Anda di halaman 1dari 10

KERTAS KERJA

PROGRAM KOLABORASI TERAPI PENDIDIKAN KHAS

TARIKH
3-4 OGOS 2016
RABU & KHAMIS

TEMPAT
MELAKA

ANJURAN
PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI (PPKI)
SK PARIT KEROMA DARAT

DENGAN KERJASAMA
IPG KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

KERTAS KERJA
PROGRAM KOLABORASI TERAPI PENDIDIKAN KHAS
1.1
PENGENALAN / LATAR BELAKANG
______________________________________________________________________
Menurut kamus perubatan Mosby (2001) terapi didefinisikan dengan rawatan pemulihan ke
atas pesakit yang pernah menghidapi sebarang penyakit atau mengalami sesuatu kecederaan
bertujuan mengembalikan kefungsian badan secara normal. Manakala dalam konteks
pendidikan ialah kaedah untuk membantu seseorang murid untuk bergerak-balas terhadap
sesuatu aktiviti atau kemahiran. Ia turut didasari konsep kepelbagaian kategori individu
berkeperluan khas yang mana keperluan setiap murid pendidikan khas adalah berbeza.
Dengan itu, kaedah terapi dapat membantu murid-murid bermasalah dan ketidakupayaan
pembelajaran mencapai perkembangan dari segi kognitif, emosi, sosial atau psikomotor.
Aktiviti lawatan kali ini amat menitikberatkan kepada perlaksanaan program terapi
kepada semua murid pendidikan khas. Tempat-tempat yang dipilih adalah berdasarkan
kepada keperluan aktiviti terapi yang diperlukan oleh murid berkeperluan khas. Terapi
snoezelen merupakan suatu aktiviti terapi yang memerlukan bilik serta beberapa kelengkapan
khas yang dapat merangsang deria seperti penglihatan, pendengaran, pembauan, serta
sentuhan. Bilik ini telah terbukti dapat membantu kanak-kanak istimewa ini bertindak balas
dengan lebih baik kepada sebarang latihan dan terapi.
Melalui terapi pasir pula, kanak-kanak dapat meluahkan perasaan mereka yang
terpendam ketika aktiviti terapi pasir dijalankan (Dora Kalff, 1960). Melalui aktiviti yang
dijalankan, murid-murid akan menggerakkan otot dan melatih koordinasi pergerakan mata
dan tangan. Selain itu, melalui struktur sifat pasir itu sendiri dapat merangsang deria sentuhan
murid-murid. Murid-murid dapat berekspresi dan meningkatkan daya imaginasi mereka
melalui aktiviti seni berunsur terapi yang dijalankan terhadap mereka.
Daya keyakinan dan semangat keberanian pula dapat dipupuk melalui aktiviti terapi
hidro. Lawatan kali ini merupakan kesinambungan aktiviti terapi hidro lepas. Aktiviti terapi
ini memerlukan pengulangan latihan bagi menampakkan hasil terhadap aktiviti terapi yang
dijalankan.
Oleh yang demikian, terapi dalam pendidikan khas adalah salah-satu kaedah yang
digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Aktiviti-aktiviti dalam terapi dapat
membantu murid menguasai sesuatu kemahiran ke peringkat yang lebih tinggi.

2.0
MATLAMAT
_______________________________________________________________
Penganjuran Program Kolaberasi Terapi untuk murid-murid pendidikan khas diharap
dapat membantu murid-murid untuk :
i.

berdikari dan mampu menjalankan aktiviti seharian mengikut kemampuan diri

ii.
iii.
iv.

sendiri
menyediakan diri menghadapi situasi sebenar
bersosialisasi dengan masyarakat luar
mengaplikasi pengetahuan di dalam bilik darjah ke dalam kehidupan sebenar

3.0
OBJEKTIF
_______________________________________________________________
Padaakhir program ini diharapkan murid-murid dapat :
1. Melakukan sendiri pelbagai aktiviti terapi.
2. Memberikan respon positif dalam setiap aktiviti terapi yang dijalankan.
3. Merasai pengalaman baru bersosialisasi dengan masyarakat luar.
4.0
SASARAN
_______________________________________________________________
Murid Pendidikan Khas Integrasi
5.0
KOLABORASI
_______________________________________________________________
Semua program dijalankan secara berkolaborasi bersama :
Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI)
IPG Kampus Perempuan Melayu

6.0
TARIKH DAN MASA
______________________________________________________________________
Program ini dicadangkan untuk diadakan pada :
Tarikh :
3-4 Ogos 2016
Hari :
Rabu & Khamis
7.0
TEMPAT PROGRAM
______________________________________________________________________

Tempat program yang dicadangkan:


IPG KAMPUS PEREMPUAN MELAYU
Jalan Durian Daun Lama, Kampung Durian Daun Dalam, 75400 Melaka.
D'nelayan Beach Resort,
Sg. Tuang, PersisirPantaiPengkalanBalak, 78300 Masjid Tanah, Malaka.
JasinHotsprings
77200 Bemban, Melaka

8.0
PENGLIBATAN AHLI PROGRAM
______________________________________________________________________

12 murid
4 guru
2 PPM

9.0

STRUKTUR ORGANISASI

______________________________________________________________________
PENGERUSI
EN. HAZALI B HASSAN
Guru Besar SK. ParitKeromaDarat
NAIB PENGERUSI
PN ROTIPAH BT SAMAD
GPK ( 1 ) SK. ParitKeromaDarat
PENASIHAT
DR. NORSHIDAH BT MOHAMAD SALLEH
PenyarahKolaborasidanKonsultasiPendidikanKhas
PENYELARAS PROGRAM
PN. NOOR SYAMILAH BT MD MALIKI
Guru PendidikanKhas
SETIAUSAHA
PN. NORHAFIZA BT KAMARULZAMAN
Penyelaras PPKI SK ParitKeromaDarat
BENDAHARI
PN MAWADDAH BT MOKHTAR
Guru PendidikanKhas
AHLI JAWATANKUASA
DOKUMENTASI
PN. NUR HADIYANA BT ABD KADIR
PembantuPengurusanMurid (PPM)
TEKNIKAL DAN PERALATAN
EN. MUHAMAD SAIFULNIZAM B MOHD KARI
Guru PendidikanKhas
KEBAJIKAN
PN. SITI RAFIDAH BT YUSOF
PembantuPengurusanMurid (PPM)

10.0

TENTATIF PROGRAM

______________________________________________________________________
MASA
7.30 am
7.45 am
9.00 am

1.30 pm
4.00 pm
5.30 pm
8.00 pm
5.30 am

7.00 am
8.00 am

11.30
am
12.30
pm
1.30 pm
2.30 pm
4.00 pm

6.00 pm
6.30 pm

PERKARA
3 Ogos 2016 Rabu
Berkumpul di sekolah
Bertolak ke IPG Kampus Perempuan Melayu
Tiba di IPG Kampus Perempuan Melayu
Mendengar taklimat daripada Ketua Jabatan Pendidikan Khas IPGKPM
Perlaksanaan terapi di bilik snoezelen
Perlaksanan terapi di bilik multisensori
Melawat kolam terapi air
Makan tengah hari
Solat
Lawatan sekitar Bandar Hilir
Bertolak ke Pengkalan Balak
Check in chalet
Makan malam dan sambutan hari lahir
4 Ogos 2016 Khamis
Persiapandiri
Mandi
Solat Subuh
Sarapan pagi
Senaman pagi
Aerobik
Terapi Pasir
Permainan Kecil
Persiapan diri
Makan tengah hari
Solat Zohor
Bertolak ke Kolam Air Panas Jasin
Tiba di Kolam Air Panas Jasin
Persiapan solat Asar
Taklimat berkenaan peraturan berada di kolam
Pemanasan dan regangan badan
Akiviti dalam kolam air panas
Persiapan pulang
Bertolak pulang ke Muar

11.0
BELANJAWAN
______________________________________________________________________
11.1PUNCA KEWANGAN
11.1.1 Sumbangan kelas Pendidikan Khas
BI
L
1.
2.
3.
4

PERKARA

BAYARAN

Pengangkutan
Makan
Tiket
Penginapan
JUMLAH

RM 600.00
RM 648.00
RM 180.00
RM 540.00
RM 1968.00

11.2BUTIRAN PERBELANJAAN
11.2.1 Pengangkutan
11.2.2 Makandanminum
Sarapanpagi
Makan Tengah hari
Minumpetang
Makanmalam

= RM 600.00
RM 5x 18
RM 12 x 18
RM 4x 18
RM 15x 18

JUMLAH

= RM 90.00 (2 Hari)
= RM 216.00 (2 Hari)
= RM 72.00(2 Hari)
= RM 270.00
= RM 648.00

11.2.3 Tiket
TEMPAT

HARGA

Kolam Air PanasJasin

RM 10 x 18= RM 180.00

JUMLAH

= RM 180.00

11.2.4Penginapan
Penginapan

RM 30 X 18

= RM 540.00

JUMLAH PERBELANJAAN

RM 1968.00

12.0
SYOR / PENUTUP
______________________________________________________________________
Program ini bertujuan untuk kepentingan semua pihak terutamanya murid itu
sendiri.Diharapkan program terapi ini dapat dijalankan dengan lancar, atas kerjasama
semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak.

Disediakan oleh,

...........................................
(NOOR SYAMILAH BT MD MALIKI)
Guru Pendidikan Khas
SK Parit Keroma Darat.

Disahkan oleh,

...........................................

SEKOLAH KEBANGSAAN PARIT KEROMA DARAT


JALAN DATO HAJI KOSAI
84000 MUAR , JOHOR

No. Tel: 06-9866284


No. Faks:06-9865286

Ruj. Kami : JBA5034/700/1-1(


Tarikh
: 20 APRIL 2016

Kepada ,
........................................
........................................
........................................
........................................
Tuan,
MOHON SUMBANGAN BAGI PROGRAM KOLABORASI TERAPI PENDIDIKAN KHAS
Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk .
2.
Untuk makluman bahawa pihak Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI) akan
menganjurkan program terapi untuk murid-murid pendidikan khas seperti ketetapan berikut :
2.1
2.2

Tarikh
Hari

: 11-12 Mei 2016


: Rabu- Khamis

3.
Sehubungan dengan itu, besarlah harapan kami jika pihak tuan dapat menghulurkan
sumbangan ikhlas untuk menjayakan program kami. Sumbangan boleh diberikan kepada
Pn. Noor Syamilah Bt Md Maliki, 010-4020706/Pn. Mawaddah Bt Mokhtar, 018-3951955.
Segala kerjasama dan komitmen tuan, didahului dengan ucapan jutaan terima kasih.
Sekian,terima kasih
SEHATI SEJIWA
BERKHIDMAT UNTUK NEGARA
Yang menjalankan tugas,

JABATAN PELAJARAN JOHOR


SURAT AKUAN DAN KEBENARAN
Kepada:
PENYELARAS ,
PENDIDIKAN KHAS,
SK PARIT KEROMA DARAT MUAR
Adalahsaya..
NomborKadPengenalan
.Bapa/Ibu/PenjagakepadaAnak
yangbernama..
NomborKadPengenalan/SuratBeranak .
Denganinimembuatpengakuanbahawasayamembenarkananaksaya

anakjagaansayasepertinamatersebut di atas untuk PROGRAM KOLABORASI TERAPI DI


MELAKA, pada11-12 MEI 2016 (RABU& KHAMIS).
Sayasedartentangrisiko

yang

dihadapidanfahambahawaPihakPenganjur

Program

akanmengambillangkahdantindakanperlusertawajarbagimemastikankeselamatanpelajarpelajarsemasamengikuti

program

ini.

Sayaakanmenasihatidanmengingatkananaksaya

anakjagaansayasupayamematuhiarahan yang diberioleh Guru-guru Pengiring Program ini.


Tandatangan
Nama
No. KadPengenalan
Tarikh

:
:
:
: