Anda di halaman 1dari 11

Penilaian KI 1, 2, 3, dan 4

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

NAMA
ACHMAD NURUL ALFIAN
FERDI HASRULLAH FATAH
FIQRI ALDILA SUDRAJAT
JUNAEDI FIRMAN SYACH
MOCH. RAFFY WIDIWINOTO
MOHAMMAD IZAM ZAMI A. M.
MUHAMMAD AQIL SYAFIKRI
MUHAMMAD KURNIAWAN
MUHAMMAD NAUVAL DAFFA SALSABIL
WAFDA MUKROM QOMARUL FITRAH
ALFIYAH KHUSNUL KHOTIMAH
ALFIYANA KHOIR
ALIFIA RAHMA SARI
ANNISA FIRDAUS
DEWI ATIKA SARI
DINA ARIFAH NUR HIDAYAH
DITA SARI ROFI'U FARIZA
DWI ARISATUL AMALIA
DWI MAULIDATUL KAMILA
ELSA YULIA WARDHANI
FERA EKA FEBRIANTI
IHSANIATUN NUR ALIFAH
MIRZA MAUDINA
NABILATUZ ZAHRO
NADHILAH IZAZI
NURIL ALIFIA DAMAYANTI
SALSA SYAFA RIZKYNA
SILVI FARIDATUL MAULIDA
SYAFINA AYU NURIL IMAMA
TANEZA HADI NIA PUTRI
UMI RIZKI AMANIA
VINA WIDIANTI
WALDA TRIA FITRIANA

KI 1
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
325
350
375
400
425
450
475
500
525
550
575
600
625
650
675
700
725
750
775
800
825

KI 2
83.33
83.33
83.33
79.17
79.17
79.17
83.33
83.33
83.33
87.5
87.5
87.5
75
75
75
87.5
87.5
87.5
87.5
87.5
87.5
75
75
75
75
75
75
91.67
91.67
91.67
100
100
100

KI 3

KI 4
88.125
88.125
88.125
89.375
89.375
89.375
83.75
83.75
83.75
82.35
82.35
82.35
86.25
86.25
86.25
90
90
90
85
85
85
82.5
82.5
82.5
89.375
89.375
89.375
89.375
89.375
89.375
85.625
85.625
85.625

Nilai Akhir

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

NAMA
ACHMAD NURUL ALFIAN
FERDI HASRULLAH FATAH
FIQRI ALDILA SUDRAJAT
JUNAEDI FIRMAN SYACH
MOCH. RAFFY WIDIWINOTO
MOHAMMAD IZAM ZAMI A. M.
MUHAMMAD AQIL SYAFIKRI
MUHAMMAD KURNIAWAN
MUHAMMAD NAUVAL DAFFA SALSABIL
WAFDA MUKROM QOMARUL FITRAH
ALFIYAH KHUSNUL KHOTIMAH
ALFIYANA KHOIR
ALIFIA RAHMA SARI
ANNISA FIRDAUS
DEWI ATIKA SARI
DINA ARIFAH NUR HIDAYAH
DITA SARI ROFI'U FARIZA
DWI ARISATUL AMALIA
DWI MAULIDATUL KAMILA
ELSA YULIA WARDHANI
FERA EKA FEBRIANTI
IHSANIATUN NUR ALIFAH
MIRZA MAUDINA
NABILATUZ ZAHRO
NADHILAH IZAZI
NURIL ALIFIA DAMAYANTI
SALSA SYAFA RIZKYNA
SILVI FARIDATUL MAULIDA
SYAFINA AYU NURIL IMAMA
TANEZA HADI NIA PUTRI
UMI RIZKI AMANIA
VINA WIDIANTI
WALDA TRIA FITRIANA
JANNATUN

B
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Nilai
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Keterangan :
A = Berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu
B = Memberi salam sebelum dan sesudah menyampaikan pendapat/presentasi

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

NAMA
ACHMAD NURUL ALFIAN
FERDI HASRULLAH FATAH
FIQRI ALDILA SUDRAJAT
JUNAEDI FIRMAN SYACH
MOCH. RAFFY WIDIWINOTO
MOHAMMAD IZAM ZAMI A. M.
MUHAMMAD AQIL SYAFIKRI
MUHAMMAD KURNIAWAN
MUHAMMAD NAUVAL DAFFA SALSABIL
WAFDA MUKROM QOMARUL FITRAH
ALFIYAH KHUSNUL KHOTIMAH
ALFIYANA KHOIR
ALIFIA RAHMA SARI
ANNISA FIRDAUS
DEWI ATIKA SARI
DINA ARIFAH NUR HIDAYAH
DITA SARI ROFI'U FARIZA
DWI ARISATUL AMALIA
DWI MAULIDATUL KAMILA
ELSA YULIA WARDHANI
FERA EKA FEBRIANTI
IHSANIATUN NUR ALIFAH
MIRZA MAUDINA
NABILATUZ ZAHRO
NADHILAH IZAZI
NURIL ALIFIA DAMAYANTI
SALSA SYAFA RIZKYNA
SILVI FARIDATUL MAULIDA
SYAFINA AYU NURIL IMAMA
TANEZA HADI NIA PUTRI
UMI RIZKI AMANIA
VINA WIDIANTI
WALDA TRIA FITRIANA
JANNATUN

B
3
3
4
2
4
2
4
4
4
4
4
4
2
3
3
3
4
3
3
4
3
4
3
3
3
4
3
4
4
4
4
4
4
4

C
4
4
3
4
2
3
3
3
3
2
4
3
3
3
4
4
3
3
3
4
3
2
4
3
3
3
2
3
4
4
4
4
4
4

Keterangan
A = Menunjukkan sikap cermat dan teliti ketika melakukan pengamatan
B = Menunjukkan sikap jujur dan objektif ketika mencatat data hasil percobaan
C = Menunjukkan sikap tanggung jawab dengan menyelesaikan tugas tepat waktu

3
3
3
2
2
4
4
4
2
4
2
4
3
2
4
4
4
4
4
3
4
2
2
2
2
2
2
4
3
4
4
4
4
4

D = Mengkomunikasikan hasil diskusi dengan santun dan percaya diri


E = Siswa menunjukkan sikap menghargai pendapat orang lain ketika melaksanakan percobaan dan m
F = Siswa menunjukkan perilaku menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada te

E
3
4
3
4
3
2
2
3
4
4
4
2
4
4
3
4
2
3
4
3
3
4
4
2
4
3
3
3
4
4
4
4
4
3

F
4
3
4
4
4
4
4
2
3
4
4
4
2
4
2
2
4
4
4
3
4
4
2
4
4
2
4
4
3
3
4
4
4
2

3
3
3
3
4
4
3
4
4
3
3
4
4
2
2
4
4
4
3
4
4
2
3
4
2
4
4
4
4
3
4
4
4
3

Total
83.33
83.33
83.33
79.17
79.17
79.17
83.33
83.33
83.33
87.5
87.5
87.5
75
75
75
87.50
87.50
87.50
87.50
87.50
87.50
75
75
75
75
75
75
91.67
91.67
91.67
100
100
100
83.33333

kan percobaan dan melaporkan hasil percobaan.


ang sampah pada tempatnya.

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

NAMA
ACHMAD NURUL ALFIAN
FERDI HASRULLAH FATAH
FIQRI ALDILA SUDRAJAT
JUNAEDI FIRMAN SYACH
MOCH. RAFFY WIDIWINOTO
MOHAMMAD IZAM ZAMI A. M.
MUHAMMAD AQIL SYAFIKRI
MUHAMMAD KURNIAWAN
MUHAMMAD NAUVAL DAFFA SALSABIL
WAFDA MUKROM QOMARUL FITRAH
ALFIYAH KHUSNUL KHOTIMAH
ALFIYANA KHOIR
ALIFIA RAHMA SARI
ANNISA FIRDAUS
DEWI ATIKA SARI
DINA ARIFAH NUR HIDAYAH
DITA SARI ROFI'U FARIZA
DWI ARISATUL AMALIA
DWI MAULIDATUL KAMILA
ELSA YULIA WARDHANI
FERA EKA FEBRIANTI
IHSANIATUN NUR ALIFAH
MIRZA MAUDINA
NABILATUZ ZAHRO
NADHILAH IZAZI
NURIL ALIFIA DAMAYANTI
SALSA SYAFA RIZKYNA
SILVI FARIDATUL MAULIDA
SYAFINA AYU NURIL IMAMA
TANEZA HADI NIA PUTRI
UMI RIZKI AMANIA
VINA WIDIANTI
WALDA TRIA FITRIANA
JANNATUN

TUGAS 1

TUGAS 2
85
85
90
95
90
90
90
90
85
80
85
85
90
85
85
80
80
80
90
80
85
80
80
75
85
80
100
90
90
80
85
85
80

Rata-Rata

UH
50
49
61
86
42
54
76
47
36
53
61
56
55
56
58
55
49
68
58
53
39
59
24
38
53
95
64
59
40
60
53
16
53.84375

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

NAMA
ACHMAD NURUL ALFIAN
FERDI HASRULLAH FATAH
FIQRI ALDILA SUDRAJAT
JUNAEDI FIRMAN SYACH
MOCH. RAFFY WIDIWINOTO
MOHAMMAD IZAM ZAMI A. M.
MUHAMMAD AQIL SYAFIKRI
MUHAMMAD KURNIAWAN
MUHAMMAD NAUVAL DAFFA SALSABIL
WAFDA MUKROM QOMARUL FITRAH
ALFIYAH KHUSNUL KHOTIMAH
ALFIYANA KHOIR
ALIFIA RAHMA SARI
ANNISA FIRDAUS
DEWI ATIKA SARI
DINA ARIFAH NUR HIDAYAH
DITA SARI ROFI'U FARIZA
DWI ARISATUL AMALIA
DWI MAULIDATUL KAMILA
ELSA YULIA WARDHANI
FERA EKA FEBRIANTI
IHSANIATUN NUR ALIFAH
MIRZA MAUDINA
NABILATUZ ZAHRO
NADHILAH IZAZI
NURIL ALIFIA DAMAYANTI
SALSA SYAFA RIZKYNA
SILVI FARIDATUL MAULIDA
SYAFINA AYU NURIL IMAMA
TANEZA HADI NIA PUTRI
UMI RIZKI AMANIA
VINA WIDIANTI
WALDA TRIA FITRIANA

B
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4
3
3
3
4
4
4
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

D
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
3
3
3
3
3
3
4
4
4
3
3
3
3
3
3

Nilai
3
3
3
3
3
3
4
4
4
3
3
3
4
4
4
4
4
4
3
3
3
4
4
4
3
3
3
4
4
4
4
4
4

Laporan
Rata-Rata
93.75
82.5
88.13
93.75
82.5
88.13
93.75
82.5
88.13
93.75
85
89.38
93.75
85
89.38
93.75
85
89.38
87.5
80
83.75
87.5
80
83.75
87.5
80
83.75
87.5
77.2
82.35
87.5
77.2
82.35
87.5
77.2
82.35
87.5
85
86.25
87.5
85
86.25
87.5
85
86.25
100
80
90
100
80
90
100
80
90
87.5
82.5
85
87.5
82.5
85
87.5
82.5
85
87.5
77.5
82.5
87.5
77.5
82.5
87.5
77.5
82.5
93.75
85
89.38
93.75
85
89.38
93.75
85
89.38
93.75
85
89.38
93.75
85
89.38
93.75
85
89.38
93.75
77.5
85.63
93.75
77.5
85.63
93.75
77.5
85.63