Anda di halaman 1dari 2

SK/012

BAHAGIAN A
3.3
Membina
dan
menulis
1
perkataan, frasa dan ayat dengan
betul.

BAHAGIAN B
1
3.9

Menghasilkan
penulisan
kreatif jenis imaginatif dan
deskriptif
dengan bahasa
yang menarik.
3.6.2
Menulis untuk
menyampaikan maklumat
dalam bentuk karangan
berformat dengan
menggunakan bahasa yang
santun.
JUMLAH SOALAN

T
1
PETA
BULATAN

Menulis ulasan tentang


pelbagai bahan sastera dan
bukan sastera yang didengar
ditonton atau dibaca dengan
betul.

BAHAGIAN C
3.7.2
1
2

CATA
TAN

NO
SOA
LAN

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN


MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU (PENULISAN-KERTAS DUA)
UJIAN BULANAN 2 SK SEKSYEN 20
TAHUN 4
TAJUK/TOPIK/ISI/
KEMAHIRAN/BAHAGIAN
PENGETAHUAN
KEFAHAMAN
APLIKASI

T
1
GAMBARAJAH

/
R

T
1
KEPERIHALAN

1
SURAT
KIRIMAN
TIDAK RASMI
4