Anda di halaman 1dari 14

Fail Meja Penolong Kanan (P) SMK Chung Hwa Wei Sin

5.0

SENARAI TUGAS KUASA DAN HUBUNGAN DENGAN PEGAWAI LAIN DI SEKOLAH


5.1

Tugas Pegawai Atasan Yang


Ada Hubungan
1. Jemaah Nazir Persekutuan menyelia dan mengawasi
peraturan penjadualan
waktu dipatuhi.
2. KS Sektor Pengurusan
Akademik - mengawasi
peraturan susunan jadual
waktu dipatuhi.

BIDANG TUGAS

: PENGURUSAN KURIKULUM

Tugas Dan Tanggungjawab

Kuasa Yang Diberikan

1.1 Mengajarkan mata pelajaran


tertentu
1.2 Mengatur penjadualan waktu
Induk, kelas persendirian dan
gantian serta memastikan
perlaksanaannya berjalan dengan
baik dan sempurna.

Tugas Pegawai-Pegawai Lain Yang


Ada Hubungan Serta Jenis
Hubungan

1. Akta Pelajaran 1952

1.

2. Surat Pekeliling Ikhtisas


1/75, 11/68, 6/77, 12/77
dll

2.

3. Peraturan kursus
pengajian 1979

Setiausaha Jadual Waktu mengatur mengikut slot-slot.


Jawatankuasa Jadual Waktu merancang penjadualan waktu
dengan membuat penentuan
jumlah waktu mengajar bagi
setiap guru.

13

3. PPG memantau
4. Pengetua merancang dan
memantau
1. KPP Pep. & Penilaian
mengkaji dan menganalisis
keputusan peperiksaan dan
mengurus urusan
peperiksan awam

1.3

Membantu merancang,
menyelaras dan menilai semua
aktiviti peperiksaan luar dan
peperiksaan dalaman sekolah.

1.

2. PPG menerima laporan


peperiksaan
3. Pengetua merancang dan
menilai

NOR ASLAN B MOHD YUSOFF

Pekeliling Lembaga
Peperiksaan

2.

Pekeliling Bah. Sek-Sek.


Kementerian Pendidikan

3.

Pekeliling Jabatan
Pendidikan Negeri

4.

Pekeliling JPA
(Peperiksaan Am Keraj.)

5.
6.

Pekeliling PPD
SPI Bil 23/1998
Kebenaran Bagi Muridmurid Menduduki

1. Penyelaras/ S/UPeperiksaan menyediakan takwim


peperiksaan, jadual waktu,
mengisi borang peperiksaan,
susunan dewan, menyelia
perjalanan peperiksaan.
2.

Guru Kanan / Ketua Panitia menentukan


penggubalan
soalan dan pemeriksa.

3.

Guru Tingkatan mengutip yuran


peperiksaan.

4.

Staf sokongan menyediakan


dewan / bilik peperiksaan.

Fail Meja Penolong Kanan (P) SMK Chung Hwa Wei Sin

Peperiksaan Awam

5.0 SENARAI TUGAS KUASA DAN HUBUNGAN DENGAN PEGAWAI LAIN DI SEKOLAH
5.1 BIDANG TUGAS : PENGURUSAN KURIKULUM
Tugas Pegawai Atasan Yang
Ada Hubungan
1. KS SPA menganalisis
dan mengkaji pelunjuran
blueprint.
2. PPG memantau pretasi
akademik sekolah
3. Pengetua menentu sah

Tugas Dan Tanggungjawab


1.4

Kuasa Yang Diberikan

Mengumpul, memproses dan


1.
menganalisis serta mengemas kini
data-data pendidikan secara
sistematik dari segi kualitatif dan
kuantitatif untuk mengesan prestasi 2.
akademik.

Pekeliling Kementerian
Pendidikan, Bahagian
Sekolah-Sekolah, Unit BP
Pekeliling Jabatan
Pendidikan Negeri
Bahagian Pendidikan

Tugas Pegawai-Pegawai Lain Yang


Ada Hubungan Serta Jenis
Hubungan
1.

Ketua Panitia mata pelajaran menganalisis m/p masing-masing

2.

Guru Kanan mata pelajaran mengesan prestasi akademik


panitia mata pelajaran masingmasing.

14
1. PPS - dimaklumkan tentang 1.5
Mengumpul, memproses dan
1. Pekeliling-pekeliling
keperluan guru,keperluan
menganalisis serta mengemas kini
Bah. Sek-sek, SBP
ruang untuk kelas dsb.
maklumat mengenai tenaga
Mengenai bidang guru
pengajar, ruang, bilangan murid,
Maklumat mengenai
2. KS BPS - dimaklumkan
jurusan, mata pelajaran serta
bangunan, murid dll
butir-butir yang berkenaan.
berbagai-bagai keperluan untuk
kegunaan perancangan kurikulum. 2. Pekeliling-pekeliling JPN
3. KS SPA - dimaklumkan
Bah. Pembangunan dan
butir-butir yang berkesan.
Kurikulum
4. PPG - dimaklumkan butirbutir yang berkesan.
5. Pengetua menentu sah

NOR ASLAN B MOHD YUSOFF

10

1. PK mengemaskini data Emis


2. Pembantu Tadbir (P)
mengemaskini data guru
3. Pem. Tadbir Rendah - retan
bulanan dan mengemas kini rekod
stok pembelian

Fail Meja Penolong Kanan (P) SMK Chung Hwa Wei Sin

5.0

SENARAI TUGAS KUASA DAN HUBUNGAN DENGAN PEGAWAI LAIN DI SEKOLAH


5.1 BIDANG TUGAS : PENGURUSAN KURIKULUM

Tugas Pegawai Atasan Yang


Ada Hubungan

Tugas Dan Tanggungjawab

Kuasa Yang Diberikan

1. Pusat Perkembangan
1.6
Mengawasi pelaksanaan semua
Kurikulum - menyediakan
aktiviti panitia mata pelajaran
Sukatan Pelajaran.
untuk menentukan kelicinan dan
keberkesanan pengajaran dan
2. Bahagian Sekolah KPM
pembelajaran.
menyediakan peruntukan
kewangan dan guru.

1. Pekeliling Ikhtisas
Kementerian Pendidikan

15

3. PPS melulus peruntukan


kewangan PCG dan kuota
guru

Tugas Pegawai-Pegawai Lain Yang


Ada Hubungan Serta Jenis
Hubungan

2. Pekeliling Bah. Sekolahsekolah Kementerian


Pendidikan

1. Guru Kanan - menyelaras dan


menyelia aktiviti panitia.
2. Ketua Panitia merancang,
melaksana dan menyelia
3. Guru-guru melaksanakan
program.

3. Pekeliling JPN

4.

Kerani Kewangan tuntutan


bantuan pelajaran.

4. Pekeliling PPD
5. PAR cetak nota dan lain-lain.

4. PPG - menyampaikan
arahan dan maklumat
serta peruntukan guru
5. Pengetua memantau
1. PPS memberi arahan
2. Ketua Nazir JNSS
memantau
3. PPG mendapat laporan
4. Pengetua - menyemak

NOR ASLAN B MOHD YUSOFF

1.7 Membantu menyemak Buku


Rekod Persediaan Mengajar /
Buku Rancangan Pelajaran.

SPI Bil 3/1999 Penyediaan


Rekod Pengajaran dan
Pembelajaran

11

1. Guru Kanan memimpin, guruguru, menentukan dan merancang


Rancangan Pelajaran Penggal,
Mingguan dan Harian.
2. Ketua Panitia/Penyelaras mata
pelajaran

Fail Meja Penolong Kanan (P) SMK Chung Hwa Wei Sin

5.0 SENARAI TUGAS KUASA DAN HUBUNGAN DENGAN PEGAWAI LAIN DI SEKOLAH
5.1 BIDANG TUGAS
Tugas Pegawai Atasan Yang
Ada Hubungan

: PENGURUSAN KURIKULUM

Tugas Dan Tanggungjawab

Kuasa Yang Diberikan

1. Ketua Nazir JNSS *


1.8 Membantu melaksanakan
2. KS SPA *
urusan pencerapan
proses
3. PPG*
pengajaran dan pembelajaran
(* menerima maklumat
dalam kelas.
tentang pelaksanaan program)
4. Pengetua memantau dan
mencerap

1.
2.

16

1. KS SPA mendapat laporan


2. PPG memantau
pelaksanaan program
3. Pengetua meluluskan
program

1.9 Membantu merancang dan


menyelaras kursus perkembangan
staf.

1. PPG menerima laporan


tentang program
2. Pengetua - memantau

1.10 Membantu menyelaras


pengurusan dan perjalanan
kegiatan-kegiatan bimbingan dan
pemulihan

NOR ASLAN B MOHD YUSOFF

Tugas Pegawai-Pegawai Lain Yang


Ada Hubungan Serta Jenis
Hubungan

1.

Guru Kanan - menyelia dan


menilai keberkesanan
pengajaran dan pembelajaran.
Guru mata pelajaran

J/K Perkembangan Staf

1. Guru Kanan dan K. Panitia


2. Guru Mata Pelajaran/ Kaunsolor
(membantu merancang menyelaras
dan melaksanakan segala aktiviti
yang membantu meningkatkan
kecemerlangan akademik.)

12

Fail Meja Penolong Kanan (P) SMK Chung Hwa Wei Sin

5.0

SENARAI TUGAS KUASA DAN HUBUNGAN DENGAN PEGAWAI LAIN DI SEKOLAH


5.1 BIDANG TUGAS

Tugas Pegawai Atasan Yang


Ada Hubungan

: PENGURUSAN KURIKULUM

Tugas Dan Tanggungjawab

Kuasa Yang Diberikan

17

1. KS SPS hantar guru baru


2. PPG lantik GSTT
3. Pengarah Maktab hantar
guru pelatih
4. Pengetua

1.11 Membimbing guru pelatih, guru


yang baru mengajar dan guru
sandaran tidak terlatih dalam
menjalankan tugas harian mereka.

1. Pengetua - Merancang dan


memantau

1.12 Membantau merancang dan


menyelaras kursus motivasi dan
kemahiran serta ceramah teknik
menjawab soalan peperiksaan
PMR dan SPM bagi semua murid
kelas peperiksaan.

NOR ASLAN B MOHD YUSOFF

1.
2.

SPI Bil 2/1999 Penganjuran


Program Motivasi Di Sekolah

13

Tugas Pegawai-Pegawai Lain Yang


Ada Hubungan Serta Jenis
Hubungan
Guru Kanan - membimbing dan
memantau apabila perlu.
Guru Pembimbingin yang dilantik
oleh Maktab Perguruan.

1.

Penolong Kanan (HEM) membantu dalam perlaksanaan


program.

2.

Penyelia Petang - membantu


dalam perlaksanaan program.

3.

Kaunselor - merancang
pelaksanaan program motivasi
dan ceramah.

4.

Guru-guru Kanan - membantu


dalam perlaksanaan program.

Fail Meja Penolong Kanan (P) SMK Chung Hwa Wei Sin

5.0

SENARAI TUGAS KUASA DAN HUBUNGAN DENGAN PEGAWAI LAIN DI SEKOLAH


5.2 BIDANG TUGAS

Tugas Pegawai Atasan Yang


Ada Hubungan

: PENGURUSAN KEMUDAHAN DAN SUMBER

Tugas Dan Tanggungjawab

Kuasa Yang Diberikan


Pekeliling Perkhidmatan 2/91

Tugas Pegawai-Pegawai Lain Yang


Ada Hubungan Serta Jenis
Hubungan

18

1.

PPS melulus
permohonan
2. KS SPS menerima
permohonan peruntukan
3. PPG menerima maklumat
mengenai kemudahan
4. Pengetua - merancang

2.1 Membantu menentukan bekalan


kemudahan asas sekolah

1. KS SPS menerima
laporan

2.2 Membantu menyenggara


kemudahan dan kelengkapan.

1.

2.3

1.
2.
3.
4.

Guru. Kanan/ Ketua Panitia


menyediakan senarai pembelian
barang-barang yang diperlukan
untuk proses Pengajaran dan
Pembelajaran.
2. Ketua Pembantu Tadbir semua perkara mengenai
pembelian dan perbelanjaan.
memproses hapus kira dan
pelupusan stok.
mengurus pembayaran bil.

2. PPG menerima laporan


3. Pengetua

1. KS SPS menerima
laporan prasarana
pembelajaran dan melulus
permohonan sekolah.
NOR ASLAN B MOHD YUSOFF

1. KPT menyedia permohonan


perumtukan
2. Pembantu Am Rendah penyediaan alatan dan bahan.
3. Pembantu Tadbir Rendah taip-menaip penyata dan dokumen.

Memastikan kemudahan dan


kelengkapan diguna secara
optimum.
14

Guru Kanan/K Panitia


Pegawai polis (Keselamatan)
Pegawai bomba (Kebakaran)
Ketua Pembantu Tadbir

Fail Meja Penolong Kanan (P) SMK Chung Hwa Wei Sin

2. Pengetua - merancang

5.0

SENARAI TUGAS KUASA DAN HUBUNGAN DENGAN PEGAWAI LAIN DI SEKOLAH


5.2 BIDANG TUGAS

Tugas Pegawai Atasan Yang


Ada Hubungan

: PENGURUSAN KEMUDAHAN DAN SUMBER

Tugas Dan Tanggungjawab

1. PPG menerima laporan


2. Pengetua

2.4 Pengurusan Program 3K


(Keselamatan, Kebersihan Dan
Keindahan)

1. KPP PSPN memantau


2. PPG menerima laporan
3. Pengetua

2.5 Pengoperasian Pusat Sumber


Sekolah.

Kuasa Yang Diberikan

1. Semua Ketua Bidang


2. Jawatankuasa 3K
1. Surat menjalankan kuasa

19
NOR ASLAN B MOHD YUSOFF

Tugas Pegawai-Pegawai Lain Yang


Ada Hubungan Serta Jenis
Hubungan

15

1.
2.
3.
4.
5.

Penyelaras Pusat Sumber Sekolah.


Guru Kanan mata pelajaran
Guru Media
Ketua-ketua Panitia
Pembantu Tadbir (Perpustakaan)

Fail Meja Penolong Kanan (P) SMK Chung Hwa Wei Sin

5.0

SENARAI TUGAS KUASA DAN HUBUNGAN DENGAN PEGAWAI LAIN DI SEKOLAH


5.3 BIDANG TUGAS

Tugas Pegawai Atasan Yang


Ada Hubungan

: PENGURUSAN PENTADBIRAN AM

Tugas Dan Tanggungjawab

20

1. Pengetua - mengeluarkan
arahan.

3.1

1. PPS mengeluarkan
takwim persekolahan

3.2 Membantu merancang, menyedia


dan mengawasi perlaksanaan
takwim sekolah.

Kuasa Yang Diberikan

Membantu menyemak dan


mengawasi jadual kedatangan staf
akademik dan staf sokongan.

1.

1. Pekeliling Bahagian
Sekolah Kementerian
Pendidikan
2. Pekeliling Jabatan
Pendidikan Negeri
3. Pekeliling Pegawai
Pendidikan Daerah

2. PPG mengeluarkan takwim


aktiviti anjuran JPB
1. PPS

3.3 Merancang anggaran belanjawan


tahunan.

1. Arahan Perbendaharaan
Bab A Bahagian II
2. Pekeliling Perbendaharaan
3. Pekeliling Kementerian
Pendidikan

2. KS SPPP
3. Pengetua

1. Jabatan Akauntan Negara - 3.4


urusan pembayaran melalui
vot-vot tertentu.
2. PPS mengeluarkan arahan
NOR ASLAN B MOHD YUSOFF

Perintah Am Bab C dan


Perintah Am Bab G, Fasal
1 Para 5

1. Arahan perbendaharaan
Bab B, Bahagian 1
2. Pekeliling-pekeliling
Perbendaharaan
3. Pekeliling Bahagian

Mengawal peruntukan, urusan


pembelian dan pembayaran
barang-barang.
16

Tugas Pegawai-Pegawai Lain Yang


Ada Hubungan Serta Jenis
Hubungan
1. Guru/staf yang bertugas
menyemak dan mancatat nama
guru/staf yang tidak hadir.
2. Kerani Perkhidmatan - merekod
jenis cuti dan tindakan selanjutnya
3. PK(P) memantau kehadiran
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Semua Penolong Kanan


Guru Kanan mata pelajaran
Penyelaras Kokurikulum
Setiausaha Peperiksaan
Ketua Panitia
Kaunselor

1.
2.
3.
5.
6.
8.
1.

Semua Penolong Kanan


Guru Kanan mata pelajaran
Penyelaras Pusat Sumber
Penyelaras IT
Kaunselor
Ketua Pembantu Tadbir
KPT/Kerani Kewangan menyediakan baucar dan segala
urusan pembayaran.
Pembantu Tadbir - menyediakan
sebut harga, pesanan,

2.

Fail Meja Penolong Kanan (P) SMK Chung Hwa Wei Sin

3. Pengetua

5.0

KPM
4. Pekeliling Jabatan
Akauntan Negara

3.

penerimaan, pengagihan dan


penyimpanan.
Penyelaras IT

SENARAI TUGAS KUASA DAN HUBUNGAN DENGAN PEGAWAI LAIN DI SEKOLAH


5.3 BIDANG TUGAS

Tugas Pegawai Atasan Yang


Ada Hubungan

: PENGURUSAN PENTADBIRAN AM

Tugas Dan Tanggungjawab

1. Pengarah Pelajaran
meluluskan Laporan
Perubahan.
2. KS SPPP memberikan
peruntukan.
3. Jabatan Akauntan Negara membuat pembayaran.
4. Pengetua

3.5 Membantu menyelenggarakan


dan menyelaraskan kutipan data /
maklumat.

1. PPS meluluskan senarai yuran.

3.6 Membantu menyelia kutipan


yuran dan semua sumber
pendapatan sekolah.

Kuasa Yang Diberikan


1. Perintah Am Bab B
2. Surat kelulusan JPA
3. Pekeliling JPA
4. Pekeliling Jabatan
Akauntan Negara

Tugas Pegawai-Pegawai Lain Yang


Ada Hubungan Serta Jenis
Hubungan
1. Ketua Pembantu Tadbir
menyemak buku vot.
2. Pembantu Tadbir (P) menyediakan Kew.8, setelah
mendapat kelulusan SPP dan JPA.
3. KPT/KK menyediakan perkiraan
berdasarkan Kew. 8
yang
diluluskan dan sedia baucar.

21

1. Pekeliling Kementerian
Pendidikan, Bahagian
Kewangan
2. Pekeliling Kementerian
Pendidikan Bahagian
Sekolah-Sekolah SBP
3. Pekeliling Jabatan
Pendidikan Negeri

1. PPS menerima dan


3.7 Menyelia pengumpulan dan
menyemak retan bulanan.
pemerosesan serta
2. KS SPPP menerima dan
mengemaskinikan maklumat
menyemak retan suku tahun
sekolah.
murid dan kakitangan.
3. PPG
4. Pengetua

1. Pekeliling-pekeliling
Kementerian Pendidikan
2. Pekeliling Jabatan
Pendidikan Negeri
3. Pekeliling PPD

1. KS SPK mengeluarkan

1. Pek. Ikhtisas KPM

1. Guru Rekod Data Sekolah 2. Kerani Hal Ehwal Murid mengemaskini data-data murid.
3. Kerani Perkhidmatan mengemaskini data-data
perkhidmatan.
4. Kerani kewangan
1.
Ketua Pembantu Tadbir menyediakan jadual bertugas Staf

2. KS SPPP - meluluskan
senarai yuran.
3. Pengetua - menyelia

NOR ASLAN B MOHD YUSOFF

3.8

Membantu menyelia
17

8/1978

KPT/Kerani kewangan
mengutip yuran daripada murid /
sumber lain sekolah,
menyerahkan kutipan kepada
Pengetua untuk dibankkan,
menyediakan dan
mengemaskinikan buku tunai
dan lejar.

Fail Meja Penolong Kanan (P) SMK Chung Hwa Wei Sin

araha
2. PPG memantau
3. Pengetua

5.0

kebersihan, keselamatan dan


keselesaan pejabat.

2. Arahan Perkhidmatan Bab


B, para 6

dan pekerja swasta.


2. Pegawai/Kerani -maklumat
kemudahan yang ada

SENARAI TUGAS KUASA DAN HUBUNGAN DENGAN PEGAWAI LAIN DI SEKOLAH


5.3 BIDANG TUGAS

Tugas Pegawai Atasan Yang


Ada Hubungan

: PENGURUSAN PENTADBIRAN AM

Tugas Dan Tanggungjawab

Kuasa Yang Diberikan

Membantu menyelia urusan


surat menyurat.

1.

Arahan Perkhidmatan
Bab 3 dan Bab 4

Tugas Pegawai-Pegawai Lain Yang


Ada Hubungan Serta Jenis
Hubungan

3.9

1.

Pem. Tadbir/Staf yg bertugas


membuka surat-surat dan
merekodkan penerimaan.
1. PAR mengagihkan surat-surat
seperti yang diarahkan oleh
Pengetua, serta memastikan
surat-surat tersebut difailkan ke
dalam fail-fail tertentu.
2. PTR menaip surat dan
memfailkan surat.

1. Pengetua

3.10 Menyelia pengurusan sistem


fail.

1. PPS
2. Pengetua

3.11 Membantu Menyelia Urusan


Pelupusan Stok

1. Guru yang bertanggungjawab


terhadap harta sekolah
2. KPT membantu
3. PTR menaip

3.12

1.

22

1. JAN *
2. PPS *
3. K.Sektor/KPP di JPN *
4. PPG *
(* mengeluar surat arahan/
makluman untuk tindakan
pihak sekolah)
5. Pengetua

3. PPS melulus perpindahan


4. KS SPPP - surat arahan
pindah
3. PPG dimaklumkan
4. Pengetua
NOR ASLAN B MOHD YUSOFF

1.
2.

Mengurus penyerahan tugas staf


akademik dan staf sokongan.

2.
3.
18

KPT membantu menyelia


PTR bertanggungjawab

PK (P) saksi penyerahan


tugas
Ketua Pembantu Tadbir
Pembantu Tadbir Rendah

Fail Meja Penolong Kanan (P) SMK Chung Hwa Wei Sin

5.0

SENARAI TUGAS KUASA DAN HUBUNGAN DENGAN PEGAWAI LAIN DI SEKOLAH


5.4 BIDANG TUGAS

Tugas Pegawai Atasan Yang


Ada Hubungan
1.

PPS mengeluar
arahan

: PENGURUSAN PERKHIDMATAN DAN PERJAWATAN

Tugas Dan Tanggungjawab

Kuasa Yang Diberikan

4.1 Mengurus setia Pengisytiharan


Harta kakitangan.

Pekeliling JPNS
75/JP/1504/13A/PERK

KS SPPP menerima
salinan Pengisytiharan
Harta untuk rekod
perkhidmatan
3. Pengetua Pengerusi Panel

Tugas Pegawai-Pegawai Lain Yang


Ada Hubungan Serta Jenis
Hubungan
1.

Pem. Tadbir (P)


mengedar dan menerima borang
yang telah dilengkapkan.

2.

PTR - menaip penyata dan


dokumen lain bersangkutan.

2.

23

1. PPG mengeluarkan surat


tawaran
2. Pengetua - meluluskan

4.2 Mengurus pengisian jawatan


sementara.

1. KS SPPP
2. PPG penilai kedua bagi
Penolong Kanan dan Guru
Kanan.
3. Pengetu Penilai Kedua

4.3 Mengurus Laporan Penilaian


Prestasi Tahunan.

NOR ASLAN B MOHD YUSOFF

1. Pembantu Tadbir (Perkhidmatan)


2. Pembantu Tadbir Rendah

Pekeliling

19

1. KPT
2. PT(P) urusan kenaikan gaji
3. PTR urusan menaip

Fail Meja Penolong Kanan (P) SMK Chung Hwa Wei Sin

5.0

SENARAI TUGAS KUASA DAN HUBUNGAN DENGAN PEGAWAI LAIN DI SEKOLAH


5.5 BIDANG TUGAS : PENGURUSAN PERHUBUNGAN LUAR

Tugas Pegawai Atasan Yang


Ada Hubungan
1.
2.
3.

PPS mengeluarkan
arahan
PPG memantau dan
mendapat maklum balas
daripada pihak luar
Pengetua

Tugas Dan Tanggungjawab

Kuasa Yang Diberikan

5.1 Berurusan dengan pelawat-pelawat


yang terdiri daripada pegawaipegawai kerajaan, ibu bapa dan
orang awam.

24

5.2 Mengurus hal-hal yang berkaitan


dengan program bertemu
pelanggan serta menyediakan
rekod dan laporan yang berkaitan.
5.3 Menyelia perlaksanaan program
PIBG.
5.4 Mendapatkan kerjasama komuniti
luar dalam perlaksanaan program
peningkatan kualiti prestasi
akademik dan keceriaan kawasan
sekolah serta program sekolah
yang lain.

NOR ASLAN B MOHD YUSOFF

20

1. Arahan Perkhidmatan
Bab 1, Bahagian 2,
Para 10, 11

Tugas Pegawai-Pegawai Lain Yang


Ada Hubungan Serta Jenis
Hubungan
1. Ketua Pembantu Tadbir / PAR
memastikan kerusi-kerusi
disediakan di sudut khas pejabat
untuk tetamu dalam keadaan
kemas dan teratur.
2. Ketua Pembantu Tadbir /
Pembantu Tadbir Rendah /
Pelayan Pejabat menyambut kedatangan tetamu,
mempersilakannya duduk serta
mendapatkan maklumat lanjut
tentang tetamu serta tujuan
kedatangannya dan merekodkan
ke dalam Buku Rekod Kunjungan
dan memaklumkan kepada
Pengetua, serta mempersilakan
tetamu masuk ke bilik Pengetua
setelah dibenarkan.

Fail Meja Penolong Kanan (P) SMK Chung Hwa Wei Sin

5.0

SENARAI TUGAS KUASA DAN HUBUNGAN DENGAN PEGAWAI LAIN DI SEKOLAH


5.6 BIDANG TUGAS

Tugas Pegawai Atasan Yang


Ada Hubungan

: TUGAS - TUGAS LAIN

Tugas Dan Tanggungjawab

Kuasa Yang Diberikan


SPI Bil 13/1998 Program
Membina Minat Membaca

Tugas Pegawai-Pegawai Lain Yang


Ada Hubungan Serta Jenis
Hubungan

1. PPS - memberi nasihat.


2. Pengetua

6.1 Membantu melaksanakan program


Budaya Membaca dan Budaya
Ilmu.

1. Guru Mediamenyediakan senarai buku.


2. PT (Perpustakaan)

1. Pengetua - menasihati

6.2 Menjaga kebajikan staf.

1.
2.

1. Pengetua - menyelia

6.3 Menjaga keselesaan pejabat

1.
2.

25

1.
2.
3.
4.

PPS perutusan
PPG perutusan
YDP PIBG perutusan
Pengetua

1. PPS - melulus peruntukan


yang dipohon
2. KS SPPP menerima
permohonan peruntukan
3. PPG memantau program
dan perbelanjaan
NOR ASLAN B MOHD YUSOFF

AJK Bilik Guru


Staf Sokongan
KPT membeli keperluan untuk
keselesaan pejabat
Staf jaga keselesaan pejabat.

6.4 Urusan menerbit Majalah Sekolah

1. Penyelaras- menyelaras tugastugas J/kuasa dan Sidang Redaksi


2. JK Majalah Sekolah mengurus
bidang tugas masing-masing
3. Sidang Redaksi membantu
4. KPT mengutip bayaran iklan
5. Guru Tingkatan kutip bayaran
dan agih majalah

6.5 Urusan Keceriaan dan


Pembangunan Fizikal

1.
2.
3.
21

JK K&PF menjalankan tugas


KPT menyedia sebut harga dan
penggil kontraktor
PAR/PRA/Pekerja Swasta
menjalan tugas yang ditetapkan

Fail Meja Penolong Kanan (P) SMK Chung Hwa Wei Sin

4. Pengetua

NOR ASLAN B MOHD YUSOFF

22