Anda di halaman 1dari 13

Bincangkan faktor-faktor yang mendorong kuasa Barat melakukan penerokaan dan penjelajahan pada

abad ke 15 dan 16.


Pengenalan :
o Penerokaan bermaksud menyelidiki, menjelajah, menjalani, mengharungi dan menghadapi.
o Penjelajahan membawa maksud mengelilingi atau berjalan ke merata-rata tempat atau daerah.
o Kegiatan penerokaan dan penjelajahan bangsa Eropah dikesan sejak zaman Yunani dan Rom.
o Matlamat utama kuasa Barat berlumba-lumba untuk melancarkan ekspedisi penjelajahan dan
penerokaan adalah untuk mendapat kekayaan (gold), kemegahan (glory) dan keagamaan
(gospel).
Isi :
Gerakan Renaissance :
o gerakan
ini
merubah
cita-cita
dan
bangsa
Eropah
serta
humanisme,individualisme,sekularisme, pemikiran kritis dan rasionalisme.
o

menyemai

ciri-ciri

Institusi gereja yang mengongkong pemikiran masyarakt Eropah hilang pengaruhnya dan muncul
zaman baru yang menekankan kepentingan sains dan teknologi.

Perkembangan kapitalisme dan Merkantalisme :


o Menggalakkan kegiatan pengumpulan modal hak milik persendirian dan persaingan dalam
perniagaan. Raja-raja negara bangsa mempelopori perkembangan kapitalisme dengan tujuan
mengaut kekayaan dan mengukuhkan kedudukan mereka.
o

Perkembangan ini menyebabkan negara-negara bangsa mengamalkan dasar ekonomi


merkantalisme yang menekankan dasar mengumpul kekayaan dan mengaut keuntungan melalui
pelaburan di kawasan-kawasan baru.

Menyebarkan agama Kristian :


o Raja-raja Eropah dan golongan Mubaligh Kristian bercita-cita untuk mengembangkan agama Kristian
di luar benua Eropah. Para pendakwah Kristian bersama-sama dengan saudagar-saudagar ingin
meneroka wilayah-wilayah baru di Asia, Afrika dan Amerika.
o

Kepercayaan mengenai Prestor John, seorang tokoh lagenda Kristian yang dipercayai mengasaskan
kerajaan Kristian di Asia atau Afrika telah menguatkan keinginan orang Eropah untuk mencari
kerajaan tersebut.

Memecahkan monopoli saudagar-saudagar Islam :


o Orang Eropah memerlukan barang-barang dari Timur seperti rempah ratus, ubat-ubatan dan kapas.
Perdagangan rempah dikuasai oleh pedagang-pedagang Islam dan Itali yang mengaut keuntungan
besar dengan menjual barang-barang tersebut pada harga yang tinggi.
o

Keadaan ini mendorong negara-negara Eropah khususnya Portugal dan Sepanyol mencari jalan laut
ke Timur untuk mendapatkan barang-barang tersebut pada harga yang murah. Mereka juga mahu

Memecahkan monopili perdagangan saudagar-saudagar Islam.

Perang Salib :
o Perang Salib memberi peluang kepada orang Eropah mempelajari ilmu pengetahuan dalam pelbagai
bidang seperti astronomi, geometri, matematik, sains dan perubatan dari dunia Islam. Keadaan ini
melahirkan bangsa Eropah yang berfikiran terbuka dan mengamalkan gaya hidup baru iaitu suka
bersiar-siar dan belayar.
o

Perang Salib juga membuka Eropah kepada dunia Timur. Mereka mahu menguasai perdagangan
rempah di Timur daripada saudagar Arab.

Perlumbaan diantara negara-negara bangsa :


o Pertugis ,Sepanyol, England dan Perancis merupakan negara bangsa yang bersaing diantara satu
sama lain.Ia bertujuan untuk mendapatkan bahan-bahan mentah dan pasaran baru bagi barangbarang mereka.
Kemajuan dalam teknologi pelayaran :
o Pengetahuan teknikal tentang geografi dan pelayaran mengiatkan lagi penerokaan ke seberang laut.
Bangsa Eropah memiliki peta-peta yang lengkap tentang benua Eropah dan laut Mediteranean pada
abad ke15.

Alat seperti kompas magnetik dan asrtolab dicipta untuk memudahkan pelayaran.

Pengetahuan tentang dunia luar :


o Catatan pengalaman Marco Polo dan John Monte corvino yang berkhidmat di Parsi, India dan Cina
mendorong masyarakat Eropah melakukan pengembaraan.
o

Maklumat yang terkandung dalam buku-buku yang dihasilkan oleh pengembara tentang India dan
Cina menarik minat Christopher Columbus melancarkan ekspedisi mengelilingi dunia.

Kesimpulan :
o Terdapat banyak faktor yang mendorong bangsa Eropah melakukan aktiviti penerokaan dan
penjelajahan pada abad ke15 dan 16M.
o

Aktiviti penerokaan ini telah mewujudkan tanah jajahan dan empayar yang laus,mengawal jalan
perdagangan di seluruh dunia dan membentuk empayar perdagangan.

https://fastnote.wordpress.com/penerokaan-dan-penjelajahan-barat/

BAB 9 TING 4: PENJELAJAHAN DAN PENEROKAAN


Penjelajahan dan penerokaan para pelaut Eropah ke Timur telah menyebabkan
pertembungan dengan penduduk tempatan.
(a) Namakan negara monarki baru yang mempelopori penjelajahan dan penerokaan keluar
dari benua
Eropah
Sepanyol, Portugal, Belanda, Britain
(b) Namakan tokoh tokoh pelayaran Eropah yang memulakan penerokaan dan penjelajahan
ke dunia
baru.
the

(
c
)

Vasco da Gama, Bartholomew Diaz, Christopher Columbus, Ferdinand Magellan, Henru


Navigator

Jelaskan faktor-faktor penjelajahan dan penerokaan pelaut Eropah ke


Timur ?
[4 markah]
Faktor penjelajahan dan penerokan pelaut Eropah adalah disebabkan
desakan ekonomi.Mereka mahu mendapatkan pelabagai barangan
mewah seperti emas, sutera dan rempah.
Faktor seterusnya ialah semangat keagamaan iaitu mahu menyebarkan
pengaruh agama Kristian.
Faktor lain ialah galakan daripada daripada pemerintah seperti di
Sepanyol dan Portugal. Kedua-dua Negara saling bersaing untuk
mendapatkan anah jajahan.
Faktor terakhir ialah galakan oleh monarki baru seperti England,
Perancis dan Belanda. Penjelajahan dilakukan atas prinsip semangat

kebanggaan bangsa.
(ulasan: ingat kata kuncinya Gold, Gospel dan Glory)
(
Huraikan kesan penjelajahan dan penerokaan pelaut Eropah
b terhadap penduduk
)
tempatan
?
markah]

[4

Kesan ekonomi daripada penjelajahan dan penerokaan pelaut Eropah


telah menjadikan wilayah-wilayah di Timur sebagai pembekal keperluan
masyarakat Eropah. Barangan seperti rempah dan sutera
telah meningkatkan ekonomi dan gaya hidup Eropah.
Akibatnya Melaka telah di jajah.
Kesan lain ialah pelaut Eropah seperti Portugal telah menguasai
dan merampas jalan pelayaran perdagangan. Dahulunya dikuasai
oleh pedagang Islam.
Kata kunci lain yang boleh anda kuasai ialah
- kesan sosial - gaya hidup
- kesan politik - peperangaan - penjajahan - Goa, Melaka, Filipina
(ulasan : dengan teknik penulisan yang baik, anda akan mendapat empat
markah hanya dengan menerangkan kesan ekonomi. Markah ditanda
dengan kata kunci yang digelapkan. Justeru memadai anda mengingat
dua fakta dan membuat hurai yang lengkap)

laluan penjelajahan portugis ke timur mencari dunia baru

Senaraikan nama-nama penjelahan awal Portugis di atas?


Apakah iktibar yang boleh dipelajari daripada penjelahanan dan
penerokaan orang Eropah untuk diri anda?
( 6 markah)

Pelabuhan Lisbon: penjelajahan dan penerokaan dunia baru


telah memperkayakan Eropah

sumber:
http://www.saudiaramcoworld.com/issue/200504/the.coming.of.the.portug
uese.htm

http://maribelajarsejarah.blogspot.my/2014/09/bab-9-ting-4-penjelajahan-danpenerokaan.html

Faktor-Faktor Penjelajahan
Terdapat beberapa faktor yang memaksa orang Eropah melakukan
penjelajahan. Desakan ekonomi berlaku apabila sikap ingin mendapatkan
barangan seperti emas, sutera dan rempah ratus dari Timur. Raja Sepanyol dan
Raja Portugal banyak bertanggungjawab dalam usaha ini. Sepanyol banyak
menumpukan penerokaannya ke Amerika Latin namun mereka turut menjelajah
ke Timur.
Sejarah menunjukkan pelayar Portugal lebih dahulu sampai ke Timur. Dalam
pada yang sama, Portugal turut mempunyai kepentingan di Amerika Latin.
Pelayar Sepanyol dan Portugal saling bersaing untuk mendapatkan tanah
jajahan. Keadaan ini telah menyebabkan pihak Paus di Rom mendesak agar satu
perjanjian diadakan untuk menetapkan pengaruh masing-masing. Oleh
itu, Perjanjian Tordesillastelah ditandatangani oleh kedua-dua pihak pada tahun
1494. Perjanjian ini telah menetapkan kawasan Timur dari kepulauan Tanjung
Verde dan Hindia Barat di Lautan Atlantik berada dibawah penguasaan Portugal
dan kawasan di sebelah baratnya di bawah penguasaan Sepanyol.
Terdapat beberapa orang pelayar yang terkenal pada zaman ini. Satu
daripadanya ialah Christopher Columbus; orang Eropah pertama yang sampai ke
Amerika (Kepulauan Haiti). Selain itu, Ferdinand Maggelan dikenali sebagai
manusia pertama yang mengelilingi dunia. Beliau telah memulakan perjalanan
untuk mengelilingi dunia namun beliau terbunuh di salah sebuah pulau di
Filipina. Namun pengembaraannya telah di teruskan oleh anak-anak kapalnya
dan mereka telah menamatkan perjalanan mereka ditempat permulaan mereka.
Perdagangan rempah ratus dan suteramendatangkan keuntungan yang besar
kepada pedagang-pedagang Eropah. Oleh itu, rempah telah menjadikan faktor
terpenting penjelajahan orang Portugal dan Sepanyol ke Timur. Sekiranya
mereka berjaya mendapatkan barangan tersebut terus dari Asia, mereka akan
memecahkan monopoli perdagangan Islam dan memperolehi untung yang
berlipat kali ganda; (Mahdi Shuid dan Muhamad Fauzi Yunus.:2001:99).
Selain itu, semangat menyebarkan ajaran Kristianjuga telah menjadi faktor
dalam penjelajahan rakyat Portugal dan Sepanyol. Keadaan ini ditambah pula
dengan pengaruh Gereja yang kuat oleh kedua-dua negara. Faktor ini dikuatkan
lagi dengan Perang Salib yang telah menyebabkan orang Eropah mempelajari
tamadun dan kebudayaan Timur; (Sivachandralingam Sundara Raja dan Ayadurai

Letchumanan.:2001:544-545). Monarki baru juga merupakan faktor penjelajahan.


Berlaku monarki baru di beberapa buah kawasan seperti di England, Perancis
dan Belanda.
Di samping itu, perkembangan Rennaissance telah merubah cita-cita dan
pemikiran masyarakat Eropah. Zaman ini telah menyemai ciri-ciri humanisme,
individualisme, sekularisme, sifat kritikal dan rasionalisme. Institusi gereja juga
telah mengongkong rakyat yang menyokong pemikiran baru dan hilang
pengaruhnya dan muncul zaman baru yang menekankan kepentingan sains dan
teknologi serta kebebasan berfikiran manusia. Oleh itu, mereka telah
mengembara untuk mencari ilmu di muka bumi ini. Maka, penjelajahan
merupakan suatu yang penting untuk menunjukkan semangat kebangsaan
bangsa;(Wan Abdul Rahman Latif et al.:1996:204).

http://panitiasejarahsgb.blogspot.my/2012/08/faktor-faktor-penjelajahan.html

Penjelajahan dan Penerokaan Terangkan faktor yang mendorong kuasa-kuasa


Eropah menjalankan kegiatan penjelajahan dan penerokaan. F1 kejayaan sains
dan teknologi pada Zaman Renaissance F2 penguasaan Istanbul oleh Turki H2a
orang Eropah menghadapi masalah untuk menggunakan laluan itu H2b orang
Eropah berikhtiar mencari laluan alternatif ke Timur F3 masyarakat Eropah pada
waktu itu berani dan optimistik H3a mereka mencari penyelesaian yang
menyekat perkembangan ekonomi mereka F4 ingin mendapatkan barangan dari
Timur H4a mereka mahu menguasai perdagangan rempah ratus dan sutera F5
raja-raja di Eropah memberikan galakan H5a raja Sepanyol dan raja Portugal H5b
Sepanyol menumpukan penjelajahan ke Amerika Latin H5c Portugal
menumpukan penjelajahan ke Timur F6 persaingan mendapatkan tanah jajahan
H6a persaingan antara Sepanyol dan Portugal H6b Paus di Rom bertindak
menetapkan kawasan pengaruh masing-masing F7 Perjanjian Tordisellas H7a
perjanjian ini menetapkan kawasan pengaruh Portugal dan Sepanyol H7b
kawasan ke timur dari Kepulauan Tanjung Verde adalah kawasan Portugal H7c
kawasan ke barat dari Kepulauan Tanjung Verde adalah kawasan Sepanyol
Christoper Columbus. F8 munculnya pelaut yang berkebolehan H8a Christoper
Columbus dan Ferdinand Magellan F9 pihak penguasa Gereja Khatolik memberi
galakan untuk penyebaran agama Kristian F10 monarki baru di Eropah
menggalakkan penjelajahan dan penerokaan H10a menggunakan slogan "Gold,
Gospal and Glory"
Today Deal $50 Off : https://goo.gl/efW8Ef

http://kotasejarah.blogspot.my/2011/10/penjelajahan-dan-penerokaan_13.html

( 2 ) Zaman Penjelajahan dan Penerokaan.

a) Latar belakang bermulanya penjelajahan orang Eropah.


1. Kejayaan sains dan teknologi zaman Renaissance membantu kegiatan penjelajahan ini.
2. Mereka mencari laluan ke timur kerana kerajaan Islam Turki telah menguasai Istanbul.
3. Selama ini orang Eropah mendapat barangan timur melalui Istanbul tetapi mereka menghadapi
masalah selepas kerajaan Islam memerintah Istanbul.
4. Mereka memulakan penerokaan dengan melalui Lautan Atlantik untuk sampai ke timur.

b) Sebab sebab penjelajahan berlaku.


1. Desakan ekonomi orang Eropah memerlukan barangan timur seperti emas, sutera, rempah.
2. Galakan pemerintah ( raja Sepanyol dan Portugal ), Sepanyol menumpukan kepada Amerika Lain
dan Portugal ke timur.
3. Persaingan kuasa Sepanyo dan Portugal Sepanyol turut ke timur, begitu juga sebaliknya degan
Portugal.
4. Persaingan ini menyebabkan Paus Rom menggesa dibuat Perjanjian Tordesillas bagi menetapkan
kawasan pengaruh masing masing timur milik Portugal, barat milik Sepanyol.
5. Peranan Columbus orang Eropah pertama tiba di Amerika.
6. Peranan Magellan tiba di timur dan terbunuh di Filipina.
7. Perdagangan rempah dan sutera amat menguntungkan menjadi pendorong utama kuasa
Sepanyol/ Portugal ke timur.
8. Mereka juga menjelajah untuk menyebarkan agama Kristian khasnya Sepanyol yang pernah
diperintah oleh orang Islam begitu bersemangat menyebarkan agama Kristian.
9. Monarki baru di Eropah menggalakkan penerokaan, contohnya di England, Perancis dan Belanda.
10. Rumusannya penjelajahan kerana Gold, Glory, Gosper.

c) Kesan penjelajahan kepada masyarakat setempat.


1. Dari segi politik banyak perjanjian dibuat antara penguasa tempatan dengan wakil kuasa
Eropah. Perjanjian ini menandakan pengiktirafan kuasa Eropah.

2. Di antara wakil Eropah tersebut seperti Syarikat Hindia Timur Belanda ( VOC ). Syarikat Hindia
Timur Inggeris ( EIC ). Syarikat seperti ini berdagang hingga ke Afrika, Latin Amerika, Asia Tenggara
dan Asia Timur.
3. Dari segi ekonomi kawasan luar Eropah menjadi pembekal kepada masyarakat Eropah, Goa,
Melaka contohnya di kuasai Portugal.
4. Jalan perdagangan di Lautan Hindi dan Asia Tenggara yang dikuasai oleh pedagang Arab telah
diambilalih oleh kuasa Eropah seperti Portugal.
5. Dari segi sosial gaya hidup masyarakat tempatan terpengaruh orang Eropah, malah ada yang
memeluk agama Kristian.
6. Perang berlaku antara orang tempatan dan kuasa Eropah contohnya Sepanyol berperang dan
menakluk tamadun Aztec di Maxico dan tamadun Inca di Peru.
7. Penjajah telah menguasai emas dan perak contohnya di Amerika Latin, mereka turut
mengekspotasi buruh peribumi di lombong dan ladang.
8. Di timur, Sepanyol menguasai Filipina dan Portugal menguasai Melaka dan Goa.

http://cikguazid.com/nota-sejarah-ting-4/bab-9-perkembangan-di-eropah/

D. Penjelajahan dan penerokaan


Senaraikan Kuasa-kuasa Eropah yang terlibat dalam penjelajahan dan
penerokaan pada abad ke-15.
Portugal
Sepanyol
Belanda
Inggeris

Nyatakan laluan orang Eropah ke Timur


Orang Eropah melalui Lautan Atlantik ke Timur.

Terangkan sebab-sebab berlaku penjelajahan dan penerokaan orang Eropah ke


dunia luar.
Ingin mendapatkan barangan seperti emas, sutera dan rempah ratus dari Timur.
Raja Sepanyol dan Raja Portugal merupakan pemerintah yang bertanggungjawab
memberikan galakan menjelajah ke Timur.

Perjanjian Tordesillas telah ditandatangani untuk menamatkan persaingan


mendapatkan tanah jajahan bahagian timur kepada Portugal manakala Barat
kepada Sepanyol.
Perdagangan rempah ratus dan sutera telah mendatangkan keuntungan yang
besar kepada para pedagang Eropah.
Ingin menyebarkan agama Kristian seperti yang ditekankan oleh penguasa gerej
a di Eropah.
Semangat untuk menyebarkan agama Kristian.
Kemunculan Monarki Baru di England, Perancis dan Belanda menggalakkan
penjelajahan dan penerokaan ke seberang laut.
Semangat kebanggaan bangsa telah mendorong orang Eropah untuk menjelajah
di luar Eropah sebagai kebanggaan bangsa.

http://sitibahriahsejarah.blogspot.my/2011/01/sejarah-tg4-bab-9.html

Bincangkan lima faktor penjelajahan dan penerokaan


orang Eropah pada abad ke-15 Masihi.
PENGENALAN
Konsep penjelajahan bermaksud mengelilingi atau berjalan ke merata-rata tempat atau
daerah.Penerokaan pula bermaksud menyelidik ,menjelajah,menempuh dan
mengharungi.
Negara Portugal dan Sepanyol telah mengambil inisiatif untuk menerokapantai Benua
Afrika pada abad ke-15 masihi.
Vasco da Gamma berjaya sampai ke Calicut,India.Christopher Columbus pula telah
menemui Hispianola.
Penemuan-penemuan seperti ini merupakan satu era baru dalam sejarah manusia
kerana pelayar-pelayar Portugal dan Sepanyol telah memperluaskan pengaruh Eropah
ke seluruh dunia.
ISI-ISI:
a)Faktor ekonomi
i)Keperluan sumber ekonomi
Orang Eropah memerlukan barangan dari Timur spt brg mewah,rempah ratus utk
mengawet daging pada musim dingin dan sebagai ubat-ubatan
Pada abad ke-15,Itali menguasai perdagangan dgn Timur-jual bahan mentah dgn harga
yg tinggi-meraih keuntungan yg besar.
ii)Perkembangan kapitalisme dan mekatilisme
Sistem ekonomi kapitalisme menggalakkan kegiatn mengumpul modal,hak milik
persendirian, dan mekantilisme.
Perkembangan ini mendorong kemunculan dasar ekonomi merkantilisme di Negaranegara bangsa yg menekankan dasar pengumpulan kekayaan,menambah kekuasaan dan

menjaga kebajikan penduduk tempatan.


iii)Memecah monopoli/penguasaan perdagangan org Islam
Pasaran perdagangan org Islam mula meluas semasa masyarakat Eropah masih hidup
pada zaman gelap.Orang Islam menguasai 2 jalan utama iaitu Timur Tengah dan Afrika
Utara.
b)Galakan daripada pemerintah
Menggalakkan dan menaja pelayaran ke seberang laut.
Membina Akademi laut, memberkan hadiah dan gelaran kpd peneroka/pelayar yg
menemui kawasan baru.
Contoh :Putera Henry(Portugal) dan Raja John (Sepanyol)
c)Pengaruh Renaissance
Menggalakkan semangat inkuiri terutamanya yg berkaitan dgn dunia luar-mendorong
org Eropah menjelajah dan meneroka.
Cita-cita dan pemikiran bangsa Eropah mula berubah.Mereka mula mempraktikkan
ciri-ciri indvidualisme dan humanisme.
Institusi gereja tidak lagi mengongkong pemikiran masyarakat Eropah mula
mementingkan kemajuan sains dan teknologi.
d)Penyebaran Agama Kristian
Golongan paderi dan raja-raja Eropah bercita-cita utk mengembangkan agama Kristian
ke dunia luar.
Para mubaligh dan saudagar eropah ingin meneroka tempat baru iaitu Amerika,Asia
dan Afrika.
Contoh:Portugal menakluki Melaka dan menyebarkan agama Kristian.
e)Kemajuan Teknologi Pelayaran
Maklumat baru tentang geografi dari buku The Travels of Marco Polo.
Penciptaan peralatan spt kompas magnetic (utk tunjuk arah)dan astrolabe (utk
tentukan longitud).
Peta yg lengkap tentang Benua Eropah dan Laut Mediterranean pada abad ke-15
memudahkan aktiviti pelayaran.
Penemuan jalan laut utk memendekkan lagi tempoh pelayaran.
KESIMPULAN
Penjelajahan yg dilakukan oleh peneroka Eropah telah membawa perubahan di Eropah
kerana menjadi titik tolak dlm sejarah Eropah moden.
Faktor-faktor ini berkaitan dengan ekonomi,politik dan agama serta mendorong
penjelajahan dan penerokaan org Eropah secara besar-besaran pada abad ke-15 M.

http://eksplisitsejarahpntvt.blogspot.my/2010/09/bincangkan-lima-faktorpenjelajahan-dan.html

Faktor pendorong bangsa Eropa melakukan penjelajahan adalah :

1. Kemajuan di Bidang Iptek, seperti ditemukannya kompas dan perahu layar.


2. Kisah perjalanan Marcopolo dan pedagang Asia yang sampai ke Indonesia.
3. Semangat Reconquesta (jiwa petualang).
4. Penemuan Copernicus yang didukung Galileo yang menyatakan bahwa bumi itu bulat.
5. Keinginan untuk menyebarkan agama Nasrani
Pelopor penjelajahan samudra adalah bangsa Portugis dan Spanyol, antara lain:
1. Bartholomeus Diaz, berhasil menyusuri pantai barat Afrika sampai di Ujung Afrika
Selatan yang kemudian disebut Tanjung Harapan (Cape Of Good Hope).
2. Vasco da Gama, berhasil mendarat di Calicut, India.
3. Alfonso de Albuquerque, berhasil menundukkan malaka (1511) dan Maluku (1512).
4. Christopher Columbus, Berhasil menyebrangi Samudra Atlantik mendarat di kepulauan
Bahama dan menemukan Benua Amerika.
5. Ferdinand de Magelhaens, berhasil tiba di Filiphina
6. Cortez, berhasil menduduki Mexico (1519) dengan menakhlukkan bangsa Indian Aztec
dan Maya.
7. Pizarro, berhasil menakhlukkan kerajaan Inca di Peru.
Kedatangan Bangsa Belanda ke Indonesia sampai dengan Terbentuknya VOC.
http://adianawiwik.blogspot.my/

Beberapa faktor pendorong penjelajahan Bangsa Eropa adalah:


a. Kisah perjalanan Marcopolo (1254-1324)
b. Jatuhnya Konstantinopel ke tangan Kesultanan Turki tahun 1453
menyebabkan terputusnya hubungan dagang ke dunia timur
c. Adanya Reconquesta terhadap orang-orang beragama Islam
d. Adanya penemuan kompas yang berfungsi menetukan arah dan posisi laut
e. Penemuan Copernicus yang didukung oleh Galileo menyatakan bahwa bumi
ini bulat
f. Ingin memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya yang disebut 3G (Gold,
Gospel, Glory)
Setelah mengetahui faktor pendorong masuknya kekuatan asing di Indonesia.
Uraian berikut ini dapat Anda pelajari mengenai penjelajahan bangsa-bangsa
Eropa sejak akhir abad 15.
a. Penjelajahan bangsa Portugis
Pelopor penjelajahan Portugis adalah Pangeran Henry Pelaut (1394-1460) yang
sampai di pantai Barat Afrika dan mereka menemukan emas di Afrika. Pada
tahun 1487 Bartholomeus Diaz mencapai ujung Afrika Selatan yang disebut
Tanjung Harapan. Pejelajahan ini lalu diteruskan oleh Vasco da Gama (14971499) sampai di Goa (India). Dari India para penjelajah kembali keLisabon/ Lisboa
dengan membawa barang dagangan yang sangat berharga.
b. Spanyol

Apabila Portugis menjelajah ke Selatan lalu Timur, kemanakah arah penjelajah


bangsa Spanyol? Bangsa Spanyol berlayar ke arah Barat. Dasar penjelajahan
kedua bangsa tersebut adalah kesepakatan/Perjanjian Thordesillas tahun 1492
setelah Spanyol dan Portugis sepakat meminta restu Paus untuk menyebarkan
ajaran agama Katolik ke seluruh dunia.
Isi perjanjian Thordesillas menetapkan: Portugis berlayar ke Timur dan Spanyol
ke Barat masing-masing dari kepulauan Tanjung Verdee yang terletak di sebelah
barat Afrika
Para penjelajah samudra yang berasal dari Spanyol antara lain Columbus dan
Magelhaens (Magellan) Columbus melakukan empat kali pelayaran ke Amerika
antara tahun 1492-1502 dan menemukan kepulauan Karibia. Sampai ia wafat,
pulau-pulau yang pernah didaratinya seperti Haiti, Yamaica, Puerto Rico, Cuba,
Deminica dan Hondures diyakininya sebagai India.
Bagaimana perjalanan Magelhaens? Ia berlayar dari Spanyol ke arah barat daya
melintasi Samudra Atlantik sampai di ujung selatan Amerika yang disebut selat
Magelhaens kemudian menyeberangi Samodra Pasifik dan mendarat di Phillipina
tahun 1521. Magelhaens terbunuh. Pelayaran dilanjutkan oleh Sebastian del
Cano yang tiba di Maluku (Tidore) pada tahun 1522. Pelayaran Magelhaens
berpengaruh bagi dunia ilmu pengetahuan, yaitu:
1. bukti bahwa bumi bulat
2. Samodra Pasifik demikian luas
3. bumi ini lebih besar dibandingkan dengan yang selama ini dipercaya orang.
Untuk menghindari permusuhan antara kedua negara tersebut, maka
diperbaharuilah perjanjian Thordesillas menjadi perjanjian Saragosa pada tahun
1521.
Isi Perjanjian Saragosa adalah :
1. Daerah kekuasaan dan pelayaran Portugis adalah dari Brazilia ke Timur
sampai Halmahera (Maluku)
2. Spanyol berkuasa atas Mexico ke Barat terus sampai Phillipina
c. Belanda
Faktor apakah yang mendorong Belanda berusaha mencari jalan ke Timur serta
melakukan penjelajahan?
Pada tahun 1580 Portugis diduduki oleh Spanyol, sementara itu Belanda terlibat
perang kemerdekaan melawan Spanyol tahun 1568-1648 (lihat kegiatan Belajar
1) maka oleh Spanyol para pedagang Belanda tidak diijinkan membeli rempahrempah yang berpusat di Lisabon. Para pedagang Belanda kemudian berusaha
mencarikan sendiri pusat rempah-rempah di dunia Timur.
Para petualang Belanda beruntung karena mereka memperoleh informasi
perjalanan bangsa Portugis ke Asia dan Indonesia dari Jan Huygen Van
Linschoten, seorang penjelajah Belanda yang ikut pelayaran Portugis sampai di
Indonesia. Ia menulis buku yang berjudul Itinerario, Voyage Ofte Schipvert naer

Oost ofte Portugaels Indiens (catatan perjalanan ke Timur, atau Hindia


Portugis).

Pada tahun 1596, Cornelis de Houtman dengan empat buah kapal berawak kapal 249 orang
mendarat di Banten. Kehadiran Belanda di Nusantara mengawali penjajahan di Indonesia
ditandai dengan terbentuknya VOC (Verenigde Oost Indische Compagnie) tahun 1602.
d. Inggris
Inggris merupakan bangsa Eropa yang paling banyak memiliki daerah jajahan yaitu benua
Amerika bagian Utara, Australia, Afrika maupun Asia. Jajahan Inggris di Asia terutama
adalah India. Semenanjung Malaya. Bangsa Inggris mendirikan perusahaan dagang bernama
EIC ( East India Company) pada tahun 1600 yang bermarkas di Calanta India. Pengaruh
Inggris di Indonesia berupa pemerintahan Raffles pada tahun 1811-1816.
http://xcacingpanasx.blogspot.my/2012/11/perkembangan-kolonialisme-dan.html

Anda mungkin juga menyukai