No. Surat No.

Surat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Nama Surat Al-fatihah Al-baqoroh Ali ‘Imron An-nisa Al-maidah Al-an’am Al-a’raf Al-anfal At-taubah Yunus Hud Yusuf Ar-ra’d Ibrahim Al-hijr An-nahl Al-isra Al-kahf Maryam Taha Al-anbiya Al-hajj Almu’minun An-nur Al-furqon Asysyu’ara An-naml Al-qasas Al-‘ankabu t Ar-rum Luqman As-sajdah Al-ahzab Saba Fatir Yasin As-saffat Sad Az-zumar Gafir Fussilat Asy-syura Az-zukhruf Ad-dukhan Al-jasiyah Al-ahqof Muhamma d Al-fath Al-hujurat Qof Az-zariyat At-tur An-najm Jumla h Ayat 7 286 200 176 120 165 206 75 129 109 123 111 43 52 99 128 111 110 98 135 112 78 118 64 77 227 93 88 69 60 34 30 73 54 45 83 182 88 75 85 54 53 89 59 37 35 38 29 18 45 60 49 62 Artinya Pembukaan Sapi Betina Keluarga Imran Wanita Hidangan Binatang Ternak Tempat Tertinggi Harta Rampasan Perang Pengampunan Nabi Yunus Burung Hud Nabi Yusuf Guruh Nabi Ibrahim Negeri Kaum Samud Lebah Memperjalankan di Malam Hari Gua Maryam Taha Nabi – nabi Haji Orang – orang yang beriman Cahaya Pembeda Para Penyair Semut Cerita – cerita Laba – laba Bangsa Romawi Luqman Sujud Golongan yang bersekutu Kaum saba Pencipta Yasin Yang bershaf – shaf Sad Rombongan – rombongan Gafir Yang di jelaskan Musyawarah Perhiasan Kabut Yang berlutut Bukit – bukit pasir Nabi Muhammad SAW Kemenangan Kamar – kamar Qaf Angin yang menerbangkan Bukit Bintang Golongan Surat Makkiyyah Madaniyya h Madaniyya h Madaniyya h Madaniyya h Makkiyyah Makkiyyah Madaniyya h Madaniyya h Makkiyyah Makkiyyah Makkiyyah Makkiyyah Makkiyyah Makkiyyah Makkiyyah Makkiyyah Makkiyyah Makkiyyah Makkiyyah Makkiyyah Madaniyya h Makkiyyah Madaniyya h Makkiyyah Makkiyyah Makkiyyah Makkiyyah Makkiyyah Makkiyyah Makkiyyah Makkiyyah Madaniyya h Makkiyyah Makkiyyah Makkiyyah Makkiyyah Makkiyyah Makkiyyah Makkiyyah Makkiyyah Makkiyyah Makkiyyah Makkiyyah Makkiyyah Makkiyyah Madaniyya h Madaniyya h Madaniyya h Makkiyyah Makkiyyah Makkiyyah Makkiyyah 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106

Nama Surat Al-qamar Ar-rahman Al-waqiah Al-hadid Al-mujadalah Al-hasyr Almumtahana h As-saff Al-jumu’ah Almunafiqun At-tagabun At-talaq At-tharim Al-mulk Al-qalam Al-haqqah Al-ma’arij Nuh Al-jinn Almuzzammil Al-muddassir Alqiyamah Al-insan Al-mursalat An-naba An-nazi’at ‘Abasa At-takwir Al-infitar Al-mutaffifin Al-insyiqaq Al-buruj At-tariq Al-a’la Al-gasyiyah Al-fajr Al-balad Asy-syams Al-lail Ad-duha Al-insyirah At-tin Al-alaq Al-qadar Al-bayyinah Az-zalzalah Al-adiyat Al-qoriah At-takasur Al-‘asr Al-humazah Al-fil Quraisy

Jumla h Ayat 55 78 96 29 22 24 13 14 11 11 18 12 12 30 52 52 44 28 28 20 56 40 31 50 40 46 42 29 19 36 25 22 17 19 26 30 20 15 21 11 8 8 19 5 8 8 11 11 8 3 9 5 4

Artinya Bulan Yang mehe pemurah Hari kiamat Besi Wanita yang mengajukan gugatan Pengusiran Perempuan yang diuji Barisan Hari jumat Orang – orang munafik Hari di tampakkan kesalahan – kesalahan Talak Mengharamkn Kerajaan Kalam Hari kiamat Tempt – tempat naik Nabi nuh Jin Orang yang berselimut Orang yang berkemul Hari qiamat Manusia Malaikat yang diutus Berita besar Malaikat – malaikat yang mencabut Ia bermuka masam Menggulung Terbelah Orang – orang yang curang Terbelah Gugusan bintang Yang datang di malam hari Yang paling tinggi Hari pembalasan Fajar Negeri Matahari Malam Waktu matahari sepenggalahan naik Kelapangan Buah tin Segumpal darah Kemuliaan Bukit Kegoncangan Kuda perang yng berlari kencang Hari kiamat Bermegah – megah Masa Pengumpat Gajah Suku quraisy

Golongan Surat Makkiyyah Makkiyyah Makkiyyah Madaniyya h Madaniyya h Madaniyya h Madaniyya h Madaniyya h Madaniyya h Madaniyya h Madaniyya h Madaniyya h Madaniyya h Makkiyyah Makkiyyah Makkiyyah Makkiyyah Makkiyyah Makkiyyah Makkiyyah Makkiyyah Makkiyyah Madaniyya h Makkiyyah Makkiyyah Makkiyyah Makkiyyah Makkiyyah Makkiyyah Makkiyyah Makkiyyah Makkiyyah Makkiyyah Makkiyyah Makkiyyah Makkiyyah Makkiyyah Makkiyyah Makkiyyah Makkiyyah Makkiyyah Makkiyyah Makkiyyah Makkiyyah Madaniyya h Madaniyya h Makkiyyah Makkiyyah Makkiyyah Makkiyyah Makkiyyah Makkiyyah Makkiyyah

AHMAD ROMADHON XB No. Surat 107 108 109 110 111 112 113 114 QURDITS Nama Surat Al-ma’un Al-kausar Al-kafirun An-nasr Al-lahab Al-ikhlas Al-falaq An-nas Jumla h Ayat 7 3 6 3 5 4 5 6 Artinya Barang – barang yang berguna Nikmat yang banyak Orang – orang kafir Pertolongan Gejolak api Memurnikan keesaan Allah Waktu subuh Manusia Golongan Surat Makkiyyah Makkiyyah Madaniyya h Madaniyya h Madaniyya h Makkiyyah Madaniyya h Madaniyya h

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful