Anda di halaman 1dari 1

Jadual Penyebaran KSSR Pendidikan Kesenian Tahun 1 / 2016

HARI

8.00 - 8.30

8.30 - 9.30

9.30 10.30

PERTAMA

Taklimat Urus
Setia / JPN

Taklimat Umum dan Peranan Jurulatih


Utama
Taklimat Umum KSSR
Konsep MP Pendidikan Kesenian
Tatacara Penggunaan dan
Pemahaman
a.
DSKP Pendidikan Kesenian
b.
Panduan Pengajaran Pendidikan
Kesenian

10.45 - 12.45

Projek Kesenian
Komponen SV
KEDUA

Taklimat Urus
Setia / JPN

RPT
RPH
Pelaporan
excell

Modul Kemahiran
Seni Visual

R
E
H
A

Bahasa Seni
Visual, Media,
Teknik dan
Proses
Pengajaran dan
Pembelajaran

Projek Kesenian

Komponen MZ

T
Modul Kreativiti dan
Inovasi

Pengkaryaan
Seni Visual

2.30 - 4.30

Modul Kemahiran
Seni Muzik

R
E
H
A
T

Modul Kreativiti
dan Inovasi

Penciptaan
corak irama

Nyanyian
Muzik dan
Gerakan
Perkusi

Pameran dan
Persembahan
Seni