Anda di halaman 1dari 2

START

Input NIM
Input Nama
Input Nilai

Read nilai

Nilai >80

True

Huruf A
Kelulusan
Lulus

false

40<=Nilai<=54

YE
S

Huruf B
Kelulusan
Lulus

YE
S

Huruf = C

YE
S

Huruf = D

NO
If
55<=Nilai<=64

NO
If
65<=Nilai<=79

NO
Huruf = E

Print Huruf
print kelulusan

END

Note :
Nilai is the Indonesian of mark
kelulusan is when u pass the exam or not
So lulus mean pass, n tidak lulus mean failed