Anda di halaman 1dari 1

‫مبيسمم الم الرريحمـمن الررمحيمم‬

‫لمما ءعءل ىا أءيشءرِهفا يا ء‬
‫لمةا ءوالسس ء‬
‫صء‬
‫لينِهبءياِهءا ءوايلميرءسِهليءنا سيدناا محمدا رحمةا للعالمينا ءوءعءل ىا ءءاِهلِهها الطاهرين‬
‫اءيلءحيممدا ِه ِه‬
‫لا السِهذ ىا جعلا لناا متزوجينا ءوال س‬
‫واصحابها الذينا كالنجوما للمهتدين‬
Segala ‫ا‬puji ‫ا‬hanya ‫ا‬untuk-Mu ‫ا‬ya ‫ا‬Allah ‫ا‬yang ‫ا‬telah ‫ا‬menjadikan ‫ا‬kami ‫ا‬berpasang-pasangan. ‫ا‬Selawat ‫ا‬dan
salam ‫ا‬di ‫ا‬atas ‫ا‬junjungan ‫ا‬kami ‫ا‬Saiyidina ‫ا‬Muhammad ‫ا‬s.a.w ‫ا‬rahmat ‫ا‬sekelian ‫ا‬alam ‫ا‬serta ‫ا‬keluarga ‫ا‬dan
sahabat-sahabatnya ‫ا‬baginda
Ya ‫ا‬Allah, ‫ا‬pada ‫ا‬hari ‫ا‬yang ‫ا‬berokah ‫ا‬ini, ‫ا‬kami ‫ا‬berhimpun ‫ا‬di ‫ا‬sini ‫ا‬sebagai ‫ا‬tanda ‫ا‬kesyukuran ‫ا‬kami ‫ا‬atas ‫ا‬nikmatMu ‫ا‬bersempena ‫ا‬dengan ‫ا‬majlis ‫ا‬walimatul ‫ا‬urus ‫ا‬pada ‫ا‬hari ‫ا‬ini
Ya Allah Ya Tuhan Kami Yang Maha Sempurna, rahmatilah majlis ini semoga ianya berjalan dengan
sempurna,seperti mana yang telah Engkau kehendaki,dan berkatilah majlis yang diadakan ini,dengan
keberkatan, dari permulaan hingga ke akhirnya. Sesungguhnya pertemuan ini adalah dengan izinMu ya
Allah
Ya Allah Ya Tuhan kami Yang Amat Mengasihani, limpahkanlah rahmat dan keampunanMu kepada
pasangan pengantin. Kurniakanlah keduanya ketenangan, kebahagiaan dan jiwa yang tabah
menghadapi setiap dugaan dan cubaan, hidup berumahtangga,lebih lebih lagi di akhir zaman yang
penuh pancaroba ini.
Mudah-mudahan perkongsian hidup yang dibina ini, di kurniakan zuriat yang soleh dan solehah, serta
berkekalan hingga ke akhir hayat
Ya ‫ا‬Allah ‫ا‬kurniakanlah ‫ا‬restu ‫ا‬dan ‫ا‬kasih ‫ا‬sayang ‫ا‬di ‫ا‬antara ‫ا‬kedua ‫ا‬pengantin ‫ا‬ini ‫ا‬iaitu ‫(ا‬
),serta ‫ا‬eratkan ‫ا‬hubungan ‫ا‬keduanya ‫ا‬sepertimana ‫ا‬telah ‫ا‬Engkau ‫ا‬hubungkan ‫ا‬antara ‫ا‬air ‫ا &ا‬tanah, ‫ا‬Adam ‫&ا‬
Hawa, ‫ا‬Ibrahim ‫ا &ا‬Siti ‫ا‬Hajar, ‫ا‬Yusuf ‫ا &ا‬Zulaika, ‫ا‬Ayub ‫ا &ا‬Rahmah, ‫ا‬Musa ‫ا &ا‬Safurah, ‫ا‬Sulaiman ‫ا &ا‬Puteri
Balqis ‫ا‬dan ‫ا‬seperti ‫ا‬Baginda ‫ا‬Muhammad ‫ا‬s.a.w ‫ا‬bersama ‫ا‬Khadijah.
Ya ‫ا‬Allah, ‫ا‬satukanlah ‫ا‬keduanya ‫ا‬dalam ‫ا‬inayah ‫ا‬dan ‫ا‬barakahMu. ‫ا‬Semoga ‫ا‬menjadi ‫ا‬Nur ‫ا‬ibadah ‫ا‬yang
mendambakan ‫ا‬rahmatMu. "BARAKALLAHU LAKA WA BARAKA A'LAIKA
WA JAMA' BAINAKUM FI KHAIR"

‫لا ءمءعءناا ءشِهقيياا ءو ء‬
‫لءتيجءعيلا ِهفيءناا ءو ء‬
‫صيومماا ءو ء‬
.‫لءميحمريومما‬
‫ءاللسمهسما ايجءعيلا ءجيمءعءناا ءهءذاا ءجيممعاا ءميرمحيومماا ءوءتءفررءقءناا ِهمينا ءبيعِهدِهها ءتءفررمقاا ءميع م‬
{‫}ءرسبءناا ءءاِهتءناا ِهف ىا الردينءياا ءحءسءنمةا ءوِهف ىا ياآلِهخءرِهةا ءحءسءنمةا ءوِهقءناا ءعءذاءبا السناِهر‬
‫ي‬
‫ء‬
.‫لا ءريبا الءعالِهميءن‬
‫صيحِهبِهها أءيجءمِهعيءنا ءوايلءحيممدا ِه ِه‬
‫صسل ىا الما ا ءعل ىا ءسيِهدءناا مءحسم ٍددا ءوءعءل ىا ءءاِهلِهها ءو ء‬
‫ءو ء‬