Anda di halaman 1dari 3

IPK1/BM4 -1

Bahagian A
[10 markah]
[Masa dicadangkan :15 minit]

1. ..
.................................................................................................
...............
2. ..
.................................................................................................
...............
3. ..
.................................................................................................
...............
4. ..
.................................................................................................
...............
1

IPK1/BM4 -2

5. ..
.................................................................................................
...............
Bahagian B
[15 markah]
[Masa dicadangkan :25 minit]
Gambar di bawah menunjukkan aktiviti penjagaan kesihatan.Tulis ulasan
tentang aktiviti penjagaan kesihatan tersebut dalam satu
perenggan.Panjangnya ulasan kamu hendaklah antara 50 hingga 80
patah perkataan.

IPK1/BM4 -3

.
Bahagian C
[Masa dicadangkan :35 minit]
Bahagian ini mengandungi dua soalan. Jawab satu soalan sahaja.
Panjangnya jawapan kamu hendaklah antara 80 hingga 120 patah
perkataan.

Soalan 1
Sekolah kamu sentiasa ceria dan bersih.Murid-murid selesa dan suka datang
ke sekolah.Tulis sebuah karangan bertajuk :

Cara-cara Menjaga Kebersihan Dan Keceriaan Kelas

ATAU
Soalan 2
Ibu bapa kamu sering membawa keluarga kamu melawat ke tempat-tempat
menarik pada waktu cuti sekolah.Tuliskan sebuah karangan bertajuk :

Tempat Menarik Yang Pernah Saya Lawati