Anda di halaman 1dari 18

Rancangan Pengajaran Harian Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)

Pendidikan Jasmani Tahun Satu 2015

Mata Pelajaran
Tahun
Tarikh
Masa
Bilangan Murid
Standard Kemahiran

Kemahiran
Tajuk
Fokus

: Pendidikan Jasmani
: 1 Gamma
: 8.9.2015 (Selasa)
: 4.10 pagi 4.40 petang (30 minit)
: 28 orang (28 L)
: Standard 1: Kecekapan Kemahiran Pergerakan
Standard 2: Aplikasi Pengetahuan dan Konsep dalam Pergerakan
Standard 5 : Kesukanan
: Pergerakan Lokomotor
: Pergerakan Asas
: Pergerakan Lokomotor dan Pergerakan Bukan Lokomotor
: 2.1

Mengenal pasti dan melakukan konsep asas pergerakan.

Standard Kandungan

2.2

Memahami dan membezakan pergerakan lokomotor dengan bukan lokomotor.

Standard

5.2 Mempunyai keyakinan, dan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal.
: 2.1.3 Mengenal pasti arah pergerakan kiri, kanan, depan, belakang, atas dan bawah.

Pembelajaran

2.2.1 Menyatakan jenis pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor.


5.2.1

Memperlihatkan rasa seronok melakukan aktiviti baru dalam Pendidikan Jasmani dan bersedia menerima
cabaran.

Pengalaman Sedia Ada : Murid pernah bermain permainan kanak-kanak yang banyak menggunakan pergerakan lokomotor dan bukan
Hasil Pembelajaran
Psikomotor

lokomotor dalam aktiviti P&P yang lepas ataupun semasa di luar waktu persekolahan.
: Pada akhir P&P, murid-murid akan:: melakukan sekurang-kurangnya 3 daripada 4 aktiviti pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor secara individu dan
kumpulan.

Kognitif

: mengkategorikan aktiviti-aktiviti pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor menggunakan borang pengurusan grafik
sekurang-kurangnya 50% betul;
menyatakan langkah-langkah keselamatan semasa melakukan aktiviti.
: menunjukkan rasa seronok semasa melakukan aktiviti permainan kecil;

Afekif

menunjukkan keyakinan semasa melakukan pergerakan;


KBKK
Penerapan Nilai
Penggabungjalinan
Alatan
Elemen Merentasi
Kurikulum (EMK)

BAHAGIAN

memupuk sikap bekerjasama, mematuhi arahan, berusaha gigih, dan bertanggungjawab.


: Mengkategori, meramal dan membilang.
: Kerjasama, berdisiplin , keberanian, kegigihan, bertanggungjawab.
: Muzik dan Matematik.
: Wisel 1 unit, kon besar 4 unit, skitel 5 unit, tali skipping 2 unit, gelung hoola-hoop 4 unit, bola 1 unit,
pembesar suara 1 unit, komputer mudah alih 1 unit, muzik, lembaran kerja 28 set.
: Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK).

AKTIVITI

Permulaan

1. Aktiviti
10m
memanaskan

Set Induksi
(5 minit)

badan
Bertujuan
meningkatkan
suhu badan
murid.
Meningkatkan

BUTIRAN MENGAJAR
Berlari Bebas
1. Berlari bebas mengikut arah jam
dalam kawasan yang dihadkan.
2. Meniru larian seperti burung
terbang, kapal terbang dan aksi
memandu kereta.

ORGANISASI
Berlari Bebas

CATATAN
ABM:
Kon besar
4
TKP :
Visual ruang
Kinestetik

kadar degupan
jantung murid.

20m
Berlari bebas
mengikut arah
jam

Kedudukan Murid

Petunjuk
-

Set Induksi

2. Regangan
Membentuk
formasi badan
mengikut arahan
10m
guru
o Kepala
o Badan
o Tangan
o Kaki

Regangan
Membentuk formasi badan mengikut
arahan guru:
a. Besar seperti gajah
b. Kecil seperti orang kesejukan
c. Tinggi seperti zirafah
d. Bulat seperti bola
e. Lurus seperti galah
f. Bongkok seperti sabit

Kon
Guru
Murid
Arah larian

Regangan

Membuat aksi
mengikut arahan
murid.

20m

Petunjuk
- Kon
- Guru
- Murid

BAHAGIAN
Perkembangan
(10 minit)

AKTIVITI
a) Berjalan bebas
10m

BUTIRAN MENGAJAR
1. Berjalan bebas ke pelbagai arah
dan kepantasan.
2. Berjalan mengikut bentuk tali
huruf L dan W.

20m

ORGANISASI
Berjalan bebas

CATATAN
ABM:
Kon besar
4
Tali 2

Langkah 1

3. Langkah kaki hendaklah


berkoordinasi dengan pergerakan
ayunan tangan.
4. Kontak bermula dengan tumit di
lantai.
5. Hujung jari kaki bermula
hendaklah menghadap ke
hadapan.
6. Mata hendaklah sentiasa fokus ke
hadapan.

Melaksanakan
aktiviti
lokomotor

TKP :
Kinestetik
Visual ruang

Petunjuk
-

Kon
Guru
Murid
Tali berbentuk L
Tali berbentuk W

ORGANISASI
Berlari zig-zag
BAHAGIAN

AKTIVITI
10m

CATATAN
BUTIRAN MENGAJAR

b)Berlari zig-zag
Langkah 1
Melaksanakan

1.
2.

Berlari secara zig-zag.


Kaki diarahkan ke kanan dan
ke kiri mengikut urutan zig zag.

20m

ABM:
Kon besar
4
Skitel 5

aktiviti
lokomotor

3.
4.

Tangan dihayunkan.
Mata pandang pada sasaran.

TKP :
Visual ruang
Kinestetik

Petunjuk
- Kon
- Guru
- Murid
- Skitel
- Arah larian
secara zig-zag

Langkah 2
Melaksanakan
aktiviti bukan

a) Memusing
10m

Memusing
1. Melakukan aktiviti secara statik
2. Memusing setempat mengikut
arah jam menggunakan satu kaki.
3. Memusing atas punggung.

Berlari secara
zig-zag
mengikut skitel.

lokomotor
20m

Petunjuk
- Kon
- Guru
- Murid

Imbangan Bangau
10m
Langkah 2
Melaksanakan

b) Imbangan
Bangau

1. Badan tegak dan mengangkat

Memusing
setempat
mengikut arah
jam
menggunakan
satu kaki.

20m
sebelah kaki 90 darjah.
2. Berat badan ditampung oleh
sebelah kaki
3. Kaki yang diangkat dirapatkan ke
lutut kaki sebelah lagi .
4. Tangan didepakan ke kiri dan
kanan.

aktiviti bukan
lokomotor

Mendepa
tangan
untuk
mengimbang.

Petunjuk
- Kon
- Guru
- Murid

BAHAGIAN

AKTIVITI

Kemuncak

10m
Permainan Kecil

Langkah 3
( 10 minit)

10m
Murid
mengaplikasikan

BUTIRAN MENGAJAR

Stesen 1
1. Berjalan mengikut tali yang
berbentuk L dan W dari stesen 1
ke stesen 2.

ORGANISASI

Permainan Kecil

CATATAN
ABM:
Kon besar
4
Skitel 5
Gelung

kemahiran baru
dan lama dalam
suasana
permainan.

hoola-hoop
4
Tali 2

10m
Stesen 2
1. Berdiri dalam gelang hoola-hoop.
2. Murid memusing dan mengambil
bola dalam gelung dan
mengalihkan bola tersebut ke
20m
dalam gelung di arah yang
berlawanan.

TKP :
Kinestetik
Visual Spatial
Interpersonal

Stesen 3
1. Berlari zig-zag hingga stesen 4.
2. Mata memandang hadapan
Stesen 4
1. Berdiri dalam gelung dan
melakukan imbangan bangau
dengan cara yang betul dalam
kiraan 8
2. Badan tegak dan mengangkat
sebelah kaki 90 darjah.

Petunjuk
-

Kon
Guru
Murid
Skitel

- Gelung hoola-hoop
- Bola

BAHAGIAN

AKTIVITI

10m

BUTIRAN MENGAJAR

ORGANISASI

CATATAN

Penutup
(5 minit)

Aktiviti
menyejukkan
10m
badan
Regangan

Aktiviti
Kendur
1. Kaki

1. Guru
memasangkan
muzik Regangan
berentak
perlahan
untuk
didengari murid.
2. Guru
membimbing
murid
melakukan aktiviti menyejukkan
badan.
Gerak

20m kaki seluas bahu dengan


- Buka
badan ditegakkan.
- Bongkokkan badan serendah yang
mungkin dengan jari tangan
menyentuh permukaan tanah.
- Lakukan aktiviti selama kiraan 45
saat.

Petunjuk
- Kon
- Guru
- Murid

10m

ABM:
Lagu
Pembesar
suara
Komputer
riba
Lembaran
kerja

Bongkokkan
badan dan
menyentuh
permukaan
tanah

2. Pinggang

3. Tarik nafas

- Buka kaki seluas bahu dengan


badan ditegakkan.
20m
- Letakkan
kedua-dua tangan di
pinggang.
- Bengkokkan badan ke sisi kanan
dan kiri serta ke belakang.
- Lakukan dengan kiraan 45 saat

- Tarik nafas melalui hidung dan


tahan selama 8 saat.
- Tangan diangkat ke atas dan berdiri Petunjuk
di atas hujung jari kaki.
- Kon
- Ulang sebanyak 3 kali.
- Guru
- Murid

Bengkokkan
badan ke sisi
kanan dan kiri.

Bengkokkan
badan ke
belakang.

10m

Perbincangan
rumusan

dan Menyatakan bahagian badan yang


terlibat semasa aktiviti berjalan,
berlari dan melompat.
- 20m tangan
mata
kaki
badan

PENTAKSIRAN KOGNITIF

KBKK
membuat
analisis
Hasil
pembelajaran
Kognitif

Tahun
: 1 Gamma
Tarikh
: 8.9.2015 (Selasa)
Masa
: 4.10 petang 4.40 pagi (30 minit)
Bilangan Murid
: 28 orang (28 L)
Standard Pembelajaran : 2.2.1 Menyatakan jenis pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor.
Hasil Pembelajaran : Murid dapat mengkategorikan aktiviti-aktiviti pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor menggunakan
pengurusan grafik sekurang-kurangnya 50% betul.
Murid menyatakan langkah-langkah keselamatan semasa melakukan aktiviti.
Sila tandakan ()pada kemahiran yang telah dikuasai.
Bil
Nama
Murid dapat
mengkategorikan
aktiviti pergerakan
lokomotor.

Butiran Standard
Murid dapat
mengkategorikan
aktiviti pergerakan
bukan lokomotor.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tandatangan Guru,

............................................................
(
)
PENTAKSIRAN PSIKOMOTOR

Murid dapat menyatakan


langkah-langkah
keselamatan semasa
melakukan aktiviti.

borang

Tahun
Tarikh
Masa
Bilangan Murid
Standard Pembelajaran
Hasil Pembelajaran

: 1 Gamma
: 8.9.2015 (Selasa)
: 4.10 petang 4.40 pagi (30 minit)
: 28 orang (28 L)
: 1.2.1 Melakukan pergerakan melompat.
: Murid dapat melakukan melakukan sekurang-kurangnya 3 daripada 4 aktiviti pergerakan lokomotor dan bukan
lokomotor secara individu dan kumpulan dengan teknik yang betul.

Sila tandakan () pada ruangan yang berkenaan mengikut skala yang diberikan.
Bil
Nama
Butiran Standard
Murid berjalan bebas
Murid berlari mengikut
Murid melakukan
ke pelbagai arah dan
urutan zig-zag dengan
pergerakan bongkok
kepantasan mengikut menghayunkan tangan. sehingga sentuh
bentuk huruf atau
lantai
nombor.
secara statik .
1

Murid melakukan
imbangan bangau dengan
mengangkat sebelah kaki
90 darjah ke lutut kaki
dengan mendepakan
tangan ke kiri dan kanan.
1
2
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tandatangan Guru,
............................................................
(
)

Catatan:

1 - Lemah

2 Sederhana

3 Baik

PENTAKSIRAN AFEKTIF
Tahun
Tarikh
Masa
Bilangan Murid
Standard Pembelajaran
Hasil Pembelajaran

: 1 Gamma
: 8.9.2015 (Selasa)
: 4.10 petang 4.40 pagi (30 minit)
: 28 orang (28 L)
: 5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok melakukan aktiviti baru dalam Pendidikan Jasmani dan bersedia menerima
cabaran.
: Murid memperlihatkan rasa seronok semasa melakukan aktiviti permainan kecil
Murid menunjukkan keyakinan semasa melakukan pergerakan lokomotor dan lokomotor.
Murid memupuk sikap bekerjasama, mematuhi arahan, berusaha gigih, dan bertanggungjawab

Sila tandakan () pada kemahiran yang telah dikuasai.


Bil
Nama
Murid memperlihatkan
rasa seronok semasa
melakukan aktiviti
permainan kecil.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tandatangan Guru,
............................................................

Butiran Standard
Murid menunjukkan
Murid menunjukkan
keyakinan semasa
keyakinan semasa
melakukan aktiviti
melakukan
lokomotor dan bukan
pergerakan.
lokomotor.

Murid memupuk sikap


bekerjasama,
mematuhi arahan,
berusaha gigih, dan
bertanggungjawab.

Tajuk

Band

Melompat

Standard
Prestasi
B2

Standard
Pembelajaran
1.2.2

Deskriptor

Evidens

D1

E1

Pencapaian itu boleh diukur menggunakan sistem penilaian yang telah disediakan iaitu Dokumen Standard Prestasi.

Standard Prestasi merupakan satu pernyataan yang menerangkan tentang pencapaian atau penguasaan seseorang murid dalam
sesuatu topik yang telah dipelajari dalam satu tempoh pembelajaran berdasarkan satu penanda aras yang telah dikenalpasti. Standard
Prestasi mengandungi band 1 hingga 6, pernyataan standard dengan deskriptor dan evidensnya. Sebagai contoh, dalam band 5 murid
mampu menguasai dan mengaplikasikan pengetahuan dan kebolehan atas kesedaran kepentingan melakukan pergerakan dan aktiviti fizikal
untuk meningkatkan kemahiran dan kecergasan dan melakukannya secara seronok, mengamalkan langkah-langkah keselamatan dan
mempamerkan tanggungjawab kendiri.

Deskriptor B5D1 menyatakan murid berkebolehan melakukan pergerakan dan mengaplikasikan

pengetahuan semasa menjalankan aktiviti dengan evidens B5D1E1 yang menjelaskan secara teliti murid menggunakan pelbagai kecekapan
kemahiran pergerakan semasa melakukan aktiviti rekreasi dan kesenggangan, serta mampu memperlihatkan rasa seronok atau menggunakan
pelbagai kemahiran keyakinan di air semasa melakukan aktiviti air dengan rasa seronok.
Selanjutnya, penggunaan Dokumen Standard Kurikulum memastikan murid melepasi standard yang ditetapkan. Guru boleh menyediakan instrumen
berdasarkan Dokumen Standard Prestasi yang dibekalkan oleh Lembaga Peperiksaan. Di dalam Dokumen Standard Prestasi ini, terdapat band yang
merangkumi band 1 hingga band 6. Kebaikan dilaksanakan penilaian berasaskan sekolah adalah untuk murid yang berada pada aras lemah kerana
guru boleh mempelbagaikan instrument bergantung pada tahap murid. Tidak semestinya satu instrument untuk keseluruhan kelas yang diajar. Guru
mempunyai target untuk setiap murid bagi mencapai band yang telah diharapkan. Apabila murid tersebut tidak mencapai band yang diharapkan maka

guru boleh menukar instrument yang baru tetapi masih lagi berlandaskan Dokumen Standard Prestasi tersebut. Selain itu, guru perlu terbuka dalam
menilai pencapaian murid kerana setiap individu itu mempunyai kelebihan dan kelemahan yang dapat dilihat guru.

Standard Kandungan yang terkandung di dalam Dokumen Standard Kurikulum adalah bersifat jangka masa panjang. Standard ini
menekankan aspek yang menyeluruh untuk mencapai objektif pembelajaran matapelajaran tersebut. Contoh Standard Kandungan yang
terkandung di dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani Tahun Satu ialah murid dibimbing untuk 1.10 Berkebolehan melakukan aktiviti
rekreasi dan kesenggangan.

Daripada contoh yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahawa Standard Kandungan lebih menjurus kepada peranan guru
Pendidikan Jasmani dalam mengelola murid-murid agar mencapai objektif yang ditentukan oleh Standard Kandungan. Bagi Standard Pembelajaran
pula lebih menjurus kepada murid dimana proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) di dalam kelas perlu diukur diakhirnya. Selain itu, standard ini
adalah bersifat jangka masa pendek di mana pada akhir pembelajaran, murid-murid mampu menguasai objektif yang terkandung di dalam standard
pembelajaran tersebut. Sebagai contoh standard pembelajaran untuk subjek Pendidikan Jasmani Tahun Satu ialah 1.10.1 Menggunakan kemahiran
berlari, mengelak, melambung dan menyambut semasa melakukan permainan tradisional dan aktiviti kesenggangan yang melibatkan aktiviti pukul
berapa Datuk Harimau dan batu seremban.

S elain itu, penambahan elemen kreativiti dan inovasi di dalam kurikulum, corak pengajaran dan proses pembelajaran serta sistem penilaian
perlu diterapkan dalam pendidikan negara bagi menghasilkan modal insan yang berdaya saing. Guru juga boleh menerapkan kemahiran asas ICT di
dalam proses pengajaran kerana kemahiran ini termasuk dalam modul KSSR.

Selain saya telah belajar cara untuk merangka pengajaran yang berkesan untuk murid-murid yang dapat menjana kecergasan fizikal mereka,
Langkah mengajar perlu mengandungi aspek 5P iaitu penerangan (semasa, maklum balas), praktik (pengelolaan), perlakuan (tunjuk cara, tepat dan
berulang), permainan dan penyeliaan atau pembetulan.

Melalui pendekatan modul pembelajaran untuk murid menggantikan buku teks, setiap sesi pengajaran berupaya mewujudkan fokus kepada sesuatu
kemahiran utama dengan mengintegrasikan kemahiran lain secara menyeluruh. Selain itu juga, dengan menggunakan Dokumen Standard Prestasi
yang ada akan menyebabkan guru memainkan peranan yang bersepadu untuk semua muridnya. Setiap murid perlu ditaksir oleh guru secara individu
dan ini menyebabkan tidak akan timbul masalah murid tercicir.

Anda mungkin juga menyukai