Anda di halaman 1dari 11

PEMAHAMAN

BAHAGIAN A (20 Markah)


Jawab semua soalan dalam kedua-dua Bahagian A dan Bahagian B.

Soalan 1 hingga 13
Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.
1) Sebagai anak, ____________ mesti sedaya-upaya memenuhi impian ibu
bapa.
A kami
B kita
C patik
D mereka
2) _________ amat gembira melihat kepulangan tuan hamba dengan
kemenangan, titah sultan Melaka kepada Bendahara Tun Perak.
A Saya
B Beta
C Patik
D Kamu
3) Ayah__________ sepucuk surat kepada kakak yang sedang menuntut di
sebuah universiti luar negara.
A mengirim
B menghulur
C menyalur
D memberi
Soalan 4 berdasarkan gambar di bawah.
1

4) Haslinda mencurahkan sebaldi air ke _________ longkang itu.


A tepi
B atas
C dalam
D tengah
5) Adam diam tanpa ___________ kata apabila dimarahi oleh ibunya.
A sepucuk
B seuntai
C sepatah
D sekalung
6) Pokok rambutan yang ditanam oleh ayah di belakang rumah berbuah dengan
_____________ pada tahun ini.
A banyak
B lebat
C kuat
D kencang
7) Peserta pertama pertandingan Pidato Diraja itu mendapat tepukan yang
gemuruh kerana berjaya mengemukakan hujah yang ________.
A bernas
B bagus
C hebat
D patut
8) Mereka ketakutan apabila terhidu bau yang ____________ ketika lalu di
bawah Pohon Beringin itu.
A masam
B tengik
C hapak
2

D busuk
9) Semua murid dibenarkan pulang, ____________ murid tahun enam kerana
mereka ada kelas tambahan.
A tetapi
B dan
C kecuali
D walaupun
10)____________ kamu fikirkan tentang yuran itu, emak akan usahakan, kata
Mak Yam kepada anaknya.
A Minta
B Usah
C Sila
D Tolong
11) Rahim berlari _______________ apabila dikejar oleh anjing liar ketika pulang
dari sekolah.
A lalu-lalang
B kelam-kabut
C lintang-pukang
D ulang-alik
12)Emak meletakkan pinggan mangkuk yang baru dibeli dia atas ____________.
A langit-langit
B ubun-ubun
C para-para
D kisi-kisi
13)Rakyat hidup menderita akibat _______________ Jepun di Tanah Melayu.
A penduduk
B menduduki
C pendudukan
D mendudukkan

Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan.


14)Nadiah diminta oleh Encik Lim agar membalas e-mail Datuk Zahari.
A
B
C
D

Encik Lim meminta Nadiah membalas e-mel Datuk Zahari.


Encik Lim meminta Datuk Zahari membalas e-mel Nadiah.
Datuk Zahari meminta Nadiah membalas e-mel Encik Lim.
Datuk Zahari meminta Nadiah dan Encik Lim membalas e-mel beliau.
3

15)Saya datang lewat ke sekolah kerana tayar kereta ayah saya pancit, cikgu,
kata Siti kepada Cikgu Zahid.
A Ayah Siti memberitahu Cikgu Zahid bahawa tayar keretanya pancit.
B Siti memberitahu Cikgu Zahid bahawa dia akan datang lewat ke sekolah.
C Siti memberitahu Cikgu Zahid bahawa dia datang lewat ke sekolah kerana
tayar kereta ayahnya pancit.
D Siti memberitahu ayahnya bahawa dia datang lewat ke sekolah kerana
tayar kereta Cikgu Zahid pancit.

Pilih ayat yang betul.


16)A Dia pemimpin yang berjiwa rakyat.
B Ketiga orang anak Puan Julia lelaki.
C Pelbagai pendekatan perlu diambil untuk mengatasi masalah moral yang
semakin gawat.
D Buku ini ditulis oleh mereka-mereka yang berpengalaman dalam bidang
undang-undang.

Soalan 17 hingga 20
Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.

Bahagian B
[30 markah]

Soalan 21
Pilih perkataan yang paling sesuai untuk diisi pada tempat kosong dalam ayat yang
diberikan.

bidang

longgok

tandan

batang

kuntum

orang

helai

buah

1. Enam ______________________ durian berjaya dikumpulkan oleh datuk.


2. Elina memetik se____________________ bunga raya di halaman rumah.
3. Rumah yang terletak di tepi se___________________sungai itu kepunyaan

Pak Leman.
4. Beberapa __________________kereta berjenama Proton dijual di kedai itu.

(4 markah)
Soalan 22
a) Tulis ayat tanya yang sesuai bagi jawapan yang diberikan.
Ayat tanya
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______
Jawapan : Keadaan di Dataran Merdeka ketika itu meriah dengan sorakan dan persembahan
artis jemputan.

(2 markah)

b. Tulis dialog yang sesuai bagi watak di bawah.


Maya, kamu hendak ke
mana ?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______
(2 markah)
c. Soalan berikut berdasarkan gambar di bawah ini.

Nyatakan peribahasa bahasa yang sesuai berdasarkan gambar di atas.


________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(2 markah)

Soalan 23
Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.
Setiap orang memerlukan sahabat dalam hidupnya. Sahabat merupakan orang yang
rapat
dengan kita selepas kedua orang tua kita. Sahabat memainkan peranan yang penting
dalam hidup kita.
Sahabat dapat mempengaruhi perwatakan kita. Hubungan yang rapat antara kita
dengan
sahabat merupakan faktor utama situasi ini berlaku.
Selain itu, kita lebih cenderung berkongsi cerita atau masalah dengan sahabat
berbanding dengan ibu bapa atau adik-beradik yang lain. Hal ini demikian kerana sahabat
dianggap lebih memahami sikap dan perasaan kita.
Tambahan pula, sahabat yang mempunyai sikap-sikap positif dapat mempengaruhi
kehidupan kita. Kita akan mudah mencontohi nilai-nilai positif yang ada pada diri sahabat
kita. Oleh itu, kita akan mempunyai akhlak yang baik dan sahsiah yang tinggi.
Seorang sahabat yang baik akan sentiasa memberi dorongan dan nasihat kepada
sahabatnya untuk melakukan sesuatu yang membawa kebaikan bersama.
Kesimpulannya, sahabat memainkan peranan penting dalam menentukan arah hidup
kita. Oleh yang demikian, berhati-hatilah ketika memilih sahabat.
7

a. Perkataan cenderung dalam petikan boleh digantikan dengan perkataan


_____________________________________________________________________
[1
markah]
b. Bagaimanakah seorang sahabat mampu mempengaruhi perwatakan kita?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[2
markah]
c. Nyatakan dua ciri seorang sahabat yang baik?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(2 markah)
d. Adakah sahabat itu penting? Berikan alasan.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[3
markah]

Soalan 24
Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.
Persatuan Penduduk Taman Seri Kota,
Taman Seri Kota,
89008 Keningau,
Sabah.
_________________________________________________________________________
Pengerusi,
Majlis Daerah Keningau,
89008 Keningau,
Sabah .

4 JANUARI 2016

Tuan,
ADUAN TENTANG KERJA-KERJA PEMUNGUTAN SAMPAH
Perkara di atas dirujuk.
2.
Untuk makluman pihak tuan, kami tidak berpuas hati dengan jadual kutipan sampah
sekarang. Dahulu sampah dipungut tiga kali seminggu, iaitu pada hari Sabtu, Isnin dan
Khamis, tetapi sekarang sampah hanya dipungut dua kali seminggu. Adakalanya sampah
hanya dipungut sekali seminggu sahaja.
3.
Keadaan ini menimbulkan rasa kurang selesa penduduk di sini kerana bau busuk
daripada sampah yang tidak dikutip itu. Situasi ini bertambah teruk apabila terdapat anjing
dan kucing liar menyelongkar sampah sarap tersebut.
4.
Lori sampah pula selalu datang pada waktu petang. Pada waktu ini banyak kanakkanak beriadah di halaman rumah. Hal ini membahayakan mereka.
5. Kami berharap agar pihak tuan memandang serius masalah ini. Sekian dimaklumkan,
terima kasih.
Yang menjalankan tugas,
fauzi
(MOHD FAUZI BIN HALIM)
Setiausaha,
Persatuan Taman Seri Kota,
Keningau.

a. Persatuan Taman Seri Kota membuat aduan


_______________________________________
[1markah] b.
b.Nyatakan maksud beriadah berdasarkan petikan.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______
[ 2markah]
c. Padankan pernyataan di bawah berdasarkan petikan. Satu daripadanya telah ditunjukkan
sebagai contoh.

Surat aduan tersebut dikirimkan oleh Persatuan


Taman Seri Kota kepada Pengerusi Majlis9 Daerah
Keningau.
BETUL
SALAH

[ 2 markah ]

Soalan 25
Baca dan fahami puisi di bawah. Kemudian , jawab soalan- soalan yang berikut.

10

a. Mengapakah kita perlu bersatu padu?


______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(2 markah)
b. Nyatakan satu keseronokan menghadiri rumah terbuka?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(1markah )
c. Berdasarkan rangkap keempat dalam puisi di atas berikan peribahasa yang sesuai.
_____________________________________________________________________
[1markah ]
d. Terangkan maksud baris-baris puisi di bawah.

Pegangan agama jadi bekalan,


Agar hidup tiada sesalan.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______
[ 3marka]

11