Anda di halaman 1dari 8

BORANG PEMARKAHAN

NYANYIAN LAGU KSSR/KBSR/LAGU KANAK-KANAK


TAHUN 1

BI
L

KELAS

1.

1 ARIF

2.

1 BESTARI

3.

1 CERDAS

4.

1 DINAMIK

5.

1 EFEKTIF

6.

1 FIKRAH

7.

1 GIGIH

8.

1 HIKMAH

9.

1 IKRAM

10.

1 JUJUR

GAYA
PERSEMBAHA
N
(20)

TEKNIK
(TEMPO / NADA
/ VOKAL)
(20)

AKSESORI /
PROP
(10)

JUMLAH
MARKAH
(50)

KEPUTUSAN :
TEMPAT
TEMPAT
TEMPAT
TEMPAT

PERTAMA
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT

:
:
:
:

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

NORIAH BT MD
NOR

BORANG PEMARKAHAN
BI
L

NAMA KUMPULAN

PERSEMBAHA
N
(50)

TEKNIK
(45)

AKSESORI /
PROP
(5)

JUMLAH
MARKAH
(100)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

KEPUTUSAN :
TEMPAT
TEMPAT
TEMPAT
TEMPAT

PERTAMA
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT

:
:
:
:

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
NORIAH BT MD

NOR

BORANG PEMARKAHAN
PERTANDINGAN BERCERITA BERTEMA PATRIOTIK
TAHUN 3
BIL

NAMA / KELAS

GAYA
(10)

ISI
(10)

INTONAS
I
(10)

KELANCARA
N
(10)

SUAR
A
(10)

JUMLAH
MARKAH
(50)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

KEPUTUSAN :
TEMPAT
TEMPAT
TEMPAT
TEMPAT
TEMPAT

PERTAMA
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT
KELIMA

:
:
:
:
:

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

NORIAH BT MD
NOR

BORANG PENYERTAAN
PERTANDINGAN NYANYIAN DAN GERAKAN
TAHUN : 1 / 2 / 3
KELAS

NAMA MURID

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1

TAJUK LAGU

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
NORIAH BT MD

NOR

2
3
4
5

.
.
.
.

BORANG PENYERTAAN
PERTANDINGAN DIKIR BARAT / KOIR
TAHUN 4
KELAS

NAMA MURID

TAJUK / AKTIVITI
PERSEMBAHAN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
NORIAH BT MD
NOR

12.

SK
BORANG PENYERTAAN
TAHUN : 4 / 5 / 6
BIL

KELAS

NAMA KUMPULAN

TAJUK / AKTIVITI
PERSEMBAHAN

NORIAH BT MD
NOR

Kriteria Pemarkahan
Hari Kanak-kanak SKDD1 2014
Drama Pendek
Teknik Lakonan 45 markah
i. Merangkumi segala aspek lakonan meliputi postur yang betul, lontaran suara sewaktu menyampaikan dialog, cara berkomunikasi
dengan pelakon yang lain.
ii. Penggunaan ruang sebaik mungkin.
iii. Emosi yang disampaikan.
Aksesori dan Prop 5 markah
i. Penggunaan aksesori dan prop yang dipersembahkan akan diberikan penilaian.
ii. Kemahiran dan teknik penggunaan prop juga akan dinilai.
iii.Kekemasan pakaian juga diambil kira.
Persembahan 50 markah
i. Mempunyai keyakinan diri semasa berada di atas pentas.
ii. Markah lebih diberikan kepada kumpulan yang mempersembahkan persembahan yang mengikut kreativiti dan daya inovasi
tersendiri.
Tarian
Teknik Tarian 45 markah
i. Merangkumi segala aspek tarian meliputi postur yang betul, kelenturan badan, pergerakan tangan, pandangan mata dan pergerakan
kaki.
ii. Meliputi penggunaan ruang dan pola lantai yang menarik dan cantik.
iii. Markah akan diberikan untuk corak atau formasi yang menarik.
iv. Kesopanan dan peradaban yang sewajarnya di dalam satu tarian mesti ditonjolkan.
Aksesori dan Prop 5 markah
i. Penggunaan aksesori dan prop yang dipersembahkan akan diberikan penilaian.
ii. Kemahiran dan teknik penggunaan prop juga akan dinilai.
iii.Kekemasan pakaian juga diambil kira.
Persembahan 50 markah
i. Mempunyai keyakinan diri semasa berada di atas pentas.
ii. Markah lebih diberikan kepada kumpulan yang bergerak secara harmoni. Kesilapan penari mengenai pergerakan akan
menyebabkan kehilangan markah.
Penampilan semua penari di atas pentas akan diambil kira.
iii. Personaliti yang menonjol dengan senyuman yang menawan atau sebaliknya akan dinilai.
iv. Keharmonian dengan alunan muzik serta dapat mengikuti rentak-rentak dengan tepat.
NORIAH BT MD
NOR

Nyanyian
Teknik Nyanyian 45 markah
i. Merangkumi segala aspek suara seperti kemantapan vokal, kemerduan suara, kesesuaian suara dengan lagu.
ii. Kekemasan dalam penyampaian nyanyian setiap lagu, pitching (nada) yang tepat dan tempo yang betul.
Aksesori dan Prop 5 markah
i. Penggunaan aksesori dan prop yang dipersembahkan.
ii. Kemahiran dan teknik penggunaan prop juga akan dinilai.
iii.Kekemasan pakaian juga diambil kira.
Persembahan - 50 markah
i. Mempunyai keyakinan diri semasa berada di atas pentas.
ii. Dapat menguasai pentas ketika membuat persembahan.
iii. Membuat persembahan yang bersesuaian dengan konsep persembahan (Hari Kanak-kanak) yang akan
dipersembahkan.
Permainan Alat
Teknik Bermain Alat 45 markah
i. Bermain alat dengan postur yang baik.
ii. Bermain dengan melodi, dinamik dan corak irama yang baik.
Aksesori dan Prop 5 markah
i. Penggunaan aksesori dan prop yang dipersembahkan.
ii. Kemahiran dan teknik penggunaan prop juga akan dinilai.
iii.Kekemasan pakaian juga diambil kira.
Persembahan - 50 markah
i. Mempunyai keyakinan diri semasa berada di atas pentas.
ii. Markah lebih diberikan kepada kumpulan yang mempersembahkan persembahan yang mengikut kreativiti dan daya inovasi
tersendiri.

NORIAH BT MD
NOR