Anda di halaman 1dari 5

KURSUS METHODOLOGI KEJURULATIHAN SISPA UPSI

RANCANGAN SESI PENGAJARAN (RSP)


KURSUS METHODOLOGI

TAJUK: PENGENALAN KOMPAS DAN TEKNIK MEMBACA KOMPAS)

NAMA: ILIAS BIN SAMSUDIN


NO. ANGGOTA: AP 768 237
NO. KP: 940820035509
CAWANGAN: SISPA UPSI TANJUNG MALIM

TAJUK KURSUS

KURSUS METHODOLOGI

TAJUK SESI

PENGENALAN KOMPAS DAN TEKNIK MEMBACA

TEMPOH MASA

20 MINIT

SASARAN PESERTA

PELAJAR SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI


TERI BUANA

JUMLAH PESERTA

20 ORANG

ALAT PANDANG DENGAR

LAYAR PUTIH, LCD DAN LAPTOP

KOMPAS

Perkara yang perlu dilakukan sebelum sesi :

1.
2.

Menyediakan alat pandang dengar.


Memastikan kelas berada dalam keadaan baik.

Objektif sesi : Di akhir sesi ini, peserta akan dapat :

Mengetahui apa itu kompas dan tujuan kegunaannya


Mengetahui jenis-jenis kompas
Mengenalpasti kompas yang digunakan untuk mengukur peta
Memahami cara untuk megukur peta menggunakan kompas

BIL

MASA

KANDUNGAN

PERINCIAN

KAEDAH /
PROSES

ALAT BANTU
MENGAJAR
(AVA)

1.

2
minit

Pengenalan

- Beri salam.
- Perkenalkan diri.
- Memperkenalkan tajuk sesi
iaitu alat pemadam api kecil
(debu kering).
- Tanya tentang pengetahuan
kompas kepada peserta.

- Ceramah dan
komunikasi 2
hala.
- Tanya
separuh
peserta.

Power Point dan Slide

2.

2
minit

Objektif

-Objektif sesi
- Ceramah dan
mengkaji apa itu kompas
komunikasi 2
hala.
dan tujuan pengunaannya
mengenalpasti jenis-jenis
kompas
mengenalpasti kompas
yang digunakan untuk
mengukur peta
memahami teknik
mengunakan kompas untuk
mengukur peta.

Power Point dan Slide

3.

4
minit

Pengenalan
dengan
kompas

-Definisi kompas
- Menerangkan maksud
kompas dan tujuan
penggunaannya.
- istilah dalam ukur kompas

Ceramah dan
komunikasi 2
hala.

Power Point dan Slide

4.

8
minit

Penerangan
tentang
kompas.

- Jenis-jenis kompas yang


biasa digunakan.
- Menerangkan juga tentang
kelebihan dan kekurangan
setiap kompas.
- Menerangkan perihal yang
harus diketahui sebelum
menggunakan kompas.
- menyenaraikan teknik-teknik
untuk mengukur peta
- teknik membaca kompas
dalam peta
-istilah dalam ukur kompas
- Cara menggunakan kompas
prisma
-angka-angka pada kompas

Ceramah dan
komunikasi 2
hala.

Power Point dan Slide

5.

4
minit

Kesimpulan

-Memberi rumusan tentang


kompas.
- .Soalan dari pada kelas
3.Kesimpulan

Ceramah dan
komunikasi 2
hala.

Power Point dan Slide