Anda di halaman 1dari 4

Nama

Tingkatan
Bil. Pelajar
Tarikh
:
Masa
Tema
Tajuk
Model
Genre
Bidang
Hasil Pembelajaran

:
Nadhirah Binti Hamzah
:
4 Ibnu Khaldun
:
14 Orang
22 Ogos 2016
:
1.10 tengahari 2.30 tengahari (80 Minit)
:
Puisi Klasik
:
Syair Bidasari
:
Koperatif
:
KOMSAS
:
Estetik

Hasil Pembelajaran

Huraian Hasil Pembelajaran

HPU
10.0 Memahami dan memberikan respons
peribadi tentang karya sastera.
ARAS 1
v. Menjelaskan aspek watak dan perwatakan,
latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan
dalam karya
HPK
10.6 Mengulas karya sastera dari aspek
watak dan perwatakan, latar, plot, gaya
bahasa dan sudut pandangan.

Objektif Pelajaran
:
Pada akhir pembelajaran, murid dapat ;
i Menyenaraikan pelbagai aspek menarik dalam sajak.
Kemahiran Bahasa
Sistem Bahasa

:
:

Membaca, menulis, bertutur.


Kosa kata dan istilah.

Pengisian Kurikulum
Nilai Murni

:
:

Kesusasteraan Melayu.
Keyakinan, bekerjasama, tolong-menolong.

Kemahiran Bernilai Tambah

Kemahiran berfikir secara kreatif dan krtitis.

Pengetahuan Sedia Ada

Murid telah membaca Syair Bidasari

Alat dan bahan bantu mengajar :

Pen marker, papan putih, kertas sebak, kertas A4


berwarna

Objektif Fasa &


Isi Kandungan
Set Induksi
5 Minit

i
ii

iii
Fasa 1 :
Memberitahu
(10 Minit)

Pengenalan dan isi


kandungan.
ii

iii

Fasa 2 : Transisi
(25 Minit)

i
ii

Guru menjelaskan
bagaiman
kumpulan
berfungsi.

Teknik adaptasi
- Jigsaw ii

Fasa 3 : Kerja
Kumpulan
(20 Minit)
Guru memantau

iv

i
ii

Aktiviti Pengajaran dan


Pembelajaran.
Guru mewujudkan kesediaan
murid.
Murid diminta untuk
membuat sedikit aktiviti
regangan.
Guru mengaitkan topik
pembelajaran pada hari ini.
Beberapa orang murid
diminta oleh guru untuk
menjelaskan semula isi
kandungan penting yang
terdapat dalam Syair
Bidasari.
Beberapa orang murid
diminta untuk memberikan
pendapat mereka tentang isi
dan mesej yang tersirat dalam
puisi ini.
Guru memberikan penjelasan
lanjut berkenaan Syair
Bidasari.
Murid dikehendaki untuk
membina 4 buah kumpulan.
Setiap anggota kumpulan
menguasai 1 bahagian dalam
komponen sastera yang
terbahagi kepada :
Tema dan persoalan
Bentuk
Gaya bahasa
Nilai & Pengajaran
Setiap kumpulan diberi masa
selama 25 minit untuk
mengulangkaji bahagian
masing-masing menggunakan
buku teks kupasan
KOMSAS.
Setiap kumpulan diberikan
sehelai kertas sebak
Murid diminta untuk
membina sebuah peta i-Think
tanpa merujuk kepada buku

Catatan

Murid kelihatan bersedia untuk


memulakan sesi PdP. Seorang
murid lelaki sedang tidur.

Murid dapat menjelaskan


semula isi kandungan penting
yang terdapat dalam Syair
Bidasari.Murid juga dapat
memberikan pendapat mereka
tentang isi dan mesej yang
tersirat dalam puisi ini. Mereka
berjaya menghuraikan
beberapa isi penting dengan
tepat.

Pergerakan murid untuk


membentuk kumpulan agak
perlahan. Guru telah
mengeluarkan arahan dengan
lantang supaya
mempercepatkan proses
penubuhan kumpulan. Murid
juga mengulangkaji syair ini
dalam keadaan kelas yang
terkawal dan saling
bekerjasama.

Murid tidak merujuk kepada


buku teks KOMSAS mereka.
Murid juga membina sebuah
peta i-Think yang kreatif.

dan membantu
usaha pelajar.
iii

Fasa 4 : Penilaian
(15Minit)

Setiap individu
terlibat

ii

iii

Penutup
(5 Minit)
- Rumusan
pembelajaran.

iv

teks Kupasan KOMSAS dan


aktiviti perbincangan tidak
dibenarkan.
Guru memantau aktiviti
murid.
Murid diminta menukarkan
kertas sebak mereka dengan
kumpulan yang lain
Guru dan murid sama-sama
menilai jawapan rakan
mereka dan memberikan
markah.
Kumpulan yang berjaya
mendapat markah tertinggi
akan diberikan ganjaran.
Seorang murid diminta untuk
menyatakan manfaat yang
diperoleh hasil daripada
pembelajaran hari ini.
Guru merumuskan aktiviti
pengajaran dan
pembelajaran.

Semasa pertukaran kertas


sebak, keadaan kelas semakin
bising dan hingar-bingar
kerana masing-masing
memberi kritikan kepada
kumpulan yang lain.
Penyertaan setiap murid aktif
ketika sesi ini, namun keadaan
kelas semakin bising.
Refleksi yang diberikan oleh
murid memuaskan. Murid
ternyata faham dengan
kandungan dan isi penting
yang terdapat dalam syair ini.

Refleksi :

Murid kelihatan bersedia untuk memulakan sesi PdP. Seorang murid lelaki sedang
tidur.Murid dapat menjelaskan semula isi kandungan penting yang terdapat dalam Syair
Bidasari.Murid juga dapat memberikan pendapat mereka tentang isi dan mesej yang tersirat
dalam puisi ini. Mereka berjaya menghuraikan beberapa isi penting dengan tepat.Pergerakan
murid untuk membentuk kumpulan agak perlahan. Guru telah mengeluarkan arahan dengan
lantang supaya mempercepatkan proses penubuhan kumpulan. Murid juga mengulangkaji
syair ini dalam keadaan kelas yang terkawal dan saling bekerjasama.Murid tidak merujuk
kepada buku teks KOMSAS mereka. Murid juga membina sebuah peta i-Think yang
kreatif.Semasa pertukaran kertas sebak, keadaan kelas semakin bising dan hingar-bingar
kerana masing-masing memberi kritikan kepada kumpulan yang lain. Penyertaan setiap
murid aktif ketika sesi ini, namun keadaan kelas semakin bising. Refleksi yang diberikan oleh
murid memuaskan. Murid ternyata faham dengan kandungan dan isi penting yang terdapat
dalam syair ini.