Anda di halaman 1dari 2

SMK DATO USMAN AWANG

JALAN LAYANG, TAMAN PERLING


81200 JOHOR BAHRU
NO. TEL : 07-2416481 NO. FAX : 07-2416772
email : smkdua@yahoo.com

Kepada ,
__________________________
__________________________
__________________________

JEA 1058

Tarikh : 5 September 2016

Y.B Tan Sri/Y.B Dato/Y.B Datin/Tuan/ Puan,


Per : MEMOHON SUMBANGAN KEWANGAN BAGI KELAB GURU DAN KAKITANGAN
SMK DATO USMAN AWANG
Dengan segala hormatnya perkara di atas dirujuk.
2.
Saya bagi pihak Kelab Guru dan Kakitangan SMK Dato Usman Awang ingin memohon
sumbangan berbentuk kewangan/hadiah/barangan untuk Jamuan Akhir Tahun 2016.
3.
Untuk makluman, dana yang ada setakat ini belum mencukupi untuk menampung bilangan
guru dan kakitangan yang ramai di sekolah ini. Sumbangan ini turut akan digunakan untuk
melaksanakan aktiviti-aktiviti yang dianjurkan oleh pihak kelab seperti :
i.
Kebajikan guru dan kakitangan.
ii.
Kursus / Bengkel Perkembangan Guru dan Kakitangan
iii.
Jamuan Akhir Tahun
4.
Sehubungan itu, saya berharap agar pihak Y.B Tan Sri/Y.B Dato/Y.B Datin/Tuan/ Puan dapat
menghulurkan sumbangan bagi menampung perbelanjaan untuk menjayakan program tersebut.
Sumbangan boleh diserahkan seperti berikut :
i. Hadiah/ Barangan : Kelab Guru dan Kakitangan SMK Dato Usman Awang
ii. Kewangan/Cek : DANA KHAS KEBAJIKAN PIBG SMK DATO USMAN AWANG,
NO AKAUN: 32300003224 HongLeong Bank
5.

Tarikh akhir untuk pemberian sumbangan adalah sebelum 5 Oktober 2016.

6.
Untuk sebarang pertanyaan atau keraguan, sila hubungi Pengerusi, Puan Emilia Binti
Mustafa(016-7056022) atau Naib Pengerusi, Cik Nurul Shafiqah Binti Hashim (019-9368071).
7.
Segala kerjasama dan keprihatinan Y.B Tan Sri/Y.B Dato/Y.B Datin/Tuan/ Puan saya dahului
dengan ucapan ribuan terima kasih.
Sekian, terima kasih.
BERKHIDMAT UNTUK NEGARA
Yang benar,
...........................................................
(EMILIA BINTI MUSTAFFA )
Pengerusi Kelab Guru dan Kakitangan
SMK Dato Usman Awang
Johor Bahru

Borang Jawapan
Kepada,

________________________,
SMK DATO USMAN AWANG
JALAN LAYANG, TAMAN PERLING
81200 JOHOR BAHRU

Dengan ini saya__________________________________________ ingin menghulurkan sumbangan


untuk untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti yang dianjurkan oleh pihak kelab guru dan kakitangan
SMK
Dato
Usman
Awang
sebanyak
RM_______________(cek/tunai)
bernombor
__________________.
Tandatangan:______________________________
(
)

Tarikh:____________