Anda di halaman 1dari 3

1

PENULISAN KERTAS KERJA HBU112, HBU122 & HBU132 (PERTAHANAN AWAM)


1. MUKA DEPAN
Logo Universiti
Kod Subjek
Tajuk Assignment
Nama Pensyarah
Nama Pelajar
No Matrik
Diperiksa Oleh
Bidang Pengajian
Sesi Pengajian

Kod Subjek
Tajuk
NAMA PENSYARAH
________________________
NAMA PELAJAR
____________________

Pastikan setiap pelajar sertakan


gambar berukuran passport sebelum
muka surat isi kandungan
2. ISI KANDUNGAN:
Pendahuluan
Abstrak
Isi meliputi
Fakta
Huraian
Penyelesaian
Cadangan / Komen
Kesimpulan
Rujukan

(no matrik)
DIPERIKSA OLEH

2
0
Bidang Pengajian
Semester
Sesi Pengajian

3. FORMAT PENULISAN:
Tulisan Times New Roman
Saiz 12 (untuk penulisan biasa), kecuali 14 (Untuk Tajuk-tajuk Utama)
Paragraph Double Spacing
Margin Justify
4. Muka Surat
Tidak kurang 10 muka surat dan tidak melebihi 20 muka surat (Tidak termasuk muka
surat rujukan)

5. Bahan Rujukan

Hakcipta Terpelihara : MRM@UiTM.PP 2011

Rujukan mestilah cukup atau melebihi > 10 buah buku, jurnal atau kertas
kerja yang BERAUTORITI.
Rujukan internet daripada BLOG atau LAMAN WEB yang TIDAK
BERAUTORITI TIDAK DIBENARKAN.
Nyatakan setiap isi yang diambil daripada bahan rujukan pada akhir setiap
perenggan (menggunakan kaedah footnote)

6. Format Menulis Rujukan


Nama Penulis dan tahun diterbitkan (dalam kurungan), Nama Buku (mesti Italic),
Tempat Diterbitkan: Penerbit
Contoh:
Mohd Rozaimi Mohamad (2010), Buku Asas Pertahanan Awam Malaysia, Kuala
Lumpur: Utusan Publicatios & Distributors Sdn. Bhd.

PERINGATAN
i.

Setiap pelajar hendaklah segera kumpul maklumat daripada sumber rujukan


buku, jurnal, kertas kerja, majalah, keratan akhbar dll setelah mendapat tajuk
kertas kerja.

ii.

Buat rangka kandungan kertas kerja dengan menulis / menyenaraikan topik-topik


kecil yang berkaitan atau bersesuaian dengan tajuk kertas kerja.

iii.

Setiap topik atau isi hendaklah dijelaskan dalam bentuk huraian ayat BUKAN
dalam bentuk point (Peringatan: dilarang menggunakan bullet seperti , ,).

iv.

Pastikan huraian adalah olahan sendiri bersumberkan rujukan yang dirujuk dan
menepati kehendak tajuk kertas kerja. COPY PASTE ADALAH DILARANG
dan sekiranya dikenalpasti, kertas kerja akan DITOLAK dan markah akan
dipotong.

v.

Ditulis nombor mukasurat pada setiap helaian.

vi.

Muka hadapan kertas kerja hendaklah mengikut format yang diberi oleh
pensyarah.

vii.

Pastikan sumber utama rujukan adalah buku, jurnal dan kertas kerja. Manakala
majalah, keratan akhbar dan internet adalah sumber sekunder.

Hakcipta Terpelihara : MRM@UiTM.PP 2011

viii.

ix.

Muka hadapan kertas kerja hendaklah mengikut format yang diberi oleh
pensyarah.
Mestilah stapler dan dibinding menggunakan TAPE HITAM sahaja.

7. Tarikh hantar: 2 minggu dari tarikh diumumkan Sebelum jam 5.00


petang di bilik kuliah. Lewat daripada tarikh dan waktu yang telah ditetapkan TIDAK
AKAN DITERIMA & DILAYAN. (penghantaran mestilah dalam bentuk hardcopy
dan CD (softcopy)(Jika ada)
8. Sebarang kemusykilan dan pertanyaan bolehlah dirujuk kepada pensyarah.

Hakcipta Terpelihara : MRM@UiTM.PP 2011