Anda di halaman 1dari 1

BORANG PERMARKAHAN PERTANDINGAN KELANCARAN MEMBACA

(LINUS)
KEM MEMBACA 1 MALAYSIA (KM1M)
Nama Peserta :
Tajuk Bacaan :

Bil
1
2
3
4

Perkara
Sebutan dan kejelasan
Intonasi suara
Tanda baca
Kenyakinan diri
Jumlah Besar (%)

Markah (50%)
25
10
10
5

Jumlah

BORANG PERMARKAHAN PERTANDINGAN KELANCARAN MEMBACA


(LINUS)
KEM MEMBACA 1 MALAYSIA (KM1M)
Nama Peserta :
Tajuk Bacaan :

Bil
1
2
3
4

Perkara
Sebutan dan kejelasan
Intonasi suara
Tanda baca
Kenyakinan diri
Jumlah Besar (%)

Markah (50%)
25
10
10
5

Jumlah

BORANG PERMARKAHAN PERTANDINGAN KELANCARAN MEMBACA


(LINUS)
KEM MEMBACA 1 MALAYSIA (KM1M)
Nama Peserta :
Tajuk Bacaan :

Bil
1
2
3
4

Perkara
Sebutan dan kejelasan
Intonasi suara
Tanda baca
Kenyakinan diri
Jumlah Besar (%)

Markah (50%)
25
10
10
5

Jumlah