Anda di halaman 1dari 13

PANDUAN

PENSKORAN
BAHASA MELAYU
( SET 1 ) 2016

Bahagian A: Soalan 1, 2, 3 dan 4


( 25 markah )
Calon perlu menggariskan perkataan yang dikesan kesalahan, dan menulis jawapan yang betul
pada ruang yang disediakan.
Gariskan kesalahan bahasa - 1 markah
Menulis jawapan yang betul - 1 markah
Soalan 1
Kesalahan bahasa.
i. diisi oleh anda
anda isi

[1 markah]
[1 markah]

ii. mini telekung


telekung mini

[1 arkah]
[1 markah]

iii. tinggal
bersemayam

[1 markah]
[1 markah]

iv. di
pada
*Sekiranya calon/murid menggariskan kesalahan bahasa tetapi tidak menulis
jawapan.
*Sekiranya calon/murid tidak menggariskan kesalahan bahasa tetapi menulis
jawapan
Soalan 2
Kesalahan ejaan.
i. Pelakun Pelakon
ii. kampong kampung
iii. mengidapi menghidapi

[1 markah]
[1 markah]
[1 markah]
[0 markah]
[8 markah]

[1 markah]
[1 markah]
[1 markah]
[3 markah]

Soalan 3
Cerakinkan ayat majmuk kepada ayat tunggal.
i) (a)
Kanak-kanak itu belum bersekolah.
(b)
Kanak-kanak itu sangat bijak.
[2 markah]
ii) (a)
Pelbagai kempen kesedaran telah disebarkan.
(b)
Pelbagai maklumat tambahan telah disebarkan.
[2 markah]
iii) (a)
Ayahnya rajin berkebun
.
(b)
Anaknya tidak berminat sama sekali.
[2 markah]
iv) (a)
Semua tetamu jemputan masuk ke dalam dewan .
(b)
Semua tetamu jemputan duduk di atas pentas.
[2 markah]
v) (a)
Pelan pendidikan itu dijangka mendatangkan hasil dalam abad ini.
(b)
Pelan pendidikan itu dijangka mendatangkan hasil dalam abad akan datang.
[2 markah]
[10 markah]

Soalan 4
Peribahasa
2 markah

- Peribahasa yang sesuai mengikut situasi dalam gambar.

2 markah

- Peribahasa yang tidak mengikut susunan kata / frasa tetapi tidak


menjejaskan maksud (perubahan setara).

1 markah

- Peribahasa yang masih sesuai tetapi tidak lengkap.

0 markah

- Peribahasa yang tidak sesuai berdasarkan gambar.


- Peribahasa (perumpamaan) yang digugurkan perkataan
bagai/umpama/ibarat dll

Jawapan :
(i)
sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna
(ii)
sudah terhantuk baru terngadah
(iii)
beringat sebelum kena, berjimat sebelum habis
(iv)
sediakan payung sebelum hujan
(v)
berat sama dipikul, ringan sama dijinjing
*Peribahasa yang tidak mengikut susunan asal kata / frasa tetapi tidak berubah makna
diterima.
*Terima mana-mana 2 jawapan.

[4 markah]

Bahagian : Soalan 5 dan 6 (Pemahaman Petikan Prosa dan Puisi)


(20 markah)
Soalan 5 (i) dan (ii)
( Kriteria bagi soalan 3 markah)

MARKAH

3 markah

KRITERIA

- Isi cukup / lengkap dan ayat gramatis


- Isi cukup tetapi ayat kurang gramatis.

2 markah
- Isi tidak cukup tetapi ayat gramatis.
1 markah

- Isi tidak cukup dan ayat kurang gramatis.


- Isi tidak tepat tetapi ayat gramatis.

0 markah
- Isi tidak tepat dan ayat tidak gramatis.

i) Mengapakah Maryati menukarkan kertas lukisan Kamal Hijaz?

[3 markah]

- aku tukar supaya kamu menggelabah


- dan kamu tidak memenangi hadiah
- aku tidak mempunyai semangat patriotik
(Pilih mana-mana dua isi)

ii. Berdasarkan petikan cerpen di atas, nyatakan nilai yang terdapat pada watak
Kamal Hijaz.

[3 markah]

- nilai gigih berusaha .


- nilai pemaaf
- nilai pemurah
- nilai menghargai persahabatan
- nilai kesabaran
- nilai kerajinan / kegigihannnnnnnnnnnnnnn
--N
(Pilih mana-mana dua isi, terima mana-mana isi lain yang sesuai)

Soalan 5 (iii)
( Kriteria bagi soalan 4 markah )

MARKAH

KRITERIA

4 markah

- Isi cukup dan relevan mengikut tugasan serta ayat gramatis.

3 markah

- Isi cukup dan relevan mengikut tugasan tetapi ayat kurang gramatis

2 markah

- Isi tidak cukup tetap relevan mengikut tugasan dan ayat gramatis.

1 markah

- Isi tidak cukup tetapi relevan mengikut tugasan dan ayat kurang gramatis.
- Isi tidak tepat tetapi ayat gramatis.

0 markah
- Isi tidak tepat dan ayat tidak gramatis.
iii. Pada pendapat anda, apakah persediaan yang perlu kita lakukan untuk memenangi
sesuatu pertandingan?
[4 markah]
- membuat persediaan awal
- membuat kajian terperinci berkaitan tema pertandingan
- membuat latihan yang banyak berkaitan sesuatu pertandingan
- mempunyai keyakinan diri yang tinggi
- hadir lebih awal ke tempat pertandingan dilangsungkan bagi menyesuaikan diri dengan
persekitaran.

(Pilih mana-mana dua isi, terima mana-mana isi lain yang sesuai)

Soalan 6
Markah

i)

ii)

Deskripsi

3 markah

Isi relevan mengikut tugasan dan ayat yang gramatis

2 markah

Isi relevan mengikut tugasan tetapi ayat kurang gramatis

1 markah

Isi kurang relevan mengikut tugasan tetapi ayat gramatis

0 markah

Isi kurang relevan mengikut tugasan dan ayat kurang gramatis

Hidup muhibah perlu diamalkan kerana


negara Malaysia berbilang bangsa.
berlainan bangsa.
berlainan budaya.
Imej alam yang terdapat dalam pantun tersebut ialah
-

pelangi / senja /lurah / buah salak / paya / kangkung / beras / sawah padi / bunga
/ buah papaya / air kelapa / madu
[3 markah]

Terima mana-mana dua contoh imej alam.

Markah

iii)

[3 markah]

Deskripsi

4 markah

Idea relevan mengikut tugasan dan ayat gramatis

3 markah

Idea relevan mengikut tugasan dan ayat yang gramatis

2 markah

Idea relevan mengikut tugasan tetapi ayat kurang gramatis

1 markah

Idea kurang relevan mengikut tugasan tetapi ayat gramatis

0 markah

Idea kurang relevan mengikut tugasan dan ayat kurang gramatis

Pada pendapat saya, usaha yang harus dilakukan untuk memupuk perpaduan kaum ialah
-mengadakan rumah terbuka pada musim perayaan
-ziarah-menziarahi antara kaum pada waktu lapang.
-mengadakan aktiviti gotong-royong dalam kawasan kejiranan.
-mengadakan aktiviti sukaneka yang melibatkan pelbagai kaum.
-mempelajari bahasa dan budaya kaum lain untuk mengelakkan prasangka negatif.

Terima dua daripada isi di atas atau isi-isi lain yang relevan.

[4markah]

Bahagian B: Soalan 7 ( Novel)


(10 markah)
Bahasa ( 4 markah)
MARKAH

KRITERIA

4 markah

- Isi cukup dan relevan mengikut tugasan serta ayat gramatis.

3 markah

- Isi cukup dan relevan mengikut tugasan tetapi ayat kurang


gramatis.
- Isi cukup tetapi kurang relevan mengikut tugasan serta ayat
gramatis.

2 markah

- Isi tidak cukup tetapi relevan mengikut tugasan dan ayat


gramatis.

1 markah

- Isi tidak cukup tetapi relevan mengikut tugasan dan ayat kurang
gramatis.

0 markah

- Isi tidak tepat tetapi ayat gramatis


- Isi tidak tepat dan ayat tidak gramatis.

Isi ( 7 markah )
Novel
Erti Sebuah
Pengorbanan

Watak
Iman Zulaikha

Perwatakan
Seorang yang
penyayang.

Seorang yang
gigih.

Seorang yang
pemaaf.

Contoh
Iman amat menyayangi
kedua-dua
ibu
dan
bapanya walaupun mereka
telah bercerai. Malahan
Iman bercita-cita untuk
menyatukan
mereka
semula.
[2 markah]
Iman gigih berlatih untuk
memenangi pertandingan
pidato peringkat sekolah
dan peringkat daerah. .
Hasil usahanya yang gigih,
dia berjaya menjadi johan.
[2 markah]
Iman
memaafkan
kesalahan Linda yang
menolaknya
sehingga
jatuh
tangga
dan
mengambil diari serta teks
pidatonya
sebelum
pertandingan.
[2 markah]

6:20

Nur Sukma

Seorang yang
bersimpati.

Seorang yang taat


kepada perintah
ibu.

Seorang yang
merendah diri.

Sukma berasa simpati


kepada wanita tua yang
berada di luar pagar
rumahnya.
[2 markah]
Sukma menurut perintah
ibunya yang melarang
daripada berjumpa dengan
tetamu-tetamu
misteri
yang berada di luar
rumahnya
[2 markah]
Sukma memohon maaf
kepada ibunya setelah dia
berlaku kasar kepada
ibunya .
[2 markah]

Bahagian C : Soalan 8 (Ulasan)


(15 markah)
PERINGKAT

MARKAH

Cemerlang

13 - 15

KRITERIA
Idea
Isi tersurat dan tersirat yang relevan dengan bahan.
Ulasan idea yang jelas dan matang.
Bahasa
Ayat gramatis.
Kosa kata luas dan tepat.
Ejaan dan tanda baca betul.
Penanda wacana yang betul.
Kesalahan bahasa yang minimum.

Baik

09 - 12

Idea
Isi tersurat dan tersirat yang relevan dengan bahan.
Ulasan idea yang jelas.
Bahasa
Ayat masih gramatis.
Kosa kata luas.
Ejaan dan tanda baca masih betul.
Penanda wacana yang masih betul.
Kesalahan bahasa yang masih minimum.

Memuaskan

05 - 08

Idea
Isi tersurat atau tersirat yang masih relevan dengan
bahan.
Ulasan idea yang kurang jelas.
Bahasa
Ayat kurang gramatis.
Kosa kata terhad.
Kesalahan bahasa yang ketara.

Penguasaan
Minimum

01 - 04

Keseluruhan jawapan calon menggambarkan


penguasaan bahasa yang tidak cekap.

Bahagian D: Soalan 9 (Karangan Respons Terbuka)


( 30 markah )
Langkah-langkah memeriksa
1.

2.

Pemeriksa hendaklah membaca karangan itu sekali untuk mendapatkan impression.


Perkara yang perlu diperhatikan ialah menjawab tugasan, idea, bahasa dan pengolahan.
Kemudian, nilaikan dan tetapkan peringkat karangan berdasarkan kriteria penskoran.
Baca karangan sekali lagi untuk pertimbangan muktamad. Sambil membaca, tandakan
kesalahan bahasa, tanda baca, ejaan, isi atau fakta seperti yang berikut :
_____

3.

kesalahan bahasa, perkataan dan frasa

kesalahan ejaan

//

kesalahan ejaan berulang

kesalahan tanda baca

( )

kesalahan isi / fakta

Tiada penolakan markah ejaan (penandaan kesalahan sebagai panduan peringkat


markah)
PERINGKAT

MARKAH

Cemerlang

25 - 30

Kepujian

19 - 24

Baik

13 - 18

Memuaskan

07 - 12

Penguasaan Minimum

01 - 06

Kriteria Menilai Kemahiran Menulis


KRITERIA
BAHASA

IDEA

PENGOLAHAN

DESKRIPSI
Kegramatisan : Kata (Morfologi)
: Ayat (Sintaksis)
Ejaan dan tanda baca
Kosa kata
Isi-isi
Huraian isi
Contoh
Pengolahan
Pemerengganan
Format
Unsur keindahan bahasa/ungkapan menarik

Kriteria Penskoran
PERINGKAT

Cemerlang

MARKAH

DESKRIPSI

IDEA
Idea relevan dengan tugasan
Huraian idea jelas,menarik dan matang
Contoh yang sesuai

BAHASA
Penggunaan ayat bervariasi dan gramatis
Penggunaan kosa kata luas dan tepat
Kesalahan bahasa minimum

25 - 30

Kepujian

13 - 18

IDEA
Idea relevan dengan tugasan
Huraian idea jelas dan menarik
Contoh yang sesuai

BAHASA
Penggunaan ayat bervariasi dan gramatis
Penggunaan kosa kata luas
Ejaan dan tanda baca yang betul
Kesalahan bahasa minimum

Baik

13 - 18

PENGOLAHAN
Pengolahan menarik, berkesan dan matang
dengan pemerengganan yang sesuai
Format menepati kehendak tugasan
Penggunaan penanda wacana tepat
Penggunaan ungkapan menarik tepat dan
berkesan seperti peribahasa/ pantun/ cogan
kata/ frasa yang menarik

PENGOLAHAN
Pengolahan menarik, dan berkesan dengan
pemerengganan yang sesuai
Format menepati kehendak tugasan
Penggunaan penanda wacana sesuai
Penggunaan ungkapan menarik sesuai dan
berkesan
seperti
peribahasa/pantun/cogan
kata/frasa yang menarik.

IDEA
Idea masih relevan dengan tugasan
Huraian idea masih jelas dan masih menarik
Contoh yang masih sesuai

BAHASA
Penggunaan ayat masih bervariasi dan masih
gramatis
Penggunaan kosa kata masih luas
Ejaan dan tanda baca masih betul
Kesalahan bahasa masih minimum

PENGOLAHAN
Pengolahan masih menarik, dan masih berkesan
dengan pemerengganan yang masih sesuai
Format masih menepati kehendak tugasan
Penggunaan penanda wacana masih sesuai

IDEA
Idea kurang relevan dengan tugasan
Huraian idea kurang jelas dan kurang menarik
Tiada contoh atau contoh kurang sesuai

Memuaskan

07 - 12

Penguasaan
Minimum

01 - 06
-

BAHASA
Penggunaan ayat kurang bervariasi dan kurang
gramatis
Penggunaan kosa kata terhad
kesalahan bahasa ketara
PENGOLAHAN
Pengolahan kurang menarik, kurang berkesan
dan pemerengganan yang kurang sesuai
format kurang menepati kehendak tugasan
Penggunaan penanda wacana kurang sesuai

Keseluruhan jawapan calon menggambarkan


penguasaan kemahiran menulis yang lemah
Tidak menjawab tugasan atau karangan tidak
menepati kehendak soalan/terpesong.

Soalan i
a. Format
b. Diharapkan

: Surat Tidak Rasmi


: Pelajar dapat menulis pengalamannya semasa menyertai lawatan
sambil belajar ke rumah orang tua .

b. Cadangan jawapan :
Kemudahan yang disediakan di rumah orang tua.
Rutin harian atau aktiviti yang dilakukan oleh orang tua.
Kesan kepada diri penulis.
Manfaat yang diperoleh hasil daripada lawatan.
(Terima mana-mana jawapan yang sesuai)

Soalan ii
a. Format
b. Diharapkan
c.

: Tiada
: Pelajar dapat menulis cara-cara menghargai orang tua.

Cadangan jawapan :
Amalan kunjung-mengunjung ziarah ketika hari perayaan, hari cuti
supaya mereka tidak kesunyian.
Meluangkan masa bersama-sama warga tua supaya mereka tidak
berasa dipinggirkan.
Mengambil berat akan kebajikan mereka pastikan hidup mereka
selesa, cukup makan, pakaian dan tempat tinggal untuk berlindung.
Menghargai pendapat atau pandangan serta nasihat mereka
kerana mereka lebih berpengalaman dan lebih dahulu makan garam.
(Terima mana-mana jawapan yang sesuai)

Soalan iii
b. Format
b. Diharapkan
c.

: Tiada
: Pelajar dapat melengkapkan cerita dengan laras bahasa kreatif .

Cadangan jawapan :
(Terima mana-mana jawapan yang sesuai)