Anda di halaman 1dari 4

BAHAGIAN 1: BULATKAN JAWAPAN YANG BETUL.

(5 MARKAH)
1. Orang yang ____________ ialah orang yang beradap sopan dan berbudi
pekerti mulia dengan semua orang.
A. rajin
B. cerdik
C. berpangkat
D. berhemah tinggi
2. Pernyataan yang manakah tidak menunjukkan nilai keadilan?
A. Tugas membersihkan kelas perlu diagihkan secara sama rata.
B. Kamu dipilih sebagai wakil sekolah dalam pertandingan melukis
kerana kamu berbakat.
C. Rani, kamu telah dipilih sebagai ketua kumpulan Projek Seni kerana
kamu kawan baik saya.
D. Alia, tolong agihkan makanan ini kepada semua murid. Setiap murid
mendapat satu bungkus.

3. Nilai murni yang ada pada diri Ah Chong ialah _____________.


A. berani
B. jujur
C. rajin
D. berhemah tinggi

4. Kumari terpecahkan pasu bunga kesayangan ibunya. Apakah yang patut dia
lakukan?
A. Mendiamkan diri.
B. Cepat-cepat bersembunyi.
C. Memberitahu ibunya perkara sebenar dan meminta maaf.
D. Mengganti pasu bunga yang pecah dengan pasu yang baru.

Situasi: Sewaktu di kantin, Aini telah tertumpah air pada baju Sara. Aini meminta
maaf dariapda Sara.

5. Apakah sikap toleransi Sara yang sepatutnya?


A. Tidak mempedulikan Aini.
B. Memberitahu kesalahan Aini kepada guru.
C. Memaafkan kesalahan Aini kerana dia tidak sengaja.
D. Memarahi Aini kerana telah mengotorkan bajunya.

BAHAGIAN 2: TANDAKAN () BAGI PERNYATAAN YANG BETUL DAN () BAGI


PERNYATAAN YANG SEBALIKNYA.
(5 MARKAH)

BIL
1

PERNYATAAN

TANDA

Saya berasa bangga apabila melihat rakan daripada kaum


Kadazan menarikan tarian Sumazau pada Pesta Keamatan.
8

Jac enggan meminta maaf dan sering bersikap kurang sopan


terhadap guru kelasnya.

Azila menghormati pelawat yang datang ke sekolahnya dan


membantu mereka dengan ikhlas.

Rekha berani menerima kekalahan dan mengucapkan


tahniah kepada pasukan lawan.

Asri berpura-pura tidak sihat sewaktu ahli kumpulannya


mengadakan perjumpaan bagi membincangkan projek folio
Pendidikan Moral.

BAHAGIAN 3: ISI TEMPAT KOSONG DENGAN JAWAPAN YANG SESUAI.


(5 MARKAH)

rajin

berjimat cermat

terima kasih

harmoni

didermakan

1. Mariam mengucapkan ______________ kepada Rahim kerana


membantunya sewaktu dia pengsan di padang semalam.
2. Murid-murid dapat belajar dalam suasana _______________ dan selesa.
3. Amalan menabung wang saku dapat memupuk sikap _________________.
4. Rama rajin ke kelas tuisyen kerana dia tahu jika dia _______________
belajar, dia akan berjaya dalam peperiksaan.
5. Rumah kawan Samy terbakar, Samy mengeluarkan duit tabungnya untuk
______________ kepada kawannya itu.

10