Anda di halaman 1dari 11

Bahagian A

Bulatkan jawapan yang betul.


1.

Antara berikut, yang manakah merupakan aktiviti membuat


pemerhatian?

2.

Amin sedang memerhatikan


pergerakan seekor lipas

Apakah kemahiran proses sains yang terlibat?


A
mengelas
B
meramal
C
memerhati
3.

Apakah kegunaan alat yang ditunjukkan di bawah ini?

A
B
C
4.

Untuk menyukat suhu


Untuk mengukur berat
Untuk mengukur masa

Apakah yang akan berlaku jika ikan


diletakkan di atas sebiji1pinggan?

Apakah kemahiran proses sains yang terlibat?


A
B
C
5.

mengelas
meramal
memerhati

Rajah 1 menunjukkan salah satu langkah dalam kemahiran


saintifik
Apakah langkah ini?

A
B
C
6.

Memerhati
Meramal
Mengukur

Rajah 2 menunjukkan objek yang boleh di dapati di makmal


sains.

Apakah objek ini?


A
B
C
7.

Peralatan sains
Bahan sains
Bekas air

Rajah 3 menunjukkan sebuah kelalang.

Antara berikut, manakah lakaran yang betul bagi kelalang itu?

8.

Peralatan sains mestilah di__________ selepas digunakan.


A
B
C

9.

buang
cuci
kumpul

Apakah yang perlu dilakukan terhadap peralatan sains yang


sudah digunakan?
A
B
C

Tinggalkan di atas meja


Letakkan di atas lantai makmal sains
Bersihkan dan simpan di tempatnya semula

10. Antara berikut, yang manakah betul?

11. Antara berikut, yang manakah gigi geraham besar?

12. Antara berikut, yang manakah betul?


A 26 batang

32 batang

B sementara Kekal
C kuat

Tidak
kuat

13. Antara yang berikut, yang manakah tidak berkaitan dengan


set gigi susu?
A
B
C

Saiz giginya yang kecil


Giginya kurang kuat
Jangka hayat yang panjang

14. Antara yang berikut, yang manakah dipadankan


dengan betul?

Jenis gigi

Fungsi

Gigi kacip

Melumatkan
4

makanan

15

Gigi
geraham

Memotong
makanan

Gigi taring Menyiat


makanan

Makanan yang manakah tidak baik untuk kesihatan gigi ?


A

16. Pilih
A
B
C

haiwan yang mempunyai liputan badan bersisik.


ular
itik
ulat

17. Pilih haiwan yang mempunyai cangkerang sebagai liputan


badan.
B

18. Manakah pernyataan yang benar mengenai ikan paus?


A
B
C

melahirkan anak
habitat di darat
berbulu pelepah

19. Padanan manakah yang betul?


5

Haiwan

Ciri luaran

Kura-kura

Berbulu
pelepah

ayam

Berkaki
dua

kuda

berkepak

20. Apakah bahagian badan haiwan yang ditunjukkan oleh anak


panah?

A
B
C

kaki
gading
ekor

21. Haiwan yang manakah melahirkan anak?

22. Manakah pernyataan yang benar mengenai ikan paus?


A
B
C

melahirkan anak
habitat di darat
berbulu pelepah

23. Sekiranya tumbuh-tumbuhan tiada, haiwan yang mempunyai


tabiat makanan apakah yang akan mati dahulu ?
6

A
B
C

omnivor
karnivor
herbivor

24. Gambar di bawah menunjukkan gigi seekor haiwan.

Apakah makanan yang dimakan oleh haiwan di atas?


A
B
C

Tumbuhan dan haiwan


Tumbuhan sahaja
Haiwan sahaja

25. Pilih padanan haiwan dan tabiat makan yang betul.


A

kuda

Omnivo
r

beluncas

herbivo
r

musang

Karnivo
r

26.

Berdaun
selari

Berakar
serabut

Apakah

tumbuhan X ?
7

27. Pokok teratai berbeza daripada pokok bunga raya kerana


pokok teratai ..
A. Hidup di darat
B. Hidup di air
C. Membiak dengan spora.

28. Apakah ikon yang ditunjukkan dalam rajah di bawah

A. Penjajaran kanan
B. Penjajaran kiri
C. Penjajaran tengah

29
Zaini ingin menulis senarai bahan untuk membuat
eksperimen
berikut dengan menggunakan MS Word. Apakah penjajaran
yang sesuai digunakan.
Bahan-bahan yang diperlukan
Belon
Air
Dulang
8

A. Bullet
B. Numbering
C. Penjajaran tepi
30. Manakah antara berikut tumbuhan tidak berbunga ?

31. Antara berikut yang manakah persamaan bagi pokok pisang


dan
pokok jagung ?
A. Akar serabut
B. Daun jejala
C. Hidup di air

32. Pokok ubi kayu membiak dengan cara ..


A. Biji Benih
B. Keratan batang
C. Daun
33. Pokok Cabomba merupakan tumbuhan yang hidup di
A. Hidup di darat
9

B. Hidup di air
C. Hidup di darat dan air
34. Manakah antara berikut merupakan tumbuhan tidak
berbunga?
A. Pokok bunga ros
B. Pokok Konifer
C. Pokok jagung
35. Berikut adalah kepentingan tumbuhan kepada manusia
kecuali
A. Sebagai sumber makanan
B. Merosakkan alam sekitar
C. Membantu menyegarkan udara
36. Tumbuhan yang manakah antara berikut mempunyai batang
berkayu ?
A

37. Pilih jawapan yang betul


A

Tumbuhan
Pokok bayam

Pokok bunga raya

Pokok tebu

Ciri tumbuhan
Batang tidak berkayu , daun jejala,
akar tunjang
Batang berkayu , daun jejala, akar
tunjang
Batang tidak berkayu , daun jejala,
akar selari

38.Gambar di bawah menunjukkan arahan yang digunakan


10

untuk
A. Menyalin
B. Menampal
C. Menyimpan

39. Gambar di bawah menunjukkan arahan yang digunakan


untuk

A. Menyalin
B. Menampal
C. Menyimpan

40. Antara berikut , manakah yang menunjukkan alamat email


yang
betul
A. danishirfan@gmail.com
B. Danishirfan@gmail.com
C. danishirfan@Gmail.com

11