Anda di halaman 1dari 2

Assalamu alaikum Wr.

Wb

Salam sejahtera bagi kita semua


Yang terhormat Tuan rumah yang trlah memberikan tempat untuk pperkumpulan
rutin.
Yang kami hormati Bapak Ketua dan wakil ketua Karang Taruna (..).
Serta teman teman Karang Taruna .. yang saya banggakan.
Pada malam hari ini, dalam acara pertemuan rutin Karang Taruna . di
rumah Bapak .. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang
Maha Esa, karena berkat rahmatnya kita dapat dalam keadaa sehat wal afiat.
Hadirin yang saya hormati, adapun susunan acara pada siang hari ini adalah
sebagai berikut:
Pembukaan
Sambutan
Iuran
Berbincang Bersama
Penutup

Untuk mengawali acara pada hari ini, marilah kita membaca BASMALLAH bersama.
Acara yang kedua, sambutan dari Bapak ,,,,,,,, selaku ketua karang taruna..
kami persilahkan. Terimakasih atas sambutannya.

Acara berikutnya mendengarkan pengarahan sekaligus bimbingan dari Pembina


Karang Taruna Bakti Wijaya, Bapak Setya Aji kami persilakan. Terimakasih. Mudahmudahan apa yang disampaikan Bapak Setya Aji tadi dapat bermanfaat dan
menjadikan Karang Taruna Bakti Wijaya lebih baik.

Acara selanjutnya adalah berbincang bersama. Hadirin dapat mengikutinya sambil


menikmati hidangan yang telah disediakan.

Demikianlah acara pada siang hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf
apabila ada kata-kata saya yang salah. Saya akhiri. Wa billahi taufiq wal hidayah.

Wassalamu alaikum Wr.Wb