Anda di halaman 1dari 1

TUGAS HIDROLIKA

1. Suatu saluran berpenampang persegi empat mempunyai lebar dasar B = 6 m, kemiringan tebing z =
2, angka kekerasan Maning n = 0.025 dan kemiringan aliran i = 0,001 Q = 12m3/dtk.
a) Hitung kedalaman kritis (c)
b) Hitung kedalaman normal (Yn)
c) Tentukan jenis alirannya
d) Apabila akan digunakan dengan persamaan Chezy berapa besar angka Chezy
2. Tentukan debit normal aliran dalam suatu saluran terbuka yang mempunyai penampang seperti di
bawah ini dengan Yn = 2m ; n = 0.015 ; i = 0.002
a) Suatu penampang persegi empat dengan lebar B = 6 m
b) Suatu segitiga dengan sudut dasar = 60
c) Suatu trapesium dengan lebar dasar B = 6 m dan kemiringan tebing 1 : 2 = 1 : 2
d) Suatu lingkaran dengan diameter do = 4.5 dengan kedalaman air Y = 3 m.
JAWABAN
A = (B + zy )y = (6 + 2 y )y
P=B+2y

1+ 2 = 6 + 2 y 5