Anda di halaman 1dari 5

SKEMA

JAWAPAN
PEPERIKSAAN
PERCUBAAN
PENGGAL 3
2016
1

1. a) Senaraikan dua komponen yang terdapat dalam rantaian makanan


A1 Komponen biotik / komponen bernyawa / komponen benda hidup
A2 Komponen abiotik / komponan tidak bernyawa / komponen bukan hidup

2 isi x 1m = 2m

b) Huraikan kegiatan manusia yang boleh mengganggu rantaian makanan dalam


sesebuah ekosistem
B1 - Pembalakan + huraian
B2 Pembinaan jalanraya / lebuh raya + huraian
B3 - Kegiatan pelancongan / rekreasi + huraian
B4 Pertanian + huraian
B5 - Pemburuan / memungut sumber hutan + huraian
B6 - Pengggunaan racun serangga + huraian
B7 - Pembinaan empangan + huraian
Mana mana 2 isi x 2m = 4m

c) Jelaskan dua kesan gangguan rantaian makanan terhadap alam sekitar fizikal
C1 - Kekurangan sumber makanan bagi haiwan + huraian
C2 - Kepupusan spesies flora dan fauna + huraian
C3 - Kemerosotan kesuburan tanih + huraian
Mana mana 2 isi x 2m = 4m

2. a) Terangkan tiga kesan kemarau terhadap sistem fizikal


A1 Atmosfera pencemaran udara / jerebu / suhu meningkat / kelembapan udara
berkurangan
A2 Litosfera / geomorfologi tanih menjadi tandus / kering kontang /merekah,
meningkatkan luluhawa terhadap batuan
A3 Hidrosfera / hidrologi mengganggu/menjejaskan sumber air ,
mengganggu kitaran hidrologi
A4 Biosfera / ekologi mengganggu rantaian makanan / gangguan habitat /
kepupusan flora dan fauna / kebakaran hutan
Mana mana 3 isi x 2m = 6m
2

b) Huraikan dua langkah yang sesuai bagi mengatasi masalah kekurangan bekalan air di
Malaysia pada masa kini
B1 Mendapatkan sumber air bawah tanah + huraian
B2 Meningkatkan kecekapan pengurusan bekalan air + huraian
B3 - Merawat air/ kitar semula air + huraian
B4 Bekalan air berjadual oleh JBA + huraian
B5 Memproses air tasik + huraian
B6 Pembenihan awan + huraian
Mana mana 2 isi x 2m = 4m
Calon mesti menyatakan langkah semasa atau langkah jangka pendek sahaja. Langkah
jangka panjang tidak diterima.

3. a) Apakah yang dimaksudkan dengan kemerosotan kualiti alam sekitar


Sumber semulajadi terjejas kesan daripada aktiviti manusia yang dijalankan secara
berlebihan / tidak terancang / melampau mengakibatkan berlakunya kejadian
hakisan/ tanah runtuh, pencemaran air, pencemaran udara)
Mana mana 2 isi x 1m = 2m

b) Huraikan dua aktiviti manusia yang menjejaskan kualiti sumber air di kawasan bandar
Isi Utama
B1Aktiviti
perindustrian

Huraian
sisa kumbahan yang tidak dirawat
penyaluran sampah sarap dan sisa toksid ke dalam sungai
sungai bertoksid, hitam, berminyak, dan berkeladak

B2Aktiviti
perniagaan

restoran, gerai makan, pasar malam membuang sampah


sarap, air basuhan, dan sisa makanan ke dalam sungai
berhampiran
sungai berminyak, mengandungi bakteria seperti E-Coli
pembuangan sisa sampah sarap oleh pelancong, peniaga,
gerai mencemarkan sungai
penyaluran sisa kumbahan restoran, hotel, resort, chalet,
tandas awam ke dalam sungai
sisa pepejal seperti simen, batu, kayu, besi, plastik dialirkan
ke sungai
Air sungai menjadi keruh dan berkeladak
sisa kumbahan dari kawasan perumahan / setinggan
sampah sarap dibuang ke dalam sungai

B3Aktiviti
pelancongan
B4Aktiviti
Pembinaan
B5Aktiviti
domestik

Mana mana 2 isi x 2m = 4m


3

Markah
2

c) Jelaskan dua kesan kemerosotan kualiti air terhadap kehidupan manusia


Isi Utama

Huraian

Markah

C1Sumber air keperluan


harian terjejas
C2Menjejaskan kesihatan

sumber air bersih untuk minuman, mandimanda, membasuh berkurangan

air tercemar dengan bakteria E-Coli, Kolera


mengakibatkan cirit birit, muntah, demam

C3Menjejaskan aktiviti
ekonomi
C4Menjejaskan aktiviti
Sosial

menjejaskan sektor perindustrian, pelancongan


2
ketidak keselesaan, gangguan aktiviti riadah /
rekreasi

Mana mana 2 isi x 2m = 4m

4. a) Terangkan maksud pengurusan alam sekitar


Usaha/tindakan merancang/mengawal selia kelestarian alam sekitar
menerusi keupayaan daya tampung sumber alam sekitar ke arah mencapai
pembangunan mapan dan berterusan serta pengurusan alam sekitar mencakupi
penjagaan/ pemeliharaan/ pemuliharaan.

Mana-mana 3 isi x 1 m = 3m

b) Jelaskan bagaimana kerjasama antarabangsa dapat menangani masalah pembakaran


hutan di rantau Asia Tenggara.
Pembakaran hutan untuk dijadikan kawasan pertanian telah menyebabkan berlakunya
jerebu di negara-negara sekitarnya. Kerjasama antarabangsa boleh mengurangkan kesan
jerebu terhadap manusia dan alam sekitar melalui bentuk kerjasama serantau seperti
berkongsi bantuan kepakaran / modal / teknologi.

Mana-mana 3 isi x 1 m = 3m
4

c) Huraikan dua kepentingan kerjasama antarabangsa untuk menangani isu tumpahan minyak
di Perairan Selat Melaka.
C1 - Teknologi + huraian (menggunakan teknologi terkini/canggih)
C2 - Modal + huraian (setiap negara menggunakan dana negara masing-masing)
C3 - Kepakaran + huraian (menggunakan tenaga buruh mahir )
C4 - Pembangunan dan Penyelidikan + huraian (mencari kaedah terbaik untuk menyelesaikan
masalah)
C5 - Penguatkuasaan undang-undang secara global + huraian (Akta, hukuman yang lebih
berat)

Mana-mana 2 isi x 2m = 4m
Pilih 2 isi sahaja dan mesti sebut sekurang-kurangnya sebuah negara yang ada kaitan dengan
Selat Melaka. Contoh: Malaysia, Indonesia, Singapura dan Thailand untuk setiap isi.
Jika tidak ada negara, 1m sahaja.

Anda mungkin juga menyukai