Anda di halaman 1dari 32

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia

Buku Panduan Guru Tahun 6


Sekolah Kebangsaan

2015

STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD


PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENULIS

Standard Kandungan Kemahiran Menulis menentukan keupayaan murid menulis perkataan dan ayat, serta
mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan kreatif yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan
pengalaman peribadi dengan menggunakan ayat yang gramatis, tanda baca dan ejaan yang betul, serta
tulisan yang jelas dan kemas. Murid juga digalakkan menggunakan kreativiti mereka untuk menghasilkan
penulisan bahan ilmu dan imaginasi untuk menghasilkan penulisan. Dalam strategi pengajaran dan
pembelajaran kemahiran menulis, guru perlu menetapkan objektif yang perlu dicapai oleh murid dengan
merujuk Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Menulis.
Standard Kandungan Kemahiran Menulis
3.2

Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas.

3.3

Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul.

3.4

Menulis imlak dengan tepat.

3.5

Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.

3.6

Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa
yang santun.

3.7

Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.

3.8

Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan betul.

3.9

Menulis ulasan tentang pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang didengar,
ditonton atau dibaca dengan betul.

Standard Pembelajaran Kemahiran Menulis


3.2.6

Menulis teks prosa dan puisi secara mekanis dengan betul dan kemas.

3.2.7

Menulis teks prosa dan puisi secara mekanis dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul dan
kemas.

3.3.3

Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dan bercapah secara
kritis dan kreatif dengan betul.
Membina kerangka dan menulis pelbagai jenis karangan jenis karangan mengikut
urutan dengan menggunakan frasa dan ayat dengan betul.

3.3.4
3.4.1

Menulis perkataan dan frasa yang mengandungi kata majmuk dengan


76

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia


Buku Panduan Guru Tahun 6
Sekolah Kebangsaan

2015

menggunakan ejaan yang tepat secara imlak


3.4.2

Menulis imlak pelbagai teks prosa dengan ejaan dan tanda baca yang tepat.

3.5.2

Mencatat maklumat tentang sesuatu perkara dengan betul daripada pelbagai sumber
menggunakan peta pemikiran

3.6.1

Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul dengan menggunakan idea utama dan idea
sampingan secara kohesi dan koheren dengan bahasa yang santun.

3.6.2

Menulis untuk menyampaikan maklumat dalam bentuk karangan berformat dengan


menggunakan bahasa yang santun.

.
3.7.1

Menghasilkan perenggan yang kohesi dan koheran menggunakan penanda wacana dengan
betul.

3.7.2

Menghasilkan penulisan kreatif jenis imaginatif dan deskriptif dengan bahasa yang menarik.

3.8.2

Mengedit dan memurnikan sesuatu hasil penulisan.

3.9.1

Menulis ulasan dengan menyatakan alasan tentang bahan sastera dan bukan sastera yang
didengar, ditonton atau dibaca dengan jelas dan menggunakan ayat yang gramatis

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


KEMAHIRAN MENULIS
77

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia


Buku Panduan Guru Tahun 6
Sekolah Kebangsaan

Semasa menyediakan strategi pengajaran


dan pembelajaran bagi kemahiran menulis,
guru perlu memberi pertimbangan aktiviti
yang sesuai sebelum, semasa dan selepas
kemahiran menulis yang diajar. Pengajaran
dan pembelajaran kemahiran ini boleh
dilaksanakan melalui pelbagai aktiviti
secara terancang bagi mencapai objektif
yang telah ditentukan. Guru boleh
merancang
strategi
pengajaran
dan
pembelajaran dengan pelbagai cara seperti
dalam contoh rancangan mengajar yang
disediakan ini.

TEMA

PERPADUAN

TAJUK

Persahabatan
78

2015

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia


Buku Panduan Guru Tahun 6
Sekolah Kebangsaan

2015

MASA

3.6.1

STANDARD
PEMBELAJARAN

Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan


idea utama dan idea sampingan secara kohesi dan koheren dengan
menggunakan bahasa yang santun.

Pada akhir pengajaran murid dapat:


OBJEKTIF

i.

melengkapkan isi-isi karangan dalam bentuk peta pemikiran.

ii.

menulis karangan surat kiriman tidak rasmi berpandu dengan format


dan kesantunan bahasa yang betul.

Ilmu :
Nilai :
EMK :
KB :
KMD :
TKP :
BCB :

PENGISIAN
KURIKULUM

SISTEM BAHASA

Sejarah
Bersatu padu / Semangat bermasyarakat / Kerjasama
TMK
Menjana Idea
Mengumpul Maklumat
Verbal Linguistik
Mencatat

Sebutan dan Intonasi


Tatabahasa : Ayat tunggal dan Ayat majmuk

BAHAN BANTU
BELAJAR

Petikan
Peta pemikiran

PENILAIAN
PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

Melengkapkan peta pemikiran dan menulis surat kiriman tidak rasmi


berpandu dengan format dan kesantunan bahasa yang betul.

REFLEKSI

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

AKTIVITI

PENGISIAN KURIKULUM

Menulis Alamat
79

CATATAN

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia


Buku Panduan Guru Tahun 6
Sekolah Kebangsaan

AKTIVITI
1.

Murid menulis alamat rakan mereka


pada sampul surat yang diedarkan.

2.

Murid dan guru berbincang


mengenai format menulis surat tidak
rasmi.

PENGISIAN KURIKULUM
EMK : TMK
KMD : Kreativiti dan Imaginasi
Ilmu : Sejarah
Nilai : Semangat bermasyarakat

2015

CATATAN
Sampul surat

Perbincangan
1.
2.

Murid membaca contoh surat


kiriman tidak rasmi yang diedarkan.
Murid melengkapkan peta pemikiran
berdasarkan contoh surat tersebut
hasil perbincangan dengan guru.

EMK :
ENT :
BCB : Mendengar dengan
berkesan
KP : Verbal Linguistik
Ilmu : Pendidikan Moral
Nilai : Bekerjasama

Lampiran 1 :
Contoh format surat
kiriman tidak rasmi
Lampiran 2
Peta pemikiran

Penilaian
Menulis Untuk Menyampaikan
Maklumat
1.
2.

Murid mengisi borang pengurusan


grafik yang diedarkan oleh guru.
Murid menulis surat berdasarkan
borang pengurusan grafik.

EMK :
ENT : KB : Menjana Idea
Ilmu :
Nilai : Kerjasama

Lampiran 3
Contoh surat

Pemulihan
1.

Murid menyusun perengganperenggan dan menyalinnya menjadi


karangan surat tidak rasmi dengan
lengkap.

BCB : Kemahiran menulis

Lampiran 4 Pemulihan

KB - Menjana idea

Lampiran 5 Pengayaan

Pengayaan
1.

Murid menulis surat tidak rasmi


berdasarkan soalan yang diberi.

80

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia


Buku Panduan Guru Tahun 6
Sekolah Kebangsaan

2015

Najwa Najihah bt. Fuad


No. 36, Jalan Bunga Raya,
Taman Intan Emas,
43300 Balakong,
Selangor Darul Ehsan.
3 November 2011
Menemui sahabatku Amira, semoga sihat sejahtera di samping keluarga tercinta. Saya di sini sihat
sahaja.
Saudari,
Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kerana sudi mengutus surat untuk saya
Lampiran
di sini. Seperti yang dijanjikan , saya akan menceritakan pengalaman saya semasa sambutan
Rumah1
Terbuka 1Malaysia Baca
yang surat
telah dianjurkan
kiriman inioleh
dan ahli jawatankuasa kampung saya sempena sambutan
Hari Malaysia baru-baru ini.
tuliskan isi-isi pentingnya.
Untuk pengetahuan saudari, penduduk di kampung saya terdiri daripada masyarakat berbilang
kaum dan agama. Kami hidup dalam keadaan harmoni dan bekerjasama. Sebelum majlis tersebut
berlangsung, penduduk kampung bergotong-royong membuat persiapan.
Kaum ibu ditugaskan untuk menyediakan makanan. Kaum bapa pula mendirikan khemah dan
menyusun atur dewan bersama-sama. Abang saya dan kawan-kawannya turut membantu menghias
dewan. Saya dan rakan-rakan saya, Ah Meng, Ravi, Chandran dan Amli pula membantu menyusun
81
kerusi dan meja di bawah khemah. Kami sungguh gembira kerana dapat bekerjasama melakukan
aktiviti tersebut.

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia


Buku Panduan Guru Tahun 6
Sekolah Kebangsaan

2015

Pada hari sambutan tersebut, semua penduduk sibuk dengan tugas masing-masing. Suasana
lebih ceria dan penuh warna-warni dengan kehadiran penduduk yang memakai pakaian tradisional
kaum masing-masing. Selain itu, pelbagai juadah yang enak seperti lemang, rendang, maruku, kuih
bulan, kuih pau dan sebagainya dihidangkan untuk para tamu. Majlis turut diserikan dengan pelbagai
persembahan kebudayaan setiap kaum.

Suasana pada hari itu sangat meriah. Penduduk mengambil kesempatan untuk beramah mesra
dan berkenalan antara satu sama lain. Saya berasa sangat gembira dan bangga dengan semangat
perpaduan yang diamalkan oleh penduduk di kampung saya.
Hingga di sini sahaja yang dapat saya ceritakan kepada saudari. Semoga kita bertemu lagi
dalam lembaran yang lain. Sambutlah salam mesra daripada saya untuk saudari sekeluarga.

Yang benar,
Najwa Najihah
82

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia


Buku Panduan Guru Tahun 6
Sekolah Kebangsaan

2015

Lampiran 2

83

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia


Buku Panduan Guru Tahun 6
Sekolah Kebangsaan

Lengkapkan ruangan di bawah


dengan karangan yang betul.

84

2015

Lampiran 3
Penilaian

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia


Buku Panduan Guru Tahun 6
Sekolah Kebangsaan

2015

Nama dan Alamat Pengirim

,
.,

Tarikh

Ke hadapan
.. ( Kata penghadapan)

Saudari, (kata sapaan)


Isi 1

..

Isi 2

..

Isi 3
85

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia


Buku Panduan Guru Tahun 6
Sekolah Kebangsaan

2015

..

Isi 4

Nomborkan mengikut susunan dan


salin perenggan berikut menjadi

karangan yang lengkap.

Dari segi berpakaian, kaum nyonya gemar memakai kebaya nyonya. Kebaya ini lebih singkat dan
..
dipakai dengan kain batik. Kebaya yang berasal dari Indonesia ini menjadi lambang identiti
masyarakat baba dan nyonya di negara ini. Kasut manik juga sinonim dengan identiti masyarakat
ini.

Penutup.........

Menemui sahabatku Ravi yang selalu diingati, semoga saudara berada dalam keadaan sihat
sejahtera.
Dalam surat akan datang, saya akan bercerita lagi tentang kepelbagaian budaya masyarakat
Malaysia yang berbilang kaum dan sentiasa bersatu padu . Akhir kata, sambutlah salam mesra
Yang benar,
daripada saya buat saudara sekeluarga. Sekian, terima kasih.

(tandatangan)
Saudara,
Saya hendak berkongsi maklumat tentang masyarakat baba dan nyonya di Melaka. Keunikan
masyarakat ini terserlah pada pencampuran budaya yang mereka amalkan. Seperti yang saudara
Lampiran 4
maklum, masyarakat baba dan nyonya mengamalkan budaya Cina dan budaya Melayu. Malah
Pemulihan
masyarakat ini juga fasih berbahasa Melayu. Percampuran budaya ini juga dapat dilihat dari segi
cara berpakaian dan masakan.
Masakan masyarakat Cina peranakan ini juga dipengaruhi cara masakan orang Melayu. Masakan
mereka menggunakan rempah-ratus yang biasanya digunakan dalam masakan orang Melayu. Antara
masakan popular masyarakat ini termasuklah ayam kapitan atau kari ayam yang tidak berkuah.

55 Jalan DC2/4,
47000 Sungai Buluh,
Selangor Darul Ehsan

Yang86
benar,
Danial Iskandar

3 November 2013

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia


Buku Panduan Guru Tahun 6
Sekolah Kebangsaan

Kamu ingin berkongsi maklumat dengan rakan


pena tentang sambutan Hari Kemerdekaan di
sekolah kamu. Majlis sambutan tersebut
melibatkan murid-murid daripada pelbagai kaum
dan keturunan. Tulis sepucuk surat kepada rakan
pena kamu untuk menceritakan pengalaman
kamu itu.

87

2015

Lampiran 5
Pengayaan

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia


Buku Panduan Guru Tahun 6
Sekolah Kebangsaan

2015

,
,
.,

..
..
....
88

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia


Buku Panduan Guru Tahun 6
Sekolah Kebangsaan

2015

.
........................................................................
..........................................................................

..

..

..

..

89

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia


Buku Panduan Guru Tahun 6
Sekolah Kebangsaan

2015

.........................................

TEMA

KESENIAN DAN ESTETIKA

TAJUK

Tarian Masyarakat di Malaysia

MASA

STANDARD
PEMBELAJARAN

3.8.2 Mengedit dan memurnikan semula hasil penulisan.

90

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia


Buku Panduan Guru Tahun 6
Sekolah Kebangsaan

2015

Pada akhir pengajaran murid dapat:


i. mengedit dan memurnikan semula hasil penulisan daripada aspek
tanda baca dan huruf besar.

OBJEKTIF

EMK :
ENT :

TMK ICT
KB - Konteksual
KP - Verbal Linguistik
Ilmu : Celik Kewangan, Dunia Seni Visual
Nilai : Semangat bermasyarakat

PENGISIAN
KURIKULUM

Tatabahasa
SISTEM BAHASA

Tanda Baca - huruf besar, tanda koma

BAHAN BANTU
BELAJAR

Power point, petikan

PENILAIAN
PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada tanda baca dan


huruf besar.

REFLEKSI

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


PENGISIAN
KURIKULUM

AKTIVITI

CATATAN

Mengenal pasti kesatuan idea.


1.

Murid ditayangkan video tarian zapin


dan tarian makyong.

2.

Murid dan guru berbincang tentang


menjana sumber pendapatan melalui
tarian.

EMK : TMK
ENT :KB - Konteksual
Ilmu : Celik kewangan,
Sains dan
Teknologi
Nilai : Menghargai

91

http://www.youtube.com/watch?
v=ll2Y4IW994A&feature=related
http://www.youtube.com/watch?
v=8Qb2K5MgRJg

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia


Buku Panduan Guru Tahun 6
Sekolah Kebangsaan

PENGISIAN
KURIKULUM

AKTIVITI

CATATAN

Mengedit tanda baca


1.

Murid dipamerkan satu perenggan


karangan pada layar.

2.

Murid mengenal pasti kesalahan tanda


baca dan membetulkannya.

EMK : TMK

Lampiran 1

Lampiran 3

Mengedit dan memurnikan


1.

Murid diedarkan hasil penulisan yang


mempunyai kesalahan tanda baca dan
huruf besar.

ENT : KP - Verbal
linguistik
KB - Menilai

2.

Murid mengedit penulisan dengan


memberi penekanan kepada aspek tanda
baca secara kumpulan.

Nilai : Perpaduan

3.

Guru menilai hasil kerja murid.

4.

Kumpulan yang terbaik akan diberi


hadiah.

Penilaian
1.

Murid memurnikan karangan diberi.

Pemulihan
1

Murid membetulkan kesalahan ejaan dan


tanda baca.

ENT : KB - Mengesan

Pemulihan

ENT : Menjana idea


Kecerdasan
pelbagai

Pengayaan

Pengayaan
1

Murid mengedit hasil karangan dengan


memberi penekanan kepada aspek tanda
baca.

92

2015

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia


Buku Panduan Guru Tahun 6
Sekolah Kebangsaan

2015

Lampiran 1

malaysia merupakan negara berbilang kaum dan masyarakat, iaitu


Sila lihat skrin dan kenal pasti

terdiri daripada masyarakat


melayu
india cina iban kadazan dan lain-lain
kesalahan pada
teks yang
dipaparkan.

pelbagai adat dan budaya dapat dipelajari daripada masyarakat pelbagai kaum
ini terutama dapat dilihat daripada tariannya tarian dapat didefinisikan sebagai
satu seni tari pergerakan badan kaki dan tangan mengikut rentak muzik yang
dimainkan sebagai contoh tarian singa kipas zapin asyik bhrata natyam
ngajat sumazau serta persembahan
mak yong dan gamelan
idea sampingan
idea utama

93

contoh

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia


Buku Panduan Guru Tahun 6
Sekolah Kebangsaan

2015

Lampiran 2
malaysia merupakan negara berbilang kaum dan terdiri daripada masyarakat
Betulkan kesalahan ejaan,
melayu india cina iban kadazan dan lain-lain pelbagai adat dan budaya yang dapat
tanda bacaan
dan penanda
dipelajari daripada
masyarakat
pelbagai kaum ini terutama dapat dilihat daripada
wacanacontoh
di dalam
teks.
tariannya sebagai
tarian
mak yong zapin asyik bharata natyam singa ngajat
dan sumazau
tarian zapin merupakan tarian yang terkenal di negeri johor perkataan zapin
berasal daripada al zaffan iaitu gerak kaki kini tarian zapin masih lagi
dipersembahkan dalam majlis formal dan tidak formal seperti majlis perkahwinan
majlis perasmian dan sebagainya
tarian ngajat bagi orang-orang iban ialah tarian semasa menyambut hari
gawai penari akan melompat bersama iringan lagu mengikut setiap rentak yang
dimainkan penari akan memegang perisai kayu di tangan kiri dan pedang di tangan
kanan lalu menari seperti berdepan dengan musuh sambil menghayunkan tangannya
ke kiri dan ke kanan

94

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia


Buku Panduan Guru Tahun 6
Sekolah Kebangsaan

2015

Lembaran 3
Penilaian

rumah Cari
terbuka
di malaysia
bermaksud
dan betulkan
kesalahan
tanda sesuatu perayaan agama yang
disambut olehbaca
penganut
pelbagai
agama
dengan
dan tulis
semula
petikan
yang tujuan memupuk persefahaman
telah
diedit
pada Lembaran
4
dalam kalangan
rakyat
Malaysia
rumah terbuka
bertujuan mendedahkan budaya
dan agama lazimnya rumah terbuka diadakan di padang atau di dalam dewan
orang ramai sahaja
amalan rumah terbuka memberi kefahaman kepada rakyat bukan islam
tentang nilai hidup ajaran islam yang menganjurkan sifat berbaik baik sesama
manusia budaya rumah terbuka ini pula telah mula diamalkan oleh bangsa lain
semasa mereka menyambut perayaan agama mereka amalan ini dapat diterima
oleh penganut semua agama di malaysia

amalan rumah terbuka ini sesuatu yang unik kerana telah menyumbang
kepada keamanan dan kemakmuran dalam negara kita penganut bukan islam
mendapat gambaran sebenar mengenai ajaran Islam selama ini penganut bukan
islam sering mendapat gambaran yang tidak tepat mengenai Islam yang
dikaitkan
dengan
keganasan
terutama
selepas
HYPERLINK "http://ms.wikipedia.org/wiki/Serangan_11_September_2001" \o "
9511 september
Serangan 11 September 2001" serangan

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia


Buku Panduan Guru Tahun 6
Sekolah Kebangsaan

2015

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_____

Lembaran 4

____________________________________________________________
Penilaian
____________________________________________________________
____________________________________________________________
______
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
96

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

____________________________________________________________
Standard Kurikulum Bahasa Malaysia
____________________________________

Buku Panduan Guru Tahun 6


Sekolah Kebangsaan

Kenal pasti kesalahan tanda


baca di bawah. Tulis semula

2015

Lampiran 5
Pemulihan

ayat yang telah diedit dalam


buku latihan

___________________________________________________________

1. tarian kuda kepang merupakan sejenis tarian tradisional melayu

___________________________________________________________

2. ___________________________________________________________
tarian kuda kepang amat digemari oleh penduduk johor terutamanya
dari keturunan jawa

___________________________________________________________

3. ada pendapat yang mengaitkan asal usulnya dengan wali songo yang
___________________________________________________________
hidup di tanah jawa pada abad ke-20

___
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
__
___________________________________________________________
___________________________________________________________
97
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________
Standard Kurikulum Bahasa Malaysia

2015
___________________________________________________________
Buku Panduan Guru Tahun 6
Sekolah Kebangsaan
___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
______________________________________________________

Tulis dengan menyusun ayat-ayat


yang telah diedit supaya menjadi
satu penulisan yang lengkap

Lampiran 6
Pengayaan

Ciri - ciri jawa itu jelas pada pakaian penari manakala unsur Islam jelas pada jalan cerita iaitu
mengisahkan peperangan rasulullah dan para sahabat
tarian kuda kepang merupakan sejenis tarian melayu tradisional tarian ini ialah tarian warisan
budaya jawa dengan pengaruh islam
pendakwah akan menyampaikan dakwah mereka sebelum atau selepas persembahan
dikatakan bahawa tarian ini diperkenalkan oleh pendakwah islam sebagai cara menarik penduduk
setempat agar datang beramai-ramai menyaksikan persembahan mereka
kuda kepang ini biasanya dibuat dari anyaman yang dibentuk seperti seekor kuda tanpa kaki dan
diperbuat daripada buluh yang dianyam atau kulit binatang yang diwarnakan untuk menjadi lebih
menarik
tarian kuda kepang amat digemari oleh penduduk johor terutamanya dari berketurunan jawa
penari kuda kepang yang biasanya akan mempunyai seorang ketua pada peringkat awalnya
lazimnya terdapat 10 hingga 15 orang penari bagi setiap kumpulan
semua gerak geri penari adalah atas arahan dayang yang menggunakan tali untuk mengawal
permainan
tarian ini biasanya dipertunjukkan di majlis-majlis keramaian untuk memeriahkan lagi suasana
seperti sewaktu menyambut orang-orang kenamaan meraikan majlis perkahwinan dan pada hari98
hari perayaan
pada masa dahulu terdapat banyak pantang larang bagi mereka yang menonton persembahan kuda
kepang seperti tidak boleh mencaci penarinya kerana dikhuatiri akan ditimpa musibah

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia


Buku Panduan Guru Tahun 6
Sekolah Kebangsaan

TEMA

SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI

TAJUK

Kepentingan Teknologi Maklumat

2015

MASA

STANDARD
PEMBELAJARAN

3.5.2 Mencatat maklumat tentang sesuatu perkara dengan betul


daripada pelbagai sumber menggunakan peta pemikiran.
Pada akhir pengajaran murid dapat:

OBJEKTIF

i.

mencatat dan membuat peta pemikiran menggunakan isi-isi


utama berdasarkan petikan teks.

PENGISIAN
KURIKULUM

Ilmu : Sains, Matematik, Reka Bentuk dan Teknologi


Nilai : Rasional, bekerjasama, menghargai masa
EMK : TMK, Celik Kewangan
KB : Meramal, Menjana idea
BCB Bacaan Mekanis dan akaliah, mencatat

SISTEM BAHASA

Kosa Kata : Kata banyak makna

BAHAN BANTU
BELAJAR

Peralatan komputer, kotak, radio, kertas sebak, Kamus Dewan


99

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia


Buku Panduan Guru Tahun 6
Sekolah Kebangsaan

PENILAIAN
PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

2015

Mencatat empat isi utama berdasarkan teks dan maklumat mengikut


kronologi daripada pelbagai sumber.

REFLEKSI

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

AKTIVITI

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Meneka dan membuat kronologi


1.

2.

Murid meneka barang di dalam kotak


misteri berdasarkan beberapa klu
atau pembayang yang diberi dengan
alunan muzik.
Murid dan guru bersoal jawab
tentang harga dan barang yang
diteka.

ENT :
KB - Meramal
Ilmu : Reka Bentuk dan
Teknologi

Lampiran 1
Contoh tetikus, pen
drive, CD, Disket

Nilai : Kerjasama ,
Jimat-cermat

Membaca dan mendapatkan maklumat


1.

2.

Murid membaca secara mentalis


petikan yang diedarkan untuk
mendapatkan maklumat.
Murid dan guru berbincang dan
bersoal jawab tentang isi petikan
untuk mendapat maklumat.

EMK : Celik kewangan


ENT :
KB - Mengenal pasti idea utama
BCB - Bacaan mekanis dan
akaliah
Ilmu : Matematik

3.
4.

Murid diterangkan tentang faedah


penggunaan internet.

Nilai : Jimat cermat

Murid menyenaraikan aktiviti yang


dapat dilakukan melalui internet yang
boleh menjimatkan masa dan wang.
100

Lampiran 2
Media:
Petikan teks

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia


Buku Panduan Guru Tahun 6
Sekolah Kebangsaan

AKTIVITI

PENGISIAN KURIKULUM

2015

CATATAN

5. Murid duduk dalam kumpulan


untuk melengkapkan peta pemikiran.

Melengkapkan pengurusan grafik


1.

Setiap murid diberi borang


pengurusan grafik.

2.

Guru meminta murid menulis


maklumat yang diperoleh dalam
borang pengurusan grafik masingmasing.

3.

Guru dan murid membincangkan


maklumat yang diperoleh hasil
daripada pengurusan grafik.

ENT :
BCB - Mencatat
Ilmu : Sains

Lampiran 3
Media:
Peta pemikiran
(kepentingan komputer)

Pemulihan
1.

Murid membaca teks dan menulis


maklumat secara ringkas dalam
borang grafik yang disediakan.

ENT :
BCB - Bacaan kuat, mencatat

Lampiran 4

Pengayaan
1.

Murid membaca teks dan menulis


maklumat yang dibaca mengikut
kronologi.

ENT :
BCB- Membuat urutan

101

Lampiran 5 & 6

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia


Buku Panduan Guru Tahun 6
Sekolah Kebangsaan

2015

Lampiran 1

Teka barangan dan nyatakan harga


barangan tersebut dan bagaimana
penggunaan yang lebih berhemat

102

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia


Buku Panduan Guru Tahun 6
Sekolah Kebangsaan

2015

Lampiran 2
Baca dan fahami petikan di
bawah. Kemudian jawab
soalan pemahaman yang
diberi.

KEPENTINGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT


Teknologi maklumat berkembang dengan pesat di seluruh
pelosok dunia. Sesiapa yang belum menguasai kemahiran ini sudah pasti
akan ketinggalan dalam persaingan.
Dengan menguasai teknologi maklumat, kita memperoleh pelbagai faedah. Antaranya,
kita boleh mengetahui pelbagai isu semasa yang berlaku di seluruh dunia dalam masa yang
singkat. Kita boleh mendapatkan berita terkini dengan menggunakan internet sekiranya
telah menguasai kemahiran teknologi maklumat. Kita juga dapat berhubung dengan rakanrakan atau saudara-mara yang jauh dengan cepat dan mudah, iaitu melalui e-mel.
Selain itu, kita dapat menjimatkan masa dan tenaga dengan melanggan
buku, majalah atau barangan lain keperluan harian melalui internet. Kita tidak
perlu pergi ke pusat beli-belah atau syarikat-syarikat perniagaan yang beroperasi
di luar negeri. Dengan cara begini, kita memperoleh bahan bacaan, barangan yang
diminati atau yang diperlukan dengan mudah,
Seterusnya, sekiranya kita hendak melancong ke sesuatu
tempat, kita dapat memperoleh maklumat dengan melayari laman
sesawang yang disediakan oleh pusat-pusat pelancongan di dalam dan di
luar negara. Oleh itu, kita dapat mengetahui budaya serta cara hidup
penduduk di situ.
Oleh hal yang demikian, penguasaan teknologi maklumat menjadi satu keperluan
yang perlu dimiliki oleh setiap individu.

103

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia


Buku Panduan Guru Tahun 6
Sekolah Kebangsaan

2015

Lampiran 3
Penilaian
Lengkapkan borang
pengurusan grafik
berdasarkan aktiviti Lampiran
2

Kepentingan Teknologi
Maklumat

Tulis maklumat berdasarkan


teks berikut. ..............................
........................................................................................
Kepentingan Pertama

Kita boleh mengetahui pelbagai isu


semasa yang berlaku di seluruh
dunia dan mendapatkan berita
terkini dalam masa yang singkat
dengan melayari internet. Kita juga
dapat berhubung dengan rakanrakan atau saudara-mara yang jauh
dengan cepat dan mudah, iaitu
melalui
e-mel.
Kepentingan
Ketiga
Selain itu, kita dapat
menjimatkan
masa dan tenaga
sekiranya kita melanggan buku,
majalah
atau
barangan
lain
keperluan harian melalui internet.
Kita tidak perlu pergi ke pusat belibelah
atau
syarikat-syarikat
perniagaan. Dengan
cara
begini,kita dapat memiliki bahan
bacaan, barangan yang diminati atau
yang diperlukan
dengan
Kepentingan
Keduamudah.

........................................................................................
KEPENTINGAN TEKNOLOGI
........................................................................................
MAKLUMAT
..................................................................................................
..............................................................................
MAKLUMAT DAN
PERHUBUNGAN

..............................
........................................................................................
..................................................................................
........................................................................................
..................................................................................
........................................................................................
..................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................
..............................................................................
..................................................................................
......................................

..............................
........................................................................................
JIMAT MASA

........................................................................................
MSA
Seterusnya, sekiranya kita hendak ........................................................................................
,
melancong ke sesuatu tempat, kita
..................................................................................................
dapat memperoleh maklumat dengan
..................................................................................
melayari laman sesawang yang ..............................................................................
disediakan oleh agensi pelancongan
..................................................................................
di dalam dan di luar Negara. Oleh
..................................................................................
itu, kita dapat mengetahui budaya
serta cara hidup penduduk di situ.
..................................................................................
104
Oleh hal yang demikian, setiap
individu perlu mengusai teknologi
maklumat .

..................................................................................
...................................................................................

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia


Buku Panduan Guru Tahun 6
Sekolah Kebangsaan

2015

Lampiran 4
Pemulihan

Kronologi ciptaan telefon bimbit


yang kini menjadi satu keperluan
dan kegilaan manusia sejagat.
Tetapi tahu kita siapakah pencipta
telefon bimbit?
105

Lampiran 5

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia


Buku Panduan Guru Tahun 6
Sekolah Kebangsaan

2015

Pengayaan

Perkhidmatan telefon mudah alih perdagangan yang pertama mula dilancarkan di negara Jepun
oleh NTT pada tahun 1973. Pada tahun yang sama Data Telecommunication System (Datel /
Sistem Telekomunikasi
Data) telah diperkenalkan.
Tuliskan kronologi
telefon bimbit
Selain itu, telefon bimbit Motorola Dynatac 800X juga telah dihasilkan. Saiznya agak besar
dan berat. Harganya antara AS4,000.00. Pada 3 April ialah kemuncak ciptaan telefon mudah alih
apabila lahirnya ciptaan telefon bimbit Motorola Dyna TAC 800X Tarikh itu dianggap keramat di
mana panggilan pertama telefon bimbit dibuat oleh penciptanya sendiri iaitu Martin Cooper.
Tahun
Kronologi Ciptaan Telefon Bimbit
Di Malaysia, Jabatan Telekom Malaysia (JTM) telah memperkenalkan ATUR, sistem telefon
tanpa wayar yang pertama pada tahun 1985. Tiga tahun selepas itu, Celcom Malaysia Sdn. Bhd.
mula ditubuhkan bawah nama STM Cellular Communications Sdn. Bhd. adalah syarikat yang
pertama menyediakan perkhidmatan mobil berdasarkan GSM. Pada tahun yang sama, Bluetooth
.................................................................................................
mula diperkenalkan pada pasaran dunia di mana pengguna menggunakan telefon bimbit dengan
.................................................................................................
hands-free.
.................................................................................................
Nokia hadir dengan telefon bimbit pertamanya dengan memperkenalkan fungsi panggilan dan
sms selepas lima tahun rakyat di Malaysia menggunakan telefon bimbit berdasarkan GSM. Dunia
penciptaan telefon bimbit yang lesu hampir tujuh tahun mula menarik perhatian penggunanya
apabila diperkenalkan penggunaan nada dering berdasarkan lagu dari selebriti pilihan pada tahun
2005. Kemudian, dua tahun.................................................................................................
selepas itu, dunia teknologi semakin mencabar dengan teknologi
ciptaan yang serba canggih di.................................................................................................
mana iPhone telah dilancarkan dengan perisian teknologi sentuhan
dan kepelbagaian aplikasi baru
dan hebat.
.................................................................................................

.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
Lampiran 6

106
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia


Buku Panduan Guru Tahun 6
Sekolah Kebangsaan

2015

.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................

107
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................