Anda di halaman 1dari 3

SURAT KEPUTUSAN

DIEKTUR RUMAH SAKIT KHUSUS BEDAH JATIWINANGUN PURWOKERTO


Nomor : /

/ I V / 2015

TENTANG
KEBIJAKAN PROSEDUR PERSIAPAN PEMASAKAN DAN PENYAJIAN MAKANAN
RUMAH SAKIT KHUSUS BEDAH JATIWINANGUN PURWOKERTO
DIREKTUR RSKB JATIWINANGUN
Menimbang

Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan Rumah sakit , maka


diperlukan penyelenggaraan pelayanan gizi yang bermutu tinggi di rumah
sakit khusus bedah jatiwinangun purwokerto.

Mengingat

a. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2004 tentang

Keamanan, Mutu dan

Gizi Pangan.
b. Kepmenkes Nomor 715 Tahun 2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi
Jasaboga.
c. Kepmenkes Nomor 942 Tahun 2003 tentang Pedoman Persyaratan
Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan.
MEMUTUSKAN
Menetapkan
Pertama :

:
Direktur

RSKB

Jatiwinangun

tentang

Kebijakan

prosedur

persiapan

pemasakan dan penyajian makanan RSKB Jatiwinangun.


Kedua

Kebijakan prosedur persiapan pemasakan dan penyajian makanan RSKB


Jatiwinangun sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Ketiga
Keempat

:
:

Penyelenggaraan prosedur persiapan pemasakan dan penyajian

makanan

dilaksanakan oleh Kepala Bagian instalasi gizi RSKB Jatiwinangun.


Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan prosedur persiapan pemasakan
dan penyajian

makanan RSKB Jatiwinangun dilaksanakan oleh ahli gizi

RSKB Jatiwinangun.

Ketetapan

ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan


Kelima

diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal
April 2015
RS KHUSUS BEDAH JATIWINANGUN
Direktur

dr. Achmad Santosa, Sp.B, FInaCS


NIK: 200701.01.001.13021939

Lampiran Surat Keputusan Direktur RSKB Jatiwinangun Purwokerto


Nomor : /
/ / 2015
Tanggal
April 2015

KEBIJAKAN PROSEDUR PERSIAPAN PEMASAKAN DAN PENYAJIAN MAKANAN


RUMAH SAKIT KHUSUS BEDAH JATIWINANGUN PURWOKERTO
A. KEBIJAKAN UMUM
1. Pembinaan personel di instalasi gizi RSKB Jatiwinangun harus dilaksanakan untuk
memperoleh daya guna yang optimal dalam pemanfaatan personel.
2. Pembinaan personel di instalasi gizi RSKB Jatiwinangun menjadi tanggung jawab setiap
pimpinan unit kerja.
3. Penyelenggaraan prosedur dan persiapan makanan,pemasakan dan penyajian,pengambilan
sample makanan secara rutin di RSKB Jatiwinangun menjadi tanggung jawab Kepala Bagian
instalasi gizi di bawah pengawasan RSKB Jatiwinangun.
B. KEBIJAKAN KHUSUS
Penyelenggaraan prosedur dan persiapan makanan, pemasakan dan penyajian, pengambilan
sample makanan secara rutin harus mencakup proses sebagai berikut :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pemilihan bahan makanan


Penyimpanan bahan makanan
Pengolahan makanan
Penyimpanan makanan masak
Pengangkutan makanan
Penyajian makanan
Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal
April 2015
RS KHUSUS BEDAH JATIWINANGUN
Direktur

dr. Achmad Santosa, Sp.B, FInaCS


NIK: 200701.01.001.13021939