Anda di halaman 1dari 3

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS CURUP

NOMOR :
/B.I/PKM-CRP/2016
TENTANG
UNTUK MENGHINDARI PENGULANGAN YANG TIDAK PERLU
KEPALA UPT PUSKESMASCURUP,
Menimbang

a. Bahwa untuk kelancaran pemberian pelayanan dan menjamin


kesinambungan layanan maka diharapkan tidak terjadi
pengulangan yang tidak perlu;
b. Sehingga semua petugas wajib mendokumentasikan hasil
pengkajian dan pelayanan yang tidak dilakukan kedalam
rekam medis untuk menghindari pengulangan yang tidak
perlu;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu
menetapkan keputusan Kepala UPT Puskesmas Curup tentang
untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Praktik


Kedokteran;
2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
128/MENKES/SK/II/2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat
Kesehatan Masyarakat;
4. Peraturan Menteri Kesehatan

Nomor

290/MENKES/

PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;


5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691/MENKES/
PER/VIII/2011 Tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;

MEMUTUSKAN
Menetapkan
Kesatu

Keputusan Kepala UPT Puskesmas Curup tentang untuk


menghindari pengulangan yang tidak perlu;

Kedua

Mewajibkan kepada petugas kesehatan untuk mendokumentasikan


hasil pengkajian di dalam rekam medis;

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila


dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka
akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Curup
Pada tanggal
:
2016
KEPALA UPT PUSKESMAS CURUP

LINDA
NIP. 196212101992032003