Anda di halaman 1dari 60

BIODATA PENCERAMAH

Nama: Pn. Hjh Roslina binti Hj Hashim


Jawatan: Guru Besar SK Saujana Impian
Tarikh Khidmat di SKSI: 2004 kini
Gred: DG44 KUP
PENGALAMAN
Nama Sekolah

Tarikh Berkhidmat

Sehingga

SK Kg. Kuala Pajam

16.04.1995

15.04.1996

SK Lubok Kelubi

16.04.1996

29.02.1998

SK Sg. Kantan

01.03.1998

15.07.2004

SK Saujana Impian

16.07.2004

Sekarang

Anugerah
1.
2.
3.
4.
5.

Tawaran Baru (New Deals) KPM 2010


Tawaran Baru (New Deals) KPM 2011
Tawaran Baru (New Deals) KPM 2012
Anugerah Khidmat Cemerlang KPM 2005
Anugerah Khidmat Cemerlang KPM 2011

Sumbangan Profesional
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ketua Panitia Pendidikan Islam Sekolah Rendah Daerah Hulu Langat.


Jurulatih Utama Sarana Ibu bapa & Sarana Sekolah PPPM 2013 2025
KPM Daerah Hulu Langat.
Jawatankuasa Teras Pementoran KPM 2012 2013 Peringkat Negeri
Selangor
Bendahari MGB Daerah Hulu Langat 2009 Sekarang
Pengerusi Sukan Memanah SR & SM Daerah Hulu Langat 2013.
Pengerusi Pertandingan Pantun SR & SM Daerah Hulu Langat 2013

MEMBANTU ANAKANAK-ANAK
BERJAYA

Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta


Suatu Inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan

J, Jackson 1997

FALSAFAH PIBG
PARA 3.1.b BUKU PANDUAN PIBG SEKOLAHSEKOLAH MALAYSIA:

PIBG SEKOLAH IALAH


PERSATUAN YANG MENJALANKAN
USAHA BERTERUSAN
BAGI
MENYOKONG
KEGIATAN SEKOLAH
DALAM MEREALISASIKAN
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
BERLANDASKAN
KAEDAH KAEDAH DAN PERLAMBAGAAN PIBG.

PERANAN PIBG
MATLAMAT FALSAFAH PENDIDIKAN
NEGARA

FALSAFAH
PENDIDIKAN KEBANGSAAN
PENDIDIKAN DI MALAYSIA
ADALAH SUATU USAHA BERTERUSAN
KE ARAH
MEMPERKEMBANGKAN LAGI
POTENSI INDIVIDU
SECARA
MENYELURUH DAN BERSEPADU
UNTUK MELAHIRKAN

MATLAMAT FALSAFAH
PENDIDIKAN KEBANGSAAN
KEPERCAYAAN
KEPATUHAN
TUHAN
ROHANI
INTELEK

KEHARMONIAN & KEMAKMURAN


NEGARA

JASMANI

EMOSI

INSAN YANG
SEIMBANG & HARMONIS

RAKYAT BERILMU, BERTANGGUNGJAWAB


& CAPAI SEJAHTERA DIRI

UCAPAN
YAB PERDANA MENTERI
Dewan yang mulia ini
menyeru seluruh rakyat supaya
bersatu padu dengan semangat
1Malaysia:
Rakyat Didahulukan
Pencapaian Diutamakan
bagi menjayakan
pelan transformasi
ke arah negara berpendapatan
tinggi dan maju.
YAB Dato Sri Mohd Najib Tun Abdul
Razak, 10 Jun 2010

TRANSFORMASI NASIONAL
NEGARA MAJU BERPENDAPATAN TINGGI
BERLANDASKAN 1 MALAYSIA:
RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN

PROGRAM TRANSFORMASI
KERAJAAN
(7 NKRA, 25 MKRA)

PROGRAM TRANSFORMASI
EKONOMI
(8 SRI, 12 NKEA)

TRANSFORMASI PENDIDIKAN
(1 NKRA, 7 MKRA, 1 SRI, 1 NKEA, )

PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN


MALAYSIA (2013-2025)

PELAN PEMBANGUNAN
PENDIDIKAN MALAYSIA 20132013-2025 (PPPM)
IBU BAPA, GURU, PIBG, KOMUNITI,
SEKTOR SWASTA, PEGAWAI
KEMENTERIAN

ASPIRASI
1) PELAJAR:

TRANSFORMASI
SISTEM
PENDIDIKAN

PIE3K

2) SISTEM:
KEPAK

MURID & INPUT


LAIN

11 ANJAKAN
2013

3 GELOMBANG

2025

ANJAKAN KE-9 PPPM

GELOMBANG 1 (2013-2015)
MENYOKONG PENGLIBATAN
IBU BAPA & INISIATIF SEKTOR SWASTA

 SEMUA PIHAK BERANJAK KEPADA SISTEM PEMBELAJARAN


 IBU BAPA MENJADI RAKAN AKTIF DALAM PEMBELAJARAN ANAK
 MELENGKAPI IBU BAPA DALAM MEMBANTU PEMBELAJARAN
MELALUI SIB & SAPS
 MENYUSUN SEMULA KUMPULAN WANG AMANAH PELAJAR MISKIN
 MEMUDAHKAN PEMBERIAN BIASISWA DRP SEKTOR SWASTA
 MENINGKATKAN PROGRAM PENGAMBILAN SEKOLAH ANGKAT
 MENINGKAT JARINGAN SEKOLAH AMANAH

MENJELANG DIS 2013 SIB DILAKSANA DI 10K SEKOLAH


MEMBANTU IB MENYOKONG PEMBELAJARAN ANAK-ANAK

Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta


Suatu Inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan

PERLAKSANAAN SIB DI SELURUH


SEKOLAH NEGERI SELANGOR
MEMERLUKAN PELAN TINDAKAN DI PERINGKAT
NEGERI,DAERAH & SEKOLAH

ANTARA TUGAS JURULATIH UTAMA NEGERI & DAERAH:


 MENGHAYATI FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
TRANSFORMASI NASIONAL , TRANSFORMASI
PENDIDIKAN, PPPM DAN ANJAKAN KE-9
 MEMAHAMI KONSEP DAN CARA PERLAKSANAAN SIB
 MENYEDARKAN IBU BAPA UNTUK MENJADI RAKAN AKTIF
DALAM PEMBELAJARAN ANAK-ANAK
 MENGGALAKAN IBU BAPA MENINGKATKAN PENGLIBATAN
DALAM PEMBELAJARAN ANAK-ANAK
 MEMBIMBING IBU BAPA MENGGUNAKAN SIB SECARA CEKAP
DAN BERKESAN
 MEMBERI MAKLUMBALAS KEMAJUAN PERLAKSANAAN SIB
KEPADA PIHAK DAERAH DAN NEGERI.
Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta
Suatu Inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan

PERLAKSANAAN PENINGKATAN
PENGLIBATAN IBU BAPA DI
SELURUH NEGARA
ANTARA TUGAS SEKOLAH , PIBG & IBU BAPA::
 MENGHAYATI FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN,
TRANSFORMASI NASIONAL , TRANSFORMASI
PENDIDIKAN, PPPM DAN ANJAKAN KE-9.
 MEMAHAMI KONSEP DAN CARA PERLAKSANAAN SIB.
 MENYEDARKAN IBU BAPA UNTUK MENJADI RAKAN AKTIF
DALAM PEMBELAJARAN ANAK-ANAK.
 MENGGALAKAN IBU BAPA MENINGKATKAN PENGLIBATAN
DALAM PEMBELAJARAN ANAK-ANAK.
 MEMBIMBING IBU BAPA MENGGUNAKAN SIB SECARA CEKAP
DAN BERKESAN.
 MEMBERI MAKLUMBALAS KEMAJUAN PERLAKSANAAN SIB
KEPADA PIHAK DAERAH DAN NEGERI.

Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta


Suatu Inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan

PERLAKSANAAN PENINGKATAN
PENGLIBATAN IBU BAPA DI
SELURUH NEGARA

POHON KERJASAMA PENGARAH JABATAN AGAMA ISLAM:


 MENGHAYATI FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN,
TRANSFORMASI NASIONAL , TRANSFORMASI
PENDIDIKAN, PPPM DAN ANJAKAN KE-9.
 MEMAHAMI KONSEP DAN CARA PERLAKSANAAN SIB.
 MENYEDARKAN IBU BAPA UNTUK MENJADI RAKAN AKTIF
DALAM PEMBELAJARAN ANAK-ANAK.
 MENGGALAKAN IBU BAPA MENINGKATKAN PENGLIBATAN
DALAM PEMBELAJARAN ANAK-ANAK.

Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta


Suatu Inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan

KONSEP & OBJEKTIF


SARANA IBU BAPA (SIB)
Sarana Ibu Bapa
merupakan suatu inisiatif kebangsaan
bagi meningkatkan penglibatan ibu bapa
dalam pembelajaran anak-anak
di dalam & di luar sekolah
demi kecemerlangan masa depan
anak-anak & negara yang tercinta:
MALAYSIA
Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta
Suatu Inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan

19

KONSEP & OBJEKTIF


SARANA IBU BAPA (SIB)
SARANA
(Segala)
Segala) sesuatu yang
dapat digunakan sebagai
alat dan sebagainya untuk
mencapai atau
melaksanakan sesuatu.
sesuatu.

kamus Dewan Edisi ke-4

Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta


Suatu Inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan

20

IBU BAPA
Dalam konteks Inisiatif Ibu Bapa,
Komuniti dan Swasta:

Sesiapa sahaja yang


bertanggung jawab terhadap
kebajikan anak dan terlibat
secara aktif dengan
pendidikannya.
Sumber: anyshazwanie.blogspot.com

Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta


Suatu Inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan

21

SARANA IBU BAPA


Dalam konteks Inisiatif Ibu Bapa,
Komuniti dan Swasta:

Suatu alat untuk digunakan oleh


ibu bapa bagi membangun,
memantap & memperkasa
penglibatan ibu bapa dalam
pembelajaran anak.

22

OBJEKTIF SIB
Meningkatkan penglibatan ibu bapa
dalam pembelajaran anak-anak
di dalam dan di luar sekolah
untuk melahirkan pelajar yang cemerlang.

Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta


Suatu Inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan

23

PERSOALAN ?
BOLEHKAH
PENGLIBATAN IBU BAPA MELAHIRKAN
ANAK YANG CEMERLANG?

24

LITERATUR
KAJIAN OECD
1. PISA 2009

(PISA: Programme for International Student Assessment


/ Program Pentaksiran Murid Antarabangsa),
menunjukkan bahawa

cara bagaimana ibu bapa


menggunakan masa bersama anak di rumah
mempengaruhi kejayaannya.

25

KAJIAN DALAM NEGERI


2.Profil Gaya Didikan Ibu Bapa Pelajar Cemerlang Berbanding
Pelajar Lemah
(Othman bin Md. Johan & Normalina bt Md Nazeri,
Nazeri, UTM)

Ibu
bu bapa hendaklah memilih gaya didikan yang sesuai
dengan pembesaran anak supaya anak terbabit
menjadi seorang yang mempunyai nilai positif di dalam dirinya

3. Tingkah Laku Keibubapaan dan Penyesuaian Tingkah

Laku Anak dalam Keluarga Berisiko di Luar Bandar

(Zarinah Arsat, Rozumah Baharudin, RumayaJuhari & Rojanah Kahar, UPM)


Kualiti tingkah laku keibubapaan mempengaruhi tahap estim diri anak.
Program intervensi yang inovatif dan komprehensif bagi
meningkatkan kemahiran tingkah laku keibubapaan dan fungsi keluarga
perlu diadakan bagi membantu ibu bapa menjana kemahiran
dalam merangsang perkembangan anak.
26

KAJIAN DALAM NEGERI


4.Hubungan Antara Penglibatan Ibu Bapa Dan
Pencapaian Akademik Pelajar Miskin Di Negeri
Selangor
(Zuklifli Abd.
Abd. Hamid,
Hamid, Jamilah Othman, Aminah Ahmad
& Ismi Arif Ismail, UPM)

 Penjagaan ibu bapa terhadap anak-anak adalah pada tahap


rendah
 Hubungan signifikan di antara penglibatan ibu bapa dari segi
perbincangan, penjagaan & komunikasi ke atas pencapaian
akademik pelajar
 Untuk menghasilkan pencapaian yang tinggi, ibu bapa
haruslah membina perbincangan, penjagaan dan komunikasi
dengan anak-anak di rumah.
27

5. Hubungan Antara Konsep Kendiri, Motivasi Dan


Gaya Keibubapaan Dengan Pencapaian Pelajar
(Prof.Madya Dr. Azizi Hj Yahaya,
Yusof Boon & Kamaliah Noordin, UTM)

 Dalam alam persekolahan peranan ibu bapa kurang diberi tumpuan


berbanding peranan guru-guru atau institusi sekolah sedangkan kajian
telah menunjukkan bahawa pengaruh dan tingkah laku ibu bapa sangat
luas
 ..apabila kajian ini menunjukkan secara jelas hubungan antara gaya
keibubapaan dengan pencapaian pelajar, pihak sekolah boleh
menekankan lagi kepentingan keterlibatan ibu bapa dalam masalah
pembelajaran anak-anak.
 ..memberi kesedaran dan latihan kepada ibu bapa tentang aspek-aspek
kemahiran keibubapaan
28

DAPATAN KAJIAN PROF. AZIZI, et al.


 Jika keyakinan kendiri pelajar tinggi, maka keyakinan

untuk berjaya turut tinggi, pencapaian bertambah


cemerlang

 Motivasi ekstrinsik lebih dominan daripada motivasi

instrinsik dalam kalangan responden, walaupun


perbezaannya tidak begitu ketara.

 Gaya kepimpinan yang paling dominan dalam kajian

ini ialah gaya autoritatif

 Gaya yang lebih berkesan ialah gaya autoritatif


 Gaya permisif kurang berkesan
 Gaya kecuaian, tidak menunjukkan sebarang

hubungan signifikan dengan pencapaian pelajar


29

CADANGAN PROF. AZIZI, et al.


 KPM Memberi tumpuan yang lebih dalam melatih pendidik

dari aspek-aspek psikologi remaja, bukan setakat memfokus


kepada silibus dan pelaksanaannya.

 Para pendidik perlu mahir membina hubungan dengan pelajar,

menguruskan mereka, membina persekitaran pembelajaran


dan menggunakan pendekatan pengajaran yang dapat
meningkatkan konsep kendiri dan tahap motivasi

 Ibu bapa dicadangkan meningkatkan kemahiran gaya

keibubapaan masing-masing.

 Ibu bapa seharusnya, secara sedar, cuba bertingkah laku dan

bergaul dengan anak-anak mereka dengan gaya yang dapat


memberi sokongan maksima untuk mempertingkatkan
pencapaian mereka

30

PENEMUAN KAJIAN LUAR DAN


DALAM NEGARA
PENINGKATAN PENGLIBATAN IBU
BAPA DLM. PEMBELAJARAN
ANAK--ANAK
ANAK

MENINGKATKAN KEJAYAAN
ANAK-ANAK

Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta


Suatu Inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan

BAGAIMANA
MENINGKATKAN PENGLIBATAN?

Menghayati anjakan dari Sistem

1.

Persekolahan kepada Sistem Pembelajaran

Menyokong usaha meluaskan cakupan

2.

belajar dan memanjangkan masa belajar

Menyediakan persekitaran yang menyokong

3.

pembelajaran

Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta


Suatu Inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan

1. Menghayati Anjakan Sistem Persekolahan


Kepada Sistem Pembelajaran

 Sistem Persekolahan: Pembelajaran berlaku di sekolah.


 Sistem Pembelajaran: Pembelajaran berlaku di mana-

mana : sekolah, rumah dan komuniti.

 Sistem Pembelajaran memerlukan penghayatan &

kerjasama pendidik, ibu bapa dan komuniti supaya dapat


menyediakan persekitaran yang menyokong
pembelajaran.

 Sistem Pembelajaran berupaya menghasilkan pelajar

cemerlang.

33

2. Menyokong Usaha Meluaskan Cakupan


Belajar & Memanjangkan Masa Belajar
Anak hanya berada di sekolah 15% daripada masanya.
Ibu bapa perlu menyokong
supaya sebahagian daripada 52% masanya
di rumah dan komuniti
boleh digunakan untuk belajar
supaya wujud kesinambungan amalan pembelajaran.

34

3. Menyediakan Persekitaran Yang


Menyokong Pembelajaran
1. Penyediaan suasana pembelajaran di rumah

 Ruang belajar, jadual belajar, keselesaan, kekemasan &

buku rujukan.

2. Interaksi sosial dengan anak

 Berbual, makan, beraktiviti, awasi pergerakan anak &

memberi pendidikan agama/moral.

3. Komunikasi dengan anak

 Berbincang mengenai pelajaran, mendengar cerita

sekolah dari anak, mengawasi kerja rumah, mengambil


tahu perancangan aktiviti anak & saling bertukar fikiran.

4.Sokongan terhadap kecemerlangan anak

 Pujian dan rangsang, dorongan dan motivasi, aktiviti

membaca, membimbing kerja rumah & memberi kelas


tambahan (jika perlu).
35

PERANAN IBU BAPA


1. Jurulatih menyediakan peluang dan ruang belajar yang
seluas-luasnya untuk anak belajar di sekolah dan di rumah

2. Mentor menasihat, membimbing, mengajar, menyokong,


menjaga, menggalakkan, menunjuk cara dsb.

3. Penyokong menyokong, mempertahan, meyakinkan


anak

4. Sentiasa bermaklumat terkini dengan apa yang


berlaku di sekolah

5. Menjadualkan kehidupan mengatur kehidupan


supaya aman dan tenteram, tenang dan bahagia

6. Sahabat remaja mendampingi anak remaja sebagai


sahabat

36

PENGLIBATAN
IBU BAPA MASAKINI ?

1. SEJAUH MANA
IBU BAPA
DAPAT MENYEDIAKAN 4 ASPEK PERSEKITARAN
YANG MENYOKONG PEMBELAJARAN
ANAK--ANAK?
ANAK

2. BAGAIMANA
IBU BAPA
BOLEH MENINGKATKAN PENGLIBATAN
BAGI MENYOKONG PEMBELAJARAN
ANAK--ANAK?
ANAK

Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta


Suatu Inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan

INGIN TAHU ?

1. TAHAP
SOKONGAN
PEMBELAJARAN
ANAK--ANAK
ANAK
&
2. CARA
MENINGKATKAN
PENGLIBATAN
PEMBELAJARAN
ANAK--ANAK
ANAK

GUNAKANLAH

Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta


Suatu Inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan

KANDUNGAN UTAMA SIB


 Kenapa Ibu Bapa Patut Terlibat Dalam Pembelajaran


Anak? M. Surat 5.
Bagaimana Menggunakan Sarana IB? M. Surat 6.
Soal Selidik Penglibatan Ibu Bapa/Penjaga dalam
Pembelajaran Anak. M. Surat 8-10.
Analisis Kendiri oleh Ibu Bapa. M. Surat 11-14.
Analisis Keseluruhan oleh Ibu Bapa. M. Surat 15
Bagaimana Merancang Untuk Mengatasi Masalah? M.
Surat 16.
Beberapa Contoh Amalan Terbaik. M. Surat 20-22.
Peranan Ibu Bapa. M. Surat 23-33
Borang A:
A Penyertaan Kumpulan Sokongan Ibu Bapa. M.
Surat 35.
Borang B:
B Khidmat Bantu Kepada Sekolah. M. Surat 36.
39

LANGKAH-LANGKAH
MENGGUNAKAN SIB
1

2
Jawab
Soal
Selidik

Empat Aspek
1. Penyediaan
suasana
pembelajaran
2. Interaksi sosial
dengan anak
3. Komunikasi
dengan anak
4. Sokongan
terhadap
kecemerlangan
anak

Analisis
Kendiri

Jumlahkan
Skor dan
bandingkan
dengan
indikator:
Asas/Sedang
Maju/
Cemerlang

40

LANGKAH 1 & 2
ANALISIS KENDIRI

1.

Lengkapkan Soal Selidik (M. Surat 8-10)


Jumlahkan Skor Setiap Aspek & Tentukan
prestasi: Asas/Sedang Maju/ Cemerlang
(M. Surat 11-14).

2.

Bandingkan Markah Keseluruhan Dgn


Indikator Di M.Surat 15. Tentu & Tangani Isu.
Tingkatkan Penglibatan Mengikut
Kemampuan.

Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta


Suatu Inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan

/
/

/
8

1
/

0
3

3
/

4
/
/

6
5

22

4
/

21

4
3

4
/

5
20

10

11

4 hari
: 3 hari
:4 hari

22

12

21
: 4 hari
: 4 hari

13

: 3 hari

20
: 4 hari

14

22
21
20
66

66

15

LANGKAH-LANGKAH
MENGGUNAKAN SIB
1

2
Jawab
Soal
Selidik

Empat elemen:
elemen:
1. Penyediaan
suasana
pembelajaran
2. Interaksi sosial
dengan anak
3. Komunikasi
dengan anak
4. Sokongan
terhadap
kecemerlangan
anak

3
Analisis
Kendiri

Jumlahkan
Skor dan
bandingkan
dengan
indikator:
Sedang Maju

Cuba
selesai
masalah

Rujuk:
Rujuk:
1. Carta alir
2. Amalan terbaik
3. Selesai masalah /
sertai KSIB

50

LANGKAH-LANGKAH
MENGGUNAKAN SIB
1

2
Jawab
Soal
Selidik

Empat elemen:
elemen:
1. Penyediaan
suasana
pembelajaran
2. Interaksi sosial
dengan anak
3. Komunikasi
dengan anak
4. Sokongan
terhadap
kecemerlangan
anak

3
Analisis
Kendiri

Jumlahkan
Skor dan
bandingkan
dengan
indikator

4
Cuba
selesai
masalah

Rujuk:
Rujuk:
1. Carta alir
2. Amalan terbaik
3. Selesai masalah /
sertai KSIB

KSIB/
Khidmat
Bantu

1. Sertai KSIB
(Borang A)
2. Beri khidmat
kepada sekolah
(Borang B)

52

3
22
21
20
66

/
/

/
/

LAPORAN PENINGKATAN
PENGLIBATAN IBU BAPA
DALAM 7 AKTIVITI SEKOLAH
Hari Pendaftaran Tahun 1/ Tingkatan 1


Hari Penetapan Target
Hari Pelaporan
Mesyuarat Agong Tahunan PIBG
Hari Sukan
Hari Ucapan/
Ucapan/Penyampaian Hadiah
Mesyuarat Permuafakatan

55

MANFAAT SIB
 Penglibatan ibu bapa dalam pelajaran anak di sekolah dan di luar

sekolah meningkat
 Kehadiran ibu bapa ke aktiviti anjuran sekolah meningkat
 Komuniti (termasuk alumni) dan pihak swasta akrab dengan sekolah
 Anak-anak meningkat prestasi

Berjaya Mempertingkat Pencapaian Pelajar (NKRA Ke-3)

& Membangunkan Tenaga kerja Berkualiti (SRI Ke-2)

Negara Maju Berpendapatan Tinggi


56

SIFAT PENENTU
KEJAYAAN SIB
1.DESIRE

3D
3. DISCIPLINE

2. DEVOTION

SIFAT PENENTU
KEJAYAAN
1.DESIRE

3D
3.DISCIPLINE

2.DEVOTION

Ayuh
Pengetua, Guru Besar, PIBG semua,
sedarkanlah ibu bapa
agar gunakan Sarana Ibu Bapa
untuk bantu anak berjaya.
Semoga
nikmat Negara Maju
Berpendapatan Tinggi
dikecapi bersama.

ANALISIS KENDIRI IBU BAPA


ELEMEN
1. Penyediaan suasana
pembelajaran di rumah
2. Interaksi sosial dengan
anak
3. Komunikasi dengan
anak
4. Sokongan terhadap
kecemerlangan anak

JUMLAH

ITEM

JUM
SKOR

ASAS

SEDANG
MAJU

CEME
RLANG

5
4

0-1

2-3

4-5
4

8-21

22-35
24
22-35

MS 13

8-21
21

0-7

8-21

22-35
23

23-88
72

89-110

MS 9

5
MS 9

5
MS 10

5
MS 10

20

35
24
35
21
35
23
110
72

Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta


Suatu Inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan

MS 11

0-7
MS 12

0-7

MS 14

0-22
MS 15

MS 15