Anda di halaman 1dari 2

Bahagian B

Soalan
5 (a)
(b)
(c) i.
(c) ii.
(d)

Jawapan
Berdasarkan no.proton yang semakin bertambah dari kiri
ke kanan
U

1
1

mulur// kekonduksian haba yang baik// kekonduksian


elektrik yang baik// berkilat
Tanda ( ) pada gambar 3 (peralatan memasak)
Bil. Neutron = 16 , bil. Elektron = 16

1
1
2

Jumlah
6 (a) i.
(a) ii.
(b)
(c)
(d)
(e)

Logam kuprum
logam L terkakis// jisim L berkurang
sudu besi
Disadur dengan kuprum// disadur dengan logam bewarna
perang
tahan karat// lebih cantik
sudu besi sentiasa diputarkan// menggunakan arus elektrik
yang kecil
Jumlah

7(a)
(b)
(c) i
ii
(d)

Markah

S : merah
T : ungu
disebarkan
dibiaskan
disebarkan
titisan air

6
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1

Jumlah
karbon dioksida// metana// klorofluorokarbon// nitrus
oksida
Pemanasan global// kesan rumah hijau
Penebangan hutan.
Pokok tidak dapat melakukan proses fotosintesis
menyebabkan peningkatan karbon dioksida di atmosfera.

(d)

Bongkah ais di kutub cair// banjir di kawasan rendah//


kemarau

(e)

Penanaman semula pokok// tebang pokok yang matang


sahaja// penggunaan penapis udara pada cerobong

Jumlah
Isipadu (bilangan / Berat bersih)
lesitin
Kaedah pempasteuran
Susu cepat rosak (terima mana-mana jawapan yang
munasabah)

6
1
1
1

8(a)
(b)
(c)

9(a)
(b)
(c) i.
(c) ii.

1
1
1
1

(d)
(e)

Memberitahu pengguna tentang tempoh selamat


makanan/ minuman tersebut patut diambil (terima manamana jawapan yang munasabah)
Membuat aduan kepada Persatuan Pengguna untuk
disiasat (terima mana-mana jawapan yang munasabah)
Jumlah

1
1
6