Anda di halaman 1dari 11

1

Bab 2
Loji Kuasa Stim

tujuan - penjanaan tenaga elektrik


bendalir kerja ialah air
bahan api arang batu, gas asli, minyak
komponen utama dandang, turbin, pemeluwap, pam air suapan

2.1

Prestasi Loji

Penggunaan stim tentu (pst) = kadar alir jisim stim diperlukan untuk menghasilkan
satu unit kuasa bersih

pst =

3600
w

kg
KW . jam

dimana w = kerja keluaran bersih (kJ/kg)


Nisbah kerja (rw ) = kerja keluaran bersih dibahagi dengan kerja keluaran kasar
rw =

w bersih
w kasar

wbersih = kerja turbin kerja pam (atau pemampat)


wkasar = kerja turbin

Kecekapan haba = kerja keluaran bersih dibahagi dengan jumlah bekalan haba

th =

Kerja keluaran bersih


Jumlah bekalan haba

2.2

Kitar Carnot
Enjin haba unggul, kecekapan maksimum
Masalah stim keluar dari turbin dengan
kelembapan tinggi, merosakkan bilah turbin
mengawal proses pemeluwapan sukar
untuk dapatkan titik 3
proses 3 4 buruk untuk pemampat

T1

1
Q1

Proses 1 2 = pengembangan seentropi


Proses 2 3 = penyingkiran haba sesuhu
Proses 3 4 = pemampatan seentropi
Proses 4 1 = pembekalan haba sesuhu

T2
3

Carnot

=1-

Q2
T
=1- 2
Q1
T1

2
Q2

S3 = S4

S1 = S2

2.3

Kitar Rankine

Kelemahan kitar Carnot


Nisbah kerja rendah
Pemampatan dua fasa tidak praktikal
Kitar Rankine = pembaikan kitar Carnot iaitu proses pemeluwapan stim lengkap, dan
pam digunakan untuk tingkatkan tekanan cecair tepu kepada tekanan dandang.
.

gas pembakaran

1
.

T
Turbin

T1

5 Dandang
2
4
.

Pam

T2

Pemeluwap

.bahanapi +
.udara

air penyejuk

Analisis
4

W pam = h4 h3 = v.dP v3 ( p4 p3 )

. kJ/kg

kerja diperlukan pam

haba dibekalkan di dandang

Q41 = h1 h4

kJ/kg

W12 = h1 h2

kJ/kg

Q23 = h2 h3

kJ/kg

kerja oleh turbin


haba disingkir dipemeluwap

Contoh 2.1
Sebuah loji kuasa stim bekerja antara tekanan dandang 50 bar dengan tekanan
pemeluwap 0.035 bar. Kira kecekapan haba, nisbah kerja dan penggunaan stim
tentu jika :
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

kitar Carnot digunakan dengan penggunaan stim basah


kitar Carnot dengan kecekapan seentropi pemampat dan turbin 85 %
kitar Rankine dengan stim tepu kering masuk ke turbin
kitar Rankine dengan kecekapan seentropi turbin 85 %

Lakarkan rajah kitar pada rajah T-s dan kira juga kecekapan maksimum

(i)

h1 = hg, 50 bar = 2794 kJ/kg

50 bar

s1 = sg, 50 bar = s2 = 5.973 kJ/kgK


= sf + x2 sfg, 0.035 bar
= 0.391 + x2 (8.130)
x2 = 0.6.866
h2 = hf + x2 hfg, 0.035 bar
= 112 + 0.6866(2438) = 1785.9 kJ/kg

0.035 bar

s4 = sf, 50 bar = s3 = 2.921 kJ/kgK


= sf + x3 sfg, 0.035 bar
= 0.391 + x3 (8.130)
x3 = 0.311
h3 = hf + x3 hfg, 0.035 bar
= 112 + 0.311(2438) = 870.2 kJ/kg

h4 = hf, 50 bar = 1155 kJ/kg

th

rw =

Wturbin W pemampat

Q41

Wturbin W pemampat
Wkasar

(h1 h2 ) (h4 h3 )
(2794 1785.9) (1155 870.2)
=
= 0.441
(h1 h4 )
(2794 1155)

(h1 h2 ) (h4 h3 )
= 0.717
(h1 h2 )

pst = 3600 / (h1 h2 h4 + h3 ) = 4.98 kg/kWj

(ii)

turbin

pemampat

h1 h2'
= 0.85
h1 h2

h4 h3
= 0.85
h4' h3

W turbin sebenar =

W pemampat sebenar =

Q1 = h1 h4' = 2794 1205.2 = 1588.8 kJ/kg

th

WTurbinsebenar W pemampatsebaenar
Q1

h1 h2' = 0.85 ( h1 h2 ) = 856.9 kJ/kg

h4' h3 =

h4 h3
= 335 kJ/kg
0.85

= 0.328
4

Wbersihsebenar
521.9
rw =
=
= 0.609
Wturbinsebenar
856.9
3
pst =

3600
Wbersihsebenar

= 3600 / 521.9 = 6.9 kg/kWj

4
(iii)

50 bar

4
2

0.035 bar

s
W pam =

h4 h3 v3 ( p 4 p 3 ) = 0.001 (50 0.035) 102 = 4.9 kJ/kg

h4 = h3 + W pam = 112 + 4.9 = 116.9 kJ/kg

th

Wturbin W pam
Q1

(h1 h2 ) (h4 h3 )
= 0.375
(h1 h4 )

(h1 h2 ) (h4 h3 )
= 0.995
(h1 h2 )
3600
pst =
= 3.59 kg/kWj
(h1 h2 ) (h4 h3 )

rw =

(iv)

50 bar

263.9 C

4
o

26.7 C

0.035 bar

Wsebenar
h1 h2'
=
= 0.85
h1 h2
Wisen

turbin

th

(h1 h2' ) (h4 h3 )


= 0.32
h1 h4

rw =

(h1 h2' ) (h4 h3 )


= 0.845
h1 h2'

h1 h2' = 0.85 (h1 h2 ) = 856.9 kJ/kg

pst =

3600
= 4.23 kg/kW.j
(h1 h ) (h4 h3 )
'
2

T1 = 536.9 K, T2 = 299.7 K,

Carnot

=1-

T2
= 0.442
T1

2.4

Kitar Rankine Panas Lampau


Merupakan pembaikan kepada kitar Rankine
Stim tepu dari dandang dipanaskan di dalam tiub pemanas lampau (superheater
tubes). Ini meningkatkan suhu stim yang memasuki turbin tanpa memerlukan
peningkatan tekanan yang tinggi
Kecekapan haba kitar meningkat
pst berkurangan dibandingkan dengan kitar Rankine
pecahan kekeringan stim ekzos turbin meningkat

Contoh 2.2 Tentukan kecekapan kitar Rankine dan pst jika loji dalam contoh 2.1
dibekalkan stim panas lampau pada 500 oC. Abaikan kerja pam.
T
o

500 C

50 bar

0.035 bar

s
h1 = 3433 kJ/kg
s2 = s1 = 6.975 kJ/kgK = sf + x2 sfg, 0.035 bar
= 0.391 + x2 (8.310)
h2 = hf + x2 hfg, 0.035 bar
= 112 + 0.81(2438) = 2086 kJ/kg
h3 = hf, 0.035 bar = 112 kJ/kg
W turbin = h1 h2 = 3433 2086.8
=1346.2 kJ/kg

th

= 1346.2 / 3321 = 0.405

pst = 3600 / 1346.2 = 2.67 kg/kWj

x2 = 0.81

Q1 = h1 h4 = h1 h3 = 3433 112
= 3321 kJ/kg
kerja pam diabaikan : h4 = h3

2.5

Kitar Panas Semula (Reheat Cycle)


Pembaikan kepada kitar Rankine Panas Lampau
Pengembangan 2 peringkat dengan pemanasan semula stim yang keluar dari
turbin tekanan tinggi, sebelum memasuki turbin tekanan rendah
Prestasi loji meningkat, kualiti stim keluar turbin tekanan rendah tinggi

.
1

turbin
tekanan
rendah

turbin
tekanan
tinggi

.
.

dandang

.
5

2
2
6

7
4

pemeluwap

7
s

pam

6 = panas semula

Analisis
= (h1 h4 ) + (h6 h2 )

Haba dibekal,

Q1

Kerja kasar,
Kerja pam,

Wkasar = (h1 h2 ) + (h6 h7 )


Wpam = (h4 h3 ) = v3 ( p 4 p3 )

Contoh 2.3
Untuk sebuah kitar Rankine panas semula, stim meninggalkan dandang dan
memasuki turbin pada 50 bar dan 500 oC. Selepas pengembangan di dalam turbin
tekanan tinggi, stim dipanaskan semula kepada suhu 500 oC dan dikembangkan di
dalam turbin tekanan rendah kepada tekanan pemeluwap 0.035 bar. Anggapkan
stim adalah tepu kering semasa meninggalkan turbin tekanan tinggi. Dengan
mengabaikan kerja pam, tentukan kecekapan kitar dan penggunaan stim tentu.
Rajah T-s seperti di atas, kecuali titik 2 berada di atas garisan wap tepu.
h1 = 3433 kJ/kg, s1 = 6.975 kJ/kgK
s2 = s1 = 6.975 = sg, p2

Menggunakan kaedah penentudalaman, p2 = 3.17 bar, h2 = 2727.4 kJ/kg


o

h6 = 3485.8 kJ/kg, s6 = 8.3014 kJ/kgK .. pada 3.17 bar, 500 C


Pada 0.035 bar, sg = 8.521 kJ/kgK, s7 = s6 < 8.521 maka keadaan 7 campuran
= sf + x7sfg, 0.035 bar = 0.391 + x7 (8.310)
x7 = 0.973, h7 = 2484
h4 = h3 = hf, 0.035 bar = 112 kJ/kg
WTurbin = (h1 h2) + (h6 h7) = 3433 2727.4 + 3485.8 2484 = 1707.4 kJ/kg
Qbekal = Q1 = (h1 h4) + (h6 h2) = 3433 112 + 3485.8 2727.4 = 4079.4 kJ/kg

th

= 1707.4 / 4079.4 = 0.419

pst = 3600 / 1707.4 = 2.11 kg/kWj

2.6

Kitar Penjanaan Semula (regenerative cycle)


Pembaikan kitar-kitar sebelum ini, untuk meningkatkan prestasi loji
Stim dijujuh (bleed) keluar daripada turbin dan dicampur dengan air daripada pemeluwap
sebelum di suap kepada dandang. Ini mengurangkan haba yang perlu dibekal di
dandang
Proses percampuran stim jujuhan dan air pemeluwap menggunakan 2 jenis penukar
haba yang dinamakan pemanas air suapan terbuka dan tertutup

2.6.1 Kitar Penjanaan semula dengan pemanas air suapan terbuka


.
.

1
gas pembakaran

T
7

Turbin

6
t jujuh

7 Dandang

8
y

2
4

.
.
.
.
.bahanapi +
.udara
.

pemeluwap

2
1-y

5
pam

4
pemanas
terbuka

3
S

pam

stim keluar pemanas terbuka = CECAIR TEPU

Analisis - Pemanas air suapan


y

m jujuh

m jujuh h8 + m pemeluwap h4 = m dandang h5

= mdandang

y.h8 + (1 y ).h4 = h5

Haba dibekal

Q1 = h1 h6

Kerja oleh turbin

WTurbin = (h1 h8 ) + (1 y )(h8 h2 )

Kerja diperlukan pam

W pam = (h6 h5 ) + (1 y )(h4 h3 )


v5 ( p dandang p jujuh ) + (1 y )v3 ( p jujuh p pemeluwap )

Tekanan jujuhan ditentukan seperti berikut :


t jujuh =

t pemeluwap + t tepu..dandang
2

p jujuh = tekanan tepu pada t jujuh

******* y dipilih supaya keadaan di titik 5 = cecair tepu **************************

Contoh 2.4 Sebuah kitar Rankine pemanasan semula dengan satu pemanas air
suapan terbuka bekerja di antara tekanan dandang 50 bar dan tekanan pemeluwap
0.035 bar. Stim memasuki turbin pada 500 oC. Tentukan kecekapan kitar dan pst.
o

Pada tekanan dandang 50 bar, ts = 263.9 C


o
Pada tekanan pemeluwap 0.035 bar, ts = 26.7 C
o
Suhu jujuh = 0.5(263.9 + 26.7) = 145.3 C dan nilai terhampir untuk ps = 4.25 bar = p8 = p5 = p4
h1 = 3433 kJ/kg, s1 = 6.975 kJ/kgK = s8 = s2
Pada p8 = 4.25 bar, sg = 6.877 kJ/kgK
s8 > sg, 4.25 bar
Titik 8 fasa wap panas lampau
Menggunakan kaedah penentu dalaman, h8 = 2751 kJ/kg
Titik 2 berada dalam keadaan campuran, s2 < sg, 0.035 bar
h2 = 2086 kJ/kg (lihat contoh 2.2)
h4 = h3 = 112 kJ/kg @ mengabaikan kerja pam
h6 = h5 = 614 kJ/kg

y=

y.h8 + (1 y ).h4 = h5

h5 h4
h h4
614 112
= 5
=
= 0.1902
h8 h4
h8 h3 2751 112

Qbekal = h1 h6 = h1 h5 = 3433 614 = 2819 kJ/kg


Wbersih = (h1 h8 ) + (1 y )(h8 h2 ) = (3433 2751) + (1-0.1902)(2751 2086)
= 1221 kJ/kg

th

= 1221 / 2819 = 0.433 = 43.3 %

pst = 3600 / 1221 = 2.95 kg/kWj


T
o
500 C

50 bar

4.25 bar

8
y
5
.

0.035 bar

4
(1y)

2
s

2.6.2 Kitar Penjanaan semula dengan pemanas air suapan tertutup

.
.

Setiap pemanas terbuka perlukan tambahan 1 pam kos meningkat !


Penggunaan pam dielakkan jika pemanas tertutup digunakan
1
gas pembakaran

Turbin

1
7

5
.

Dandang

6
.
.
.
.
.bahanapi +
.udara

4
8

pemeluwap

pemanas
tertutup

pam

1-y

3
S

8
injap

Analisis
Pemanas :
Bahagikan dengan m4

m6h6 + m4h4 = m5h5 + m7h7


y.h6 + h4 = h5 + y.h7

dengan m6 = m7 = mjujuh
m4 = m5 = mdandang

.. digunakan untuk mendapatkan

7 = cecair tepu pada pjujuh


t 5 = t 7 .. untuk penukar haba unggul
h7 = h8 .. proses pendikitan
h5 h7 . kerana 5 cecair termampat, h5 h f ,t 5
Haba dibekal

Q1 = h1 h5

Kerja turbin

WTurbin = (h1 h6 ) + (1 y )(h6 h2 )

Kerja diperlukan pam

W pam = (h4 h3 )
v3 ( p dandang p pemeluwap )

Kaedah penentuan tekanan jujuhan sama seperti kitar dengan pemanas terbuka.

10

Contoh 2.5 Sebuah kitar Rankine pemanasan semula dengan satu pemanas air
suapan tertutup bekerja di antara tekanan dandang 50 bar dan tekanan pemeluwap
0.035 bar. Stim memasuki turbin pada 500 oC. Tentukan kecekapan kitar dan pst.

h1 = 3324 kJ/kg , h6 = 2751 kJ/kg @ p6 = 4.25 bar, s6 = s1


h2 = 2086 kJ/kg , h4 = h3 = 112 kJ/kg @ abai kerja (diperlukan) pam
h7 = 614 kJ/kg , h8 = h7 @ pendikitan ,

h5 h7

Untuk pemanas tertutup, persamaan tenaga aliran mantap,

y=

y.h6 + h4 = h5 + y.h7

h5 h4
614 112
=
= 0.2349
h6 h7
2751 614

Qbekal = h1 h5 = 3324 614 = 2710 kJ/kg


WTurbin = (h1 h6 ) + (1 y )(h6 h2 )
= (3324 2751) + (1 0.2349)(2751 2086) = 1082.8 kJ/kg

th

= 1081.8 / 2710 = 0.399 = 39.9 %

pst = 3600 / 1082.8 = 3.325 kg/kWj


2 Pemanas Tertutup
.
. gas pembakaran

1
1

Turbin

1
8

.
.

y1

y2

10

Dandang

10
.
.
.
.
.bahanapi +
.udara

9
11

pemeluwap
pam

4
3

2
1 y1 y2

12

3
6

4
S

11

12
injap
dengan :

y1 .h7 + h5 = y1 .h8 + h6 .. (1) h6 = h8 = h9


y 2 .h10 + y1 .h9 + h4 = ( y1 + y 2 )h11 + h5 .... (2) h5 = h11 = h12

11
Contoh 2.6
Stim meninggalkan dandang pada 140 bar dan 520 oC. Stim kemudianya memasuki turbin peringkat pertama dan
keluar pada tekanan 40 bar. Sebahagian stim yang keluar dari turbin ini dibekalkan kepada sebuah pemanas air
suapan tertutup, dan selebihnya dipanaskan semula kepada suhu 520 oC. Stim yang dipanaskan semula
memasuki turbin peringkat kedua dan dikembangkan kepada tekanan pemeluwap 0.1 bar. Sebahagian stim
dijujuh dari turbin peringkat kedua pada tekanan 7 bar untuk digunakan oleh pemanas air suapan terbuka. Stim
jujuhan daripada turbin peringkat pertama memeluwap apabila ia melalui pemanas tertutup dan didikitkan ke
pemanas terbuka pada 7 bar. Cecair tepu air yang meninggalkan pemanas terbuka melalui sebuah pam yang
meningkatkan tekanan kepada 140 bar sebelum memasuki pemanas tertutup dan dialirkan kepada dandang.
Dengan anggapan kitar adalah unggul dan mengabaikan kerja pam, tentukan (a) peratus stim memasuki turbin
peringkat pertama yang memasuki pemanas tertutup, (b) peratus stim memasuki turbin peringkat kedua yang
dialirkan kepada pemanas terbuka, dan (c) kecekapan kitar.

.
.

520 oC
gas pembakaran

T
.
.
.
.

1
(1-y1)
12
8

1 Turbin

250.3 C
Dandang

( y1 )
.
.
.
.
.bahanapi
.+ udara

(1- y1 -y2)
2
13

40 bar

( y1 )

7 bar

( y2 )

12

7
6

13
11

( y2 )

5
pemeluwap

4
0.1 bar

pam

pam

2
3

( 1- y1 y2 )

S
(y1)

Titik 8

(1 )

(1)
10

.
.
.

140 bar

10

11

p8 = 140 bar, t8 = 520 C . WPL . h8 = 3375.6, s8 = 6.455

Titik 12 p12 = 40 bar, s12 = s8 = 6.455 > sg, 40 bar WPL h12 = 3017.2
Titik 1

p1 = 40 bar, t1 = 520 C .. WPL h1 = 3490.8, s1 = 7.145

Titik 13 p13 = 7 bar, s13 = s1 = 7.145 > sg, 7 bar . WPL . h13 = 2976.3
Titik 2

p2 = 0.08 bar, sf, 0.1 bar < s2 = s13 = 7.145 < sg,

x2 =
Titik 3
Titik 5
Titik 7
Titik 10
Titik 11

s 2 s f , 0.1bar
s fg , 0.1bar

7.145 0.649

0.1 bar

= 0.866

.. campuran
h2 = hf + hfg, 0.1 bar = 192 + 0.866(2392) = 2263.5

7.500

p3 = 0.1 bar (cecair tepu) .. h3 = hf, 0.1 bar = 192 , Titik 4


h4 h3 = 192 @ abaikan kerja pam
p5 = 7 bar (cecair tepu) .. h5 = hf, 7 bar = 697
, Titik 6
h6 h5 = 697 @ abaikan kerja pam
cecair termampat t7 = t10 ... h7 hf, 40 bar = 1087
p10 = 40 bar (cecair tepu), h10 = hf, 40 bar = h7 = 1087
h11= h10 = 1087 @ proses pendikitan
, Titik 9 = titik 12 , h9 = 3017.2

Pemanas tertutup :

y1 .h9 + h6 = h7 + y1 .h10

y1 = 0. 202

Pemanas terbuka :

y 2 h13 + y1 h11 + (1 y1 y 2 )h4 = h5

y 2 = 0. 116

(a) y1 = 0.202 = 20. 2 %

(b) peratus =

y2
(1 y1 )

100 = 14. 5 %

(c) Wbersih = (h8 h12 ) + ( 1 y1 ) (h1 h13) + ( 1 y1 y2 ) (h13 h2 ) = 1255. 1


Qbekal = ( h8 h7 ) + ( 1 y1 ) ( h1 h12 ) = 2666.5
th = 0.471 = 47. 1 %