Anda di halaman 1dari 17

MINGGU

TEMA

:
:

HARI /
MASA /
MATAPELAJAR
AN
7.45 - 7.55
(10 MINIT)
7.55- 8.15
(20 MINIT)
08.15 09.15
(60 MINIT)
BAHASA
MALAYSIA

29
PAKAIAN PEREMPUAN

TARIKH
HARI

KANDUNGAN

BAHAN /
CATATAN

Perhimpunan
Rutin Dan Main Bebas
Perbualan Pagi / Minum Pagi

Tajuk : BM 3.0 Kemahiran membaca


SK
: BM 3.5 Membaca perkataan
SP
: BM 3.5.4 Membatangkan tiga suku
kata terbuka
untuk menjadi perkataan
OBJ
: Murid boleh membina perkataan
bermakna
AKT
:
Permainan Pancing Suku Kata
1. Murid memancing suku kata terbuka di
dalam besen
berdasarkan kad suku kata terbuka yang
ditunjukkan
oleh guru
2. Murid mengeja dan membunyikan suku
kata
terbuka
3. Murid mencantum kad suku kata menjadi
3 sukukata
Murid membina perkataan bermakna
CTH : pe + ra + hu
ke + ba + ya
me + la= yu
4.Mewarnakan suku kata membentuk
perkataan
berdasarkan gambar
Impak :
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

9.15 9.45
(30 MINIT)

: 22.08.2016
: ISNIN

Rehat / Pengurusan Diri

BBB :
Kad gambar
Objek
Buku kerja
Komputer
riba
MURID
Menguasa
i
Tidak
menguas
ai

BIL

9.45 -10.45
(60 minit)
PENDIDIKAN
MORAL

Tajuk : PM 4.0 Berterima kasih


SK
: PM 4.1 Mengamalkan sikap terima kasih
SP : PM 4.1 2 Mengucapkan terima kasih secara lisan
atau bukan lisan atas bantuan,
penghargaan dan sumbangan yang
diterima
OBJ : Murid boleh melaksanakan tugasan yang diberikan
AKT :
1. Mendengar lagu Terima Kasih Guruku
2. Membuat aktiviti bersalaman dan ucapan terima
kasih
3. Guru menyatakan situasi yang sesuai untuk
berterima kasih dan menunjukkan gambar situasi
4. Lakon semula situasi berterima kasih.

BBB :
Kad gambar
Buku kerja
Komputer riba

MURID

BIL

Menguasa
i
Tidak
menguas
ai

Impak :
________________________________________________
________________________________________________
_________________________________________________
10.45 -11.15
(30 MINIT)
AWAL
MATEMATIK

Tajuk : ST 8.0 Operasi nombor


BBB :
SK
: ST 8.2 Memahami operasi tolak Kad gambar
lingkungan 10
Buku kerja
SP
: ST 8.2.2 Menggunakan bahasa harian
untuk
menerangkan operasi tolak
OBJ : Murid boleh faham operasi tolak
AKT :
MURID
BIL
1. Murid diberi kad ayat mudah
Menguasa
i
2. Murid membaca petikan tersebut
CTH : Abu ada 4 biji gula-gula..Abu makan
Tidak
2 biji gula-gula tersebut. Berapakah baki
menguas
gula-gula yang tinggal?
ai
3. Murid memahami dan menyelesaikan
secara manual dengan menggunakan
sistem himpunan dan membilang baki
4. Latih tubi langkah 3 hingga murid faham
5. Pengukuhan melengkapkan operasi tolak
Impak :
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

11.15-11.35
(20 MINIT)
SOSIOEMOSI

Tajuk
: PSE 3.0 Membina kemahiran BBB :
sosial
Komputer
SK
: PSE 3.1 memahami keperluan,
riba
perasaan dan
MURID
BIL
pandangan orang lain

Menguasa
SP
: PSE 3.1.6 menyatakan kelainan dan
i
kepelbagaian
keperluan dalam
Tidak
masyarakat seperti
menguas
makanan, pakaian,
ai
tempat tinggal dan lain-lain
AKT
:
1. Murid bersoal jawab dan bercerita
tentang keperluan masyarakat seperti

makanan

pakaian

tempat

bahasa perantaraan
tinggal

Impak :
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
11.35-11.45
(10 MINIT )

Membunyikan nama pakaian perempuan

BBB :
Kad gambar

REFLEKSI
Disemak Oleh :

Disediakan Oleh :

(Nadzirah Latip )

MINGGU
TEMA

:
:

HARI /
MASA /
MATAPELAJARAN
7.45 - 7.55
(10 MINIT)
7.55- 8.15
(20 MINIT)

8.15 9.15
( 60 MINIT)
PERMAINAN
LUAR / FIZIKAL

29
PAKAIAN PEREMPUAN

TARIKH
HARI

KANDUNGAN

: 23.08.2016
: SELASA
BAHAN /
CATATAN

Rutin kelas :
- Murid berkumpul untuk sarrapan,mengucapkan selamat
pagi, menanda
kehadiran, melafaz syahadah, Al-Fatihah dan doa penerang
hati.
Perbualan pagi :
Ibu bapa / Penjaga menyerah anak-anak mereka kepada
guru kelas dan
Pembantu Pengurusan Murid.
Memberi ruang dan masa untuk murid-murid
menyesuaikan diri.
Membincangkan aktiviti yang akan dijalankan pada hari
ini.
Tajuk : PFK 1.1 Motor halus
SK
: PFK 1.1 Melakukan kemahiran motor
halus
SP
: PFK 1.1.1 Menggunakan jari untuk
mengoyak bahan
mengikut rupa bentuk
PFK 1.1.2 Menggunakan tangan untuk
merenyuk
PFK 1.1.3 Menggunakan tangan untuk
meramas
(mix)
OBJ
: Murid boleh melakukan pergerakan
motor halus
dengan bantuan guru.
AKT :
1. Murid memegang kertas
2. Murid merenyuk kertas

BBB :
Kertas
Belon
Gam
MURID
Menguasa
i
Tidak
menguas
ai

BIL

3. Mengoyak kertas menjadi cebisan kecil


4. Menampal kertas yang dikoyak pada
belon.
Impak :
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
9.15 9.45
(30 MINIT)
9.45 -10.15
(30 minit)
AWAL SAINS

Rehat / Pengurusan Diri

Tajuk : ST 2.0 Kemahiran saintifik


BBB :
SK
: ST 2.3 Membanding dan mengelaskan Objek
objek
bekas
SP
: ST 2.3.3 Membanding dan
mengumpulkan objekMURID
objek- objek mengikut satu
Menguasa
i
ciri :
Saiz (besar dan kecil, panjang dan
Tidak
pendek)
menguas
Tekstur ( licin dan kasar)
ai
berat ( berat dan ringan )
OBJ : Murid boleh mengenal tekstur bahan
AKT
:
1. Murid diberi objek bertekstur
2. Menyebut jenis tekstur yang disentuh
3. Mengaitkan tekstur dengan objek sekitar
4. Kenalpasti alatan dan tektur yang disebut
oleh guru
Kapas adalah lembut
Batu adalah keras
Gandum adalah halus
Buku adalah tebal
Kertas adalah nipis
5. Memilih kad tekstur yang disebut oleh
guru
6. Murid mengasingkan objek mengikut ciri
yang disebut oleh guru
Impak :
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

BIL

10.1511.15
(60 MINIT)
KREATIVITI

Tajuk : KTI 1.0 seni visual


SK
: KTI 1. 1 Menggunakan keperluan
tentang bahan
dan teknik dalam
menghasilkan karya seni
SP
: KTI 1.2.12 Menggunakan bahan
kutipan yang
sesuai untuk penghasilan
sebuah karya
kreatif
OBJ : Murid boleh menghasilkan origami baju
perempuan
AKT :
1. Murid membuat origami baju
2. Murid membina origami patung dari
kertas.
3. Bercerita menggunakan origami yang
dihasilkan.

BBB :
Kertas
lukisan
Pensil
warna
MURID

BIL

Menguasa
i
Tidak
menguas
ai

Impak :
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
11.15-11.35
(20 MINIT)
SOSIOEMOSI

Tajuk
: PSE 3.0 Membina kemahiran BBB :
sosial
Kad gambar
SK
: PSE 3.1 memahami keperluan,
perasaan dan
MURID
BIL
pandangan orang lain
Menguasa
SP
: PSE 3.1.6 Menyatakan kelainan dan
i
kepelbagaian keperluan
dalam
Tidak
masyarakat seperti
menguas
ai
makanan,
pakaian, tempat tinggal
dan lain-lain
AKT
:
1. Murid bersoal jawab dan bercerita
tentang keperluan masyarakat seperti

makanan

pakaian

tempat

bahasa perantaraan
tinggal
2. Menyatakan kepentingan keperluan
berikut dalam kehidupan seharaian
3. Murid melukis makanan mengikut
kumpulan kaum yang diberi oleh guru
Impak :
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Menamakan kad gambar

11.35-11.45
(10 MINIT )

BBB :
kad gambar

REFLEKSI

Disediakan Oleh :

Disemak Oleh :

( Nadzirah Latip)

MINGGU
TEMA
HARI /
MASA /
MATAPELAJAR
AN

:
:

29
PAKAIAN PEREMPUAN

KANDUNGAN

TARIKH
HARI

: 24.08.2016
: RABU

BAHAN /
CATATAN

7.45 - 7.55
(10 MINIT)
7.55- 8.15
(20 MINIT)

8.15 9.15
( 60 MINIT)
BAHASA
INGGERIS

Rutin kelas :
- Murid berkumpul untuk sarrapan,mengucapkan selamat pagi,
menanda
kehadiran, melafaz syahadah, Al-Fatihah dan doa penerang
hati.
Perbualan pagi :
Ibu bapa / Penjaga menyerah anak-anak mereka kepada
guru kelas dan
Pembantu Pengurusan Murid.
Memberi ruang dan masa untuk murid-murid menyesuaikan
diri.
Membincangkan aktiviti yang akan dijalankan pada hari ini.
TOPICS : BI 3.0 Reading skills.
SK
: BI 3.1 identify leters of the alphabet
SP
: BI 3.1.7 Sound out letters of the
alphabet
OBC
: Pupils able to listen and say the
alphabet
ACT
:
1. Listen and say alaud alphabet with cards
words
2. Puils find the cards with guidance
3. Say aloud the words
police
teacher
doctor
nurse
4. Write the alphabet.

BBB :
Cards words
Activity book
MURID
Menguasa
i
Tidak
menguas
ai

Impact :
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
9.15 9.45
(30 MINIT)
9.45 -10.45
(60 minit)
PENDIDIKAN
MORAL

Rehat / Pengurusan Diri

Tajuk : PM 4.0 Berterima kasih


SK
: PM 4.1 Mengamalkan sikap terima kasih
SP
: PM 4.1 2 Mengucapkan terima kasih secara lisan
atau bukan lisan atas bantuan,
penghargaan dan sumbangan yang
diterima
OBJ : Murid tahu memberi ucapan terima kasih
AKT :
1. Murid di bawa ke kantin
2. Murid memilih makana di kantin
3. Murid di ajar mengucap terima kasih kepada
pengusaha kantin dan orang awam apabaila

BBB :
Makanan
objek

BIL

menerima hadiah atau barangan


5. Membuat aktiviti bersalaman dan ucapan terima
kasih dengan warga sekolah
Impak :
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

10.45 11.15
(30 MINIT)
BAHASA
MALAYSIA

Tajuk : BM 3.0 Kemahiran membaca


SK
: BM 3.5 Membaca perkataan
SP
: BM 3.5.4 Membatangkan tiga suku kata terbuka
untuk menjadi perkataan
OBJ
: Murid boleh mmembatangkan sukukata
AKT :
1. Murid diminta membuat pergerakan kreatif bentuk
huruf dengan menggunakan anggota badan
2. Menyebut kad suku kata dengan teknik TST
Tangkap, Sebut dan Tulis;
Guru tunjuk kad sukukata
Murid membunyikan suku kata
Guru tunjuk kad gambar
Murid sebut kata kunci dan bunyi
Tulis suku kata dalam perkataan

MURID

BIL

Menguasa
i
Tidak
menguas
ai

BBB :
Kad suku kata
Lembaran kerja
MURID

BIL

Menguasa
i
Tidak
menguas
ai

VAKTVisual, auditori,
kinestatik, taktil
https://www.youtub
e.com/watch?
v=9DgGqDli16I

Impak :
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
11.15-11.35
(20 MINIT)
SOSIOEMOSI

Tajuk
SK
SP

OBJ
AKT
1.
2.

: PSE 3.0 Membina kemahiran sosial


: PSE 3.1 memahami keperluan, perasaan dan
pandangan orang lain
: PSE 3.1.6 Menyatakan kelainan dan kepelbagaian
keperluan dalam masyarakat seperti
makanan, pakaian, tempat tinggal dan
lain-lain
: Murid boleh memahamami konsep keperluan
:
Murid diberikan kad gambar
Murid mengasingkan kad gambar bahan keperluan
dan bahan kehendak

Impak :
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

BBB :
Manik dan botol

MURID
Menguasa
i
Tidak
menguas
ai

BIL

11.35-11.45
(10 MINIT )

Mengeja perkataan

BBB :
Kad suku kata

REFLEKSI

Disediakan Oleh :

Disemak Oleh :

( Nadzirah Latip)

MINGGU

29

TARIKH

: 25.08.2016

TEMA
HARI /
MASA /
MATAPELAJAR
AN
7.45 - 7.55
(10 MINIT)
7.55- 8.15
(20 MINIT)

8.15 8.45
( 30 MINIT)
PERMAINAN
LUAR / FIZIKAL

PAKAIAN PEREMPUAN

HARI

KANDUNGAN

KHAMIS

BAHAN /
CATATAN

Rutin kelas :
- Murid berkumpul untuk sarrapan,mengucapkan selamat pagi,
menanda
kehadiran, melafaz syahadah, Al-Fatihah dan doa penerang
hati.
Perbualan pagi :
Ibu bapa / Penjaga menyerah anak-anak mereka kepada
guru kelas dan
Pembantu Pengurusan Murid.
Memberi ruang dan masa untuk murid-murid menyesuaikan
diri.
Membincangkan aktiviti yang akan dijalankan pada hari ini.
Tajuk : PFK 1.1 Motor halus
SK
: PFK 1.1 Melakukan kemahiran motor
halus
SP
: PFK 1.1.2 Menggunakan tangan untuk
merenyuk
PFK 1.1.3 Menggunakan tangan untuk
meramas
(mix)
OBJ : Murid boleh melakukan pergerakan motor
halus
dengan bantuan guru.
AKT :
1. Murid melakukan senaman tangan dengan
menramas rubber band
2. Murid memegang getah rubber band
3. Murid meletakkan getah warna warni
dalam botol minuman dan diletakkan
sedikit gel
4. Murid mengira jumlah getah tersebut
5. Murid mengoncang botol.
6. Murid bermain botol air dengan secara
bebas.
7. Murid merenyuk kertas dan membuat bola
kertas
Impak :
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

BBB :
Getah rubber
band
Botol
Gel
air
MURID
Menguasa
i
Tidak
menguas
ai

BIL

8.45 9.15
(30 MINIT)
KREATIVITI

Tajuk : KTI 1.0 seni visual


SK
: KTI 1. 1 Menggunakan keperluan
tenteng bahan dan
teknik dalam menghasilkan
karya seni
SP
: KTI 1.2.12 Menggunakan bahan kutipan
yang sesuai
untuk penghasilan sebuah
karya kreatif
OBJ
: Murid boleh menghasilkan bahan dari
bahan
terpakai
AKT :
1. Murid melihat guru memetong botol
mineral kepada 2 bahagian
2. Murid mengecat botol mineral tersebut
3. Menyambungkan 2 bahagian tersebut
membentuk pasu dan bunga
4. Kemas hasil kerja

BBB :
Botol
mineral
Warna air
lidi
MURID

BIL

Menguasa
i
Tidak
menguas
ai

Impak :
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

9.15 9.45
(30 MINIT)
09.45-10.45
(60 minit)
KEMANUSIAAN

Rehat / Pengurusan Diri


Tajuk : KM 5.0 Komuniti
SK
: KM 5.3 Menyambut perayaan Mengikut kaum di
Malaysia
SP
: KM 5.3.3 Menceritakan pengalaman semasa
menyambut perayaan
OBJ : Murid mengetahui perayaan di Malaysia
AKT :
1. murid menamakan pakaian mengikut kad gambar
2. Bercerita tentang pakaian tradisional dalam sambutan
perayaan
3. Menamakan nama pakaian tradisional dalam perayaan

BBB :
Patung
pakaian
buku kerja

MURID
Menguasa
i

BIL

di Malaysia mengikut kaum


baju melayu
baju kurung
cheongsam
sari
4. Melebalkan nama pakaian
Impak :
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
10.45 -11.15
(30 minit)
AWAL SAINS

Tidak
menguas
ai

Tajuk : ST 2.0 Kemahiran saintifik


BBB :
SK
: ST 2.3 Membanding dan mengelaskan Objek
objek
bekas
SP
: ST 2.3.3 Membanding dan
mengumpulkan objekMURID
objek mengikut satu ciri :
Menguasa
i
Saiz (besar dan kecil, panjang dan
pendek)
Tidak
Tekstur ( licin dan kasar)
menguas
berat ( berat dan ringan )
ai
OBJ : Murid boleh mengenal tekstur bahan
AKT
:
1. Murid diberi bahan bertekstur
2. Murid menamalkan bahan bertekstur
dengan bimbingan guru
3. Murid membina bahan mengikut ukuran
4. Murid menyukat bahan mengikut
timbangan yang disebut oleh guru

BIL

Impak :
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
11.15-11.35
(20 MINIT)
SOSIOEMOSI

Tajuk
SK

: PSE 3.0 Membina kemahiran sosial


BBB :
: PSE 3.1 memahami keperluan, perasaan dan
Kad gambar
pandangan orang lain
SP
: PSE 3.1.6 Menyatakan kelainan dan kepelbagaian
MURID
BIL
keperluan dalam masyarakat seperti
makanan, pakaian, tempat tinggal dan
Menguasa
i
lain-lain
AKT :
Tidak
1. Murid bersoal jawab dan bercerita tentang keperluan
menguas
masyarakat seperti
ai

makanan

pakaian

tempat tinggal
bahasa perantaraan
Impak :
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

11.35-11.45
(10 MINIT )

Menamakan kad gambar pakaian tradisional

BBB :
Patung
pakaian

REFLEKSI
Disediakan Oleh :

Disemak Oleh :

( Nadzirah Latip)

MINGGU
TEMA

:
:

HARI /
MASA /
MATAPELAJAR
AN
7.45 - 7.55
(10 MINIT)
7.55- 8.15
(20 MINIT)

08.15 09.15
(60 MINIT)
KEMANUSIAAN

29
PAKAIAN PEREMPUAN

TARIKH
HARI

KANDUNGAN

: 26.08.2016
: JUMAAT

BAHAN /
CATATAN

Rutin kelas :
- Murid berkumpul untuk sarrapan,mengucapkan selamat pagi,
menanda
kehadiran, melafaz syahadah, Al-Fatihah dan doa penerang
hati.
Perbualan pagi :
Ibu bapa / Penjaga menyerah anak-anak mereka kepada
guru kelas dan
Pembantu Pengurusan Murid.
Memberi ruang dan masa untuk murid-murid menyesuaikan
diri.
Membincangkan aktiviti yang akan dijalankan pada hari ini.
Tajuk : KM 5.0 Komuniti
SK
: KM 5.3 Menyambut perayaan Mengikut kaum di
Malaysia
SP : KM 5.3.3 Menceritakan pengalaman semasa
menyambut perayaan

BBB :
Kertas warna
Kertas
lukisan

OBJ
AKT
1.
2.

: Murid mengetahui perayaan di Malaysia


:
Murid di beri angpau
Murid bercerita tentang anagpau tersebut mengikut
pengalaman masing-masing
3. Murid menghasilkan angpau dengan kaedah lipatan
4. Murid melukis dan mengambarkan angpau tersebut

MURID

BIL

Menguasa
i
Tidak
menguas
ai

Impak :
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
9.15 9.45
(30 MINIT)
09.45 10.15
(30 minit)
AWAL
MATEMATIK

Rehat / Pengurusan Diri

Tajuk : ST 8.0 Operasi nombor


SK
: ST 8.2 Memahamai operasi tolak lingkungan 10
SP
: ST 8.2.2 Menggunakan bahasa harian untuk
menerangkan operasi tolak
OBJ : Murid boleh faham operasi tolak
AKT :
Permainan Memancing Kad
1. Murid dibahagi kepada 4 kumpulan
2. Murid memancing kad ayat matematik
3. Murid membawa kad ayat matematik dalam kumpulan
dan cuba menyelesikan masalah tersebut dalam konsep
tolak
4. Pengukuhan melengkapkan operasi tolak dalam
kumpulan
Impak :
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

10.15 -11.15
(60 MINIT)
KREATIVITI

Tajuk : KTI 1.0 seni visual


SK
: KTI 1. 1 Menggunakan keperluan tenteng
bahan dan
teknik dalam menghasilkan
karya seni
SP
: KTI 1.2.12 Menggunakan bahan kutipan
yang sesuai
untuk penghasilan sebuah
karya kreatif
OBJ
: Murid boleh menghasilkan bahan dari
bahan
terpakai
AKT :
1. Murid mewarnakan batang aiskrim

BBB :
Lembaran
kerja
Kad ayat
matematik
Batang
pancing
MURID

BIL

Menguasa
i
Tidak
menguas
ai

BBB :
Warna air
Berus
Batang
aiskrim
gam
MURID
Menguasa
i
Tidak
menguas

BIL

2. Murid mencantum batang aiskrim


membentuk 4 segiempat
3. Murid menghias frame gambar tersebut
4. Bercerita tentang hasil tangan tersebut.

ai

Impak :
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

11.15-11.35
(20 MINIT)

Tajuk
SK
dan

: PSE 3.0 Membina kemahiran sosial


BBB :
: PSE 3.1 memahami keperluan, perasaan -

SOSIOEMOSI

pandangan orang lain


SP
: PSE 3.1.6 Menyatakan kelainan dan
kepelbagaian
keperluan dalam
masyarakat seperti
makanan, pakaian, tempat
tinggal dan lainlain
OBJ
: Murid tahu tentang minat dan keinginan
rakan lain
AKT
:
1. soal jawab dengan rakan tentang situasi
akan dating
2. Menyatakan kehendak / keinginan murid
3. Murid tampil ke hadapan bercerita tentang
cita-cita

MURID
Menguasa
i
Tidak
menguas
ai

Impak :
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
11.35 - 11.45
(10 MINIT)
REFLEKSI

latih tubi operasi tolak secara spontan

BBB :
Objek

BIL

Disediakan Oleh :

Disemak Oleh :

( Nadzirah Latip)