Anda di halaman 1dari 1

No

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Nama
Ahda Siti F.
Dandi S
Firda Indah P
Ita Rosita
Puja Maulana
Rahma Rizadi P.
Rizki A.R
Rizki Permana
Sabrina Husna
Shopie Lestrai
Suci Rahmalia

Nilai Akhir
82
70
80
83
80
90
80
75
85
83
80

Nilai Mata Pelajaran Akidah Akhlak


kelas 6 dan 7

Cimahi, 23 September 2016

Rizal Durahman