Anda di halaman 1dari 1

PERKHIDMATAN UTAMA

PRASISWAZAH
PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR
( AKADEMIK & ANTARABANGSA )
Kod Dokumen : PU/PS/BR11/AMB
BORANG PEMBETULAN NAMA/KAD PENGENALAN
(SEMESTER PERTAMA SESI 2016/2017)
ARAHAN :

1.

Sila semak maklumat di bawah, jika terdapat kesilapan ejaan nama dan no.kad pengenalan, isi ruangan
untuk pembetulan yang disediakan dan diserahkan kepada pegawai yang bertugas di kaunter pendaftaran
untuk urusan pembetulan di Bahagian Akademik.

2.

Sila bawa borang ini semasa mendaftar di Kolej yang ditetapkan

Nama

: JEKKY IRAWAN BIN ALI MARTIUS

No.Kad Pengenalan

: 930403105669

Program

: PH03 - BACELOR SAINS SENI BINA

Kolej

: KOLEJ KESEPULUH

Kategori : F

No.Matrik : 189155

RUANGAN UNTUK PEMBETULAN NAMA DAN NO.KAD PENGENALAN


1. Nama seperti dalam kad pengenalan (Tuliskan dengan huruf besar)

2. No. Kad Pengenalan/My Kad

Tarikh

Tandatangan :

Potong di sini
SLIP UNTUK SIMPANAN PELAJAR

Nama*

Program*

No.Matrik* :

No.Kad Pengenalan*

*Sila isikan nama, program, no.matrik dan No.Kad Pengenalan sebelum melaporkan diri

No.Edisi

: 00

No.Semakan

: 02

Tarikh Kuatkuasa : 03/01/2011