Anda di halaman 1dari 5

Bila Paderi Dedah Rahsia Assalamualaikum dan salam sejahtera

LAA ILAHA ILLA ANTA SUBHANAKA INNI KUNTU MINALZHAALIMIIN


Hayati kandungannya
Bismillahirrahmanir rahim.
Artikel ni agak panjang, tapi banyak pengetahuan dan manfaat untuk kita, insya
Allah Bila Paderi Terpaksa Buka Rahsia Ada seorang pemuda Arab yang baru saja
menyelesaikan bangku kuliahnya di Amerika. Pemuda ini adalah salah seorang yang
diberi nikmat oleh Allah berupa pendidikan agama Islam bahkan dia mampu
mendalaminya.
Selain belajar, dia juga seorang jurudakwah Islam. Ketika berada di Amerika , dia
berkenalan dengan salah seorang Nasrani.. Hubungan mereka semakin akrab,
dengan harapan semoga Allah s.w.t. memberinya hidayah masuk Islam.
Pada suatu hari mereka berdua berjalan- jalan di sebuah perkampungan di Amerika
dan melintas dekat sebuah gereja yang terdapat di kampung tersebut. Temannya
itu meminta agar dia turut masuk ke dalam gereja. Mula mula dia keberatan, namun
kerana desakan akhirnya pemuda itu pun memenuhi permintaannya lalu ikut masuk
ke dalam gereja dan duduk di salah satu bangku dengan hening, sebagaimana
kebiasaan mereka..
Ketika paderi masuk, mereka serentak berdiri untuk memberikan penghormatan
lantas kembali duduk. Di saat itu, si paderi agak terbeliak ketika melihat kepada
para hadirin dan berkata, Di tengah kita ada seorang Muslim. Aku harap dia keluar
dari sini. Pemuda Arab itu tidak bergerak dari tempatnya. Paderi tersebut
mengucapkan perkataan itu berkali-kali, namun dia tetap tidak bergerak dari
tempatnya. Hingga akhirnya paderi itu berkata, Aku minta dia keluar dari sini dan
aku menjamin keselamatannya. Barulah pemuda ini beranjak keluar.

Di ambang pintu, pemuda bertanya kepada sang paderi, Bagaimana anda tahu
bahawa saya seorang Muslim? Paderi itu menjawab, Dari tanda yang terdapat di
wajahmu. Kemudian dia beranjak hendak keluar. Namun, paderi ingin
memanfaatkan kehadiran pemuda ini dengan mengajukan beberapa pertanyaan,
tujuannya untuk memalukan pemuda tersebut dan sekaligus mengukuhkan
agamanya. Pemuda Muslim
itupun menerima tentangan debat tersebut.
Paderi berkata, Aku akan mengajukan kepada anda 22 pertanyaan dan anda harus
menjawabnya dengan tepat. Si pemuda tersenyum dan berkata, Silakan!
Sang paderi pun mulaibertanya,

Sebutkan satu yang tiada duanya,


dua yang tiada tiganya,
tiga yang tiada empatnya,
empat yang tiada limanya,
lima yang tiada enamnya,
enam yang tiada tujuhnya,
tujuh yang tiada delapannya,
delapan yang tiada sembilannya,
sembilan yang tiada sepuluhnya,
sesuatu yang tidak lebih dari sepuluh,
sebelas yang tiada dua belasnya,
dua belas yang tiada tiga belasnya,
tiga belas yang tiada empat belasnya.
Sebutkan sesuatu yang dapat bernafas namun tidak mempunyai ruh!
Apa yang dimaksud dengan kuburan berjalan membawa isinya?
Siapakah yang berdusta namun masuk ke dalam surga?
Sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah namun Dia tidak menyukainya?
Sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah dengan tanpa ayah dan ibu!
Siapakah yang tercipta dari api,
siapakah yang diazab dengan api dan
siapakah yang terpelihara dari api?
Siapakah yang tercip tadari batu,
siapakah yang diazab dengan batu dan
siapakah yang terpelihara dari batu?
Sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah dan dianggap besar!
Pohon apakah yang mempunyai 12 ranting, setiap ranting mempunyai 30 daun,
setiap daun mempunyai 5 buah, 3 di bawah naungan dan dua di bawah sinaran
matahari?
Mendengar pertanyaan tersebut, pemuda itu tersenyum dengan keyakinan kepada
Allah. Setelah membaca Bismillah.. . dia berkata, -Satu yang tiada duanya ialah
Allah s.w.t..
-Dua yang tiada tiganya ialah Malam dan Siang. Allah s.w.t. berfirman, Dan Kami
jadikan malam dan siang sebagai dua tanda (kebesaran kami). (Al-Isra: 12).
-Tiga yang tiada empatnya adalah kesilapan yang dilakukan Nabi Musa
ketika Khidir menenggelamkan sampan, membunuh seorang anak kecil dan ketika
menegakkan kembali dinding yang hampir roboh.

-Empat yang tiada limanya adalah Taurat, Injil, Zabur dan al-Quran.
- Lima yang tiada enamnya ialah Solat lima waktu.
-Enam yang tiada tujuhnya ialah jumlah Hari ketika Allah s.w.t. menciptakan
makhluk.
-Tujuh yang tiada delapannya ialah Langit yang tujuh lapis. Allah s..w.t.
berfirman, Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kamu
sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Rabb Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak
seimbang. (Al-Mulk: 3).
-Delapan yang tiada sembilannya ialah Malaikat pemikul Arsy ar-Rahman. Allah
s.w.t. berfirman, Dan malaikat- malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan
pada hari itu delapan orang malaikat menjunjung Arsy Rabbmu di atas (kepala)
mereka. (Al-Haqah: 17).
-Sembilan yang tiada sepuluhnya adalah mujizat yang diberikan kepada Nabi Musa
yaitu: tongkat, tangan yang bercahaya, angin topan, musim
paceklik, katak, darah, kutu dan belalang.*
-Sesuatu yang tidak lebih dari sepuluh ialah Kebaikan. Allah s..w.t.
berfirman, Barang siapa yang berbuat kebaikan maka untuknya sepuluh kali lipat.
(Al-Anam: 160).
-Sebelas yang tiada dua belasnya ialah jumlah Saudara-Saudara Nabi Yusuf .
-Dua belas yang tiada tiga belasnya ialah Mujizat Nabi Musa yang terdapat
dalam firman Allah, Dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu
Kami berfirman, Pukullah batu itu dengan tongkatmu. Lalu memancarlah
daripadanya dua belas mata air. (Al- Baqarah: 60).
-Tiga belas yang tiada empat belasnya ialah jumlah Saudara Nabi Yusuf
ditambah dengan ayah dan ibunya.
-Adapun sesuatu yang bernafas namun tidak mempunyai ruh adalah
waktuSubuh. Allah s.w.t.. berfirman, Dan waktu subuh apabila fajarnya mulai
menyingsing. (At-Takwir: 18).
-Kuburan yang membawa isinya adalah Ikan yang menelan Nabi Yunus
AS...
-Mereka yang berdusta namun masuk ke dalam surga adalah

saudara-saudara Nabi Yusuf, yakni ketika mereka berkata kepada ayahnya, Wahai
ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlumba-lumba
dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami, lalu dia dimakan
serigala. Setelah kedustaan terungkap, Yusuf berkata kepada mereka, Tak ada
cercaan terhadap kamu semua. Dan ayah mereka Yaqub berkata, Aku akan
memohonkan ampun bagimu kepada Rabbku.
Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
(Yusuf:9
-Sesuatu yang diciptakan Allah namun tidak Dia sukai adalah suara Keldai.
Allah s.w.t. berfirman, Sesungguhnya sejelek-jelek suara adalah suara
keldai. (Luqman: 19).
-Makhluk yang diciptakan Allah tanpa bapa dan ibu adalah Nabi Adam,
Malaikat, Unta Nabi Shalih dan Kambing Nabi Ibrahim..
-Makhluk yang diciptakan dari api adalah Iblis, yang diazab dengan api
ialah Abu Jahal dan yang terpelihara dari api adalah Nabi Ibrahim. Allah s.w.t.
berfirman, Wahai api dinginlah dan selamatkan Ibrahim. (Al-Anbiya: 69).
-Makhluk yang terbuat dari batu adalah Unta Nabi Shalih, yang diazab dengan batu
adalah tentara bergajah dan yang terpelihara dari batu adalah Ashabul Kahfi
(penghuni gua).
-Sesuatu yang diciptakan Allah dan dianggap perkara besar adalah Tipu
Daya Wanita, sebagaimana firman Allah s.w.t. Sesungguhnya tipu daya kaum
wanita itu sangatlah besar. (Yusuf: 28).
-Adapun pohon yang memiliki 12 ranting setiap ranting mempunyai 30 daun, setiap
daun mempunyai 5 buah, 3 di bawah teduhan dan dua di bawah sinaran matahari
maknanya: Pohon adalah Tahun, Ranting adalah Bulan, Daun adalah Hari dan
Buahnya adalah Solat yang lima waktu, Tiga dikerjakan di malam hari dan Dua di
siang hari.
Paderi dan para hadirin merasa takjub mendengar jawapan pemuda Muslim
tersebut. Kemudian dia pun mula hendak pergi. Namun dia mengurungkan niatnya
dan meminta kepada paderi agar menjawab satu pertanyaan saja.

Permintaan ini disetujui oleh paderi.


Pemuda ini berkata, Apakah kunci surga itu?
Mendengar pertanyaan itu lidah paderi menjadi kelu, hatinya diselimuti

keraguan dan rupa wajahnya pun berubah. Dia berusaha menyembunyikan


kekuatirannya, namun tidak berhasil.
Orang-orang yang hadir di gereja itu terus mendesaknya agar menjawab
pertanyaan tersebut, namun dia cuba mengelak.
Mereka berkata, Anda telah melontarkan 22 pertanyaan kepadanya
dan semuanya dia jawab, sementara dia hanya memberi *****a satu pertanyaan
namun anda tidak mampu menjawabnya!
Paderi tersebut berkata, Sesungguh aku tahu jawapannya, namun aku takut kalian
marah.
Mereka menjawab, Kami akan jamin keselamatan anda.
Paderi pun berkata, Jawapannya ialah: Asyhadu An La Ilaha Illallah , Wa
Asyhadu Anna Muhammadar Rasulullah.
Lantas paderi dan orang-orang yang hadir di gereja itu terus memeluk
agama Islam. Sungguh Allah telah menganugerahkan kebaikan dan menjaga
mereka dengan Islam melalui tangan seorang pemuda Muslim yang bertakwa.**
NOTA:
Ini merupakan sebuah artikel yang cukup bagus. Ia dapat menyedarkan kita agar
membaca dan memahami isi kandungan Al-Quran bagi membolehkan kita
menangkis tohmahan dan menjawab pertanyaan orang-orang kafir.
Saya pernah membaca dari satu buku bahawa sebenarnya paderi Kristian tahu
bahawa Kunci Syurga itu adalah Dua Kalimah Syahadah. Kerana itu
(kononnya) apabila nazak seorang Kristian, maka paderi akan datang membisikkan
kalimah itu ke telinganya dengan harapan dia akan mati dalam Islam. Saya tidak
pasti sama ada dakwaan ini (membisikkan ke
telinga orang nazak) benar atau tidak. Namun saya pasti ahli kitab Kristian
tahu bahawa Kunci Syurga adalah Dua Kalimah Syahadah. *****a, mereka tidak
mahu mengaku (kebenaran Islam) kerana bimbang akan kehilangan pangkat dan
kedudukan duniawi.