Anda di halaman 1dari 1

SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAMIL

LADANG BOH 2
39200 RINGLET,
CAMERON HIGHLANDS,
PAHANG DARUL MAKMUR.
Tel: 05-4931058
Email
:cbd1014.jpnpahang@gmail.com
1 MALAYSIA RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN
Ruj.Kami :CBD.1014.100-6/1/4(14)
Tarikh
: 23 FEBRUARI 2016
PENGURUS,
LADANG BOH,
39200 RINGLET,
CAMERON HIGHLANDS,
PAHANG DARUL MAKMUR.
Tuan,
MEMOHON KEBENARAN MENGGUNAKAN LALUAN DAN PADANG LADANG
BOH BAGI LATIHAN KEJOHANAN MSSD 2016
Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk,
2.
Berhubung dengan perkara diatas, sukacita ingin dimaklumkan bahawa
SJK (T) Ladang Boh 2 ingin mengadakan latihan merentas desa. Berikut
merupakan butiran bagi aktiviti berkenaan :
Nama Program

Latihan Kejohanan MSSD 2016

Tarikh Program

24 Februari 2016 4 Mac 2016

Tempat Program

Disekitar laluan dan padang Ladang BOH

3.
Dengan ini, pihak sekolah meminta jasa baik Tuan untuk membenarkan
pihak kami menggunakan padang dan laluan sekitar Ladang BOH.
4.
Kerjasama dan jasa baik tuan dalam perkara ini adalah amat dihargai
dan didahului dengan ucapan ribuan terima kasih.
Sekian, Terima Kasih.
BERKHIDMAT UNTUK NEGARA
Saya yang menurut perintah

.
(PRABHU RAGAWAN)
Guru Penolong Kanan Pentadbiran,
SJK (T) Ladang Boh 2
b.p
s.k :

1. Fail Sekolah