaMusekuatmampuku.AkuberlindungkepadaMudarikejahatanyangtelahkulakukan.Akumengakui
atassegalanikmatyangtelahEngkauberikankepadakudanakumengakusegaladosaku.Makaampunilah
aku.SesungguhnyatidakadayangdapatmengampunisegaladosakecualiEngkau.
Cara mengerjakan Solat Sunat Taubat di atas adalah sekadar panduan dan maklumat kepada yang
memerlukan. Namun rujuklah kepada para ustaz mahu pun ustazah yang berdekatan agar dapat
mengerjakan Solat Sunat Taubat dengan sesempurnanya. Ilmu yang perlu dipelajari hendaklah
diperolehi secara berguru. Bukan berguru dengan ustaz-ustazah Google. Mudah-mudahan Solat
Taubat yang dikerjakan akan diterima oleh Allah SWT, Insyallah. Tidak ada solat sunat taubat
ringkas atau panjang sebagaimana yang didakwa oleh sesetengah pihak.