Anda di halaman 1dari 1

KESAN KEGIATAN MANUSIA TERHADAP TUMBUH-TUMBUHAN SEMULA JADI DAN

HIDUPAN LIAR

Penerokaan hutan untuk kegiatan pembalakan, pertanian dan penempatan


KESAN TERHADAP TUMBUH-TUMBUHAN
SEMULA JADI
Kepupusan pelbagai jenis spesies
pokok hutan dan _________________
yang istemewa.
Menjejaskan ____________ tumbuhtumbuhan semula jadi.
Kehilangan ___________________
yang berharga.

KESAN TERHADAP HIDUPAN LIAR


_____________ kehilangan habitat dan
terpaksa mencari habitat baru.
Kepupusan hidupan liar seperti
_______, _________,pelanduk dan
seladang.
Kekurangan makanan.
Menjejaskan kadar _________ hidupan
liar.

JANGKAAN KESAN KEGIATAN MANUSIA TERHADAP TUMBUH-TUMBUHAN SEMULA JADI


DAN HIDUPAN LIAR PADA MASA DEPAN

Tumbuh-tumbuhan semula jadi dan ________________ akan pupus.


Habitat semula jadi akan terganggu.
______________ akan mengurangkan kesuburan tanih dan menjejaskan sektor
___________.
__________________ meningkat dan mengubah keadaan cuaca tempatan.
Punca pendapatan hasil hutan terjejas.
Penggunaan racun serangga dan baja kimia yang berlebihan dapat
mengganggu keseimbangan ekosistem:
______________________________________________________________________________
_______.
- Bahan beracun dapat memusnahkan organisma pengurai seperti bakteria
dan kulat.
Generasi baru tidak kenal tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar.