Anda di halaman 1dari 17

PRASEKOLAH ROS

SEKOLAH KEBANGSAAN MALIM, MELAKA

___________________________________________________________________________
MINGGU
TEMA

:
:

HARI /
MASA /
MATAPELAJA
RAN
7.45 - 7.55
(10 MINIT)
7.55- 8.15
(20 MINIT)
08.15 09.15
(60 MINIT)
BAHASA
MALAYSIA

12
RUANG TIDUR

TARIKH
HARI

KANDUNGAN

: 28.03.2016
: ISNIN

BAHAN /
CATATAN

Perhimpunan
Rutin Dan Main Bebas
Perbualan Pagi / Minum Pagi

Tajuk : BM 3.0 Kemahirann membaca


BBB :
SK
: BM 3.0 mengenal huruf vokal
Kad huruf
SP
: BM 3.2.1 Menyebut huruf vokal
Kad gambar
BM 3.2,1 Membunyikan huruf vokal
BM 3.4.2 Membuunyikan huruf vokal
OBJ : Murid boleh menamakan objek berdasar
MURID
BIL
kad gambar.
Mengua
sai
AKT :
1. Murid menyebut nama objek pada kad
Tidak
gambar
mengua
bantal
tilam
almari
sai
katil
lampu
tidur
k a t i l
2. Kenal pasti huruf vokal dalam perkataan
berdasar kad gambar
3. Membulatkan
guruf
vokal
dalam
perkataan berdasar kad gambar
4. Mewarna gambar dan mewarna huruf
vokal dalam perkataan
Impak :
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

9.15 9.45
(30 MINIT)
9.45 -10.45
(60 minit)
PENDIDIKAN
MORAL

Rehat / Pengurusan Diri

Tajuk : PM 9.0 Keberanian


BBB :
SK
: PM 9.1 Berinteraksi dengan yakin di Kad gambar
sekolah
Lembaran
SP
: PM 9.1.4 Berani bercakap dengan yakin
kerja
menggunakan ayat mudah
OBJ : Murid tahu cara membersihkan ruang

PRASEKOLAH ROS
SEKOLAH KEBANGSAAN MALIM, MELAKA

___________________________________________________________________________
tidur
AKT :
1. Melihat kad gambar ruang bilik tidur
2. Menamakan alatan dalam bilik tidur

Murid diterangkan aktiviti dalam


bilik tidur

Kemas tempat tidur

Sapu sampah

Buka langsir dan tingkap


3. Mewarna gambar ruang bilik tidur

MURID
Mengua
sai

BIL

Tidak
mengua
sai

Impak :
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

10.45 -11.15
(30 MINIT)
AWAL
MATEMATIK

Tajuk : ST 7.0 Konsep nombor


SK
: ST 7.1 Memahami nombor 1-10
SP
: ST 7.1.2 Memadankan angka 1-10
dengan nama
nombor secara lisan
OBJ
: Murid boleh menamakan kad angka
AKT
:
1. Mendengar lagu Numbers
2. Mengira jumlah objek.
3. Mengenal dan mengecam bentuk angka
4. Meletakkan kad nomboor pada bilangan
yang betul
5. Menyebut semula angka secara individu
6. Menyurih angka 1-5

BBB :
Buku kerja
Kad
nombor
Sudu
plastik
MURID
Mengua
sai

BIL

Tidak
mengua
sai

Counting_Song_(Vol.1)_www.TOONBO.com.flv

Impak :
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
11.15-11.35
(20 MINIT)
SOSIOEMOSI

Tajuk : PSE 2.0 Mencapai emosi yang BBB :


positif
Kotak
SK
: PSE 2.1 Membina konsep kendiri
Kad arahan
SP
: PSE 2.1.1 Bersikap positif tentang
kebolehan diri
MURID
BIL
PSE 2.1.3 Bersikap positif tentang
Mengua
sai
kebolehan dan
kekurangan/ kelemahan

PRASEKOLAH ROS
SEKOLAH KEBANGSAAN MALIM, MELAKA

___________________________________________________________________________
Tidak
kendiri
mengua
OBJ : Murid boleh melakukan melakukan
sai
aktiviti mengikut
arahan guru.
AKT
:
1. Murid mengambil kad arahan dari kotak.
2. Murid mendengar arahan yang dibaca
mengikut kad arahan yang diberikan
3. Memahami arahan guru.
4. Melaksanakan aktiviti dengan bimbingan
guru.
5. Soal jawab tentang arahan yang diberi.
( KBAT )
Impak :
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
11.35-11.45
(10 MINIT )

REFLEKSI

Menyanyi lagu Si Tommy


Kenalpasti arahan dan kedudukan atas dan
bawah.

Disemak Oleh :

Disediakan Oleh :

( Roslaini Abdul Rashid )

BBB :
Komputer
riba
Objek

PRASEKOLAH ROS
SEKOLAH KEBANGSAAN MALIM, MELAKA

___________________________________________________________________________

MINGGU :
TEMA
:

12
RUANG TIDUR

HARI /
MASA /
MATAPELAJAR
AN
7.45-7.55
(10 MINIT)
7.55- 8.15
(20 MINIT)

8.15 9.15
( 60 MINIT)
PERMAINAN
LUAR / FIZIKAL

TARIKH
HARI

KANDUNGAN

: 29.03.2016
: SELASA
BAHAN /
CATATAN

Rutin kelas :
- Murid berkumpul untuk sarapan,mengucapkan selamat
pagi, menanda
kehadiran, melafaz syahadah, Al-Fatihah dan doa penerang
hati.
Perbualan pagi :
Ibu bapa / Penjaga menyerah anak-anak mereka kepada
guru kelas dan
Pembantu Pengurusan Murid.
Memberi ruang dan masa untuk murid-murid
menyesuaikan diri.
Membincangkan aktiviti yang akan dijalankan pada hari
ini.
Tajuk
: PFK 2.0 Perkembangan motor
kasar
SK
: PFK 2.3 Melakukan kkemahiran
koordinasi mata
dan tangan dalam
perkembangan
kemahiran motor kasar
SP
: PFK 2.3.8 Menggolek objek ke sasaran
PFK 2.3.9 Melantun dan menangkap
objek
OBJ
: Murid boleh melakukan pergerakan
motor kasar
iaitu memegang dan membaling bola.
AKT
:
1. Melakukan aktiviti memanaskan badan

BBB :
Bola
Bekas
Objek
MURID
Mengua
sai
Tidak
mengua
sai

BIL

PRASEKOLAH ROS
SEKOLAH KEBANGSAAN MALIM, MELAKA

___________________________________________________________________________
dengan bimbingan guru
2. Murid duduk dalam bulatan
3. Aktiviti ayat berantai
Murid melakukan aktiviti mengolek bola
dalam kumpulan
Murid yang mendpat bola akan
menyebut perkataan objek yang dilihat
sekitar dirinya
Seterusnya ulangan aktiviti 4
Impak :
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
9.15 9.45
(30 MINIT)

9.45 -10.15
(30 minit)
Sains Awal

Rehat / Pengurusan Diri

Tajuk : ST 2.0 Kemahiran saintifik


BBB :
SK
: ST 2.5 Menyelesaikan masalah Kain
kehidupan seharian
bekas
secara hands on
SP
: ST 2.5.2 Menjalankan aktivitiuntuk
MURID
menyelesaikan
Mengua
sai
masalah harian
OBJ : Murid boleh memahami konsep
Tidak
perubahan
mengua
AKT :
sai
1. Murid di minta membasahkan kain
2. murid memerah dan membuka kaian
3. murid membuat kesimpulan keadaan kain
sebelum dan selepas
4. murid menyidai kain tersebut
5. Ppenerangan kebaikan matahari dan
kepentingannya
Impak :
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

BIL

PRASEKOLAH ROS
SEKOLAH KEBANGSAAN MALIM, MELAKA

___________________________________________________________________________
10.1511.15
(60 MINIT)
Kreativiti

Tajuk : KTI 2.0 Muzik


BBB :
SK
: KTI 2.9 Mengambil bahagian dalam Komputer
aktiviti nyanyian
riba
SP
: KTI 2.1.9 Menyanyi lagu mengikut
MURID
M
tempo
OBJ : Murid boleh melakukan pergerakan bibir.
M1
AKT :
M2
1. Murid mendengar lagu Bulan dari
M3
M4
komputer riba.
M5
2. Murid membuat miming lagu yang
M6
didengar.
M7
3. Menyebut senikata lagu dengan
bimbingan guru

B
M

Lagu_Pelajar_UPSR_Hafal_12_Nama_Bulan.3gp

Impak :
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

11.15-11.35
(20 MINIT)
Sosioemasi

Tajuk : PSE 2.0 Mencapai emosi yang positif


SK
: PSE 2.1 Membina konsep kendiri
SP
: PSE 2.1.1 Bersikap positif tentang
kebolehan diri
PSE 2.1.3 Bersikap positif tentang
kebolehan dan
kekurangan/ kelemahan kendiri
OBJ : Murid boleh melakukan aktiviti mengikut
arahan
guru.
AKT :
1. Murid diberi alatan
2. Murid diminta meletakkan objek dalam
pasir
3. Murid mencari dan mengambil objek
dalam pasir

BBB :
Pasir
alatan
MURID

B
M

M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7

Impak :
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

11.35-11.45
(10 MINIT )
Refleksi

Menyanyi lagu bulan


Murid menyusun kad bulan dalam setahun

BBB :
Komputer
riba
Kad bulan

PRASEKOLAH ROS
SEKOLAH KEBANGSAAN MALIM, MELAKA

___________________________________________________________________________
Disemak Oleh :

Disediakan Oleh :

( Roslaini Abdul Rashid )

MINGGU
TEMA
HARI /
MASA /
MATAPELAJA
RAN
7.45-7.55
(10 MINIT)
7.55- 8.15

:
:

12
RUANG TIDUR

TARIKH
HARI

KANDUNGAN

: 30.03.2016
: RABU
BAHAN /
CATATAN

Rutin kelas :
- Murid berkumpul untuk sarapan,mengucapkan selamat pagi,
menanda

PRASEKOLAH ROS
SEKOLAH KEBANGSAAN MALIM, MELAKA

___________________________________________________________________________
(20 MINIT)
kehadiran, melafaz syahadah, Al-Fatihah dan doa penerang
hati.
Perbualan pagi :
Ibu bapa / Penjaga menyerah anak-anak mereka kepada
guru kelas dan
Pembantu Pengurusan Murid.
Memberi ruang dan masa untuk murid-murid menyesuaikan
diri.
Membincangkan aktiviti yang akan dijalankan pada hari ini.
8.15 9.15
( 60 MINIT)
Bahasa
Inggeris

TOPICS : 3. Pre-reading Skills


SK
: 3.3 Identify pictures
SP
: 3.3.4 Match a picture to an identical
picture in
a set of six pictures
OBC
: Pupils able to do match the same
picture with
guidance
ACT
:
1. Listen and follow the words
dining room
bedroom
bathroom
kitchen
2. Spell the words and say alaud the words.
3. Match the same picture guided by teacher
4. Colour the picture.

BBB :
Picture Card
Activity book
MURID

B
M

M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7

Impact :
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
9.15 9.45
(30 MINIT)
9.45 -10.45
(60 minit)
Pendidikan
Moral

Rehat / Pengurusan Diri


Tajuk : PM 9.0 Keberanian
SK
: PM 9.1 Berinteraksi dengan yakin di
sekolah
SP
: PM 9.1.4 Berani bercakap dengan yakin
menggunakan ayat mudah
OBJ : Murid boleh menjalankan aktiviti kreativiti
tangan
AKT :
1. Murid diberi pinggan kertas
2.
Murid mewarnakan pinggan kertas
dengan teliti dan kemas
3. Murid mengunting kertas warna hijau,
merah dabn kuning secara bulat
4. Murid membin a lampu isyarat

BBB :
Kertas warna
Pinggan
kertas
Kertas
lukisan
Gam
tali
MURID
M1
M2
M3

B
M

PRASEKOLAH ROS
SEKOLAH KEBANGSAAN MALIM, MELAKA

___________________________________________________________________________
M4
5. Kemas hasil kerja
6. Murid bercerita dan membuat huraian M5
M6
hasil kerja tadi
M7
Impak :
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

10.45 11.15
(30 MINIT)
Bahasa
Malaysia

Tajuk : PM 9.0 Keberanian


BBB :
SK
: PM Berinteraksi dengan yakin di sekolah Kad gambar
SP
: PM 9.1.4 Berani bercakap dengan yakin
Buku kerja
OBJ : Murid boleh menamakan objek berdasar
kad gambar.
MURID
M B
M
AKT :
M1
1. Murid menyebut nama objek pada kad M2
gambar
M3
M4
bantal
tilam
almari
M5
katil
lampu
M6
tidur
M7
2. Kenal pasti huruf vokal dalam perkataan
berdasar kad gambar
3. Murid menyurih perkataan dan mewarna
gambar
Impak :
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

10.45 11.15
(30 MINIT)
Matematik

11.15-11.35
(20 MINIT)
Sosioemasi

Tajuk : ST 7.0 Konsep nombor


SK
: ST 7.1 Memahami nombor 1-10
SP
: ST 7.1.2 Memadankan angka 1-10
dengan nama nombor secara lisan
OBJ : Murid boleh menamakan kad angka
AKT :
1. Mendengar lagu Numbers
2. Murid melenghkapak stiker nombor
menggunakan pita pelekat
3. Murid membuat untaian objek mengikut
kad nombor
4. Murid membina model untaian nombor
Tajuk : PSE 2.0 Mencapai emosi yang positif
SK
: PSE 2.1 Membina konsep kendiri
SP
: PSE 2.1.1 Bersikap positif tentang
kebolehan diri

BBB :
Pinggan
kertas
Objek
Tali
Kad angka

BBB :
Tali reben
Pinggan

PRASEKOLAH ROS
SEKOLAH KEBANGSAAN MALIM, MELAKA

___________________________________________________________________________
PSE 2.1.3 Bersikap positif tentang
kertas
kebolehan dan
hiasan
kekurangan/ kelemahan kendiri
MURID
M
OBJ : Murid boleh melakukan aktiviti mengikut
arahan
M1
guru
M2
AKT :
M3
M4
1. Murid diberi tali reben
M5
2. Murid diminta mencucuk tali ke dalam
M6
pinggan kertas .
M7
3. Kemaskini hasil kerja murid.
4. Murid menghasilkan poket surat

B
M

Impak :
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
11.35-11.45
(10 MINIT )

Menyebut semula kad gambar alatan bilik tidur

BBB :
kad gambar

Refleksi
Disediakan Oleh :

( Roslaini Abdul Rashid )

Disemak Oleh :

PRASEKOLAH ROS
SEKOLAH KEBANGSAAN MALIM, MELAKA

___________________________________________________________________________

MINGGU
TEMA
HARI /
MASA /
MATAPELAJA
RAN
7.45 - 7.55
(10 MINIT)
7.55- 8.15
(20 MINIT)

8.15 8.45
( 30 MINIT)
Permainan

:
:

12
RUANG TIDUR

TARIKH
HARI

KANDUNGAN

: 31.03.2016
: KHAMIS

BAHAN /
CATATAN

Rutin kelas :
- Murid berkumpul untuk sarapan,mengucapkan selamat pagi,
menanda
kehadiran, melafaz syahadah, Al-Fatihah dan doa penerang
hati.
Perbualan pagi :
Ibu bapa / Penjaga menyerah anak-anak mereka kepada
guru kelas dan
Pembantu Pengurusan Murid.
Memberi ruang dan masa untuk murid-murid menyesuaikan
diri.
Membincangkan aktiviti yang akan dijalankan pada hari ini.
Tajuk : PFK 2.0 Perkembangan motor kasar
BBB :
SK
: PFK 2.3 Melakukan kkemahiran koordinasi Bola
mata dan tangan
dalam perkembangan gol
kemahiran motor kasar

PRASEKOLAH ROS
SEKOLAH KEBANGSAAN MALIM, MELAKA

___________________________________________________________________________
Luar / Fizikal SP
: PFK 2.3.8 Menggolek objek ke sasaran
PFK 2.3.9 Melantun dan menagkap objek
OBJ : Murid boleh melakukan pergerakan motor
kasar
iaitu memegang dan membaling bola.
AKT :
1. Melakukan aktiviti memanaskan badan
dengan bimbingan guru
2. Murid di bahagi kepada dua kumpulan
3. Murid dilatih bermain permainan bola
keranjang
Impak :
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
8.45 9.15
(30 MINIT)
KREATIVITI

Tajuk : KTI 2.0 Muzik


BBB :
SK
: KTI 2.9 Mengambil bahagian dalam Computer
aktiviti nyanyian
riba
SP
: KTI 2.1.9 Menyanyi lagu mengikut tempo
MURID
M B
OBJ : Murid boleh melakukan pergerakan bibir.
M
AKT :
M1
1. Murid mendengar lagu hari dari
M2
komputer riba.
M3
M4
2. Murid membuat miming lagu yang
M5
didengar.
M6
3. Menyebut senikata lagu dengan bimbingan
M7
guru
Impak :
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

9.15 9.45
(30 MINIT)
09.45-10.45
(60 minit)
Kemanusiaan

Days_of_the_Week_-_Teach_We kday_Names,_Monday,_Tuesday,_ESL,_Kindergarten,_Baby_Learning_Songs.3gp

Rehat / Pengurusan Diri

Tajuk : KM 8.0 Saya dan Negara Malaysia


BBB :
SK
: KM 8.1 Menghormati lambing glob dunia
kebangsaaan dan negeri
MURID
M B
SP
: KM 8.1.7 Menunjukkan kedudukan
M
Malaysia di peta dunia dan glob dunia
M1
OBJ : Murid boleh mengenal bentuk peta
M2
malaysia.
M3
M4
AKT :
M5
1. Murid diperkenalkan peta Malysia
M6
2. murid ditunjukkan glob dunia
M7
3. bersoal jawab tentang glob

PRASEKOLAH ROS
SEKOLAH KEBANGSAAN MALIM, MELAKA

___________________________________________________________________________
4. Mencari peta Malaysia dalam glob
5. murid menyurih bentuk peta Malaysia
6. murid meulis perkataan Malaysia dengan
dekorasi tersendiri
Impak :
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
10.45 -11.15
(30 MINIT)
Awal Sains

Tajuk : ST 2.0 Kemahiran saintifik


BBB :
SK
: ST 2.5 Menyelesaikan masalah Plastic
kehidupan seharian
Pemberat
secara hands on
kayu
SP
: ST 2.5.2 Menjalankan aktivitiuntuk
menyelesaikan masalah harian
MURID
M B
M
OBJ : Murid boleh memahami konsep perubahan
M1
AKT :
M2
1. Murid di minta meletakkan kayu dan plastic M3
dalam bekas
M4
M5
2. Muri d membuat pemerhatian
M6
3. M urid meletakkan objek dengan mengikat
M7
pemberat
4. Murid menyatakan perubahan objek
tersebut
5. Ulang dengan objek yang lain dan sesuai
Impak :
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

11.15-11.35
(20 MINIT)
Sosioemasi

Tajuk : PSE 2.0 Mencapai emosi yang positif


SK
: PSE 2.1 Membina konsep kendiri
SP
: PSE 2.1.1 Bersikap positif tentang
kebolehan diri
PSE 2.1.3 Bersikap positif tentang
kebolehan dan
kekurangan/ kelemahan kendiri
OBJ : Murid boleh melakukan aktiviti mengikut
kreativiti sendiri
AKT :
1. Sambungan tugasan hari semalam :
Murid diberi tali reben
Murid diminta mencucuk tali ke dalam
pinggan kertas
Kemaskini hasil kerja murid.
Murid menghasilkan poket surat
Menampal aksesori pada muka depan

BBB :
Tali reben
Pinggan
kertas
Hiasan
hiasan
MURID
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7

B
M

PRASEKOLAH ROS
SEKOLAH KEBANGSAAN MALIM, MELAKA

___________________________________________________________________________
poket hiasan
Impak :
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
11.35-11.45
(10 MINIT )

Menyebut nama rakan

BBB :
kad nama

Refleksi
Disediakan Oleh :

Disemak Oleh :

( Roslaini Abdul Rashid )

MINGGU :
TEMA
:
HARI /
MASA /
MATAPELAJA
RAN
7.45 - 7.55
(10 MINIT)
7.55- 8.15
(20 MINIT)

12
RUANG TIDUR

TARIKH
HARI

KANDUNGAN

: 01.042016
: JUMAAT

BAHAN /
CATATAN

Rutin kelas :
- Murid berkumpul untuk sarapan,mengucapkan selamat pagi,
menanda
kehadiran, melafaz syahadah, Al-Fatihah dan doa penerang
hati.
Perbualan pagi :
Ibu bapa / Penjaga menyerah anak-anak mereka kepada
guru kelas dan
Pembantu Pengurusan Murid.
Memberi ruang dan masa untuk murid-murid menyesuaikan
diri.
Membincangkan aktiviti yang akan dijalankan pada hari ini.

PRASEKOLAH ROS
SEKOLAH KEBANGSAAN MALIM, MELAKA

___________________________________________________________________________
08.15 09.15
(60 MINIT)
Kemanusiaan

BBB :
Tajuk : KM 8.0 Saya dan Negara Malaysia
Glob dunia
SK
: KM 8.1 Menghormati lambing kebangsaaan Kad
dan negeri
perkataan
SP
: KM 8.1.7 Menunjukkan kedudukan Malaysia Kad
di peta dunia dan glob dunia
bendera
OBJ : Murid boleh mengenal bentuk peta
malaysia.
MURID
M B
M
AKT :
M1
1. Murid mengeja perkataan nama negeri
M2
sendiri
M3
2. Murid mencari peta Malaysia dalam glob
M4
M5
dunia
M6
3. Murid diberi kad nama negeri di Malaysia
M7
4. Murid menyebut dengan bimbingan guru
5. Murid mengenalpasti kad perkataan dan kad
negeri yang sama
6. Murid melengkapkan nama negeri di
Malaysia secara berpandu
Impak :
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

9.15 9.45
(30 MINIT)
09.45 10.15
(30 minit)
Matematik
Asas

Rehat / Pengurusan Diri

Tajuk : ST 7.0 Konsep nombor


SK
: ST 7.1 Memahami nombor 1-10
SP
: ST 7.1.2 Memadankan angka 1-10 dengan
nama nombor secara lisan
AKT :
1. Mendengar lagu Numbers
2. Mengira jumlah objek.
3. Mengenal dan mengecam bentuk angka
4. Mengira objek menggunakan sudu
5. Menyebut semula angka secara individu
6. Murid mengambil objek mengikut kad angka
yang diambil dari kotak
Impak :
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

BBB :
Buku kerja
Kad
nombor
Sudu
plastik
MURID
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7

B
M

PRASEKOLAH ROS
SEKOLAH KEBANGSAAN MALIM, MELAKA

___________________________________________________________________________
10.15 -11.15
(60 MINIT)
Kreativiti

Tajuk : KTI 2.0 Muzik


SK
: KTI 2.9 Mengambil bahagian dalam aktiviti BBB :
nyanyian
Kad huruf
SP
: KTI 2.1.9 Menyanyi lagu mengikut tempo
vokal
OBJ : Murid boleh melakukan pergerakan
Kompuer
mengikut arahan
riba
guru.
AKT :
MURID
M B
M
1. Melakukan aktiviti memanaskan badan
M1
dengan bimbingan guru.
M2
2. Murid mendengar lagu a,e,i,o,u dari
M3
M4
komputer riba.
M5
3. Murid membuat pergerakan bentuk huruf
M6
vokal menggunakan anggota badan
M7
4. Kemas kini pergerakan.
5. Ulangan aktiviti pergerakan bentuk huruf
lagu Huruf VOKAL - YouTube.flv

Impak :
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
11.15-11.35
(20 MINIT)
Sosioemasi

Tajuk : PSE 2.0 Mencapai emosi yang positif


SK
: PSE 2.1 Membina konsep kendiri
SP
: PSE 2.1.1 Bersikap positif tentang
kebolehan diri
PSE 2.1.3 Bersikap positif tentang
kebolehan dan
kekurangan/ kelemahan kendiri
OBJ : Murid boleh melakukan aktiviti
pengamatan mata
tangan.
AKT :
1. Murid diberi alatan kognitif.
2. Tunjuk cara membuka alatan
3. Membuka alatan dengan bimbingan guru..
Soal jawab tentang hasil kerja

BBB :
Alat
kognitif
MURID

M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7

Impak :
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

11.35 - 11.45
(10 MINIT)

Mengoyak kertas dalam garisan lurus

BBB :
Kertas
warna

B
M

PRASEKOLAH ROS
SEKOLAH KEBANGSAAN MALIM, MELAKA

___________________________________________________________________________
Refleksi

Disediakan Oleh :

Disemak Oleh :

( Roslaini Abdul Rashid )