Anda di halaman 1dari 9

F4

Gigih berusaha

Bersifat ingin tahu yang tinggi

F5

Aktif dalam sukan

Berfikiran inovatif / Berkeyakinan tinggi

TEMA 11 :
KECEMERLANGAN DIRI / SIFAT KETERBUKAAN / SAHSIAH DIRI /INSAN
CEMERLANG
1.
Semangat menjelajah dan
2.
Ciri-ciri masyarakat tamadun
meneroka dapat meningkatkan
awal Asia Tenggara yang boleh
kecemerlangan diri.
dicontohi untuk meningkatkan
kecemerlangan diri.
F1
Meneroka ilmu yang luas
Bekerja keras

F6

Berfikiran kreatif / Gigih berusaha

F8

Membaiki kemahiran
berkomunikasi
Menguasai bahasa kedua dan
ketiga
Berfikiran positif

F9

Meluaskan pengetahuan semasa

Berfikiran strategik / Menghasilkan karya

F10

Menguasai kemahiran ICT

Rajin membaca / Bersifat produktif

F2

F11

Berfikiran terbuka

Membuat R&D / Bersifat optimis

F12

Menguasai pelbagai bahasa

F13

Terlibat dalam aktiviti


kesukarelawan
Menyayangi keluarga

F14

Memperkukuh agama

Berani mengambil risiko

Mempunyai semangat inkuiri yang


kuat
Menimba banyak pengalaman

Berani meneroka

Berfikiran inovatif dan kreatif

F5

Melihat sendiri kekayaan negara


lain
Bersemangat gigih

F6

Bersifat daya saing

Bijak mengambil peluang

F7

Mendapat idea baru

Berdikari

F8

Pemikiran di luar kotak

Setia kepada pemimpin

F9

Mempunyai kemahiran

F10

Menjalin hubungan dengan negara


lain
Meluaskan perniagaan

F11

Meneroka teknologi

Daya saing yang tinggi

F12

Memahami budaya orang lain

Bekerjasama

F13

Berwawasan

F14

Mengadaptasi kemajuan negara


lain
Bersifat terbuka

F15

Mempromosikan negara

Pemimpin berwawasan

F3
F4

3.

Transformasi / perubahan untuk


meningkatkan kecemerlangan diri.

F1

Meningkatkan disiplin diri

F2

Meningkatkan pencapaian
akademik
Mengurus masa secara terancang

F3

F7

Berjiwa cekal

Kebolehan memanfaatkan alam sekitar

Berminda terbuka

Berhubungan dengan pihak luar

F15

5.

F1
F2

Mengaplikasi pelbagai teknologi


Menjelajah negara maju

Berbudaya saing yang tinggi


Berani menerima perubahan

Kesan peristiwa hijrah dalam


membentuk sahsiah diri ke arah
menjadi insan yang cemerlang.
Melahirkan insan yang
bertanggungjawab
Sanggup berkorban untuk negara

6.

Nilai-nilai murni dan iktibar


daripada amalan sifat
keterbukaan.
Melahirkan individu yang kreatif,
inovatif dan positif
Sedia berubah untuk kemajuan

F3

Menghormati pemimpin

Menjadi insan yang berani mencuba

F4

Mengamalkan sikap tolak ansur

Cekal menghadapi cabaran hidup

F5

Sentiasa merendah diri

F6

Kebolehan menguasai dan


mengeksploitasi sumber
Kebolehan menguasai sains dan teknologi

F7

Mengamalkan sikap hormatmenghormati


Bertimbang rasa

Cadangan untuk menjadi manusia


hebat seperti tokoh-tokoh pada
zaman Renaissance.
Menguasai pelbagai ilmu pengetahuan

F8

Bijak mengatur strategi

F9

Meneroka bidang baharu

F10

Mengelakkan diri daripada


perkara negatif
Amanah dalam menjalankan tugas

F11

Mementingkan perpaduan

Modal insan yang berkualiti

F12

Ikhlas melakukan sesuatu perkara

Mengamalkan sifat keterbukaan dalam

4.

Berpendidikan tinggi

Mampu merancang kemajuan negara


Mampu menyesuaikan diri dengan
persekitaran
Modal insan yang berkualiti
Berani berdaya saing

diri
F13

Menerima pendapat orang lain

Semangat berkobar-kobar

F14

Jujur kepada diri sendiri

Mementingkan penjagaan kesihatan

F15

Mengukuhkan persaudaraan

Membanteras gejala sosial

7.

F5
F6
F7

Menghargai kreativiti

F8
F9

Menguasai pelbagai kemahiran


untuk berjaya
Menghargai kejayaan orang lain

F10

Mengadakan pertukaran idea

F11

Tanggungjawab menjaga bandar


sendiri
Golongan kaya bantu
membangunkan negara
Percanggahan idea diselesaikan
melalui perbincangan
Membina perpustakaan untuk
simpan khazanah ilmu
Memanfaatkan kedudukan negara
yang strategik

Tahan lasak

F3

Bersikap kreatif dan inovatif

Mengamalkan dasar berkecuali

F4

Berdaya saing

Menentang keganasan antarabangsa

F5

Mengamalkan sikap positif

Melindungi hak asasi semua kaum

F6

Menerima kemasukan pelajar asing

F14

F7

Mengamalkan nilai murni dalam


kehidupan
Cinta akan negara

Terlibat dalam pertubuhan antarabangsa

F15

F8

Berani menghadapi cabaran

Menyertai sukan bertaraf antarabangsa

F9

Berfikiran terbuka

Menghormati antara satu sama lain

F10

Jati diri yang kukuh

Mewujudkan zon perdagangan bebas

F11

Bangga sebagai rakyat Malaysia

Menerima kemasukan pekerja asing

F12
F13

Mencintai ilmu pengetahuan /


Menguasai bahasa
Menguasai sains dan teknologi

Menerima dan menggunakan teknologi


asing
Membenarkan kemasukan pemodal asing

F14

Bersifat berani

Memajukan industri pelancongan

F15

Berpengetahuan luas dalam


pelbagai bidang

Memupuk sikap berdaya saing

9.

F1
F2

Iktibar daripada zaman


Renaissance di Eropah bagi
kecemerlangan ilmu.
Mementingkan ilmu pengetahuan
Meneroka bidang baharu

10.

Mempunyai semangat inkuiri yang


kuat
Berkeyakinan diri yang tinggi
Mempergunakan keupayaan
minda untuk maju
Sifat berani untuk mencuba

F2

Sanggup berkorban

8.

F4

Cara memastikan rakyat dan


negara kita mengamalkan sikap
keterbukaan demi kemajuan
negara.
Menjalin hubungan diplomatik dengan
negara luar
Menghormati kedaulatan negara lain

F1

Nilai-nilai murni yang diperoleh


daripada sifat keterbukaan
masyarakat Malaysia.

F3

F12
F13

TEMA 12 :
KEPIMPINAN / KEWIBAWAAN PEMIMPIN / PEMIMPIN UNGGUL / KETOKOHAN
PEMIMPIN / KEJAYAAN PEMIMPIN / CABARAN KEPIMPINAN
1.
Bukti kejayaan Tun Dr Mahathir.
2.
Sebab Singapura wajar
dikeluarkan dari Malaysia.
F1
Mencipta idea mengatasi krisis
Menjamin keharmonian negara
kewangan dunia
F2
Mengelakkan negara membuta
Menjamin keselamatan negara
pinjaman IMF
F3
Menjadi suara dunia ketiga
Mengukuhkan perpaduan
F4

Mengelakkan rusuhan kaum

F6

Desakan menghapuskan dasar


Apartheid
Menubuhkan Koridor Raya
Multimedia (MSC)
Membina Litar Formula 1

F7

Membina lapangan terbang KLIA

Mewujudkan keamanan

F5

Mengelakkan isu perkauman


Mewujudkan kestabilan politik

F8
F9
F10
F11
F12

Menjadi tuan rumah persidangan


antarabangsa
Menjadi tuan rumah Sukan
Komanwel 1998
Membela negara-negara Islam
dalam forum
Mengeluarkan kereta Malaysia
Proton Saga
Idea Dasar Pandang ke Timur

Menumpukan pembangunan
Menunjukkan kebijaksanaan pemimpin
Mengukuhkan pertahanan

F13

Mengamalkan musyawarah

F14

Mengamalkan konsep contoh melalui


teladan
Berpegang teguh ajaran agama

F15

5.

F13

F1

F14

F2

F15

F3
3.

Cara pemimpin negara


menghadapi tentangan dan
ancaman luar.

4.

Ciri kewibawaan dan ketokohan


Nabi Muhammad s.a.w yang perlu
dicontohi untuk membentuk
masyarakat Malaysia yang
cemerlang.
Bijaksana dalam membuat keputusan

F4

F8

Menguasai teknologi ICT

Cekap

Menguasai pelbagai bahasa


antarabangsa
Melibatkan diri dalam kegiatan
kokurikulum
Terlibat dalam program
sukarelawan
Berpegang teguh kepada ajaran
agama
Mempunyai karisma dan
personaliti luar biasa
Berpendidikan tinggi dan
berpengetahuan luas

Mesra rakyat

F7

Berusaha bersungguh-sungguh
Sabar

F9

Menyusun semula pasukan


pertahanan
Mengawal pantai dan laluan
strategik
Kerjasama Rukun Tetangga

Tidak berputus asa

F10

Berfikiran strategik

F11

Berhemah dalam tindakan

F12

Mengisytiharkan darurat di
kawasan tertentu
Tawaran hadiah menangkap
musuh
Kempen sayangi negara

Amanah

Sentiasa bekerjasama

F11

Mengadakan rundingan dengan


musuh
Membuat bantahan kepada PBB

F12

Mendapatkan bantuan tentera PBB

Mengamalkan sifat kepimpinan


cemerlang

F7
F8
F9
F10

Jujur melaksanakan tanggungjawab


Suka membantu

Berwawasan

Bertanggungjawab

F6

Menyatukan rakyat menghadapi


tentangan
Melakukan tinjauan udara

F6

Bijaksana

Mengamalkan semangat
patriotisme
Sentiasa meningkatkan kemahiran

F5

F2

F5

Ciri-ciri kepimpinan yang boleh


dicontohi bagi memantapkan
kewibawaan diri.
Luas pengetahuan

Berani

Membentuk pertahanan yang kuat

F4

Memperkasakan sistem
pendidikan
Mengukuhkan institusi
kekeluargaan
Memantapkan modal insan

6.

Memperbanyak program
kerohanian
Menjayakan latihan di institusi
latihan INTAN
Mengukuhkan jati diri di PLKN

F1

F3

Cara melahirkan pemimpin


berwibawa.

F13
F14
F15

Berfikiran rasional
Amanah

Berfikiran terbuka

Bersemangat patriotik
Bertakwa / warak
Kemahiran berbahasa / berkomunikasi
Mengutamakan negara berbanding
peribadi
Berkebolehan menjadi pemimpin

Berwawasan
7.

Ciri-ciri kepimpinan yang


diperlukan untuk mencapai

8.

Sebab pemimpin Malaysia


berjaya menubuhkan negara ini.

kecemerlangan Malaysia.

F11

Mesra rakyat

F1

Cekap

Kepimpinan bijaksana

F12

Warak dan kuat agama

F2

Cinta akan negara

Sokongan daripada rakyat

F13

Bersemangat patriotik

F3

Setia kepada raja

Pandangan rakyat diterima

F14

Berani / Cinta akan keamanan negara

F4

Mematuhi undang-undang

F15

Bersifat keterbukaan

F5

Mendaulatkan perlembagaan

Penglibatan rakyat dalam menggubal


perlembagaan
Hak rakyat dilindungi

F6

Adil

Perpaduan kaum yang kukuh

11.

F7

Berakhlak mulia

Hasrat rakyat untuk merdeka

F8

Bijaksana

Kesanggupan bekerjasama

F9

Berwawasan

Sokongan Amerika Syarikat / British

F10

Berpengetahuan luas

F11

Warak

F12
F13
F14
F15

9.

Iktibar daripada kejayaan


pembentukan Malaysia.

10.

Ciri-ciri kepimpinan yang perlu


ada dalam diri pemimpin negara
yang mengamalkan sistem
demokrasi.

F1

Perancangan yang strategik

Jujur

F2

Kepentingan bersatu padu

Adil

F3

Kerjasama dalam perjuangan

Bertanggungjawab

F4

Amanah

F5

Berkongsi pendapat dan


pandangan
Berfikiran terbuka

F6

Bersemangat tinggi

Bijak

F7

Tabah menghadapi cabaran

Tidak mengambil rasuah

F8

Ikhlas dalam perjuangan

Bertoleransi

F9

Menghormati hak orang lain

Memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi

F10

Rasional dalam membuat


keputusan

Prihatin

F1

Nilai-nilai murni yang boleh


dicontohi daripada perjuangan
pemimpin-pemimpin tempatan
menentang British.
Gigih berusaha

12.

Faktor-faktor kejayaan pemimpin


negara mengatasi cabaran
semasa pembentukan Malaysia.

Konsep pembentukan Malaysia difahami

F2

Sabar menempuhi dugaan

Semangat perpaduan kalangan pemimpin

F3

Cinta akan negara

Sikap toleransi kalangan pemimpin

F4

Bijak mengambil tindakan

Kerjasama antara pemimpin

F5

Berwawasan

Pemimpin bersikap terbuka

F6

Berkeyakinan diri

Kebijaksanaan pemimpin

F7

Tidak mudah berputus asa

F8

Bertanggungjawab

Tidak menggunakan kekerasan semasa


penentangan
Membantah mengikut saluran yang betul

F9

Bersatu padu

Menggunakan cara diplomasi

F10

Berdikari

Kerjasama daripada rakyat

F11

Bekerjasama

F12

Keadilan

Pemimpin bermusyawarah mencapai


kesepakatan
Pemimpin berfikiran rasional

F13

Semangat yang berkobar-kobar

Pemimpin mementingkan perpaduan

F14

Berani bertindak

Melaksanakan tindakan secara berkesan

F15

Bijak mengatur strategik

Pemimpin pertimbangkan pandangan


penduduk

Telus

13.

F1

Ciri-ciri kepimpinan yang dimiliki


oleh pemimpin negara dalam usaha
pembentukan Malaysia.
Berusaha membendung ancaman
komunis

14.

Kepimpinan cemerlang dan


berwibawa penting terhadap
pembangunan sesebuah negara.
Raja sebagai payung negara

F2

Bertanggungjawab

Menegakkan keadilan

F13

Mementingkan perpaduan

Industri kereta Proton

F3

Berani menghadapi cabaran

Memastikan kesejahteraan rakyat

F14

Tegas pendirian

Angkasawan negara

F4

Memelihara kestabilan politik

Menjamin keselamatan negara dan rakyat

F15

Kuat kemahuan

F5

Mewujudkan hubungan serantau

Menegakkan hak rakyat

Petronas / Pembinaan KLIA 1 dan KLIA


2

F6

Mengekalkan kestabilan negara

F7

Bersepakat menyelesaikan
masalah
Semangat setia kawan yang tinggi

F8

Mementingkan perpaduan

Memupuk keharmonian negara

F9

Mengamalkan sikap toleransi

F10

Bijak menyelesaikan masalah

Memastikan pentadbiran cekap dan


cemerlang
Mengawal tingkah laku masyarakat

F11

Berfikiran rasional

Melahirkan rakyat berdisiplin

F12

Menjadi garis panduan dan peraturan


rakyat
Mewujudkan keamanan negara

F2

Sentiasa bersabar

F3

F14

Cekal menghadapi dugaan

Memastikan rakyat bersatu padu

F4

Tabah dalam menyelesaikan


masalah
Bijak membuat keputusan

Mengamalkan musyawarah

F13

Bekerjasama dalam mengambil


tindakan
Berpegang teguh kepada agama

F15

Tidak mudah menyerah kalah

Mengekalkan kedaulatan negara

F5

Bertanggungjawab terhadap tugas

Menggalakkan pelaburan asing

F6

Memajukan bidang perindustrian

Mengamalkan nilai Islam dalam


pentadbiran
Mengamalkan kebebasan bersuara

Memajukan ekonomi
17.

F1

Ciri-ciri kepimpinan yang wajar


dicontohi daripada keperibadian
Nabi Muhammad s.a.w.
Amanah menjalankan tugas

F2

Kerjasama

Kemajuan ekonomi

F3

Tidak mudah menyerah kalah

Perindustrian berkembang

F4

Memelihara jati diri

Tumpuan pelancong

F11

Bergaul dengan semua lapisan


masyarakat
Berusaha menguruskan
pentadbiran negara
Sentiasa jujur dan telus dalam
tindakan
Memupuk sifat penyayang dalam
masyarakat
Mengamalkan semangat saling
menghormati
Mengambil berat masalah rakyat

F5

Gigih berusaha

Hubungan antarabangsa berkembang

F12

Tidak mengamalkan rasuah

F6

Toleransi

Diiktiraf masyarakat antarabangsa

F7

Bijak menyelesaikan masalah

Perpaduan kaum

F13

Menerima kritikan secara terbuka

F8

Keyakinan diri yang tinggi

Kehidupan rakyat makmur

F14

F9

Rasional

Pendidikan bertaraf dunia

F10

Berpandangan jauh

Pertambahan pelaburan asing

Berwawasan dan berpandangan


jauh
Bertoleransi / Berpegang kepada
agama

F11

Cekal menghadapi cabaran

Kejayaan dalam bidang sukan

F12

Sanggup berkorban

Pembangunan negara diteruskan

15.

F1

Nilai-nilai murni yang boleh


dicontohi daripada semangat
pemimpin negara dalam usaha
pembentukan Malaysia.
Berfikiran positif

16.

Kejayaan yang dicapai negara


kesan daripada kepimpinan
cemerlang.

Kestabilan politik

F7
F8
F9
F10

F15

18.

Cara memanfaatkan ciri-ciri


kepimpinan khulafa al-Rasyidin
dalam pentadbiran negara kita.
Penindasan berlandaskan al-Quran dan
Sunah
Mengekalkan perpaduan ummah

Mengusahakan bidang pertanian

Memajukan hub halal


Memastikan aktiviti ekonomi
berlandaskan Islam
Mempelbagaikan fungsi dan sumber
ekonomi
Meningkatkan teknologi telekomunikasi
Perbankan Islam

Mengutamakan kepentingan negara


Mengutamakan keselamatan negara

19.

F1
F2

Kejayaan pemimpin negara dalam


membangunkan Malaysia selepas
merdeka.
Menstabilkan politik negara

20.

Cabaran yang dihadapi oleh


pemimpin negara dalam
membangunkan Malaysia.
Kegiatan ekonomi mengikut kaum

F4

Membentuk Rukun Negara

Sistem perundangan yang mantap

F5

Melaksanakan Akta Bahasa


Kebangsaan
Meningkatkan teknologi dan
inovasi
Menggalakkan penyelidikan

Sistem pemerintahan yang teratur

Mempelbagaikan sumber ekonomi

F10

Mewujudkan anugerah inovasi


negara
Perkongsian teknologi dengan
negara luar
Meneroka bidang baharu

F6

Ekonomi berkembang maju

Melaksanakan pentadbiran yang


licin
Menjamin keamanan negara
berterusan
Rakyat berhak memilih wakil

Petempatan yang berbeza

Nilai mata wang turun naik

F6

Memberi hak kepada rakyat


bersuara
Memantapkan ekonomi negara

F7

Mempelbagaikan sumber ekonomi

Masih bergantung teknologi luar

F11

Melahirkan modal insan berkualiti

Melaksanakan transformasi pendidikan


negara
Pendidikan bertaraf dunia

Keruntuhan akhlak masyarakat

F12

Memperkukuh jati diri

Melahirkan masyarakat celik IT

F13

Memperkasa dasar pendidikan


kebangsaan
Merealisasikan Wawasan 2020

Memajukan sistem pengangkutan dan


perhubungan
Penyediaan infrastruktur yang lengkap

Melahirkan masyarakat berminda


kelas pertama

Kedai Rakyat 1Malaysia

F3
F4
F5

F8
F9
F10
F11
F12
F13
F14
F15

21.

Mengeluarkan kereta jenama


negara
Meneroka bidang bioteknologi
Memajukan industri desa dan luar
bandar
Meningkatkan mutu pendidikan
negara
Melahirkan pelajar seimbang
(JERI)
Menyediakan infrastruktur terbaik
dan lengkap
Memajukan bidang kesihatan
untuk rakyat
Kedai Rakyat 1Malaysia

Langkah-langkah pemimpin negara


untuk mengatasi cabaran dalam
membangunkan Malaysia.

F1

Memperkukuh perpaduan

F2

Melaksanakan dasar
pembangunan ekonomi
Memperkukuh Dasar Ekonomi
Baharu

F3

F7
Jurang perbezaan pendapatan

F8

Kekurangan modal

F9

Teknologi masih rendah

Peningkatan masalah jenayah / penagihan


dadah
Nilai kemanusiaan semakin pudar

F14
F15

Pemikiran rakyat sukar diubah


Mengutamakan kepentingan peribadi

23.

Masalah perpaduan masyarakat


Kurang mendapat sokongan rakyat
Masalah dunia tanpa sempadan

22.

Kejayaan yang dicapai pemimpin


negara dalam usaha mengekalkan
warisan ketamadunan Melayu
pada hari ini.
Pemerintahan Raja Berperlembagaan
Kestabilan politik
Menjamin keamanan negara

Cabaran yang dihadapi pemimpin


negara dalam mengekalkan dan
memperkukuhkan negara bangsa
Malaysia.

Bidang perindustrian dimajukan

Meneroka bidang bioteknologi

24.

Langkah-langkah yang perlu


diambil oleh pemimpin negara
dalam mengatasi cabaran
mengekalkan negara bangsa
Malaysia.
Dasar pembangunan ekonomi negara

F1

Masalah sosial

F2

Dasar ekonomi baru

F4

Nilai kemanusiaan yang semakin


pudar
Kebergantungan kepada negara
luar
Tenaga kerja kurang mahir

F5

Masalah pengangguran

Penggabungan bank

F6

Masih bergantung teknologi luar

Memperkenalkan dinar emas

F7

Penggunaan teknologi rendah

Tambahan mata wang

F8

Masalah inflasi

Menggalakkan R&D

F9

Nilai mata wang yang tidak stabil

Perkongsian teknologi dengan negara luar

F3

Pembentukan Rukun Negara


Pelaksanaan Akta Bahasa Kebangsaan

F10

Kekurangan modal

Meneroka bidang baru

F12

Mengubah sikap dan minda rakyat

Bidang perindustrian dimajukan

F11

Perubahan dasar pendidikan kebangsaan

F13

Memperkukuhkan jati diri

F14

F13

Kegiatan ekonomi mengikut kaum

Pendidikan sepanjang hayat

F14

Tahap kesedaran dalam kalangan


rakyat
Masalah sikap rakyat

Sekolah Bestari

Mendapatkan sokongan penuh


rakyat
Memastikan perpaduan
dikekalkan
Memastikan keamanan negara
terjamin

Melahirkan pelajar yang seimbang

F12

Jurang perbezaan pendapatan


antara kaum
Petempatan yang berbeza

F15

F15

F1

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9

Cabaran yang dihadapi pemimpin


negara dalam mengekalkan dan
memperkukuhkan negara bangsa
melalui program transformasi
kerajaan.
Memastikan rakyat memiliki jati
diri yang tinggi
Meningkatkan kualiti
perkhidmatan awam
Meletakkan negara pada landasan
lebih kukuh
Meluaskan akses pendidikan
berkualiti
Mempertingkatkan integriti
menteri
Mempertingkatkan integriti
penjawat awam
Menambah baik pengangkutan
awam
Memperkasa prasarana luar
bandar
Meningkatkan taraf hidup rakyat

F10

Memerangi rasuah

F11

Mengurangkan kadar jenayah

Meneroka bidang bioteknologi

Melaksanakan MBMMBI
27.

25.

Ekonomi berkembang maju

26.

Kejayaan yang dicapai oleh


pemimpin negara dalam usaha
mengekalkan warisan
ketamadunan Melayu pada hari
ini.
Mewujudkan kestabilan politik

F2
F3
F4

Menjamin keamanan negara

F5

Melaksanakan pentadbiran licin dan


sistematik
Pendidikan bertaraf dunia

F6

Meningkatkan mutu pendidikan negara


Memajukan industri desa
Menjadikan pertanian satu industri
Pembuatan automobil / menyusun semula
masyarakat
Sumber ekonomi dipelbagaikan
Memberikan kuasa kepada rakyat
memilih wakil
Mengamalkan pemerintahan demokrasi

Kejayaan yang dicapai oleh tokohtokoh yang terlibat dalam


Perjanjian Persekutuan Tanah
Melayu 1957 dalam membina asas
pembangunan negara kita.
Mengamalkan konsep kerjasama
kaum
Menjadi asas kukuh menguruskan
pentadbiran negara
Kerjasama kaum melawan
pengaruh komunis
Menggubal sistem pendidikan
negara
Menggubal perlembagaan
kemerdekaan
Kebijaksanaan pemimpin

28.

Cabaran yang dihadapi untuk


melahirkan pemimpin berwibawa
pada hari ini yang mampu
memacu negara mencapai
kegemilangan.
Pemimpin yang serba boleh / multi-skill
Pemimpin yang berpendidikan tinggi
Pemimpin berintegriti
Pemimpin yang mampu mencorak hala
tuju negara
Pemimpin yang bebas rasuah

F8

Mengutamakan rundingan dan


kesepakatan
Usaha gigih pemimpin

Pemimpin yang berkepentingan negara


diutamakan
Pemimpin yang sanggup berkorban untuk
negara
Pemimpin berjiwa kental / kukuh jati diri

F9

Pemimpin berwibawa

Pemimpin yang berani

F10

Sokongan padu rakyat jelata

F11

Menebus maruah bangsa dan


negara
Pengorbanan tokoh di tahap
tertinggi

Pemimpin yang berjuang menegakkan


kebenaran
Pemimpin yang membela nasib rakyat

F7

F12
F13
F14

Pemimpin yang berwawasan


Pemimpin yang bersemangat patriotik
tinggi
Pemimpin yang berkaliber

F15

29.

F1
F2
F3

Pemimpin yang warak

Ciri-ciri seorang pemimpin yang


baik dan berjaya dalam
memastikan sistem pemerintahan
yang diamalkan mampu menangkis
ancaman luar.
Mendalami ilmu siasah dan
pemerintah
Berfikir dahulu sebelum membuat
perubahan
Mesra rakyat

F2

Perancangan strategik

Menara Kuala Lumpur dan KLCC

F3

Sedia melaksanakan pembaharuan

F4

Berwawasan

Melancarkan satelit Measat I dan Measat


II
Melancarkan mikrosatelit pertama

F5
F6

Menyelesaikan masalah secara


perundingan
Pegangan Islam yang kuat

Menegakkan keadilan

F7

Mementingkan ilmu pengetahuan

Memastikan kesejahteraan rakyat

F8

Kemajuan ekonomi

Kemajuan pengangkutan dan


perhubungan
Kejayaan sukan di peringkat
antarabangsa
Pembinaan jambatan Pulau Pinang

F9

Menekankan kemajuan sosial

Pembinaan sirkit Formula 1

F10

Mengukuhkan kekuatan tentera

Menstabilkan ekonomi negara

F11

Perkembangan pendidikan

Mengekalkan perpaduan negara

F12

Berdaya saing

Meneruskan pembangunan negara

Sanggup berkorban

Pendidikan negara bertaraf antarabangsa

30.

Peranan pemimpin dalam usaha


memajukan pembangunan negara
Malaysia.

Menjamin keselamatan

Melahirkan angkasawan negara

F4

Cekap

Menegakkan hak rakyat

F5

Mengekalkan kestabilan negara

F6

Pemerintahan yang adil dan


saksama
Amanah dan bertanggungjawab

Memajukan ekonomi

F13

F7

Berfikiran rasional

Memupuk keharmonian rakyat

F14

Adil dan saksama

Pemimpin negara diiktiraf dunia

F15

Amanah dan jujur melaksanakan


tanggungjawab

Malaysia menjadi negara contoh

F8

Memiliki sifat keterbukaan

F9

Berwawasan

Memastikan pentadbiran cekap dan


cemerlang
Mewujudkan undang-undang

F10

Menjalin hubungan diplomatik

Melahirkan rakyat yang berdisiplin

F11
F12

Membanteras rasuah / Membenci


rasuah
Kepimpinan melalui teladan

F13

Berpandangan jauh / berwawasan

Mewujudkan hubungan dengan negara


luar
Mewujudkan keamanan dan keharmonian
masyarakat
Mengekalkan perpaduan rakyat

F14

Berilmu pengetahuan dan


bijaksana
Bertindak tegas / Berkaliber

F15

Menggalakkan rakyat berilmu


pengetahuan
Memastikan rakyat terlibat dalam
pembangunan

33.

F1
F2
F3
F4

31.

F1

Ciri-ciri kepimpinan Khulafa alRasyidin yang perlu diterapkan


dalam pentadbiran demi mencapai
kegemilangan Malaysia.
Kepimpinan berwibawa

32.

Kejayaan yang dicapai oleh


Malaysia hasil daripada sikap
pemimpin negara yang
berpandangan jauh.
Kereta buatan Malaysia

F5
F6
F7

Usaha-usaha pemimpin Malaysia


dalam mewujudkan keamanan
negara.

Mewujudkan perpaduan pelbagai


kaum
Mengekalkan pertelingkahan
Menguatkuasakan undang-undang
dengan tegas
Meningkatkan mutu pendidikan
negara
Keseimbangan ilmu dunia dan
akhirat
Mengadakan rundingan secara
damai
Mempergiatkan kempen

34.

Iktibar yang boleh diambil


daripada pemerintahan kerajaan
Khulafa al-Rasyidin dalam
melahirkan pemimpin berwibawa
pada masa hadapan.
Akidah kukuh
Cinta akan negara
Berilmu pengetahuan
Bertolak ansur
Berdisiplin
Berakhlak mulia
Mahir dalam selok belok perundangan

keamanan

dan hukum Islam


Bersemangat jihad

F9

Membanteras gejala sosial secara


menyeluruh
Merealisasikan konsep 1Malaysia

F10

Pemerintahan secara demokratik

Berkorban untuk negara

F11

Mengukuhkan kekuatan pasukan


keselamatan
Menangani konflik dengan bijak

Mengukuhkan perpaduan kaum

Mengukuhkan hubungan baik


dengan negara luar
Menjadikan pendidikan untuk
perpaduan
Melahirkan modal insan yang
berkualiti

Bersikap adil dan amanah dalam


pemerintahan
Mengelak kepentingan peribadi dan
keluarga
Pemerintahan berpandukan al-Quran dan
Sunnah

F8

F12
F13
F14
F15

Memperkukuh ketenteraan negara

Berpegang teguh ajaran agama