Anda di halaman 1dari 1

Kelas

1
2
3
4

Alim
Darius
Aesyah
Darius
Zita
Shahrol
Zita
Shahrol
Norsuhada

Amal
Darius
Aesyah
Darius
Zita
Shahrol
Zita
Shahrol
Norsuhada

Juslidi

Juslidi

Adil
Arif
Darius
Darius
Khadijah Khadijah
Darius
Darius
Zita
Zita
Shahrol
Shahrol
Zita
Zita
Shahrol
Shahrol
Norfarjila Norfarjila
Juslidi

Juslidi

Adib
Darius
Khadijah
Darius
Zita
Shahrol
Zita

Aman
Darius
Khadijah
Darius
Zita
Shahrol
Zita

Juslidi

Juslidi

Nurul

Nurul

Juslidi

Juslidi

Norsuhada Norsuhada
Nurul
Nurul
Norzila
Norzila
SENARAI GURU MENGAJAR SUBJEK PJK MENGIKUT TINGKATAN

JADUAL PENGGUBAL SOALAN PEPERIKSAAN SUBJEK PJK TAHUN


2016
Kelas / Ujian /
Peperiksaan

UAT

PPT

PAT

Tingkatan 1

Khadijah

Aesyah

Darius

Tingkatan 2

Darius

Zita

Zita

Tingkatan 3

Zita

Shahrol

Shahrol

Tingkatan 4

Nurul

Norfarjila

Juslidi

Tingkatan 5

Juslidi

Norzila

Norsuhada

JADUAL PENCERAPAN OLEH KETUA PANITIA PJK


Nama
Guru /
Bulan
Shahrol
Fadly
Nudman
Affira
Khadijah
Norsuhad
a
Aesyah
Zita
Nurul