Anda di halaman 1dari 3

ANALISIS SWOT

KEKUATAN (S)
S1 Guru yang berpengalaman dan memeriksa kertas SPM
S2 Kemudahan makmal yang memadai untuk keperluan
pengajaran dan pembelajaran Fizik

KELEMAHAN (W)
W1 Persepsi pelajar yang menganggap mata
pelajaran Fizik
adalah susah untuk lulus dengan cemerlang
W2 Pelajar hanya bergantung kepada input dari guru

S3 Guru Panitia Fizik sentiasa berhubung dengan kumpulan


guru-guru Fizik dalam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
melalui group Whatsapp

W3 Pelajar mempunyai asas yang lemah dalam


Matematik dan
Sains

S4 Sokongan yang kuat dari PIBG dan pentadbir sekolah


W4 Guru mempunyai kekangan tugasan lain yang
agak berat
S5 Pelajar yang mengambil subjek Fizik dari kalangan pelajar
yang terpilih dari segi akademik

PELUANG (O)
O1 Sokongan dari pihak waris
O3 Bahan multimedia dan peralatan ICT yang mencukupi
O4 Modul dan bahan-bahan P & P yang mencukupi

ANCAMAN/CABARAN (T)
T1 Pelajar kurang mendapat sokongan dari
persekitaran tempat tinggaln yang kurang selesa dan
kemudahan belajar di rumah kurang kondusif
T2 Pelajar yang berkebolehan berpindah ke sekolah
berasrama penuh selepas tingkatan 3

O5 Sebahagian pelajar mendapat pendedahan dari pusat tusyen


luar
T3 Pemantauan dari ibubapa yang kurang konsisten
dalam keperluan pembelajaran anak-anak

O6 Kawasan tempat tinggal berdekatan dengan sekolah,


Perpustakaan Negara dan UTC
O7 Kolabrasi dengan GPMS

KEKUATAN (S)
S1 Guru yang berpengalaman dan memeriksa kertas
SPM
TOWS MATRIKS

S2 Kemudahan makmal yang memadai untuk keperluan


pengajaran dan pembelajaran Fizik

S4 Sokongan yang kuat dari PIBG dan pentadbir


sekolah

W4 Guru mempunyai kekangan tugasan lain


yang agak berat

SO
S4O102
Mengadakan tuisyen berbayar dengan memohon
sumbangan PIBG

O3 Modul dan bahan-bahan P & P yang mencukupi

W5 Persepsi pelajar yang menganggap mata


pelajaran Fizik adalah susah untuk lulus
dengan cemerlang
WO
W1O1O3
Mengadakan bengkel teknik menjawab soalan
Fizik
W2O406
Mengadakan program kolaborasi pembelajaran
rakan sebaya

O4 Sebahagian pelajar mendapat pendedahan dari pusat


tusyen luar

W30207
Mengadakan program pemulihan

O6 Kawasan tempat tinggal berdekatan dengan sekolah,


Perpustakaan Negara dan UTC
O7 Kolabrasi dengan GPMS
ANCAMAN/CABARAN (T)

ST

T1 Pelajar kurang mendapat sokongan dari persekitaran


tempat tinggaln yang kurang selesa dan kemudahan belajar di
rumah kurang kondusif

S3T1
Menarik minat pelajar mempelajari
Fizik dengan program lawatan/pameran

T2 Pelajar yang berkebolehan berpindah ke sekolah berasrama


penuh selepas tingkatan 3

S4

T3 Pemantauan dari ibubapa yang kurang konsisten dalam


keperluan pembelajaran anak-anak

W2 Pelajar hanya bergantung kepada input


dari guru
W3 Pelajar mempunyai asas yang lemah
dalam Matematik dan Sains

PELUANG (O)

O2 Bahan multimedia dan peralatan ICT yang mencukupi

W1 Persepsi pelajar yang menganggap mata


pelajaran Fizik adalah susah untuk lulus
dengan cemerlang

S3 Guru Panitia Fizik sentiasa berhubung dengan


kumpulan guru-guru Fizik dalam Wilayah Persekutuan
Kuala Lumpur melalui group Whatsapp

S5 Pelajar yang mengambil subjek Fizik dari kalangan


pelajar yang terpilih dari segi akademik

O1 Sokongan dari pihak waris

KELEMAHAN (W)

WT
W3T1T2
Mengadakan klinik Fizik supaya pelajar lebih
memahami konsep-konsep Fizik dan kaedah
penyelesaian soalan

TOWS MATRIK