Anda di halaman 1dari 4

Razredbeni postupak :: ak. god. 2005./2006.

Primjer testa :: MATEMATIKA


1.

6(-1)8-2(-3)3 =
a) 60

b) -48

Grupa A

c) 48

x2 + 4x 5
2. Kvocijent polinoma
je:
x 1
a) x-5

b) x+4

c) x+5

3.

Brojevi brojevnog pravca koji su od -1 udaljeni za manje od 2 rjeenja su nejednadbe:


a) |x+1| < 2
b) |x-2| < 1
c) |x-1| < 2

4.

3x32x31-3x=
a) 1

b) 3

c) 1/3

5.

Za koliko posto treba uveati polumjer krunice da joj se opseg povea za 20%?
a) 10%
b) 20%
c) 40%

6.

Skup rijeenja nejednadbe


a) R\ 2,2

7.

8.

9.

x 2 4 je:
c) [2, +

b) [-2,2]

Skup ( x, y ) R : x + y = 1 u ravnini predstavljen je:


a) krunicom
b)
c) pravcem
2

Za funkciju f ( x) = x + 2 x 5 ,
a) -5
b) 0
2

Ako je log x 8 =
a)

1
16

f (1 + 6 ) iznosi:
c) 2

3
, tada x iznosi:
4
1
1
b)
c)
16
2

10. Skup nul-toaka funkcije f ( x) = sin 2 x je:

:k Z
2

b) + k : k Z
2

c) {2k : k Z }

a)

Sveuilite u Zagrebu :: Agronomski fakultet

1 od 4

Razredbeni postupak :: ak. god. 2005./2006.


Primjer testa :: MATEMATIKA
1.

-2(-3)2+6(-2)3 =
a) 40

b) -64

Grupa B

c) -66

x2 + 2x 3
2. Kvocijent polinoma
je:
x 1
a) x-3

b) x+3

c) x+2

3.

Brojevi brojevnog pravca koji su od 2 udaljeni za manje od 3 rjeenja su nejednadbe:


a) |x+2|<3
b) |x-2|<3
c) |x-3|<2

4.

3x+3 : 32x-1=
a) 3x+2

b) 33x+2 c) 34-x

5.

Za koliko posto treba smanjiti polumjer krunice da se njen opseg smanji za 35% ?
a) 35%
b) 70%
c) 17.5%

6.

Rijeenja kvadratne jednadbe (x+1)(x-4)=24 su realni brojevi:


a) 6 i 4
b) 7 i -4
c) 4 i -1

7.

8.

9.

Skup ( x, y ) R
a) krunicom

Za funkciju
a) 0
Ako je

log x

a)

: x 2 + y 2 = 1 u ravnini predstavljen je:


b)

c) pravcem

f ( x) = x 2 + 2 x 5 , f (1 6 ) iznosi:
b) -5

c) 2

1
3
= , tada x iznosi :
8
2
b) 1/3

10. Skup nul-toaka funkcije

c) 4

f ( x) = cos 2 x je:

k
:k Z
+

2 2
b) {k : k Z }

a)

c)

+ k :k Z
2

Sveuilite u Zagrebu :: Agronomski fakultet

2 od 4

Razredbeni postupak :: ak. god. 2005./2006.


Primjer testa :: MATEMATIKA
1.

4(-1)5-17(-2)2 =
a) 60

b) -64

Grupa C

c)-72

x2 + 4x + 3
2. Kvocijent polinoma
je:
x +1
a) x+4
3.

b) x-3

c) x+3

Brojevi brojevnog pravca koji su od 2 udaljeni za manje od 3 rjeenja su nejednadbe:


a) |x+2|<3
b) |x-2|<3
c) |x-3|<2

1
4.
2

3 n

1 n

1
:
2

a) 1

b) 4

c) 0.25

5. Za koliko posto treba smanjiti stranicu kvadrata da se njegov opseg smanji za 30% ?
a) 35%
b) 65%
c) 30%
6.

7.

8.

Rijeenja kvadratne jednadbe ( x 2)


a) -1 i 1
b) 2 i 1

Skup ( x, y ) R
a) pravcem

Za funkciju f ( x )
a) 2 2

9.

Ako je

log x 2 =

= 1 su realni brojevi:
c) 3 i 1

: x = 1} u ravnini predstavljen je:


b)

c) tokom

= x 2 4 x + 2 , f (2 + 2 ) iznosi:
b) 0

c) 2

1
, tada x iznosi :
4

1
2
x
10. Skup nul-toaka funkcije f ( x ) = cos je:
2

a) + 2k : k Z
2

b) + k : k Z
2

c) { + 2k : k Z }
a) 4

b)

c)

Sveuilite u Zagrebu :: Agronomski fakultet

3 od 4

Razredbeni postupak :: ak. god. 2005./2006.


Primjer testa :: MATEMATIKA
1.

-2(-3)2+8(-1)17 =
a) 10

b) -26

Grupa D

c)-24

x2 + 6x + 5
2. Kvocijent polinoma
je:
x +1
a) x+5

b) x-5

c) x+6

3.

Brojevi brojevnog pravca koji su od -2 udaljeni za manje od 3 rjeenja su nejednadbe:


a) |x+2|<3
b) |x-2|<3
c) |x-3|<2

4.

a2n+m an-m am-2n =


a) a2n

b) a2(n+m)

c) an+m

5.

Za koliko posto treba poveati stranicu kvadrata da se njegov opseg povea za 10% ?
a) 10%
b) 40%
c) 60%

6.

Skup rijeenja nejednadbe

x 2 0.25 je:
b) [0.5, +

a) [0.25, +
7.

8.

Skup ( x, y ) R
a) tokom

Za funkciju f ( x )

: x = 1, y = 2 u ravnini predstavljen je:


b)

Ako je

c) pravcem

= x 2 4 x + 2 , f (2 2 ) iznosi:

a) -2 2
9.

c) R\ 0.5,0.5

b) 2 2

c) 0

log x 64 = 3 , tada x iznosi :

a)

b)

c) 4

x
10. Skup nul-toaka funkcije f ( x) = sin
je:
2
a) {2k : k Z }

+ k : k Z
2

c) { + 2k : k Z }

b)

Sveuilite u Zagrebu :: Agronomski fakultet

4 od 4