Anda di halaman 1dari 2

IPG Kampus Sultan Mizan

Jabatan Pendidikan Teknik dan Vokasional


Nama dan Fungsi Alatan Tangan Tahun 5
Borang Temu Bual (Sebelum Intervensi)
Subjek Kajian: A / B / C
Soalan Temu Bual
Boleh tak anda namakan dan
nyatakan fungsi alatan tangan
di bawah?

Bagaimana
pula
dengan
alatan tangan ini? Nyatakan
nama dan fungsinya.

Adakah anda minat untuk


mengetahui cara penggunaan
alatan tangan?

Tarikh : ___________
Jawapan Murid

Refleksi