Anda di halaman 1dari 9

Analisis Persekitaran (TOWS<>SWOT/COWS<>SWOC Matriks) Bidang/Unit*: HEM

(S)KEKUATAN:
(W)KELEMAHAN:
Dalaman Disiplin sekolah terkawal
Terdapat kurang daripada
3% murid masih
Pengurusan buku teks cekap.
mengamalkan sikap negatif
Pengurusan biasiswa pelajar baik
seperti ponteng.
Amalan-amalan baik telah membantu membentuk
Terdapat jawatankuasa yang
sahsiah yang baik.
masih belum mantap dalam
Kebajikan murid yang maksimum telah diberikan.
pengurusan HEM.
Kawasan persekitaran yang kondusif menjurus
kepada keselamatan padu.
Luaran
Pengurusan HEM keseluruhannya cekap dan
efisyen.
(O)PELUANG:
Strategi SO
Strategi WO
Ibu bapa yang berpendidikan membantu
Meningkatkan kehadiran murid dengan kerjasama
Mengurangkan kadar ponteng
mengawal prestasi hal ehwal murid.
ibubapa...
dengan kerjasama PIBG
Pengurusan PIBG yang efektif dapat
membentuk persekitaran kondusif.
Kerjasama penjaga yang baik dengan pihak
sekolah membantu dalam pengurusan HEM.
(C)CABARAN:
Pengaruh gejala sosial di sekitar sekolah.
Wujud cyber cafe, pusat snooker dan pusat
hiburan berdekatan sekolah.
Segelintir waris bergantung 100% kepada
sekolah bagi kejayaan dan pembentukan
sahsiah pelajar.
Manipulasi perhubungan baik antara sekolah
dan PIBG, menyukarkan pengurusan HEM.

Strategi SC
Mengurangkan kes salahlaku melalui kerjasama
majlis permuafakatan

Strategi WC

PELAN STRATEGIK JPN/PPD/SEKOLAH


TAHUN 2017-2020
NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan

JADUAL 1

Sub-NKRA Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru*

JPS/SJK-PS/01

Bidang Keutamaan PPPM Kualiti Sekolah


KPI Pengarah/PPD/Sek Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit
Sektor/PPD/Sekolah SK Bandar Baru Bangi
Bidang /Unit HEM/JK Kebersihan, Keselamatan & Kesihatan
TERAS
STRATEGIK

ISU-ISU
STRATEGIK

STRATEGI

PELAN TINDAKAN

KPI

(Berdasarkan 4 teras
strategik)

(Huraian isu/masalah tentang


BK atau fungsi organisasi)

(Berdasarkan 11 anjakan PPPM


atau fungsi organisasi/SWOC)

(Berdasarkan 25101inisiatif atau


pelan tindakan di JPN/PPD/Sekolah)

Meningkatkan
pembelajaran
murid

Murid kurang
mengamalkan gaya
hidup sihat

Murid mengamalkan
pengambilan makanan
seimbang dan menjaga
kebersihan diri

Kempen gaya hidup sihat Peratus


pada setiap perhimpunan kehadiran
sekolah.
meningkat

Murid kurang
prihatin tentang
kebersihan kelas

Meningkatkan kesedaran Mengadakan


murid tentang
pertandingan kebersihan
kebersihan kelas
antara kelas

Peratus
kebersihan
ditingkatkan

Murid kurang peka


tentang faktor
keselamatan diri

Meningkatkan kesedaran
murid tentang kawasankawasan berisiko di
sekitar sekolah

Bilangan murid
yang mengalami
kecederaan

Menambah bilangan
papan tanda
keselamatan di kawasan
berisiko

SASARAN
TOV

2017

2018

2019

2020

90

91

93

94

95

85

87

89

91

93

12

10

(Pernyataan indikator
yang boleh diukur)

PELAN TAKTIKAL JPN/PPD/SEKOLAH


TAHUN 2017
NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan

JADUAL 2

Sub-NKRA Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru*

JPS/SJK-PS/02

Bidang Keutamaan PPPM Meningkatkan Pembelajaran Muird


KPI Pengarah/PPD/Sek Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit
Sektor/PPD/SEK SK Bandar Baru Bangi
Bidang /Unit HEM/JK Kebersihan, Keselamatan & Kesihatan
Strategi

Meningkat Pembelajaran Murid

Pelan Tindakan Meningkatkan Kesedaran murid tentang kebersihan, kesihatan dan keselamatan
Bi
l

Program/Projek

1 Kempen gaya hidup


sihat

Objektif
Murid
mengamalkan
pengambilan
makanan seimbang
dan menjaga
kebersihan diri

Tanggungjawab Tarikh/Tempoh
Pengerusi 3K
SU 3K

Jan- Nov 2017

Kos/Sumber

KPI

PCG-RM 500

TOV

Sasaran

90

95

Peratus kehadiran
meningkat

2 pertandingan
kebersihan kelas

Meningkatkan
Pengerusi 3K
kesedaran murid
SU 3K
tentang kebersihan
kelas

Jan-Okt 2017

SUWA RM 1000

Peratus kebersihan
ditingkatkan

85

93

3 Memasang papan
tanda keselamatan

Meningkatkan
Pengerusi 3K
kesedaran murid
SU 3K
tentang kawasankawasan berisiko di
sekitar sekolah

Sepanjang
tahun

RM2000/
SUWA-RM1000
PIBG RM1000

Bilangan murid yang


mengalami
kecederaan

12

PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2017


Sektor/PPD/Sekola
h

SK Bandar Baru Bangi

Bidang/Unit
Program/Projek
Objektif
Tarikh/Tempoh
Kumpulan
Sasaran
Tanggungjawab

HEM/JK Kebersihan, Keselamatan & Kesihatan


Kempen gaya hidup sihat
Murid mengamalkan pengambilan makanan seimbang dan menjaga kebersihan diri
Januari-November 2017

JADUAL 3
JPS/SJK-PS/03

Semua murid

Namakan guru yang akan menjayakan/menguruskan program ini


SU 3K
AJK 3K
Proses Kerja 1. Taklimat program pada 3/1/2017
2. Perbincangan pelaksanaan
3. Pelaksanaan aktiviti
4. Bahan keperluan Poster, risalah
5. Penilaian
Jumlah = RM500.00
Kekangan

Pemantauan

Penilaian
Penambahbaikan

Nama Penilai:

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

(Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan
akan datang).

Tandatangan Penilai:

Tarikh:

PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2017


Sektor/PPD/Sekola
h

SK Bandar Baru Bangi

Bidang/Unit
Program/Projek
Objektif
Tarikh/Tempoh
Kumpulan
Sasaran
Tanggungjawab

HEM/JK Kebersihan, Keselamatan & Kesihatan


pertandingan kebersihan kelas
Meningkatkan kesedaran murid tentang kebersihan kelas
Januari-November 2017

JADUAL 3
JPS/SJK-PS/03

Semua murid

Namakan guru yang akan menjayakan/menguruskan program ini


SU 3K
AJK 3K
Proses Kerja 1. Taklimat program pada 3/1/2017
2. Perbincangan pelaksanaan
3. Pelaksanaan aktiviti
4. Borang penilaian kebersihan kelas
5. Penilaian
Jumlah = RM1000.00
Kekangan

Pemantauan

Penilaian
Penambahbaikan

Nama Penilai:

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

(Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan
akan datang).

Tandatangan Penilai:

Tarikh:

PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2017


Sektor/PPD/Sekola
h

SK Bandar Baru Bangi

Bidang/Unit
Program/Projek
Objektif
Tarikh/Tempoh
Kumpulan
Sasaran
Tanggungjawab

HEM/JK Kebersihan, Keselamatan & Kesihatan


Memasang papan tanda keselamatan
Meningkatkan kesedaran murid tentang kawasan-kawasan berisiko di sekitar sekolah
Sepanjang tahun 2017

JADUAL 3
JPS/SJK-PS/03

Semua murid

Namakan guru yang akan menjayakan/menguruskan program ini


SU 3K
AJK 3K
Proses Kerja 1. Taklimat program pada 3/1/2017
2. Perbincangan pelaksanaan
3. Pelaksanaan aktiviti
4. Bahan keperluan Papan tanda
5. Penilaian
Jumlah = RM2000.00
Kekangan

Pemantauan

Penilaian
Penambahbaikan

Nama Penilai:

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

(Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan
akan datang).

Tandatangan Penilai:

Tarikh:

REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2016

Bil
1

Sektor/PPD/Sekolah
Bidang/Unit

Nama Sekolah
Kurikulum

JADUAL 4
JPS/SJK-PS/04

Program/Projek

Tempoh
Pelaksanaan

Tarikh
Pemantauan

Kelas Bimbingan

Jan-Nov 2016

22/1/16(G
B),
10/6/16(...
.)...
15/8/16(P
KT)
20/8/16:..

Penilaian
Keberkesanan
Program

Cadangan
Penambahbaikan

2
3
4
Nama Penilai:

Tandatangan Penilai:

Tarikh:

Catatan

PENILAIAN & MAKLUM BALAS PRESTASI PELAKSANAAN STRATEGI TAHUN 2014-2016

MISI

Melestarikan Sistem Pendidikan yang Berkualiti Untuk


Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

VISI

Pendidikan Berkualiti Insan


Terdidik Negara Sejahtera

JADUAL 5
JPS/SJK-PS/05

Sektor/PPD/Sekolah Sekolah.........................
Bidang/Unit HEM
Pelan Tindakan
Mengurangkan kes
ponteng minima
menjelang 2016
Meningkatkan amalan
menghormati guru dan
warga sekolah sehingga
98%

KPI

TOV

Sasaran Prestasi
2014 2015 2016

Prestasi Sebenar (Pertengahan & Akhir Tahun)


2014
2015
2016
Catatan

Bilangan
kes
ponteng sekolah

30

20

10

15

23

12

% murid beri hormat

65

80

90

98

76

79

85

89

Anda mungkin juga menyukai