Anda di halaman 1dari 13

RANCANGAN LATIHAN PERMAINAN

NO.

KOMPONEN

AKTIVITI

ORGANISASI

CATATAN

/ MASA
1.

Memanaskan

1. Guru membimbing

- Murid-murid berdiri dalam

Badan

murid-murid untuk

separa bulatan.

- Radio

melakukan aktiviti
(10 minit)

memanaskan badan
dengan iringan muzik
melalui :
i.

aktiviti senaman

ii.

regangan statik
aktiviti senaman
regangan
dinamik.

O
X

X
X

X
X

X
X

1. Aktiviti senaman regangan


statik

2. Tujuan aktiviti
memanaskan badan
ialah:
-

meningkatkan
suhu badan
(faktor utama
untuk
meningkatkan

prestasi)
meransang

2. Aktiviti senaman regangan

aktiviti CNS

dinamik

(meningkatkan
fungsi transmisi
saraf
kontraksi otot
menjadi lebih
cepat, lebih
-

kuat)
mengurangkan
masa reaksi
motor

meningkatkan

koordinasi
mengurangkan
risiko

kecederaan
meningkatkan
tahap motivasi
dan persediaan

2.

Langkah 1

psikologi
1. Guru memberikan
tunjuk ajar dan

Penyampaian

demonstrasi tentang

Isi

teknik balingan paras

(10 minit)

dada (hantaran paras


dada iaitu hantaran
menghadap antara
dada penghantar dan
dada penerima).
2. Guru membahagikan
murid-murid kepada
dua kumpulan.
3. Kedua-dua
kumpulan ini akan
membuat balingan dan
menerima balingan
secara berselang-seli.
4. Murid-murid
melaksanakan aktiviti
untuk langkah ini
seperti berikut.
a) Penghantar
i.

Hantaran paras
dada dengan
dua belah

- Bola
Penghantar

Penerima

keranjang

ii.

tangan.
Bersedia
dengan
memegang bola
dengan dua

iii.

belah tangan.
Melangkah ke
arah hantaran
semasa
melepaskan

iv.

bola.
Pegang bola
atas paras dada
dengan siku
menghampiri

v.

badan.
Melangkah
apabila menuju
ke sasaran dan
menolak tangan

vi.

ke hadapan.
Gunakan ibu jari
dan jari-jari lain
untuk menolak

vii.

bola ke depan.
Bola dihantar ke
paras dada

viii.

penerima.
Tapak tangan
terbuka ke tepi
setelah bola
ditolak keluar.

b) Penerima
i.

Berdiri
menghadap

ii.

penghantar
Jangan
bergerak

sehinggalah
bola yang
dibaling sampai
ke aras dada.
Apabila bola

iii.

sampai ke
bahagian dada,
tangkap bola
menggunakan
kedua-dua
iv.

tangan.
Betulkan
kedudukan dan
bersedia untuk
melakukan
hantaran
kembali.

5. Kelebihan hantaran
paras dada :
-

Hantaran lebih
tepat kea rah

sasaran.
Hantaran yang
dibaling lebih
padu dan
menyukarkan
pihak lawan
untuk
mengambil

bola.
Meningkatkan
koordinasi
tangan dan
mata untuk

3.

Langkah 2

membaling.
1. Murid-murid
dibahagikan kepada

- Murid-murid berdiri dalam

- Bola

kumpulan masing-masing.

keranjang

Ansur Maju
(10 minit)

2 kumpulan iaitu
kumpulan A dan B.
2. Letakkan 4 skittle

- Skittle diletakkan dalam

- Skittle

bentuk zig-zag.

dalam bentuk zigzag.


3. Seorang murid dari
kumpulan A datang
dan berdiri sebelah
kon 1 dan seorang
murid kumpulan B
datang dan berdiri
sebelah kon 2.
4. Murid kumpulan A

menghantar bola
keranjang tersebut
pada aras dada

kepada murid

kumpulan B.
5. Setelah menghantar
bola tersebut, murid

kumpulan A berlari
ke arah kon 3 dan
murid kumpulan B
berlari ke arah kon
4.
6. Murid kumpulan B
menghantar bola
tersebut pada aras
dada kepada murid
kumpulan A.
7. Setelah pusingan
tersebut telah habis,
ia diikuti oleh muridmurid yang lain.
4.

Langkah 3

1. Murid-murid
dibahagikan kepada

Latihan Tubi

2 atau 3 orang murid

Kemahiran

dalam satu

- Murid-murid berdiri dalam

- Bola

kumpulan masing-masing.

keranjang

(10 minit)

kumpulan.
2. Murid-murid
menghantar dan
menerima bola pada
aras dada.
3. Jarak dijauhkan dan
kelajuan
ditingkatkan secara
ansur maju.
4. Ia dimulakan
dengan berdiri statik
dan kemudian

5.

Langkah 4
Permainan
Kecil
(10 minit)

secara dinamik.
Captain Ball
1. Murid - murid
dibahagikan kepada
2 kumpulan.
2. Setiap kumpulan
mempunyai 5
hingga 10 murid.
3. Setiap kumpulan
memilih seorang
murid daripada
pasukan masing
masing berdiri di
dalam gelung rotan
yang diletakkan di
hujung gelanggang
sebagai gol.
4. Murid - murid
membaling bola
kepada kawan
sehingga ke gol.
5. Kumpulan itu dikira

mendapat mata jika


murid yang berada
di dalam gelung
rotan berjaya

- Murid-murid berdiri dalam

- Bola

kumpulan masing-masing.

keranjang
-Gelung rotan

menangkap bola
yang dibaling oleh
murid sepasukan.
6.

Penutup

1. Guru membimbing

- Murid-murid berdiri dalam

murid-murid untuk

separa bulatan.

melakukan aktiviti
menyejukkan badan
dengan iringan muzik
melalui aktiviti
regangan, dan
kemudian mengadakan
sesi soal dan jawab
dan membimbing
murid-murid untuk
menyimpan alatan
sukan kembali.
a) Aktiviti menyejukkan
badan
i.

Regangan
dilakukan
dimulai dengan
bahagian atas
badan dan
seterusnya ke
bahagian
bawah dalam
kiraan lapan
setiap satu
untuk
menurunkan

ii.

kadar nadi.
Tarik nafas
melalui hidung
dan hembus
melalui mulut.

- Organisasi murid

- Radio

b) Sesi soal dan jawab


i.

Guru
bertanyakan
soalan dan
murid
menjawab.

c) Penyimpanan alatan
i.

Guru
memastikan
murid
menyimpan
semua alatan
yang telah
digunakan.

RANCANGAN LATIHAN PERMAINAN

Nama Permainan

Bola Keranjang

Kemahiran Permainan

Kemahiran Menghantar dan Menerima Bola pada Aras


Dada

Bilangan Murid

20 orang murid

Alatan

Bola keranjang, radio, skittle, dan gelung rotan.

Objektif
1. Murid-murid melakukan kemahiran hantaran dan penerimaan pada aras dada dari
pelbagai arah dan sudut dengan betul dan tepat.
2. Murid-murid mempamerkan sikap bekerjasama, menghormati dan mematuhi
peraturan.
3. Murid dapat melakukan hantaran dengan tepat kepada pasangan sekurangkurangnya tiga kali daripada enam percubaan.

ISI KANDUNGAN

BIL.
1.

TAJUK
TUGASAN 1
-

2.

Amali Permainan

TUGASAN 2

MUKA SURAT

Rancangan Pengajaran Simulasi Latihan


Permainan

3.

TUGASAN 3
-

Kuiz

TUGASAN 1

- Amali Permainan

TUGASAN 2

- Rancangan Pengajaran
Simulasi Latihan Permainan

TUGASAN 3

- Kuiz