Anda di halaman 1dari 1

SENARAI KANDUNGAN

MUKA SURAT
Borang Maklum Balas Tugasan

Tugasan Projek

iii

Senarai Kandungan

ix

1.0

Pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian dan Item Ujian


oleh Person_A

2.0

1.1

Maklumat Umum Ujian

1.2

Jadual Spesifikasi Ujian (JSU)

1.3

Item Ujian

00

1.4

Skema Pemarkahan Ujian

00

Pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian dan Item Ujian


oleh Person_B

3.0

2.1

Maklumat Umum Ujian

00

2.2

Jadual Spesifikasi Ujian (JSU)

00

2.3

Item Ujian

00

2.4

Skema Pemarkahan Ujian

00

Laporan Analisis Skor Ujian


3.1

Skor Data Mentah Murid

00

3.2

Analisis Deskriptif

00

Rujukan

00

Lampiran

00