Anda di halaman 1dari 4

FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM)

JADUAL PENENTU UJIAN


KOD KURSUS: BBD 30202

NAMA KURSUS: PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN

SEMESTER: III

SESI: 2015/ 2016

HASIL PEMBELAJARAN
Pada akhir pembelajaran pelajar dapat :
CLO1:

Menjelaskan prinsip, tujuan serta mengenalpasti syarat dalam penyediaan skema pemarkahan dengan betul.

CLO2:

Menghubungkait prosedur pentafsiran soalan dalam tahap kesukaran item dengan betul.

CLO3:

Merancang soalan, skema pemarkahan dan prosedur penggredan menggunakan perisian excel berbantukan dengan komputer denga

Item
Tugasan

Peperiksaan Akhir

Kaedah Penilaian

Domain

Elemen

Kuiz

Kognitif

Pengetahuan

Ujian

Kognitif

Pengetahuan

Peperiksaan Akhir

Kognitif

Pengetahuan

Jumlah (%)
Note: This form can be modified to suit your needs or any requirement

JADUAL PENENTU UJIAN

AMA KURSUS: PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN

Tahap-PLO
K2

pasti syarat dalam penyediaan skema pemarkahan dengan betul.

K4

prosedur penggredan menggunakan perisian excel berbantukan dengan komputer dengan cekap.

Peratusan %
20.0
30.0
50.0
100.0
This form can be modified to suit your needs or any requirement

K5

FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL


UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM)
JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU)
KOD KURSUS: BBD 30202
SEMESTER: III
Tahap-PLO
CLO1:

Menjelaskan prinsip, tujuan serta mengenalpasti syarat dalam penyediaan skema pemarkahan dengan betul.

K2

CLO2:

Menghubungkait prosedur pentafsiran soalan dalam tahap kesukaran item dengan betul.

K4

CLO3:

Merancang soalan, skema pemarkahan dan prosedur penggredan menggunakan perisian excel berbantukan dengan komputer dengan cekap.

K5

Kaedah Penilaian
Kuiz
Ujian

Kognitif (C) (%)


C1
8

P em bahagian M ark ah (% ) .

Peperiksaan Akhir
Jumlah(%)
Jumlah (Domain) (%)
Keluruhan (%)

C2
2

C3

C4

C6

P1

P2

P3

P4

P5

Afektif (A) (%)


P6

P7

A1

1
3

A3

A4

A5

Total (%)

3
2

1
1

0
0

15

Equal

15
Note: This form can be modified to suit your needs or any requirement

20
20 6.6667

53.3

C1

C2

C3

C4

C5

50
#DIV/0!
#DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
40

C6

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

A1

40

10

30

30

A2

#DIV/0! #DIV/0!
A3

A4

#DIV/0!
A5

20

20.0

20

10

13.3

10
0

A2

10

100
53.333 13.333 6.6667

50

Psikomotor (P) (%)


C5

6.7

6.7

C3
C4
Tahap Kognitif

C5

0
C1

C2

0.0
C6

P1

P2

P3
P4
P5
Tahap Psikomotor

P6

P7

A1

A2

Tahap Afektif

A3

A4

A5

FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL


UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM)
JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU) UJIAN NO. 1
KOD KURSUS: BBD 30202

NAMA KURSUS: PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN

SEMESTER: III
CLO (Kognitif):

SESI: 2015 / 2016


Menjelaskan prinsip, tujuan serta mengenalpasti syarat dalam penyediaan skema pemarkahan dengan betul.

ARAHAN: Jawab Ssemua soalan


BAHAGIAN A: PEPERIKSAAN AKHIR
BAHAGIAN B: UJIAN
BAHAGIAN C: KUIZ

Nombor Soalan

TAHAP KOGNITIF BERDASARKAN TAKSONOMI BLOOM

KANDUNGAN KURSUS / TOPIK

Pengetahuan

Pemahaman

Aplikasi

Analisis

Sintesis

Penilaian

BAHAGIAN A (PEPERIKSAAN AKHIR)


F9 - F10

Skema Pemarkahan, Penggredan, Penganalisisan dan Pentafsiran Soalan

BAHAGIAN B (UJIAN)
1
T13 -T15

Skema Pemarkahan, Penggredan, Penganalisisan dan Pentafsiran Soalan

1
1

BAHAGIAN C (KUIZ)
Q41,Q42

Q43,Q44,Q47

3
Skema Pemarkahan, Penggredan, Penganalisisan dan Pentafsiran Soalan

Q41 - Q50
Q45,Q46,Q48,Q49,Q50

JUMLAH MARKAH

3.0

2.0

2.0

7.0

1.0

0.0

PERATUSAN (%)

20.0

13.3

13.3

46.7

6.7

0.0

Markah (%)

Note: This form can be modified to suit your needs or any requirement. *Strikethrough where appropriate.

C1
*Check-These are the marks distribution in the course TOS:

C2

C1

20.0

C2

13.3

C3

13.3

20.0

C4

46.7

10.0

C5

6.7
0.0

Jumlah

100

Nama Penyelaras Kursus:


DR. AINI NAZURA BINTI PAIMAN

C4

46.7

C5

C6

40.0

Tahap

C6

C3

50.0

30.0

0.0

20.0
13.3

13.3
6.7

C1

Tandatangan:

C2

C3
Tahap Kognitif

C4

C5

Tarikh:
15 Ogos 2016

0.0
C6