Anda di halaman 1dari 25

Kelas/Masa

5 Setia (6.45-7.45)Pagi

Tema/Tajuk

Warisan Negara/ Institusi Raja

Standard Kandungan:
6.1 Institusi Raja
Standard Pembelajaran:
6.1.1 Menyatakan maksud raja dan kerajaan
6.1.2 Menyatakan konsep daulat dan derhaka
K6.1.5 Menyatakan kepentingan taat setia kepada raja

Objektif

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat;


i Melafazkan maksud raja dan kerajaan.
ii Menerangkan konsep daulat dan derhaka.
iii Memadan maksud dengan perkataan yang diberikan.
iv Menulis 3 kepentingan taat setia kepada raja.

Aktiviti

1. Guru mempamerkan gambar dan bersoal jawab dengan


murid.
2. Menonton tayangan video Kerajaan Melayu Awal
(TMK)
3. Murid memadankan perkataan dalam kad aktiviti.
4. Mencari maklumat kepentingan taat setia kepada raja.
5. Rumusan

EMK

Nilai Murni
- Taat setia
KPS
- Elemen Asas Sejarah
Dimensi Kewarganegaraan Menghargai sejarah asal usul
negara.
TMK
- belajar melalui TMK

Bahan Bantu Belajar

Komputer, LCD, kad gambar, kad aktiviti

Tafsiran/Tahap
penguasaan

Refleksi

Kelas/Masa

5 Gemilang (8.45-9.45)Pagi

Tema/Tajuk

Warisan Negara/Institusi Raja

Standard Kandungan:
6.1 Institusi Raja
Standard Pembelajaran:
6.1.3 Menyatakan kedudukan raja pada masa kini.
K 6.1.6

Menyatakan kepentingan mempertahankan institusi raja.

Murid dapat mengetahui kedudukan raja dalam susun lapis masyarakat


-Murid dapat menyatakan kedudukan raja pada masa kini.
-Murid menyenaraikan 3/5 kepentingan mempertahankan Institusi raja.

Objektif

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat;


1. Menerangkan kedudukan raja dalam susun lapis masyarakat
pada masa kini.
2. Memadan gelaran institusi raja di Malaysia mengikut negeri.
3. Menyenaraikan 4 cara yang boleh dilakukan untuk
menghargai institusi raja.

Aktiviti

1.Guru mempamerkan slide gambar menerusi ms power point


dan bersoal jawab dengan murid. (TMK)
2.Murid memadankan gambar dengan perkataan.
3.Murid mencari maklumat di internet cara menghargai institusi
raja.
4.Rumusan dan nilai

EMK

Nilai Murni
- Taat setia
KPS
- Elemen Asas Sejarah
Dimensi Kewarganegaraan Menghargai sejarah asal usul
negara.
TMK
- belajar melalui TMK

Bahan Bantu Belajar

Komputer, LCD, kad gambar, kad aktiviti

Standard Prestasi

Refleksi

Kelas/Masa

5 Setia (6.45-7.45)Pagi, 5 Baik (10.05-11.05)Pagi

Tema/Tajuk

Warisan Negara/ Institusi Raja

Standard Kandungan:
6.1 Institusi Raja
Standard Pembelajaran:
6.1.4 Menyenaraikan negara-negara lain di Asia yang mengamalkan sistem
pemerintahan beraja pada masa kini.
K6.1.7 Menyatakan penghargaan terhadap institusi raja.

Objektif

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat;


i. Menyenaraikan nama-nama negara di Asia yang masih
mengamalkan sistem pemerintahan beraja pada masa kini.
ii.Memadankan gelaran ketua negara berdasarkan negara yang
masih mengamalkan sistem pemerintahan beraja.
iii.Menulis 3 cara menunjukkan kesetiaan kepada raja.

Aktiviti

1. Guru mempamerkan gambar dan bersoal jawab dengan


murid.
2. Menonton tayangan video Sistem Beraja di Asia
(TMK)
3. Murid memadankan perkataan dalam kad aktiviti.
4. Mencari maklumat cara menunjukkan taat setia kepada
raja.
5. Rumusan

EMK

Nilai Murni
- Taat setia
KPS
- Elemen Asas Sejarah
Dimensi Kewarganegaraan Menghargai sejarah asal usul
negara.
TMK
- belajar melalui TMK

Bahan Bantu Belajar

Komputer, LCD, kad gambar, kad aktiviti

Tafsiran/Tahap
penguasaan

Refleksi

Kelas/Masa

5 Setia (6.45-7.45)Pagi,, 5 Baik (10.05-11.05)Pagi

Tema/Tajuk

Warisan Negara/ Institusi Raja

Standard Kandungan:
6.2 Agama Islam
Standard Pembelajaran:
6.2.1 Menyatakan islam sebagai warisan negara.
K6.2.5 Menyatakan peranan agama Islam dalam membentuk perpaduan.
Objektif

Aktiviti

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat;


i. Menceritakan kedatangan Islam ke Tanah Melayu
menggunakan peta/glob.
ii. Membuktikan Agama Islam sebagai warisan negara sejak
zaman Kesultanan Melayu Melaka.
iii.Menulis peranan Agama Islam dalam membentuk perpaduan
menggunakan peta bulatan.
1. Guru menunjukkan slaid dan bersoal jawab dengan
murid.
2. Murid menceritakan kedatangan Islam menggunakan
peta dan glob.
3. Murid mencari maklumat dari bahan/laman web yang
disediakan oleh guru.
4. Perbincangan kumpulan- peranan Agama Islam dalam
membentuk perpaduan.
5. Rumusan/nilai

EMK

Nilai Murni
- Taat beragama
KPS
- Susunan Masa
Dimensi Kewarganegaraan Menghormati kepelbagian agama
TMK
- belajar melalui TMK

Bahan Bantu Belajar

Komputer, LCD, kad gambar, kad aktiviti,glob, ms Power point

Standard Prestasi
(SP)

Refleksi

Kelas/Masa

5 Setia (6.45-7.45) PagiPagi,, 5 Baik (10.05-11.05)Pagi

Tema/Tajuk

Agama Islam/ Islam dan Masyarakat

Standard Kandungan:
6.2 Agama Islam
Standard Pembelajaran:
6.2.3 Menyatakan cara hidup bermasyarakat dalam Islam.
K6.2.6 Menyatakan nilai-nilai keagamaan yang diamalkan bagi membentuk masyarakat
yang harmoni.
Objektif
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat;
i. Menceritakan cara hidup bermasyarakat dalam Islam.
ii. Melakukan temu bual dengan ahli keluarga cara mengeratkan
hubungan dalam keluarga. (tugasan minggu lepas)
- Melaporkan hasil temu bual.
iii.Menulis nilai-nilai keagamaan dalam bentuk peta pokok.
Aktiviti

1. Guru menunjukkan slaid dan bersoal jawab dengan


murid.
2. Murid bercerita berdasarkan slaid.
3. Murid melaporkan hasil temu bual.
4. Perbincangan kumpulan- nilai-nilai keagamaan.
5. Rumusan/nilai

EMK

Nilai Murni
- Taat beragama
KPS
- Susunan Masa
Dimensi Kewarganegaraan Menghormati kepelbagian agama
TMK
- belajar melalui TMK

Bahan Bantu Belajar

Komputer, LCD, kad gambar, kad aktiviti, ms Power point

Standard Prestasi
(SP)

Refleksi

Kelas/Masa

5 Gemilang (8.45-9.45) Pagi, 5 Baik (10.05-11.05)Pagi

Tema/Tajuk

Agama Islam/ Islam dan Masyarakat

Standard Kandungan:
6.2 Agama Islam
Standard Pembelajaran:
6.2.4 Menyatakan kesenian Islam di Malaysia.
K6.2.7 Menyatakan kesenian Islam sebagai salah satu warisan Negara yang
dibanggakan.
Objektif
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat;
i. Menyenaraikan kesenian Islam yang terdapat di Malaysia.
ii. Menyatakan corak seni bina Islam yang menjadi warisan
Negara yang dibanggakan dalam bentuk peta buih.
iii. Memadankan kesenian Islam yang menjadi salah satu
warisan Negara yang dibanggakan.

Aktiviti

1. Guru menunjukkan slaid dan bersoal jawab dengan


murid.
2. Murid bercerita berdasarkan slaid.
3. Murid berbincang dalam kumpulan melengkapkan peta
buih.
4. Murid memadankan gambar dengan perkataan.
5. Rumusan/nilai

EMK

Nilai Murni
- Taat beragama
KPS
- Susunan Masa
Dimensi Kewarganegaraan -Menghormati kepelbagaian agama
TMK
- belajar melalui TMK

Bahan Bantu Belajar

Komputer, LCD, kad gambar, kad aktiviti, ms Power point

Standard Prestasi
(SP)

Refleksi

Kelas/Masa

5 Setia (6.45 7.45) pagi

Tema/Tajuk

Bahasa Kebangsaan/ Asal Usul Bahasa Melayu

Standard Kandungan:
6.3 Bahasa Kebangsaan
Standard Pembelajaran:
6.3.1 Menyatakan asal usul Bahasa Melayu
K6.3.4 Menyatakan Bahasa Melayu sebagai warisan negara yang dibanggakan.
Objektif

Aktiviti

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat;


i. Menceritakan asal usul perkembangan Bahasa Melayu
berdasarkan peta.
ii. Menyampaikan cerita rakyat yang berasal dari kepulauan
Melayu.
iii. Mengelaskan kosa kata mengikut pengaruh .bahasa asing
1. Guru menunjukkan slaid video dan bersoal jawab
dengan murid.
2. Murid bercerita berdasarkan slaid.
3. Murid berbincang dalam kumpulan melengkapkan peta
pokok.
4. Murid mencari kosa kata bahasa Melayu yang asli
menggunakan aplikasi yang disediakan oleh guru.
5. Rumusan/nilai
6. Murid menyanyi lagu Bahasa Jiwa Bangsa.

EMK

Nilai Murni
- memartabkan bahasa
KPS
- Isu dan masalah masa lalu
Dimensi Kewarganegaraan - Mempertahankan warisan negara
TMK
- belajar melalui TMK

Bahan Bantu Belajar

Komputer, LCD, kad gambar, kad aktiviti, ms Power point,slide


video

Standard Prestasi
(SP)

Refleksi

Kelas/Masa

5 Gemilang (8.45-9.45) Pagi, 5 Baik (10.05-11.05)Pagi

Tema/Tajuk

Tergugatnya Kedaultan Negara/Kedatangan Kuasa Luar

Standard Kandungan:
7.1 Penjajahan dan Campur tangan kuasa luar
Standard Pembelajaran:
7.1.1 Menyenaraikan kuasa luar yang menjajah dan campuur tangan di negara kita.
7.1.2 Menyatakan negeri-negeri yang berada di bawah penjajahan dan campur tangan
British.
K7.1.5 Menyatakan kepentingan memelihara kedaulatan dan kemakmuran negara kita.
Objektif
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat;
i. Menyatakan kuasa luar yang pernah menjajah dan campur
tangan di negara kita.
ii. Menamakan negeri-negeri yang berada di bawah penjajahan
dan campur tangan British.
iii. Melengkapkan tempat kosong bagi menunjukkan
kepentingan memelihara kedaulatan dan kemakmuran
Negara.
Aktiviti
1. Guru menunjukkan slaid dan bersoal jawab dengan
murid.
2. Murid bercerita berdasarkan slaid.
3. Murid berbincang dalam kumpulan melengkapkan peta
Penjajahan dan campur tangan British.
4. Murid melengkapkan tempat kosong.
5. Rumusan/nilai
EMK

Nilai Murni
- Mencintai negara
KPS
- Elemen Asas Sejarah
Dimensi Kewarganegaraan Keterikatan Emosi Kepada
Negara
TMK
- belajar melalui TMK

Bahan Bantu Belajar

Komputer, LCD, kad gambar, kad aktiviti, ms Power point

Standard Prestasi
(SP)

Refleksi

Kelas/Masa

5 Gemilang (8.45-9.45) Pagi, 5 Baik (10.05-11.05)Pagi

Tema/Tajuk

Tergugatnya Kedaultan Negara/Kekayaan hasil Bumi Negara


Kita

Standard Kandungan:
7.1 Penjajahan dan Campur tangan kuasa luar
Standard Pembelajaran:
7.1.3 Menyatakan penjajahan dan campur tangan British dalam pentadbiran dan
ekonomi.
K7.1.6 Memanfaatkan kekayaan sumber alam untuk kemajuan negara kita.
Objektif

Aktiviti

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat;


i. Menceritakan penjajahan dan campur tangan British dalam
pentadbiran kesan daripada Perjanjian Pangkor 1874
ii. Menyatakan hasil bumi yang dikuasai oleh British
iii. Melengkapkan peta urutan berkaitan dengan penjajahan dan
campur tangan British dalam pentadbiran dan ekonomi di
Tanah Melayu.
1. Guru menunjukkan slaid dan bersoal jawab dengan
murid.
2. Murid bercerita berdasarkan slaid.
3. Murid berbincang dalam kumpulan melengkapkan peta
Urutan Penjajahan dan campur tangan British dalam
pentadbiran dan ekonomi.
4. Rumusan/nilai

EMK

Nilai Murni
- Mencintai negara
KPS
- Elemen Asas Sejarah
Dimensi Kewarganegaraan Keterikatan Emosi Kepada
Negara
TMK
- belajar melalui TMK

Bahan Bantu Belajar

Komputer, LCD, kad gambar, kad aktiviti, ms Power point

Standard Prestasi
(SP)

Refleksi

Kelas/Masa

5 Gemilang (8.45-9.45) Pagi, 5 Baik (10.05-11.05)Pagi

Tema/Tajuk

Perjuangan Kemerdekaan Negara/ Perjuangan Tokoh Tempatan

Standard Kandungan:
7.2 Perjuangan Tokoh Tempatan Menentang British
Standard Pembelajaran:
7.2.2 Menyatakan peristiwa penentangan tokoh tempatan terhadap British.
K7.2.5 Menyatakan rasa bangga terhadap perjuangan pemimpin terdahulu.
Objektif

Aktiviti

EMK

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat;


i. Menceritakan peristiwa penentangan tokoh tempatan
terhadap British.
ii. Menjelaskan melalui contoh rasa bangga terhadap
perjuangan pemimpin terdahulu.
1.
2.
3.
4.

Menonton video.
Murid bercerita berdasarkan video.
Murid berbincang melengkapkan peta buih .
Rumusan/nilai

Nilai Murni
KPS dan KBAT
ENT

Bahan Bantu Belajar


PENILAIAN
PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

Refleksi

- Keberanian dan semangat


cintakan negara
- TMK

Komputer, LCD, kad gambar, kad aktiviti, ms Power point

Kelas/Masa

5 Gemilang (8.45-9.45) Pagi, 5 Baik (10.05-11.05)Pagi

Tema/Tajuk

Perjuangan Kemerdekaan Negara/ Perjuangan Tokoh Tempatan

Standard Kandungan:
7.2 Perjuangan Tokoh Tempatan Menentang British
Standard Pembelajaran:
7.2.1 Menyenaraikan tokoh-tokoh tempatan yang menentang penjajahan British.
K7.2.4 Menyatakan iktibar yang diperoleh daripada perjuangan tokoh terdahulu.
Objektif

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat;


i. Menamakan tokoh-tokoh tempatan yang menentang
penjajahan British.
ii. Menamakan negeri-negeri yang terlibat dalam menentang
British.
iii. Menceritakan iktibar yang daripada perjuangan tokoh-tokoh
tempatan.

Aktiviti

1. Guru menunjukkan slaid dan bersoal jawab dengan


murid.
2. Murid bercerita berdasarkan slaid.
3. Murid berbincang melengkapkan peta titi .
4. Rumusan/nilai

EMK

Nilai Murni
KPS dan KBAT
ENT

Bahan Bantu Belajar


PENILAIAN
PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

Refleksi

- Keberanian dan semangat


cintakan negara
- TMK

Komputer, LCD, kad gambar, kad aktiviti, ms Power point

Kelas/Masa

5 Setia (6.45-7.45)

Tema/Tajuk

Perjuangan Kemerdekaan Negara/ Perjuangan Tokoh Tempatan

Standard Kandungan:
7.3 Sejarah Kemerdekaan 1957
Standard Pembelajaran:
7.3.1 Menyatakan peristiwa ke arah perjuangan kemerdekaan.
K7.3.5 Menyatakan pengorbanan tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan yang boleh
dicontohi.
Objektif

Aktiviti

EMK

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat;


i. Menceritakan peristiwa-peristiwa yang berlaku yang
membawa ke arah perjuangan kemerdekaan.
ii. menjelaskan pengorbanan tokoh-tokoh pejuang
kemerdekaan yang boleh dicontohi.
1. Guru menunjukkan slaid dan bersoal jawab dengan
murid.
2. Murid bercerita berdasarkan slaid.
3. Murid berbincang melengkapkan peta buih berganda .
4. Rumusan/nilai
Nilai Murni
KPS dan KBAT
ENT

Bahan Bantu Belajar


PENILAIAN
PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

Refleksi

- Keberanian dan semangat


cintakan negara
- TMK

Komputer, LCD, kad gambar, kad aktiviti, ms Power point

Kelas/Masa

5 Setia (6.45-7.45) pagi

Tema/Tajuk

Perjuangan Kemerdekaan Negara/ Perjuangan Tokoh Tempatan

Standard Kandungan:
7.3 Sejarah Kemerdekaan 1957
Standard Pembelajaran:
7.3.2 Menamakan tokoh-tokoh yang berjuang ke arah kemerdekaan.
K7.3.5 Menyatakan pengorbanan tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan yang boleh
dicontohi.
Objektif

Aktiviti

EMK

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat;


i. Menyatakan nama-nama tokoh yang berjuang ke arah
kemerdekaan.
ii. menjelaskan pengorbanan tokoh-tokoh pejuang
kemerdekaan yang boleh dicontohi.
1. Guru menunjukkan slaid dan bersoal jawab dengan
murid.
2. Murid bercerita berdasarkan slaid.
3. Murid berbincang melengkapkan peta buih berganda .
4. Rumusan/nilai
Nilai Murni
KPS dan KBAT
ENT

Bahan Bantu Belajar


PENILAIAN
PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

Refleksi

- Keberanian dan semangat


cintakan negara
- TMK

Komputer, LCD, kad gambar, kad aktiviti, ms Power point

Kelas/Masa

5 Setia (6.45-7.45)

Tema/Tajuk

Analisis Soalan Peperiksaan Semester 1

Standard Kandungan:
6.1,6.2,6.3,7.1,7.2,7.3
Standard Pembelajaran:

Objektif

Aktiviti

EMK

Bahan Bantu Belajar


PENILAIAN
PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

Refleksi

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat;


i. Memperolehi pencapaian 50% dalam peperiksaan.
ii. Menulis pembetulan dalam buku tulis.
1.
2.
3.
4.

Murid membaca soalan.


Murid bersoal-jawab.
Murid berbincang.
Rumusan/nilai

Nilai Murni
KPS dan KBAT
ENT

- Jujur
- TMK

Kertas Soalan Peperiksaan Semester 1

Kelas/Masa

5 Gemilang (8.45-9.45) pagi

Tema/Tajuk

Yang di-Pertuan Agong/Cara Pemilihan Yang di-Pertuan Agong

Standard Kandungan:
8.0 Institusi Yang di-Pertuan Agong
Standard Pembelajaran:
8.1.1 Menyatakan Yang di-Pertuan Agong sebagai institusi ketua negara Malaysia.
8.1.2 Menyatakan cara pelantikan Yang di-Pertuan Agong.
K8.1.5 Menyatakan kepentingan menghargai Yang di-Pertuan Agong sebagai lambang
perpaduan.
Objektif

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat;


i. menjelaskan Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara
Malaysia melalui carta yang ditunjukkan oleh guru.
ii. menjelaskan Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara
Malaysia melalui carta yang ditunjukkan oleh guru
iii.menyenaraikan cara pelantikan Yang diPertuan Agong
menyusun kedudukan Yang di-Pertuan Agong mengikut urutan
dengan betul.

Aktiviti

1.Melihat gambar
2.Aktiviti jigsaw-problem solving
3.mencari maklumat dari bahan/ laman web yang disediakan
oleh guru meletakkan YDPA mengikut negeri yang betul.

EMK

Nilai Murni
KPS dan KBAT
ENT

Bahan Bantu Belajar


PENILAIAN
PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

Refleksi

- Bersyukur dan berusaha


- TMK

Komputer, LCD, kad gambar, kad aktiviti, ms Power point

Kelas/Masa

5 Setia (6.45-7.45) pagi

Tema/Tajuk

Yang di-Pertuan Agong/Cara Pemilihan Yang di-Pertuan Agong

Standard Kandungan:
8.0 Institusi Yang di-Pertuan Agong
Standard Pembelajaran:
8.1.3 Menyenaraikan bidang kuasa Yang diPertuan Agong.
K8.1.7 Menyatakan kepentingan menghormati pemimpin negara.
.
Objektif

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat;


i. menjelaskan bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong.
Malaysia melalui carta yang ditunjukkan oleh guru.
ii. menceritakan kepentingan menghormati pemimpin negara.

Aktviti

1.Melihat slide
2.Aktiviti menyenaraikan bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong.
3.Mengisi peta bulatan.

EMK

Nilai Murni
KPS dan KBAT
ENT

Bahan Bantu Belajar


PENILAIAN
PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

Refleksi

- Taat setia
- TMK

Komputer, LCD, kad gambar, kad aktiviti, ms Power point

Kelas/Masa

5 Gemilang (8.45-9.45) pagi

Tema/Tajuk

Yang di-Pertuan Agong/Cara Pemilihan Yang di-Pertuan Agong

Standard Kandungan:
8.0 Institusi Yang di-Pertuan Agong
Standard Pembelajaran:
8.1.4 Menyatakan alat-alat kebesaran Yang diPertuan Agong dan Permaisuri Agong.
K8.1.6 Menjelaskan keunikan institusi Yang diPertuan Agong dalam sistem pemerintahan
di Malaysia.
.
Objektif

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat;


i. menjelaskan tentang alat-alat kebesaran Yang di-Pertuan
Agong dan Permaisuri Agong berdasarkan gambar.
ii. menceritakan keunikan institusi Yang di-Pertuan Agong dalam
sistem pemerintahan di Malaysia.

Aktviti

1.Melihat gambar.
2.Aktiviti menamakan alat-alat kebesaran.
3.Bersoal jawab dengan rakan.

EMK

Nilai Murni
KPS dan KBAT
ENT

Bahan Bantu Belajar


PENILAIAN
PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

Refleksi

- Taat setia
- TMK

Komputer, LCD, kad gambar, kad aktiviti, ms Power point

Kelas/Masa

5 Setia (6.45-7.45) pagi

Tema/Tajuk

Jata Negara

Standard Kandungan:
9.1
Jata Negara
Standard Pembelajaran:
9.1.1 Menyenaraikan lambang pada Jata Negara.
9.1.2 Menyatakan makna lambang-lambang pada Jata Negara.
K9.1.4 Menyatakan kepentingan menghormati Jata Negara.
.
Objektif

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat;


i. menyatakan lambang-lambang yang terdapat pada Jata
Negara.
ii. menerangkan makna lambang-lambang pada Jata Negara.
iii. Menceritakan kepentingan menghormati Jata Negara.

Aktviti

1.Melihat video klip.


2.Aktiviti menyebut lambang pada Jata Negara.
3.Bersoal jawab dengan rakan tentang makna lambang
lambang pada Jata Negara.
4. Melengkapkan peta bulatan dan bercerita tentang
kepentingan menghormati Jata Negara.

EMK

Nilai Murni
KPS dan KBAT
ENT

Bahan Bantu Belajar


PENILAIAN
PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

Refleksi

- Taat setia
- TMK

Komputer, LCD, kad gambar, kad aktiviti, ms Power point

Kelas/Masa

5 Setia (6.45-7.45) pagi

Tema/Tajuk

Bendera Kebangsaan

Standard Kandungan:
9.2
Bendera Kebangsaan
Standard Pembelajaran:
9.2.1 Menyatakan nama bendera kebangsaan.
9.2.2 Menyatakan sejarah penciptaan bendera kebangsaan.
K9.2.6 Menyatakan tujuan bendera kebangsaan dikibarkan.
.
Objektif

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat;


i. menyebut nama bendera kebangsaan.
ii. menceritakan sejarah penciptaan bendera kebangsaan.
iii. Menerangkan 3 tujuan bendera kebangsaan dikibarkan.

Aktviti

1.Melihat video klip.


2.Menamakan bendera kebangsaan.
3.Aktiviti kumpulan sejarah penciptaan bendera kebangsaan.
4. Menulis tujuan bendera kebangsaan dikibarkan.
kepentingan menghormati Jata Negara.

EMK

Nilai Murni
KPS dan KBAT
ENT

Bahan Bantu Belajar


PENILAIAN
PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

Refleksi

- Taat setia
- TMK

Komputer, LCD, kad gambar, kad aktiviti, ms Power point

Kelas/Masa

5 Setia (6.45-7.45) pagi

Tema/Tajuk

Bendera Kebangsaan

Standard Kandungan:
9.2
Bendera Kebangsaan

Elemen K
(kewargane
Standard Pembelajaran:
garaan)
9.2.3 Menyatakan makna warna dan lambang pada bendera kebangsaan.
mesti
dikahwinkan
K9.2.8 Menyatakan bendera kebangsaan sebagai simbol perpaduan.
.
dalam satu
sesi pdp
Objektif
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat;
i. menjelaskan tentang makna warna dan lambang pada
Jelaskan apa
bendera kebangsaan dengan tepat.
yang terdapat
ii. mengemukakan pendapat bagaimana bendera kebangsaan
dalam St.
boleh dijadikan simbol perpaduan di negara kita.
Pembelajaran
Aktviti

1. Permainan Jigsaw Puzzle.(Meneka tajuk)


2. Aktiviti misteri diriku Menjelaskan makna warna dan
lambang.
3.Aktiviti kumpulan membina peta bulatan.
4. Penutup Permainan Kotak Beracun

EMK

Nilai Murni
KPS dan KBAT
ENT

Bahan Bantu Belajar


PENILAIAN
PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

Refleksi

- Taat setia, Bersatu padu

Ringkaskan
penulisan EMK

- TMK

Komputer, LCD, kad gambar, kad aktiviti, ms Power point


20 daripada 25 orang murid berjaya mencapai objektif
yang disasarkan.

5 orang murid diberi bimbingan tambahan pada sesi pdp akan


datang.

Kelas/Masa

5 Gemilang (8.45-9.45) pagi

Tema/Tajuk

Bendera Kebangsaan/ Identiti Serantau

Standard Kandungan:
9.2
Bendera Kebangsaan
Standard Pembelajaran:
9.2.5 Mengenal bendera kebangsaan Negara-negara di Asia Tenggara.
K9.2.7 Menjelaskan kepentingan menghormati bendera kebangsaan.
Objektif

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat;


i. menyatakan bendera kebangsaan negara-negara di Asia
Tenggara dengan betul.
ii. menyatakan kepentingan menghormati bendera
kebangsaan.

Aktviti

1. Menonton video klip.(Meneka tajuk)


2. Meneka bendera-bendera negara di Asia Tenggara.
3.Aktiviti kumpulan membina peta bulatan.
4. Penutup Kuiz Sejarah

EMK

Nilai Murni
KPS dan KBAT
ENT

Bahan Bantu Belajar


PENILAIAN
PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

Refleksi

- Hormat , Bersatu padu


- TMK

Komputer, LCD, kad gambar, kad aktiviti, ms Power point

Kelas/Masa

5 Setia (6.45-7.45) pagi

Tema/Tajuk

Lagu Kebangsaan/ Identiti Serantau

Standard Kandungan:

9.3

Lagu Kebangsaan

Standard Pembelajaran:
9.3.5 Menyatakan kepentingan lagu kebangsaan.
K9.2.8 Menyatakan lagu kebangsaan sebagai simbol perpaduan.
Objektif

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat;


i. menceritakan peranan lagu kebangsaan.
ii. menjelaskan kepentingan lagu kebangsaan dalam
membentuk perpaduan di kalangan rakyat dalam bentuk peta
bulatan.

Aktviti

1. Menonton video klip.(Meneka tajuk)


2. Murid bercerita tentang peranan lagu kebangsaan
berdasarkan video yang ditonton.
3.Aktiviti kumpulan membina peta bulatan.
4. Penutup Kuiz Sejarah

EMK

Nilai Murni
KPS dan KBAT
ENT

Bahan Bantu Belajar


PENILAIAN
PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

Refleksi

- Hormat , Bersatu padu


- TMK

Komputer, LCD, kad gambar, kad aktiviti, ms Power point

Kelas/Masa

5 Setia (6.45-7.45) pagi

Tema/Tajuk

Bahasa Melayu/ Bahasa Melayu dalam perlembagaan

Standard Kandungan:

9.34

Bahasa Melayu

Standard Pembelajaran:
9.4.1 Menyatakan kedudukan bahasa Melayu dalam perlembagaan.
K9.4.4 Menyatakan rasa bangga menggunakan bahasa Melayu dalam pertuturan dan
penulisan.
Objektif

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat;


i. menjelaskan kedudukan bahasa Melayu dalam
perlembagaan berdasarkan video klip.
ii. menceritakan dengan rasa bangga menggunakan bahasa
Melayu dalam pertuturan dan penulisan.

Aktviti

1. Menonton video klip.


2. Murid bercerita tentang kedudukan bahasa Melayu
berdasarkan video yang ditonton.
3.Aktiviti kumpulan membina peta bulatan.
4. Penutup Kuiz Sejarah

EMK

Nilai Murni
KPS dan KBAT
ENT

Bahan Bantu Belajar


PENILAIAN
PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

Refleksi

- Hormat , Bersatu padu


- TMK

Komputer, LCD, kad gambar, kad aktiviti, ms Power point

Kelas/Masa

5 Setia (6.45-7.45) pagi

Tema/Tajuk

Identiti Negara Kita/ Bunga Kebangsaan

Standard Kandungan:

9.5

Bunga Kebangsaan

Standard Pembelajaran:

9.5.4 Mengenal pasti bunga kebangsaan negara di Asia Tenggara


K9.5.7 Menyatakan kebanggaan bunga kebangsaan dijadikan lambang dalam
pelbagai urusan.
Objektif

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat;


i. menerangkan bunga kebangsaan negara-negara di Asia
Tenggara.
ii. menceritakan dengan rasa bangga terhadap bunga
kebangsaan yang dijadikan lambang dalam pelbagai urusan.

Aktviti

1. Menonton video klip.


2. Murid bercerita berdasarkan video.
3.Aktiviti kumpulan membina peta bulatan.
4. Penutup Kuiz Sejarah

EMK

Nilai Murni
KPS dan KBAT
ENT

Bahan Bantu Belajar


PENILAIAN
PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

Refleksi

- Hormat , Bersatu padu


- TMK

Komputer, LCD, kad gambar, kad aktiviti, ms Power point