Anda di halaman 1dari 15

Panduan Penskoran PT3/2016

No.
Soalan
1.(a)

Science /55

Huraian

Markah

Dapat melengkapkan ciri-ciri tumbuhan dikotiledon.


Jawapan:
- Akar serabut
- Batang berkayu

(b)

Marka
h
penuh
2

1
1

Dapat menamakan jenis tumbuhan dengan betul

Jawapan:

Monocotyledonous
plants
Tumbuhan
monokotiledon

Monocotyledonous
plants
Tumbuhan
monokotiledon

Dicotyledonous
plants
Tumbuhan
dikotiledon

Dicotyledonous
plants
Tumbuhan
dikotiledon

4
2

Dapat memadankan aktiviti-aktiviti dengan kesan daya.

Jawapan:
P

To move stationary objects.


Menggerakkan objek pegun

1
Q

To change shape
Mengubah bentuk
To divert movement
Mengubah arah pergerakan
To change location
Mengubah kedudukan

P55A1

Panduan Penskoran PT3/2016

Science /55

Dapat menentukan pernyataan yang diberi adalah benar atau


palsu.

Jawapan:
(a)
(b)
(c)
(d)

Benar
Palsu
Palsu
Benar

1
1
1
1
4

4 (a)

Dapat menggariskan kesan kekurangan vitamin dalam nutrisi


harian.
Jawapan:
(i)
Vitamin D
(ii)
Nyctalopia (Rabun malam)

(b)

1
1

Dapat memilih makanan yang boleh mengelakkan sembelit.

P55A1

Panduan Penskoran PT3/2016

5 (a)(i)

Science /55

Dapat melabelkan R dan S.

Jawapan:

R: Pelarut
S: Zat terlarut

(ii)

Dapat menyatakan faktor-faktor yang boleh meningkatkan


kadar keterlarutan gula.

Jawapan:
(mana-mana 2 faktor)
- Meningkatkan suhu pelarut
- Mengacau baham-bahan tersebut
- Kecilkan saiz zat terlarut
(b)

1+1

Dapat mencadangkan satu bahan yang boleh digunakan untuk


menghilangkan kesan cat.

Rubrik:
Bahan (B)
1 markah
Penjelasan (P) 1 markah
Jawapan:
B : Turpentin / Alkohol / Kerosin
P : Bahan ini dapat melarutkan cat dan seterusnya
menanggalkan cat tersebut

1
1

P55A1

Panduan Penskoran PT3/2016

6 (a)

Science /55

Dapat menyatakan bahagian tumbuhan yang boleh digunakan


untuk pembiakan vegetatif daripada perkataan yang diberi.
Jawapan:

(b)

Strawberry plant
Pokok strawberi

Hibiscus plant
Pokok bunga raya

Batang rayap

Keratan batang

1+1

Dapat menjelaskan mengapa pembiakan vegetatif menjadi


pilihan pengusaha ladang tebu
Contoh jawapan:
1. Melalui kaedah vegetatif, hasil diperoleh dalam masa
yang lebih singkat berbanding kaedah pembiakan seks.
2. Kuantiti hasil dapat diperolehi dalam jumlah yang
banyak dalam masa yang singkat.
3. Kualiti hasil tanaman yang dihasilkan adalah sama
dengan induk yang mana tiada penghasilan variasi
baru.

(c)

Dapat menyatakan kaedah yang terbaik dan menjelaskan


kelebihan pilihan tersebut.
Rubrik:
Kaedah 1 m
Alasan 1 m
Terima jawapan yang munasabah untuk alasan.
Jawapan:
K Kultur tisu tumbuhan
A Kaedah ini dapat menghasilkan anak pokok dalam jumlah
yang banyak
Anak-anak pokok yang dihasilkan mempuyai genetik yang
sama dengan pokok induk dengan ini menghasilkan kualiti
yang sama dengan induk.

1
1
2

P55A1

Panduan Penskoran PT3/2016

7 (a)

Science /55

Dapat menyusun kecerahan mentol dalam litar mengikut tertib


menurun.

Remarks :
3 betul = 2 markah
2 betul = 1 markah
1 betul = 0 markah
Mesti mengikut urutan menurun.
(b)

Dapat menjelaskan keburukan menyusun atur litar.


Rubrik:
P1 - Kelemahan (1 m)
P2 - Alasan
(1 m)
Jawapan:
P1 - Apabila satu mentol terbakar, mentol yang lain tidak akan
menyala
P2 - kerana arus tidak dapat mengalir dalam keseluruhan litar
kerana litar adalah litar bersiri.

(c)

1
1

Dapat menghitung nilai rintangan dalam litar.


1 = 1
R
4

+ 1
4

1 = 1
R
2
1
R = 2
2
Remarks :
Langkah pengiraan : 1 markah
Jawapan
: 1 markah

P55A1

Panduan Penskoran PT3/2016

8 (a)

Science /55

Dapat menyatakan jenis sistem sokongan dengan betul.


Jawapan:

M : Sulur paut

(b)

(c)

N : Akar banir

1+1

Dapat menjelaskan bagaimana jenis sistem sokongan tersebut


berfungsi.
Jawapan:
(i)
Sulur paut melilit kuat pada objek yang dipanjat yang
mana ini memberikan ia sokongan kepadanya untuk
tumbuh dengan stabil dan menegak ke atas
(ii)
Akar yang tebal dan kuat pada dasar batang memberi
sokongan dan kestabilan bagi pokok berkayu yang
besar

1
1

Dapat menerangkan bagaimana pokok Seri Pagi mendapatkan


cahaya matahari
Rubrik:
Fakta
1m
Penjelasan 1 m
Jawapan:
F Pokok Seri Pagi mempunyai batang melilit.
P Oleh itu, pokok Seri Pagi akan memanjat pagar untuk
mendapatkan cahaya matahari secara optimum

P55A1

Panduan Penskoran PT3/2016

9 (a)

Dapat menjelaskan proses pertukaran gas yang berlaku di


alveolus.
Jawapan:
1. Oksigen meresap daripada alveolus ke kapilari darah
2. Karbon dioksida meresap daripada kapilari darah ke
alveolus
3. Pertukaran gas berlaku kerana terdapat perbezaan
kepekatan gas-gas tersebut yang membolehkan proses
resapan berlaku.

(b)

Science /55

1
1
1

Dapat menyatakan ciri-ciri alveolus yang membantu


kecekapan pertukaran gas.
Rubrik:
Ciri
1m
Penjelasan 1 m
2
Jawapan:
C Lapisan dinding alveolus hanya setebal satu sel sahaja //
Lapisan yang lembap //
Luas permukaan yang besar //
Banyak jaringan kapilari darah
(mana-mana satu ciri)
P memudahkan proses resapan

(c)

Dapat menerangkan bagaimana bahan berkasinogen memberi


kesan kepada sistem respirasi.
Rubrik:
Fakta
1m
Penerangan 2 m
Jawapan:
F Vape mengandungi bahan berkasinogen
- Mempunyai gas berasid
- Mempunyai tar
- Menghasilkan haba
P - meransang sel-sel kanser
- menyebabkan kanser peparu
- mengkakis saluran pernafasan
- menghitamkan peparu
- meningkatakn suhu pada system pernafasan

1+1

P55A1

Panduan Penskoran PT3/2016

10(a)

Science /55

Dapat meramalkan kemungkinan yang berlaku sekiranya


darah yang didermakan tidak bersesuaian
Jawapan:
P1 Amerah tidak boleh mendermakan darah kepada
ayahnya
kerana darah Amerah tidak bersesuaian dengan darah
ayahnya
P2 Jika pemindahan darah tetap dilakukan maka
penggumpalan darah / aglutinasi darah akan terjadi

1
1

1
1

(b)(i)
Dapat menyatakan simptom penyakit anemia.
pucat // letih // pening kepala // bahagian bawah mata yang
berwarna kelihatan lebih pucat // telapak menjadi pucat
(ii)
Dapat mencadangkan mineral dan contoh makanan yang patut
diambil.
Jawapan:
P1 - Zat besi
P2 - Kerang // Hati // Bayam // Minyak ikan kod
(c)
Dapat menjelaskan sebab kesesuaian menderma / menerima
darah

(d)

Jawapan:
1. Kumpulan darah O adalah penderma universal
2. Jika orang yang berkumpulan darah O menerima darah
selain daripada O maka akan berlaku penggumpalan
darah atau aglitinasi yang akan menyebabkan
kematian.
Pilih mana-mana 1 jawapan
Dapat menyatakan ujian-ujian kesihatan yang perlu.
Jawapan:
1. Memeriksa tekanan darah.
2. Menanya adakah pendermamengalami masalah
kesihatan seperti jantung, dan diabetes //
3. Menanya sama ada penderma mengambil ubat, dadah
atau sebarang antibiotik //
4. Melakukan ujian STD (Sexual Transmitted Test) terhadap
darah seperti penyakit siflis
5. Melakukan ujian Hepaptitis dan HIV terhadap darah
6. Menimbang penderma kerana penderma hendaklah
mempunyai berat badan melebihi 45 kg //
7. Menanya penderma tarikh akhir beliau menderma darah
kerana jangka masa untuk menderma darah adalah 3
bulan selepas menderma darah sebelumnya.
8. Memastika usia penderma adalah 18 hingga 60 tahun
9. Memastikan penderma makan sebelum menderma
darah.

P55A1

2
8
8

Panduan Penskoran PT3/2016

Science /55

(pilih mana-mana dua jawapan)


11a) i)

Dapat menyatakan pendapat dan menjelaskan sama ada pusat


ini perlu didirikan.
Contoh jawapan:
Pendapat ya
Penjelasan
1. Untuk

memulihara

tuntung

untuk

mengelakkan

kepupusan.
2. Untuk menjadikannya sebagai pusat pelancongan

kerana ia boleh dikomersialkan.


3. Ianya dapat menyumbang kepada sumber ekonomi
Negara.

Pendapat 1 markah

Penjelasan 1 markah

Pilih mana-mana penjelasan yang diberikan. Terima jawapan


2

penjelasan yang munasabah.


ii)

Dapat mencadangkan langkah-langkah yang boleh diambil bagi


mengawal kepupusan haiwan terancam.
Contoh jawapan:
1. Menggazetkan

hutan-hutan

simpan

harus

dipertingkatkan.
2. Pembalakkan tidak dijalankan secara haram bagi

1+1+1+
1

menjamin keselamatan habitat-habitat haiwan yang


terancam.
3. Menguatkuasakan undang-undang kepada pesalah
dengan mengenakan tindakan dan denda yang setimpal
4. Mengharamkan pemburuan haram.
5. Meningkatan

kajian

bagi

meningkatkan

kadar

pembiakan haiwan-haiwan terancam.


6. Meningkatkan

kajian

bagi

memastikan

kesihatan

haiwan-haiwan berada di dalam keadaan yang baik dan


tidak terdedah kepada wabak penyakit yang boleh
menyebabkan haiwan-haiwan ini mati.

P55A1

Panduan Penskoran PT3/2016

Science /55

7. Melakukan kempen kesedaran tentang kepentingan


mengawal kepupusan haiwan terancam kepada orang
ramai.
4

8. Menerapkan nilai-nilai murni sistem pendidikan Negara


tentang kepentingan mengawal haiwan terancam muridmurid.
b)

Pilih mana-mana contoh jawapam yang diberikan.


Terima jawapan yang munasabah

1+1+1+
1

Soalan terbuka

Dapat memberikan kepentingan hutan paya bakau.


Contoh jawapan:
1. Sebagai habitat dan ekologi hidupan marin dan fauna
lain
2. Penampan tsunami dan angin kencang
3. Penambak laut semulajadi
4. Hasil kayu bakau digunakan dalam kegunaan domestik
dan perindustrian seperti membuat arang kayu dan
cerucuk untuk bangunan.
5. Sebagai

aset

pelancongan

dalam

industri

eko

pelancongan.

6. Mengimbangi kandungan gas di atmosfera.


7. Tempat persinggahan pelbagai spesies burung yang
berhijrah.

Pilih mana-mana contoh jawapam yang diberikan.


Terima jawapan yang munasabah

Soalan terbuka
10

P55A1

10

Panduan Penskoran PT3/2016

12(a)(i)

Science /55

Dapat mengenalpasti jenis transformer dengan betul.


Jawapan:
P Transformer injak naik
Q Transformer injak turun

1
1

(ii)

2
Dapat menjelaskan bagaimana kecekapan P boleh
ditingkatkan.
Rubrik:
Fakta
1m
Penerangan 1 m
Jawapan:
F menggunakan teras besi lembut berlamina
P Untuk menghasilkan medan magnet yang kuat

1
1

(b)
Dapat menyatakan sebab dengan penjelasan yang betul
Rubrik:
Fakta
1m
Penerangan 1 m
Jawapan:
F Tenaga elektrik yang dihantar pada voltan yang tinggi
menyebabkan arus yang mengalir melalui kabel
penghantaran adalah rendah.
P Ini dapat mengurangkan kehilangan tenaga elektrik dalam
bentuk haba semasa penghantaran melalui kabel jarak
jauh.

(c)
Dapat menjelaskan mengapa arus ulang alik digunakan.
Jawapan:
P1 Arus ulang-alik digunakan kerana nilai voltannya dapat
dinaikkan semasa penghantaran tenaga elektrik untuk
mengurangkan kehilangan tenaga elektrik
P2 Melalui arus ulang-alik, nilai voltan dapat direndahkan //
diturunkan kepada nilai yang sesuai atau selamat
digunakan oleh pengguna

1
2

(d)
Dapat menyatakan jenis laluan yang digunakan.
Rubrik:
Fakta
1m
Penerangan 2 m
Jawapan:
F Pendawaian tiga fasa
P Industri pembuatan memerlukan voltan yang tinggi. //
Pendawaian tiga fasa membekalkan arus yang cukup
untuk kegunaan tanpa memutuskan litar

P55A1

10

11

Panduan Penskoran PT3/2016

13(a)(i)

Science /55

Dapat menyatakan sifat-sifat marmar yang menyebabkan ia


digunakan sebagai permukaan lantai dan dinding bilik mandi.
Jawapan:
Kerana marmar
1. keras dan kuat
2. tidak larut dalam air
3. tahan haba tinggi

1
1

(mana-mana 2 sifat)
(ii)

Dapat menyatakan sebatian mineral yang membentuk marmar.


Jawapan:
Kalsium karbonat

(b)

Dapat menyatakan dan menjelaskan sama ada batu kristal


merupakan sebatian
Jawapan:
P1 Ya
P2 Kerana ia adalah sebatian kalsium karbonat

1
1
2

(c)

Dapat menjelaskan mengapa kapur mati digunakan.


Jawapan:
1. untuk meningkatan pH tanah yang berasid / meneutralkan
keasidan tanah dalam kolam
2. mengurangkan hama penyakit akuatik
3. membantu menjernihkan air kolam yang berlumpur
4. mengurangkan kandungan karbon dioksida dalam air akibat
respirasi hidupan akuatik.
(mana-mana 2 jawapan 1m)

1
1

Dapat menghuraikan langklah-langkah untuk menghasilkan air


kapur daripada cengkerang.
(d)
Contoh jawapan:
Rubrik:
Rajah dan label dengan betul 4 m
Urutan
1m
4+1

P55A1

12

Panduan Penskoran PT3/2016

Science /55

4+1

ATAU
Rubrik:
Huraian yang betul 4 m
Urutan
1m
1. Panaskan kulit kerang dengan api yang kuat
2. Titiskan beberapa titis air suling
3. Tambahkan air suling dan larutkan bahan yang terhasil
dalam air suling yang banyak
4. Ambil sedikit larutan tersebut dan lalukan gas karbon
dioksida ke dalam air kapur dan pastikan air kapur menjadi
keruh untuk memastikan larutan tersebut adalah air kapur.

12

P55A1

13

Panduan Penskoran PT3/2016

14.(a)

Dapat memberi pandangan dengan penjelasan lengkap


tentang tenaga yang boleh diperbaharui bersifat mesta
alam dan tidak mencemarkan.
Contoh jawapan
- tenaga boleh diperbaharui tidak mencemarkan alam
kerana tenaga ini dihasilkan dari sumber-sumber
yang bersih dan semulajadi seperti cahaya matahari
// angin // ombak // air.
- Semasa proses menghasilkan tenaga, tenaga boleh
diperbaharui membebaskan gas karbon dioksida
yang sedikit //
tidak membebaskan gas-gas atau bahan kimia yang
beracun dan mencemarkan.
[ terima sebarang jawapan yang munasabah ]

( b )(i)

Science /55

Dapat menyatakan sumber tenaga yang digunakan

1+1

Jawapan:
- Cahaya
( ii )

Dapat menyatakan pengubahsuaian yang boleh dilakukan.


Contoh jawapan:
- Meningkatkan saiz panel solar // membesarkan
saiz panel solar // menambah luas panel solar

( iii )

Dapat menerangkan bagaimana pengubahsuaian


membolehkan model kereta mainan bergerak laju.
Jawapan:
P1 - Apabila permukaan panel solar lebih besar // saiz
bertambah, lebih banyak tenaga cahaya dapat diserap
dan ditukarkan kepada tenaga elektrik.
P2 - Apabila tenaga elektrik bertambah maka tenaga
kinetik juga bertambah untuk menggerakkan kereta itu
agar lebih laju.

1
1

2
(c)

Dapat memberi penjelasan bagaimana stesen geoterma


menjana tenaga elektrik berdasarkan rajah.
Jawapan:
P1 - Air di bawah tanah dipanaskan oleh magma yang
panas dan bertukar menjadi wap.
P2 - Wap akan naik ke atas dan melalui turbin. Turbin
akan berputar.
P3 - Semasa turbin berputar, tenaga kinetik yang terhasil
ditukarkan kepada tenaga elektrik di dalam penjana.

1
1
1
3

P55A1

14

Panduan Penskoran PT3/2016

(d)

Science /55

Dapat menerangkan kelebihan menggunakan stesen kuasa


elektrik hidro berbanding stesen kuasa kincir angin.
Jawapan:
P1 - Di stesen kuasa elektrik hidro, selepas air dilepaskan
dari empangan ke dalam sungai, air tersebut boleh
dipam semula dan dimasukkan kembali ke dalam
takungan penyimpanan.
P2 - Air yang disimpan akan diguna semula semasa
dilepaskan untuk menghasilkan tenaga.
P3 - Ini berbeza dengan angin, di mana perubahan angin
Sama ada ketiadaan angin // kekurangan angin,
menyebabkan kincir tidak dapat berputar untuk
menjana elektrik
[ terima sebarang jawapan munasabah]

1
3
1

12

P55A1

15